Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Subject Index

1964 - 2013

Compiled by MHC (Thys) du Preez, 15 January 2014

FAMILIA is the quarterly journal of the Genealogical Society of South Africa, published in March, June, September and December. It is supplied to all current members of the Society. Individual back copies can be purchased from the eGGSA online shop. For information on joining the society please see the Membership FAQ.

VALKENBURG:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

VAN AARDE:

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

VAN AARDT:

Van Aardt, Pieter: Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent. Aanvullende inligting. Familia,

Van Aardt, P.J.deV.: Frans Johannes van Aardt van Nieu-Skotland en sy nageslag. Familia, 22(3), 1985, pp. 68-69, 73-76.

Van Aardt, Pieter: Van Aarde en Van Aardt: wie is wie? Familia, 44(3), 2007, pp174-175.

Van Aardt, Pieter: Twee merkwaardige persone uit die VAN AARDT geslagregister. Familia, 45(2), 2008, pp. 80-86.

Van Aardt, Pieter: Stamouers Gerrit Jansz van Aardt en Levijntje Theunis van Gent; die mense agter die name. Familia, 47(1), 2010, pp. 67 – 74.

Van Aardt, Pieter: Feite of fiksie? Die Mites rondom Gerrit Janz van Aart (a 1700) en Margaret Downing (a 1820). Familia, 47(2), 2010, pp.83-91.

VAN ANTWERPEN:

Cilliers, Ben: Families van die Kleinkaroo: 1. Van Antwerpen/Van Antwerp. Familia, 49(1&2), pp. 29-50.

VAN AS:

Cairns, Margaret: Hendrik van As - further information. Familia, 25(4), 1988, pp. 98-99.

VAN ASWEGEN:

Lombard, R.T.J.: Die moord by Kopfontein; Lombard en Van Aswegen. Familia, 21(3), 1984, pp. 62-67, 72-82.

VAN BILJON:

Van Biljon, T.J.K.: Bernardus van Biljon, stamvader van die Van Biljon familie. Familia, 39(4), 2002, pp. 210-218.

VAN BLOMMESTEIN:

Pama, C.: 'n Stellenbossenaar met 32 wapenkwartiere. Familia, 7(1), 1970, pp. 9-11.

Smit, B.: Aanvulling Van Blommestein. Familia, 7(4), 1970, p. 94.

VAN BUUREN:

Van Buuren, E.: Van Buuren. Familia, 11(1), 1974, pp. 28-29.

VAN DALEN:

Swanepoel, A.J.: Klasina Maria Johanna van Dalen (gebore Le Roux). Familia, 25(2), 1988, pp. 30-33.

VAN DAM.

Cairns, M.: Van Dam and Stokvliet. Familia, 12(2), 1975, pp. 27-28.

VAN DEN BERG:

Hulstaert, C.E.: Enkele nadere gegevens over de stamvader Jacobus van den Berg uit Breskens en zijn afstamming.Familia, 26(2), 1989, pp. 31-32.

Pottas, Johan Jacob, samest.: Van den(r) Berg(h) Families van Suider-Afrika. [Boek op laserskyf in PDF-formaat geresenseer deur Richard Y. Ford in Familia, 45(4), 2008, pp. 267-268].

Van den Berg, Johann: Argivale inligting oor stamvader Jacobus van den Berg (1673-1714). Familia, 43(4), 2006, pp. 185-192.

Upham,M.G.: Widow-wooing Wanning. Familia, 24(2), 1987, pp. 42-46.

VAN DER BOUT:

Venter, Piet & De Wet, Thea: Engeltje Cornelisse van der Bout, weesmeisie van Rotterdam. Familia, 48(4), 2011, pp. 171- 176.

VAN DER BYL:

Myburgh,P.A.: The builder of Joostenberg. Familia, 2, 1965, pp. 68-69.

Van der Byl, J.: Kwartierstaat van Hendrik Johannes van der Byl (1857-1948). Familia, 8(1), 1971, pp. 11-13.

Van der Byl, J.: Verbeterings in die kwartierstaat van H.J. van der Byl. Familia, 8(2), 1971, p. 25.

VAN DER MERWE:

De Kock, Gideon de V. & Melville, Janet: Voorouers en familie van Johanna Cornelia van der Merwe. Familia, 39(3) , 2002, pp. 164-169.

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van der Merwe, J.: Wie was Johanna van der Merwe? Familia, 18(2), 1981, pp. 31-33.

Van der Merwe, J.: Willem Schalkszoon van der Merwe - 'n biografiese ekskursie. Familia, 16(1), 1979, pp. 7-11.

Van der Merwe, J.: Twee “onbekende” Van der Merwes. Familia, 16(1), 1979, p. 14.

Van der Merwe, J.: Kwartierstaat - ondertrouery tussen die Van der Merwes. Familia, 16(3), 1979, pp. 67-69.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN DER PIET:

Schonnberg, J.M.: Miscellaneous. Familia, 15(2), 1978, p. 50.

VAN DER SPUY:

Van der Spuy. Familia, 30( 3 & 4), 1993, pp. 55-56.

VAN DER STEL:

Van der Stel, L.J.: Simon van der Stel se nageslag. Familia, 34(4), 1997, pp. 141-144.

VAN DER WALT:

Groesbeek, Isabel: Kwartierstaat van dr. Tjaart van der Walt. Familia, 27(1), 1990, pp.11-14.

Jooste, E.P.: A.P.J. van der Walt, Grondlegger van Pretoria en sy nageslag. Familia, 20(4), 1983, pp. 79-82.

Van der Walt, E.J.: Geele Andries van der Walt, die stamvader van die familie van der Walt. Familia, 14(4), 1977, pp. 65-71, 74-75.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 12(2), 1975, p. 44.

Vorster, P.W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Vorster, P.W.: Van der Walt. Familia, 14(4), 1977, p. 76.

VAN DEVENTER:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

Van Deventer, Johan C.: Die soektog na ons voorsate (en hulle nasate). Familia, 36(1), 1999, pp. 10-14.

VAN EEDE(N) / VAN EDE(N)

Van Eeden, D.H. [Boekresensie van die Van Eedenboek se tweede hersiene uitgawe, bygewerk deur Gideon de V. De Kock en geresenseer deur prof. J. Emil Loubser].

VAN HEERDEN:

Kort mededelings. Familia, 14(4), 1977, p. 84.

Fox, J.: Die stamvader van die familie Van Heerden. Familia, 18(1), 1981, pp. 1-2.

Van Heerden, P.: Van Heerden stamregister 1701-1968. Familia, 6(3), 1969, p. 64.

VAN HEUSDEN:

Cilliers, B. & Groenewald, A.C.: Die Van Heusden familie. Familia, 35(4), 1998, pp.159-163.

VAN HILLE:

Rootenberg, S. Francesco Uys: The Van Hille descent of the Swanepoel family. Familia, 50(4), 2013, pp. 215-224.

VAN HUYSSTEEN:

Heese, J.A.: Ons en ons stamouers. Familia, 15(1), 1978, pp. 1-2.

VAN LEEUWEN:

Cairns,M.: Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783. Familia, 16(4), 1979, pp. 84-89, 92-99.

VAN LEGELLO:

Ploeger, J.: Van Legello of van Leggelo? Familia, 11(3), 1974, p. 84.

VAN NIMWEGEN (VAN ENWEGEN):

Delport, Stef: Van Nimwegen (Van Enwegen). Familia, 27(1), 1990, p. 8.

VAN OORDT:

Pama, C.: The Struben - Van Oordt relationship. Familia, 17(2), 1980, pp. 40-43.

VAN OS:

Zöllner, Linda: Rwo accidental progenitors: Lambinon and Van Os. Familia, 40(4), 2003, pp. 156-173.

VAN OUDTSHOORN:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN R(H)EEDE VAN OUDTSHOORN:

Laing, R.A.: The ancestry and children of Pieter, Baron van Rheede van Oudtshoorn tot Nederhorst. Familia, 9(2), 1972, pp. 48-52.

Laing, R.A.: The sons of Pieter, Baron van Reede van Oudtshoorn tot Nederhorst and their children. Familia, 14(2/3), 1977, pp. 54-57.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn. Familia, 33(2), 1996, pp. 34-38.

Laing, R.A.: Van Reede van Oudtshoorn II. Familia, 33(3), 1996, pp. 58-70.

VAN REENEN / VAN RENEN:

Langham-Carter, R.R.: Albert van Renen and his children. Familia, 19(2), 1982, pp. 51-55.

Langham-Carter, R.R.: To India and England and back again: The Vanrenens. Familia, 17(1), 1980, pp. 9-11, 14.

Shearing, T.: The Descendants of Daniel van Reenen. Familia, 13(2), 1976, pp. 46-49.

VAN RENSBURG:

Meyer, Paul: Die Van Rensburgs in Natal voor en na 1838. Familia, 28(2), 1991, pp. 163-166.

Van Rensburg, A.M.: Claas Jansz van Rensburg.Familia, 25(4), 1988, pp. 89-95.

Van Rensburg, A.M.: Claasz Jansz van Rensburg. Familia, 37(4), 2000, pp. 167-176.

Van Rensburg, A.M.: On the spoor of the Bokkeveld Van Rensburgs. Familia, 26(3), 1989, pp. 56-59 & 72.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Biesjespoort, Vosburg (K.P.). Familia, 21(2), 1984, pp. 36-37.

Van Rensburg, C.G.J.: Die Van Rensburgs van Wielpan, Prieska. Familia, 23(2), 1986, pp. 41-42.

Venter, Frik & Du Plooy, Simon: 'n Fotoverhaal. Familia, 45(2), 2008, pp. 70-79.

VAN RHEEDE:

Bax, D.: Die bewoners van Saasveld. Familia, 9(2), 1972, pp. 46-48.

VAN RIEBEECK:

Pama, C.: Kwartierstaat van Jan van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 42-43.

Van Molle, P.H.: De afstamming van Maria van Riebeeck. Familia, 4, 1967, pp. 35-42.

VAN ROOYEN:

Du Toit, Martie: ’n Van Rooyen genealogiese storie. Familia, 48(4), 2011, pp. 209-216.

Du Toit, Martie: Anthonius van Rooyen en sy nageslag. Familia, 42(4), 2005, pp. 145-154.

Du Toit, Martie: Naskrif: Anthonius van Rooyen en sy nageslag; wat het van kleinboet Gert geword? Familia 43(1), 2006, pp. 14-18.

Linde-Van Rooyen, Engela: Prinse van Serendib. Familia, 42(3), 2005, pp. 131-137.

Shepherd, Gina: The life and times of Erich van Rooyen. Part 1. Familia, 46(3), 2009,pp. 183-190.

VAN RYNEVELD:

Ploeger, J.: Helperus Ritzema van Ryneveld. Familia, 7(1), 1970, p. 5.

VAN TONDER:

Elizabeth Maria van Tonder (1847-1878) Foutiewe koppeling in SAG, Vol. 13, pp. 335 en 341. Familia, 43(3), 2006, p. 74.

VAN VUREN:

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VAN WARMELO:

Suid-Afrikaanse takke van Nederlandse families in “Nederland's Patriciaat" 1971. Familia, 8(2), 1971. pp. 8-9.

VAN WYK/VAN WIJK/VAN WYCK:

Ball, Richard: The”stamvaders” Willem and Arie van Wijk. Familia, 42(3), 2005, pp. 94-104.

Cairns, M.: Elizabeth van Wyk, 1685-1720. Familia, 12(3), 1975, pp. 55-59.

Jooste, H. Claudie: Geslagregister van Nicolaas Hendrik Salomon van Wyk. Familia, 44(2), 2007, pp. 96-104.

Lombard, R.T.J.: Magdalena (Helena) Catharina en Magdalena Christina van Wyk. Familia, 21(4), 1984, p. 92.

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

Reub, R.A.: Van Wyk. Familia, 4, 1967, pp. 88-89.

Van Wyck, P.: The ancestors of the South African Van Wyks in Holland. Familia, 3, 1966, pp. 42-48.

VAN ZYL:

Kort aantekeninge. Familia, 9(1), 1972, p. 30.

Smith, Nerine, et al.: 'n Tak van die familie Van Zyl. Familia, 28(1), 1991, pp. 138-147.

Van Zyl, J.C.: Die familie Van Zyl in Suid-Afrika. Familia, 2, 1965, pp. 58-59.

Van Zyl, J.R.: Die stamvader Willem van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 90-91.

Van Zyl, J.R.: Uitbreiding op die geslagsregister van die familie van Zyl. Familia, 8(4), 1971, pp. 110-112.

Van Zyl, H.G.: Die aankoms van die stamvader Willem van Zyl. Familia, 14(4), 1977, pp. 77-78.

VARKEVISSER:

Short Notes. Familia, 13(4), 1976, p. 103.

VENTER:

Bleibaum, H.G.: Die stamvader Hendrik Venter. Familia, 10(3), 1973, p. 69.

Heese, J.A.: 'n Venter-stamboom, 1560-1893. Familia, 10(1), 1973, pp. 25-27.

Venter, Barend J.: Anna Sabina Venter - onbekende dogter van stamvader? Familia, 36(3), 1999, pp. 134-136

Venter, P.E.: Venter. Familia, 27(3), 1990, pp. 79-80.

Venter, Piet.: Hendrik Venter van Hamel, Vlaandere (nie van Hameln, Duitsland, nie). [Brief.] Familia, 49(1&2), pp. 2-4.

Venter, Piet: Feite, afleidings, aannames en bespiegelinge oor ‘n Suid-Afrikaanse stamvader — VENTER. Familia, 46(3), 2009, pp. 132-146.

Vorster, R W.: Van der Walt - Venter. Familia, 14(2/3), 1977, p. 58.

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VERMAAK:

Vermaak, Nico: Gerrit Augustijnsz Vermaak: S.A. stamvader. Familia, 38(1), 2001, pp. 12-19.

Vermaak, Salomon C.J. Hoogenraad-: Die Familie Vermaak: Ons Nederlandse voorouers in Maarssen (Utrecht), Nederland (1580-1720). Familia, 43(4), 2006, pp. 145-154.

VERMEULEN:

Vermeulen, Johan & Izak: Die Geslagregister van die Vermeulen familie in Suider Afrika. [Boekresensie deur Pieter de Beer] Familia, 42(4), 2005, p. 186.

VERSCHUUR:

Ploeger, J.: 'n Gedeelte van die genealogie Verschuur. Familia, 2, 1965, pp. 60-63.

VERSVELD:

Ffolliott, P.: The Versvelds and Piketberg mountain. Familia, 3, 1966, pp. 31-37.

VERWOERD:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Mev. Betsie Verwoerd. Familia, 11(1), 1974, pp. 13-15.

Lombard, R.T.J.: Die kwartierstaat van mev. Elizabeth (Betsie) Verwoerd, geb. Schoombee. Familia, 28(2), 1991, pp. 159-162.

Pama, C.: Die afstamming van dr.Hendrik Verwoerd. Familia, 4, 1967, pp. 80-86.

Pama,C.: Nogmaals die afstamming van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 5, 1968, p. 38.

Van der Hoeven, E.: Aanvullingen op de kwartierstaat van dr. H.F. Verwoerd. Familia, 7(1), 1970, pp. 25-26.

VICTOR:

Heese, J.A.: Families Victor en Witmond. Familia, 5, 1968, p. 95.

VILJON:

Viljoen, prof. Christo: Wie was Christiaan Viljon? Familia, 42(1), 2005, pp. 23-26.

VILJ OEN:

De Villiers, William: Cornelia Villion, her husbands and Watervliet farm. Familia, 29(3&4), 1992, pp. 53-57.

Lombard, R.T.J.: Afkoms van dr G. v. N. Viljoen. Familia, 22(1), 1985, pp. 13-15.

Smit,B.: Familie Viljoen. Familia, 8(4), 1971, p. 89.

