Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Meester Indeks 1964 - 2013

Saamgestel deur MHC (Thys) du Preez, 15 Januarie 2014

FAMILIA is die kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en word in Maart, Junie, September en Desember uitgegee. Dit word aan alle lede van die Genootskap gestuur. Vorige uitgawes kan verkry word van die eGGSA e-winkel. Vir meer besonderhede oor hoe om 'n lid van die Genootskap te word, verwys na Lidmaatskap FAQ.

MOLEKULêRE GENEALOGIE:

Die vorige 7500 geslagte. Familia, 41(1), 2004, pp. 2-3.

Genetic History of the Jews. Familia, 41(1), 2004, pp. 3-4.

Our earliest Ancestors . Die Verlore geslagte (Editorial/Redaksioneel). Familia, 39(1), 2002, pp. 2-4.

DNA Identification of Releatives / Meer oor DNS afparing. (Editorial/Redaksioneel). Familia, 39(2), 2002, pp. 58-60.

Our distant Past & Stammoeder Lara (Editorial/Redaksioneel) Familia, 39(4), 2002, pp. 174-176.

Ritter, Dr. Philip: Genetic Genealogy. Familia, 41(3), 2004, pp. 104-113.

Venter, Piet & De Wet, Thea: Engeltje Cornelisse van der Bout, weesmeisie van Rotterdam. Familia, 48(4), 2011, pp. 171- 176.

 

Familia Onderwerp Indeks:

 


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels