Skip to main content

galleryLogo_sm

Die Burger Oos-Kaap

Die Burger Oos-Kaap 2005 08 August

1 Augustus 2005

Stergeval:

MULLER, Elsabe Oorlede Vrydag 29 Julie 2005. Eggenoot, dogter en familie.
Roudiens Woensdag 3 Augustus 2005 om 11:00 N G kerk Kraggakamma, P.E.
AVBOB, Alfred Jones 041 484 2731

2 Augustus 2005

Sterfgevalle:

COETZER, Jensina Cecelia Oorlede 95 jaar. Seun Wentzel; skoondogter Louise; kleinkinders Stephen, Tanya, Louis, Charmaine, Annelise en Neville; agterkleinkinders Leandi, Wihan en Luke. Begrafnisdiens Vrydag 5 Augustus 2005 om 12:00 N G kerk
Cambridge, Oos-Londen

DU MONT, Heinie Oorlede Saterdag 30 Julie 2005 op Uitenhage. Eggenote, seuns, dogter,
skoondogters, skoonseun, kleinkinders, agterkleinkind. Begrafnisdiens Woensdag 3 Augustus 2005 om 14:30 N G kerk De Mist, Uitenhage. Jubileepark-begraafplaas
Reëlings: Mark Hitchens DOVES 041 992 1349

GEYER, Johan Oorlede Saterdag 30 Julie 2005. Eggenote Elga, kinders Brinley, Ruan, ma
en skoonma. Roudiens Woensdag 3 Augustus 2005 om 15:00 N G kerk, Sherwood.
Verassing privaat. Donasies i.p.v. blomme aan St Francis Hospice
Reëlings: Carisa Ellis DOVES 041 365 5399

LEMUE, Johanna Catharina ( Henna) Oorlede 1 Augustus 2005 op Bethulie 92 jaar.
Ma van Vic, ouma van Jean en Vicky en grootouma van Victor en Zack

REED, Jeffrey John Oorlede Saterdag 30 Julie 2005 63 jaar. Broer Michael, skoonsuster Pam,
suster Molly. Begrafnisdiens Woensdag 3 Augustus 2005 om 11:00 Metodiste kerk, Nanaga.
Reëlings: P W Killian & Sns 042 230 0493

SLABBERT, J D (Johan Sr) Oorlede Saterdag 30 Julie 2005 70 jaar. Begrafnisdiens Woensdag
3 Augustus 2005 om 11:00 in PP kerk, Despatch. Munisipale begraafplaas.
OOS-KAAP Begrafnisdienste 041 992 5704

VAN RENSBURG, Molly Ons groet 'n wonderlike buurvrou Pieter en Alina

In Memoriam:

BROWN JJ (Bussy) 2 Aug.2005 74ste verjaardag Maryna, kinders en kleinkinders

3 Augustus 2005

Sterfgevalle:

DE JAGER, Lydia Vivienne van Huis Tevrede-ouetehuis, Despatch.Oorlede 31 Julie 2005.
Begrafnisdiens Woensdag 3 Aug. 2005 om 14:00 Volle Evangelie kerk, Westering.
Forest Hill-begraafplaas. Navrae: Bossies 084 792 0442 / 041 991 1471

POTGIETER, Izak Cornelius Oorlede Saterdag 30 Julie 2005. Eggenote, kinders & kleinkinders.
Roudiens Donderdag 4 Augustus 2005 om 10:00 N G kerk, Somerstrand. Verassing privaat.
AVBOB Alfred Jones 041 484 2731

4 Augustus 2005

Sterfgevalle:

PIETERSEN, Malan Jacobus 15.03.1942 - 01.08.2005. Susters, swaer, familie.
Roudiens Saterdag 6 Augustus 2005 NG kerksentrum, Jeffreysbaai om 10:00
Verassing privaat. AVBOB 042 291 1230

POTGIETER, Johnny William. Ons vader. Clive, Joan & kinders

WAIT, Pamela Oorlede Dinsdag 2 Augustus 2005. Kinders en kleinkinders.
Roudiens Vrydag 5 Augustus 2005 om 11:00 uit N G kerk Winterhoek, Vanes Estate,
Uitenhage. Verasssing privaat. AVBOB 041 922 8066

In Memoriam:

ACKERMANN, Winston Twee jaar. Ma, Colin, broers en suster

ESAU, Vernon. Wife Estolene, children Enzo, Veronique and Sergio

Geboortes:

NEL, Hein 3 Augustus 2005 Seun van Claudette née Greeff en Werner Nel
Eerste kleinseun van Hennie en Marie Greeff

5 Augustus 2005

Sterfgevalle:

CRAMFORD, Kathleen 80 jaar. Familie en vriende. Begrafnisdiens Saterdag 6 Augustus 2005
om 12:00 in Newton Phillipton Congregational kerk, Fort Beaufort
Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

MEIRING, Hannetjie Oorlede Dinsdag 2 Augustus 2005. Eggenoot, kinders, kleinkinders.
Begrafnisdiens Saterdag 6 Augustus 2005 om 11:00 uit Winterhoek Boereverenigingsaal.
Stoet vertrek na die familieplaas, Hillside, Uitenhage-distrik
Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

In Memoriam:

DERBYSHIRE, Erna (née Strydom) Vandag 43ste verjaardag. Geliefde dogter wat op 17 Junie 1990 saam met haar gesin in 'n motorongeluk van ons weggeneem is. Renier en Drieka Strydom en gesin

VERMAAK, Theo (Stompie) Vandag 40ste verjaardag. Mamma, Toit, Felené en Tihán

6 Augustus 2005

Sterfgevalle:

JONCK, Pieter Oorlede Woensdag 3 Augustus 2005. Bettie, kinders, kleinkinders.
Begrafnisdiens Maandag 8 Augustus 2005 om 14:00 uit Ou Apostoliese kerk, h/v Tjaart v d Waltstraat en Dykeweg. Verasssing privaat. Reëlings: Marie Steyn DOVES 041 365 5399

OLIVIER, Noeline Maria Oorlede Dinsdag 2 Augustus 2005, Kimberley, 71 jaar.
Kinders en kleinkinders. Dankdiens Maandag 8 Augustus 2005 om 11:00 N G kerk,
Da Gamaweg, Jeffreysbaai. DOVES 042 293 1730

OLIVIER (Delport) Noeline Maria. Ons suster en skoonsuster. Oorlede 2 Augustus 2005,
Kimberley, 71 jaar. Graham en Cathy Delport en gesin

In Memoriam:

HING, Colin Een jaar. Verlangende vrou en kinders, Cynthia, Clinton, Craig, Cindy,
Celeste, Wayde en Dylan.

JORDAAN, Fenton (Jorrie) 7 Augustus 2de verjaardag; Bertha, kinders en kleinkinders

SWARTZ, Venicia (Aunt Toto) 6 Augustus 3 jaar. Kinders en kleinkinders

THERON, Lettie Eggenote en moeder; 7 Augustus 1 jaar. Theuns, Pieter en Louwtjie

8 Augustus 2005

Sterfgeval:

MEIRING, Cornelius Jacobus (Neels), Oorlede Vrydag 5 Augustus 2005. Eggenote Mollie,
kinders Nelis, Heléne en Christine, kleinkinders CJ, Margaret, Marike, Comien, Hanli, Christiaan,
Sarah-Lee en Gideon. Begrafnisdiens Maandag 8 Augustus 2005 om 15:00 uit N G kerk, Kirkwood.
Kirkwood-begraafplaas AVBOB Uitenhage 041 922 8066

9 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BOSMAN, Daniël Oorlede Saterdag 6 Augustus 2005. Ouers Sylvia en Lambert, broer Tollie en susters Lee-Ann en Cheryl. Begrafnisdiens Woensdag 10 Augustus 2005 om 14:00 uit AGS kerk, Kabegapark-Wes. Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

DELPORT, Lisha Oorlede 6 Augustus 2005 20 jaar Mamma Lynette, Pappa Riaan,
susters Nadia, Marcelle en Simoné; Michael, Francois, Filmar en Gavin

JANSE VAN RENSBURG, Matthys Johannes Oorlede Saterdag 6 Augustus 2005
Eggenote, kinders en kleinkinders. Begrafnisdiens Woensdag 10 Agustus 2005
om 13:00 uit Volle Evangelie kerk, Penford. Jubileepark-begraafplaas.
Reëlings: Esmé Groenewald AVBOB Uitenhage 041 922 8066

STEYN, Allen (Moeka) Ons geliefde tannie en vriendin. Innige meegevoel aan oom Bartjie
en gesin. Oosthuizen-familie, Kaapstad.

STEYN, Ellen Rolph Begrafnisdiens N G Kerk Hoogland, Charlo Vrydag 12 Augustus 2005
om 11:00. Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

In Memoriam:

MENTOOR, Vanessa 2 jaar Woensdag 3 Augustus. Ma, Pa, broers, susters, seun,
familie en vriende

10 Augustus 2005

Sterfgevalle:

DELPORT, Lisha Oorlede Saterdag 6 Augustus 2005. Begrafnisdiens Donderdag 11 Augustus
2005 om 11:00 N G kerk Sherwood. Forest Hill-begraafplaas. AVBOB 041 484 2731

Boedel Wyle GAWIE ROSSOUW
Die eksekuteurs in bogenoemde boedel versoek enige naasbestaandes van wyle Gawie Rossouw
ID-nr 401124 5027 084 of enige persoon wat inligting betreffende sy naasbestaandes kan verskaf,
om met hulle by die ondergemelde adres in verbinding te tree.
Sedert ongeveer 1980 - 1997 as besigheidsman in Jeffreysbaai en omgewing sake gedoen.
Oorlede 21 Junie 2005
DNS-toetse sal uitgevoer word om verwantskap te bepaal.
Mnr Jim Boyens, Jim Boyens Prokureurs, Posbus 302, Jeffreysbaai 6330
Tel. 042 293 1091 Faks 042 293 2788

11 Augustus 2005

Sterfgevalle:

HARBRON, Thomas Edward (Tommie) *Uitenhage 16.01.1955. Van Harbron Groewe.
Oorlede 7 Augustus 2005 in Matty's Ouetehuis, Despatch. Lee, Albert, Joy, Lilian, Micky en Girlie
(broers en susters), Suné en Stephan (kinders). Begrafnis N G Moederkerk, Uitenhage
Saterdag 13 Augustus 2005 om 11:30. Skakel Joy by 083 435 3559.

NYSSCHENS, Johanna. Ma, ouma en oumagrootjie. Oorlede Maandag 8 Augustus 2005.
Begrafnisdiens Donderdag 11 Augustus 2005 om 11:00 N G Kerk, Nooitgedacht-gemeente.
Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

PRINSLOO, Katrina Oorlede Mandag 8 Augustus 2005. Eggenoot Niklaas, kinders en kleinkinders
Begrafnisdiens Saterdag 13 Augustus 2005 om 13:00 by die Jeggels-woning, Humansdorp en om
14:00 by VGK-kerk, Arcadia, Humansdorp. Navrae: Pieter 083 301 4465

SKORBINSKI, George Leon (JR) Oorlede Maandag 8 Augustus 2005. Ouers, grootouers en broer.
Verassingsdiens Vrydag 12 Augustus 2005 om 15:00 N G Kerk, Van Stadensrivier-gemeente.
Verassing privaat. ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

SMIT, Sarie Oorlede Sondag 7 Augustus 2005 85 jaar. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens
Vrydag 12 Augustus 2005 om 11:00 N G Moederkerk, Humansdorp. Munisipale Begraafplaas,
Humansdorp. DOVES 042 295 1663

STRYDOM, Coenraad Oorlede Maandag 8 Augustus 2005. Eggenote, kinders, ouers.
Verassingsdiens Saterdag 13 Augustus 2005 om 11:00 Ou Apostoliese Kerk van Afrika,
Westering-gemeente. Verassing privaat. ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

In Memoriam:

KLEINHANS, Hendrik (Polly) Oorlede 11 Augustus 2004. Liena, Bella, Teresa, Charmaine, Tollie,
Deon, skoonseuns en kleinkinders.

VAN DER WESTHUIZEN, Gabriel (Gawie) oorlede 11 Augustus 1995
Joey, Gabrie, Antoinette, Maritza en Marelize

12 Augustus 2005

Sterfgevalle:

HORSTMANN, Robert Oorlede Donderdag 11 Augustus 2005. Aletta, kinders, kleinkinders.
Roudiens Maandag 15 Augustus 2005 om 11:00 uit Avbob-kapel. Verassing privaat.
Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

NICOLAOU, Maria Oorlede Dinsdag 9 Augustus 2005. Dogters, skoonseuns en kleinkinders.
Begrafnisdiens Vrydag 12 Augustus 2005 om 15:00 N G Kerk, De Duin, Humewood.

STEYNBERG, Charleen Vanessa Tragies oorlede Sondag 7 Augustus 2005 te Winburg.
Ouers Lukas en Denise, susters Michelle en Cheryl, dogter Chené. Begrafnisdiens op
Maandag 15 Augustus 2005 om 11:00 in N G Kerk Eendrag (Glaskerk), Despatch.
Ds Anton van Jaarsveld. Forest Hill-begraafplaas,P.E. AVBOB 041 933 2039

VAN STADEN, Johannes Jurie (San) Oorlede Woensdag 10 Augustus 2005 te Huis Najaar.
Kinders Emma, Connie, Johnita, Lauretta, Johan, Leon en Anton.
Begrafnisdiens Huis Najaar om 14:00 Maandag 15 Augustus 2005. Jubileepark-begraafplaas,
Uitenhage. AVBOB 041 933 2039

