Die Burger Oos-Kaap

Die Burger Oos-Kaap 2018 09 September

In Memoriam

MCCALLAGHAN, Suné. In liefdevolle herinnering. Een jaar is al verby. Oupa en Ouma. (Die Burger Oos-Kaap 07/09/2018)

MEYER, Flip. Alreeds ‘n jaar gelede dat ons moes afskeid neem. Maria (Mallie), kinders en kleinkinders. (Die Burger Oos-Kaap 07/09/2018)

14 September 2018

Sterfgevalle

BOUWER, Petronella (Nellie). +Maandag 10 Sept 2018. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Troosdiens Maandag 17 September 2018 10:00 NG Kerk Patmos-gemeente, Kaapweg, P.E.
(Die Burger Oos-Kaap 14/09/2018) Paul Koekemoer AVBOB Newtonpark 041 363 0041

DU TOIT, Andreas Gerhardus (Ds André). 26/03/1930 – 10/09/2018. Dogter Coretha. Begrafnisdiens Vrydag 14 Sept 2018 11:00 Kraggakamma NG Kerk. Port Elizabeth. (Die Burger Oos-Kaap 14/09/2018)

LE ROUX, Willie. +Saterdag 08 Sept 2018. Eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, susters. Troosdiens Saterdag 15 Sept 2018 12:00 Avbob Newtonpark-kapel, Pickeringstraat,
Newtonpark. (Die Burger O-Kaap 14/09/2018) Paul Koekemoer AVBOB Newtonpark 041 363 0041

21 September 2018

Sterfgevalle

ADOLPH, Ellis. 69 jaar. Haar begrafnisdiens Saterdag 22 September 2018 13:00 Dale Street Congregational Kerk. (Die Burger Oos-Kaap 21/09/2018) Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

MOUTON, Bert. Sy heengaan word diep betreur deur Henk en Freda. (Die Burger Oos-Kaap 21/09/2018)

SIAS, Muriel Ruth. 68 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 22 September 2018 10:00 Rose Lane Congregational Kerk. (Die Burger Oos-Kaap 21/09/2018) Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

28 September 2018

Troudagvierings

DU RANDT, Humphrey & Adelai. 28 September 2018 61 jaar getroud. Met liefde, trots en waardering. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. (Die Burger Oos-Kaap 28/09/2018)

Sterfgevalle

BOSCH, Helena Catherina (Katie). +Maandag 24 September 2018. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Roudiens was op 27 Sept 2018 14:00. Teraardebestelling Saterdag 29 Sept 2018 10:00 Cambridge-begraafplaas, Oos-Londen. (Die Burger Oos-Kaap 28/09/2018) Paul Koekemoer AVBOB Newtonpark 041 363 0041

MOUTON, Barend Christian. *19/12/1929. +18/09/2018. Gedenkdiens Vrydag 28 September 2018 14:00 St Davids Congregational Kerk, Sunridge Park, Port Elizabeth. (Die Burger Oos-Kaap 28/09/2018) DOVES Port Elizabeth 041 365 5399

PEO, Gordon Herbert. *01 Julie 1941. +Vrydag 21 September 2018. Diens Maandag 01 Oktober 2018 11:00 NG Kerk, Winterhoek, Uitenhage. (Die Burger O-K 28/09/2018) Johand de Vos AVBOB Uitenhage 041 922 8066

VAN NIEKERK, Leon. +Sondag 23 September 2018. Eggenote Minnie, kinders, kleinkinders. Diens Saterdag 29 September 2018 10:00 Evangelisasie Sentrum, h/v Cleeveweg en Cotswoldlaan, Cotswold, P.E. (Die Burger Oos-Kaap 28/09/2018)

 

Print Email

Visitors to this site

So far today:So far today:453
Yesterday:Yesterday:724
So far this week:So far this week:3759
currently online: 33