Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Meester Indeks 1964 - 2013

Saamgestel deur MHC (Thys) du Preez, 15 Januarie 2014

FAMILIA is die kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en word in Maart, Junie, September en Desember uitgegee. Dit word aan alle lede van die Genootskap gestuur. Vorige uitgawes kan verkry word van die eGGSA e-winkel. Vir meer besonderhede oor hoe om 'n lid van die Genootskap te word, verwys na Lidmaatskap FAQ.

HERKOMS - ALGEMEEN:

Medical research confirms Dr. Heese's findings. Familia, 9(2), 1972, pp. 37-38.

De Kock, G.de V.: Die Stamland-samestelling van die blanke bevolking aan die Kaap 1660 - 1749. Familia, 22(2), 1985, pp. 50-53.

Heese, JA.: Die herkoms van die Afrikaner: 'n nabetragting. Familia, 17(3/4), 1980, pp. 56-59.

Heese, JA.: Postscript to Dr Ross's article. Familia, 12(4), 1975, p. 101.

Heese, JA.: Ons skakels met ons stamlande. Familia, 17(1), 1980, pp. 5-6.

Le Roux, J.G.: Die afstamming van ons Eerste Ministers. Familia, 10(3), 1973, p. 72.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors.[ Part I]. Familia, 44(2), 2007, pp. 63-79.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part II. Familia, 44(3), 2007, pp. 176-191.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part III. Familia, 44,(4), 2007, pp. 195-212. Correction Familia, 45(1), 2008, p. 2.

Lehmkuhl, Anne: Routes to roots — tracing your European ancestors. Part IV. Familia, 45,(1), 2008, pp. 47-66.

Ross, R.: The "white" population of South Africa in the eighteenth century. Familia, 12(4), 1975, pp. 79-86, 92-101.

Van der By1, J.: Die herkoms van die Afrikaner. Familia, 13(1), 1976, pp. 23-24.

Harrison, E.: The cape of Good Hope Immigration Board. Familia, 26(2), 1989, pp. 44-46.

Naude, Grahame: Voorschooten- 1684. Familia, 42(2), 2005, pp. 74-77.

 

Familia Onderwerp Indeks:

 


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels