Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Meester Indeks 1964 - 2013

Saamgestel deur MHC (Thys) du Preez, 15 Januarie 2014

FAMILIA is die kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en word in Maart, Junie, September en Desember uitgegee. Dit word aan alle lede van die Genootskap gestuur. Vorige uitgawes kan verkry word van die eGGSA e-winkel. Vir meer besonderhede oor hoe om 'n lid van die Genootskap te word, verwys na Lidmaatskap FAQ.

IMMIGRASIE - NEDERLANDERS:

Heese, J.A.: Jeugdige Nederlandse immigrante van 1859. Familia, 13(2), 1976, pp. 44-46.

Heese, J.A.: Die Hollandse weesmeisies. Familia, 13(3), 1976, p. 71.

Ploeger, J.: Die betekenis van Nederlandse immigrasie in Suid-Afrika veral i.v.m. die Kaapkolonie (1849-1862). Familia, 20(2), 1983, pp. 31-37.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuising na Suid-Afrika 1849-1862. Familia, 22(3), 1985. Supplementa ad Familia II.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuising na Suid-Afrika 1849-1862. Familia, 23(1), 1986. Supplementa ad Familia III.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuisers na Suid-Afrika 1859-1861. Familia, 1, 1964/65, pp. 88-93.

Ploeger, J.: Nederlandse landverhuisers na Suid-Afrika 1861-1862. Familia, 2, 1965, pp. 18-21.

Ploeger, J.: Nederlandse immigrante afkomstig van Groningen en Drente. Familia, 4, 1967, pp. 44-49, 54, 74-79.

Ploeger, J.: Nederlandse immigrante afkomstig van Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Familia, 5, 1968, pp. 12-15.

Ploeger, J.: Immigrante uit Overyssel 1850-1899. Familia, 8(2), 1971, pp. 14-19.

 

Familia Onderwerp Indeks:

 


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels