eGGSA/eGSSA
Genealogical Publications / Genealogiese Werke
Contents / Inhoud

GENEALOGIESE EN VERWANTE WEBTUISTES

(Die akkuraatheid van onderstaande gegewens kan nie gewaarborg word nie)
'Familie' webtuistes wat geen genealogiese inligting het, of waar 'n login noodig is, word nie ingesluit nie.

GENEALOGICAL AND RELATED WEB PAGES

(The accuracy of the following information cannot be vouched for)
We have not listed 'Family' sites that do not feature genealogical information or those that are private, ie. require a login.

STAMBOME / FAMILY TREES

Vanne soektogte / Surname navigator

Abbott

Adkins

Anderson

Ball

Barkhuizen

Basson

Bastroo / Bastro (often incorrectly: Backstro)

Benadie

Beyers

Blignault

Blom

Boardman

Booyens

Booysen

Botha

Bothma

Breedt

Burger

Cilliers

Cloete

Conradie

Cooke

Davel

De Vries

Diederiks

Driver

Du Preez

Du Toit

Elema

Engelbrecht (en Korff)

Erasmus

Faber

Flemmer

Florez

Fuller

Furber

Garvie

Gericke

Goodway

Goosen

Gous

Greeff

Grewar

Greyling

Hancorn Smith

Hanekom

Haycox

Henning

Hills

Holzhausen

Houldsworth

Houliston

Jansen

Jansen van Vuren

Kempen

Koopman / Coopman

Korff

Kotzé

Kruger

Labuschagne

Leibbrandt

Levin

Lindeque

Lochner

Lombard

Londt

Lotter

Louw

Lutz

Maapesa

Marais

Maré

Muller

Murray

Nysschen

Olivier

Olwagen

Pieterse

Pretorius

Rabe

Rantlabole

Ravenscroft

Redelinghuys

Rheeder

Roselt

Rousseau

Roux

Rudolph

Schafer

Schlebusch

Schietekat

Schutte

Semmelink

Serfontein

Sevenster

Simpson

Sinden

Slabbert

Smit

Smith

Hancorn Smith

Serrurier

Snyman

Spalding

Steenkamp

Strampe

Strydom

Swart

Ten Kroode

Tredoux

Turner

Turpin

Van Biljon

Van den Berg

Van der Merwe

Van der Spuy

Van der Wal

Van Noordwyk

Van Rooy

Van Rooyen

Van Staden

Van Vuuren / Van Vuren

Van Wyk

Venter

Vermeulen

Viljoen

Visser

Vorster

Wahl

Walters

Wedderburn

Wronsky

Yaffe

Yamey

Zeeman

Zietsman

ALGEMEEN / GENERAL

1820 Setlaars / 1820 Settlers

The 1820 Settler Correspondencehttp://www.eggsa.org/1820-settlers/

African Genealogy

African Royalty - Zulu, Swazi, Thembu, Xhosa, and Pondo

Genealogy of the Zulu Royal Family (including King Zwelethini Goodwill), Swazi Royal Family (including King Mswati III), Thembu Royal Family (including President Nelson Mandela), Xhosa, and Pondo Royal Families

http://www.abcgenealogy.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=8987 Lineages

Australian BMD

http://members-ozemail.com.au/~johngrah/dpskcd-html http://rootsweb.com/~nswsdps/dpsindex.htm

Australian Genealogy

Australian Research

Australian Rootsweb lists

Australian death notices / Australiese strefkennisse

Australian Volunteers Lookup Page

Berliner Missionare und Mitarbeiter in Südafrika.