WAIT, Thomas (Tom) (Vroeër van De Jagerstraat, Despatch). Oorlede Aandmymering-ouetehuis,
Uitenhage Woensdag 10 Augustus 2005. Eggenote, kinders, kleinkinders.
Begrafnisdiens Maandag 15 Augustus 2005 om 10:00 uit Aandmymering-ouetehuis.
Jubileepark-begraafplaas. AVBOB 041 922 8066

In Memoriam:

SAUNDERS, Darleen. Ma, reeds 10 jaar. Rupert, Cheryl, Ethan (Windsor, Kanada)
en Sonja & Terence

WAIT, Hendrik. 4 jaar. Joan en familie

13 Augustus 2005

Troudagviering:

BOTHA, Chris en Alet 50ste (Foto by berig)

Gelukwensing:

SCHOULTZ, Johan 70ste verjaardag. Vrou Baby, kinders en kleinkinders (Foto by berig)

Sterfgevalle:

HAYWARD, Hester Margaret. 30.01.1929 - 10.08.2005. Oorlede op Uitenhage. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Roudiens Maandag 15 Augustus 2005 N G kerk, Da Gamaweg, Jeffreysbaai om 15:00. Verassing privaat. AVBOB Bokkie Els 042 291 1230

KRIEK, Babsie (Kriekie) Moeder en ouma; oorlede 12 Augustus 2005.
Gerrie, Annalies, Anita en gesinne

VAN ZYL, Susanna Sophia Begrafnisdiens van Susanna, in lewe van Huis Marais Steyn,
Steynsburg (voorheen van Molteno) N G kerk Molteno Woensdag 17 Augustus 2005 om 09:30.
Molteno-begraafplaas AVBOB Queenstown 045 838 2771

In Memoriam:

TERBLANCHE, Mornay. 30.11.1977 - 13.08.1999 Tragies gesterf 6 jaar gelede.
Ouers Joey en Fanie Terblanche

WEBB, Andrew. Tragies oorlede 13 Augustus 2004. Ma Mickey, Pa Louis en broer Michael
Chris, Soekie, Marco en Caroline Aubrey en Joyce

15 Augustus 2005

Sterfgeval:

KRIEK, Margaretha Maria (Babsie) Begrafnisdiens Dinsdag 16 Augustus 2005 Milnerton Huis-kapel, First Avenue Funeral Home. Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

16 Augustus 2005

Sterfgevalle.

ALLEN, Ronald Hubert Oorlede Saterdag 13 Augustus 2005. Eggenote, kinders & kleinkinders.
Roudiens St Mark's Congregational Church, Kabegapark, Woensdag 17 Augsutus 2005 om 11:00.
Verassing privaat. AVBOB 041 484 2731

DU PLOOY, Roelf (Pastoor) Oorlede Sondag 14 Augustus 2005 op Somerset-Wes.
Begrafnisdiens sal volg. Reëlings: Jan Ackerman ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

MULLER (née ERASMUS), Emmerencia Maria (Emma). Oorlede Vrydag 12 Augustus 2005
te Huis Najaar. Kinders Bill, Tobias en Renette. Verassingsdiens Woensdag 17 Augustus 2005
om14:00 vanuit Huis Najaar, Despatch. Verassing privaat.
AVBOB Louise van Vuuren 041 933 2039

In Memoriam.

MINTOOR, Eunice Mina Vandag 53 jaar oud. Mintoor-kinders en -kleinkinders.

MOOLMAN, Danie Vandag een jaar. Susters Elsabé & Ronelle

Dankbetuigings.

VAN DER WALT,Dirk Dankie vir gebede,ondersteuning met Dirk se afsterwe. Marie van der Walt

VON WALTSLEBEN (née RUDMAN) Dankie vir ondersteuning en gebede met heegaan van Liezel.
Brenton, Donovan, Erna en Denise

17 Augustus 2005

Sterfgevalle:

ANDERSON, Desmond John Oorlede 12 Augustus 2005. Begrafnis PPK kerk, Uitenhage
Donderdag 18 Augustus 2005 om 15:00.