Viljoen, H.C.: Viljoen. Familia, 12(1), 1975, p. 18.

Viljoen, H.C.: Viljoen-familieregister vorder fluks. Familia, 12(2), 1975, pp. 29-32.

VIORONI:

Harley, Lois: An Italian in the family— Joseph (Guiseppe) Vioroni. Familia, 47(1), 2010, pp. 59- 66.

Malan, Ockert: [Brief met korreksie oor die frase “van de Kaap” in Vioroni artikel]. Familia, 47(2), p. 79.

VISAGIE:

Visagie, dr. Jan C.: Pieter Visagie se aankoms in Tafelbaai 350 jaar gelede. Familia, 41(4), 2004, pp. 176-180.

VISSER:

Ball, Richard: Maria Jansz Visser, 1649-1718, a much-travelled woman. Familia, 44(1), 2007, pp. 12-19.

Brand, M.C.: Nie hierdie Maria Visser nie, maar die ander Maria Visser – eggenote van Frederik Brand (b5). Familia, 42(4), 2005, pp. 164-167.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van Andries Gerhardus Visser. Familia, 19(3), 1982, pp. 68-69.

Visser, Attie: Vissers uit die Sandveld na Wes-Transvaal. Familia, 45(1), 2008, pp. 41-46.

Van Vuren, J.P.J.: Visser -Brits -Van Vuren. Familia, 18(1), 1981, pp. 8-9.

VLOK:

Lombard, R.T.J.: Kwartierstaat van minister A.J. Vlok. Familia, 26(2), 1989, pp. 36-43.

VOLSTEEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

Laing, R.A.: Volsteedt or von Volstedt II. Familia, 9(1), 1972, pp. 20-25.

Laing, R.A.: Kwartierstaat van T.A.J. Volsteedt. Familia, 9(1), 1972, p. 25.

Laing, R.A.: Volsteedt - the first two generations. Familia, 32(1&2), 1995, pp. 12-16.

VON ABO:

Van Buuren, E.: Von Abo. Familia, 10(4), 1973, pp. 107-108.

VON DEMPTER:

Venter, Gerrit: Die Von Dempters (Venters) van Hameln. Familia, 43(2), 2006, pp. 36-37.

VON LUDWIG:

Bradlow, J.R.: Baron von Ludwig and his descendants. Familia, 2, 1965, pp. 39-40.

VON MOLTKE:

Heese, J.A.: Von Moltke in Suid-Afrika. Familia, 8(2), 1971, pp. 20-21.

Malan, O.G. & Von Moltke, T.D.T.: Von Moltke. Familia, 36(1), 1999, pp. 27-36.

VON VOLSTEDT:

Laing, R.A.: Volsteedt or Von Volstedt. Familia, 8(3), 1971, pp. 28-29.

VON WIELLIGH:

Wortley, Corli: Die Von Wiellighs van Keimoes. Familia, 48(4), 2011, pp.197-208.

VORSTER:

Boje, J.G.: Ou Vorster Bybel. Familia, 15(3), 1978, p. 71.

Boje, J.G.: Nogmaals die Vorster Bybel. Familia, 15(4), 1978, p. 96.

Du Preez, Thys: Patos agter die name en datums. Familia, 47(2), 2010, pp. 123-124.

Heese, J.A.: Kwartierstaat van dr. P. W. Vorster. Familia, 17(1), 1980, pp. 11-12.

Pama, C.: Kwartierstaat van die Eerste Minister (B.J. Vorster). Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

Vorster, J.D.: Die kwartierstaat van die Eerste Minister B.J. Vorster. Familia, 3, 1966, pp. 37-38.

VOS:

Hargreaves,H.T.: A branch of the Vos family. Familia, 23(1), 1986, pp. 16-19.

VOSLOO:

Heese, J.A.: Kwartierstaat van A.H. Vosloo, administrateur van die Kaapprovinsie. Familia, 8(4), 1971, pp. 95-97.

Back to main Familia Index

Familia Surname Index:

 


home | benefits | contents | join | privacy policy | code of conduct | about us | links