Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Meester Indeks 1964 - 2013

Saamgestel deur MHC (Thys) du Preez, 15 Januarie 2014

FAMILIA is die kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en word in Maart, Junie, September en Desember uitgegee. Dit word aan alle lede van die Genootskap gestuur. Vorige uitgawes kan verkry word van die eGGSA e-winkel. Vir meer besonderhede oor hoe om 'n lid van die Genootskap te word, verwys na Lidmaatskap FAQ.

ONDERTROUERY:

Henning, O.J.: Ondertrouery tussen families wat dieselfde of aanverwante beroepe beoefen: Lotter, Wolhuter, Vos, Beeton. Familia, 25(3), 1988, pp. 74-75.

Langham-Carter, R.R.: Inter-marriages in some St Helena families. Familia, 19(4), 1982, pp. 92-94.

Torrington, M.: Intermarriage and genetic disease. Familia, 25(4), 1988, pp. 99-107.

Van der Merwe, J.: Kwartierstaat - ondertrouery tussen die Van der Merwes. Familia, 16(3), 1979, pp. 67-69.

Venter, B.J.: 'n Blik op familieverwantskappe (Wanneer is ondertrou, ondertrou?). Familia, 36(2), 1999, pp. 66-75.

Watermeyer, F.A.: Marriages between relatives. Familia, 1, 1964/65, pp. 71-72.

 

Familia Onderwerp Indeks:

 


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels