Genealogiese en Historiese Genootskappe

Posted in external-links

Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Cape Town Family History Society

Cape Family Research Forum

South East Witwatersrand Family History Society

Simon's Town Historical Society,  om inligting en voorwerpe te versamel en bewaar, asook dokuments, kaarte, fotos en boeke wat betrekking het tot die geskiedenis van Simonstad.

Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese Vereniging

Druk