2017 eGGSA Algemene Jaarvergadering resultate

Ons virtuele vergadering het middernag 2 February 2017 gesluit. Baie dankie aan almal vir u deelname en ondersteuning.

Lede was uitgenooi om aan die vergadering deel te neem. Soos verduidelik in die e-pos gedateer 27 Januarie 2017, het ons aanvaar dat die lede van wie ons nié gehoor het nie, tevrede is met beide die nominasies en die 2016 Jaarverslag.

TEENWOORDIGHEID BY DIE VERGADERING

Lede wat eGGSA gekies het as hul primêre tak was geregtig om aan die AJV deel te neem. Ons e-pos stelsel het rekord gehou van die aantal e-poste wat uitgestuur, onafgelewer, aangestuur en onoopgemaak was. As virtuele tak gebruik ons hierdie getalle om die kworum te bepaal.

Die opsomming was as volg:

Aantal lede wat kennis van die vergadering ontvang het:
Engelse lede 147 – 62.2 % open epos
Afrikaanse lede 101 – 58.6 % open epos
Onafgelewerde kennisgewings: Nul

Geen verdere nominasies was ontvang vir die bestuursposte nie. Bestaande nominasies was ook nie betwis nie en die 2017 komitee bly dus onveranderd.

Die bestuur
· Alta Griffiths - Voorsitter
· Daan Hamman – Onder-Voorsitter
· Carol Beneke - Tesourier
· Lynn Couperthwaite - Lidmaatskapdienste, kommunikasie en bemarking
· Richard Ball - Webmeester
· Judi Meyer - Redakteur genesis

Additional members
· Annelie Els - Stamouers
· Corney Keller – Nederlandse Transkripsies
· Daan Botes - Poskaarte
· Riana le Roux – Begraafplaasprojek

Baie geluk aan die bestuurspan, en dankie dat julle weer bereid is om nog ‘n jaar op die bestuur te dien.

Druk E-Pos

Search the eGSSA website with Google


This form will search the whole of the eGGSA web site, including the Picture Collections, Newspaper Collection, etc.
Enter the words you want to search for in the box above.

To search just for pictures in the eGGSA Gravestone Collection, include the word: Gravestones
If you want to search for gravestones only in the Eastern Cape, include the words: Gravestones Eastern Cape
To find only graves added in 2010 add 2010 to the search terms: Gravestones Eastern Cape 2010
To search only the Bible Collection, include the word  Bibles, for Postcards the words  Post card,
to search only through the Document collection, include the word Documents

To search for an exact phrase, put double inverted commas at either end of the phrase,
eg: searching on Willem Burger would find every item where both of those words appear, but searching on
"Willem Burger" will find only those pages where those two words appear exactly like that.

Druk E-Pos