Transkripsies vanjaar

Written by Corney Keller on .

SARecordsCorney Keller het sover vanjaar die volgende transkripsies na die eGGSA SA Records deel van die webwerf bygevoeg::

Cape Town Baptisms 1743-1757

Cape Town Baptisms 1753

Cape Town Baptisms 1754

Cape Town Baptisms 1755

Cape Town Memberships 1665-1832

Cape Town Memberships 1665-1832

Cape Town Members 1665-1695

Cape Town Members 1695-1712

Lists of Free Burgers

Cape Muster Roll 1662 - Free men

Cape Muster Roll 1692 - Free men

Cape Muster Roll 1693 - Free men

Cape Muster Roll 1695 - Knechts

Cape Muster Roll 1696 - Free Men

Cape Muster Roll 1698 - Free men

Revised - Free Burger Lists

Cape Muster Roll 1660

Cape Muster Roll 1663

Cape Muster Roll 1695