Betekenis van name / Meaning of names

Birkenhead-wrak / Birkenhead wreck

Britse voorgeslagte / British ancestry

Duitse navorsing / German Research

Immigrante uit Nederland 1847 tot 1908 / Immigrants from the Netherlands 1847 to 1908

(Veral van die Provinsies / Mainly from the provinces of - Zeeland, Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-Brabant)

Indian Family Roots / Indiese familiebande

Inleiding tot Suid-Afrikaanse genealogie / Introduction to South African genealogy

Johannesburg begraafplase / Johannesburg burial sites

Kaapse slawe / Cape slaves

Namibië Genealogielys

Ordering BMD certificates from the UK

Overseas Relatives

Padkaarte van Suid-Afrika / Road maps of South Africa

Plaasname en kaarte / Farm names and maps

Plekke in Suid-Afrika / South African places

Scottish ancestors

Skeepslyste / Shipping lists

Soeke na mense / Search for persons

South African Jewish

Telefoongidse (Suid-Afrika) / Telephone directories (South Africa)

Timeline for SA

VOC amptenare (werknemers) / VOC officials (employees)

VOC skepe en algemeen / VOC ships and general

VOC soektogte / VOC searches

Zimbabwe (Rhodesia)

MILITĘR / MILITARY

Anglo Boere-oorlog / Anglo Boer War

Oorlogsgrafte / War Graves

Oorlog in Suidwes-Afrika (Namibië) / War in South West Africa (Namibia)

World War I and II and Lists of those who suffered injuries in the Zulu War amongst others.

ORGANISASIES EN INSTELLINGS / ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS

Genealogiese Genootskap van SA (GGSA) / Genealogical Society of SA (GSSA)

Genealogiese Instituut van SA (GISA) / Genealogical Institute of SA (GISA)

Foute in SAG – Errors in the South African Genealogies volumes

Die doel van die Errata bladsye is om inligting rondom foute wat in die SAG (Suid-Afrikaanse Genealogiee) volumes en ander genealogiese publikasies, voorkom, te versamel en dan intyds te vertoon op die webwerf. Almal is welkom om inligting by te dra.

Britse argiewe / Brittish archives

Departement van Verdediging / Department of Defence - Access to information manual

Landmeter-Generaal / Surveyer General

SA argiewe / SA arhives

National Archives Automatic Information Retrieval System (NAAIRS):

Kaapstadse Argief (e-pos) / Cape Town Archives (email)

Vrystaatse Argief (e-pos) / Free State Archives (email)

Natalse Argief (e-pos) / Natal Archives (email)

Transvaalse Argief (e-pos) / Transvaal Archives (email)

Namibië argiewe (e-pos) / Namibia archives (email)

Albany Museum

Nasionale argief – Den Haag (VOC standplase)

Cory Biblioteek Soektogte / Cory Library Search

Geografie – Plekname in SA / Geography - Place names in SA

Archives of South Africa List

Outeursreg / Copy Right

GENEALOGIE OP DIE WEB / GENEALOGY ON THE WEB

instruksies oor hoe om by SAGenealogie gesprekslys aan te sluit

E-POS ADRESSE / E MAIL ADDRESSES

Anglo Boere-oorlog Museum / Anglo Boer War Museum

Cemetery Project / Begraafplaasprojek

Kaapstad argief / Cape Town archives

Militęre argief / Military archives

SA Polisie Museum / SA Police Museum

Statebond Oorlogsgrafte verteenwoordiger in SA /

Commonwealth War Graves Commission Representative in RSA

SA POSLYSTE / SA MAILING LISTS

British Immigrants - discussion and sharing of information about immigrants from the United Kingdom to South Africa prior to 1900.

Buitenposten - a South African genealogy and social history discussion group. The main language medium is Afrikaans, but contributions in other languages are welcome

Pretorius-focus list - to discuss genealogical topics related to the Pretorius surname. The official languages of the list are Afrikaans and English.

South Africa - A mailing list for anyone interested in Southern African genealogy and related topics. Discussion is conducted mainly in English.

South Africa - Eastern Cape - A mailing list for anyone with a genealogical, cultural or historical interest in the province of Eastern Cape, South Africa. Discussion is conducted mainly in English.