CALITZ, Jan Petrus 30.06.1928 - 12.08.2005. Eggenote, kinders, kleinkinders.
Begrafnisdiens 18 Augustus 2005 om 14:00 N G kerk Sondagsrivier-Suid, Sunland
Reëlings: J T Schooling, Kirkwood 042 230 0508 / 082 772 1668

CLAASSEN, Caroline Elizabeth (Lien) Oorlede Saterdag 13 Augustus 2005.
Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 19 Augustus 2005 om 11:00 N G kerk Nooitgedacht,
Kabegapark. Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: Marie Steyn DOVES 041 365 5399

DU PLOOY, Roelf (Pastoor) Oorlede Sondag 14 Augustus 2005. Eggenote Winnie en familie.
Begrafnisdiens Saterdag 20 Augustus 2005 om 11:00 Volle Evangelie kerk, Suttonweg, Sidwell.
Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: Jan Ackerman ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

MACOIT, Sonia Na siekbed oorlede Dinsdag 16 Augustus 2005.
Anton, Sonja, Theo, Janine, Andre, Tolla en kleinkinders. Roudiens Donderdag 18 Augustus 2005
11:00 N G kerk Sherwood. Verassing privaat. AVBOB Alfred Jones 041 484 2731

NEL, Jenny Oorlede Sondag 14 Augustus 2005. Eggenoot Gert, kinders, kleinkinders.
Roudiens Donderdag 18 Augustus 2005 om 11:00 N G Kerk, Sonheuwels. Verassing privaat.
Reëlings: AVBOB Alfred Jones 041 484 2731

VAN EYK, Jean Irma Oorlede Sondag 14 Augustus 2005
Van Jaarsveld- en Immelman-gesin; Steven, Sus, kinders en kleinkinders, Shane en Hendrina
Begrafnisdiens Donderdag 18 Augustus 2005 om 11:00 Baptiste kerk, Algoapark.
Forest Hill-begraafplaas Reëlings: Martin's Funerals 041 585 5820

In Memoriam:

VERMAAK, Chrisna, née COETZEE *18.12.1953 - 18.08.2004. Een jaar.
Danie, Theo, Anton en hul gesinne; Mammie, susters Gerda, Elsa en Amanda en hul gesinne.

18 Augustus 2005

Sterfgevalle:

ERASMUS, Magrietha Johanna. Oorlede Saterdag 13 Augustus 2005. Kinders en kleinkinders.
Begrafnisdiens 18 Augustus 2005 om11:00 Eendrag kerk, Despatch (Glaskerk).
Ruikers en kaartjies kan by Hofmeyerstraat 12, Despatch afgelewer word.

VAN TONDER, Samuel Hermanus (Sampie) Oorlede Dinsdag 16 Augustus 2005.
Sy Moeder, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 19 Augustus 2005 om 11:00
N G kerk, PE-Noord (Daltonweg). Forest Hill-begraafplaas.
Reëlings: Jan Ackerman ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

19 Augustus 2005

Geboortes:

BARNARD, Sarlena Dinsdag 16 Augustus 2005 Dogtertjie vir Graham en Arina
ma Sarie en pa Christo Opperman

Sterfgevalle:

BOTHA, Percy Zeiler Oorlede Woensdag 17 Augustus 2005. Begrafnisdiens Saterdag
20 Augustus 2005 om 14:00 Volle Evangelie Kerk, Wavecrest, Jeffreysbaai.
Jeffreysbaai-begraafplaas. Reëlings: Johannes Bouwer DOVES 042 295 1663

FOURIE, Philippus Rudolf (Dolfie) Oorlede 17 Augustus 2005 op Uitenhage.
Eggenote Hettie, kinders Deidré en Rudi. Verassingsdiens Saterdag 20 Augustus 2005
10:00 N G kerk Eendrag, Despatch. Ds Anton van Jaarsveld. Verassing privaat.
AVBOB Louise van Vuuren 041 933 2039

NELSON, Rhoda Delina née VAN ROOYEN. Oorlede Sondag 14 Augustus 2005 54 jaar.
Suster Marilyn, Swaer Mervin en hul kinders Merlyn en Marvin, Broer André, skoonsuster Eva en hul kinders Carolyn en Evenith.
Begrafnisdiens Saterdag 20 Augustus 2005 om 14:00 VGK, Freemanstraat, Salt Lake.
Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

20 Augustus 2005

Sterfgevalle:

LÖTTER, Rykie L C 20.06.1918 - 18.08.2005 Oorlede Donderdag 18 Augsutsu 2005
op Jeffreysbaai. Eggenoot Ice, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders.
Roudiens Sondag 21 Augustus 2005 N G kerk Da Gamaweg, Jeffreysbaai om 11:00.
Verassing privaat. Reëlings: Bokkie Els AVBOB 042 291 1230

MURRAY, Samuel (Ds Sam) 21.07.1913 - 18.08.2005 Oorlede Donderdag 18 Augustus 2005
op Humansdorp. Kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Begrafnisdiens Maandag
22 Augustus 2005 N G Kerk Kareedouw om 15:00. N G Kerk-begraafplaas.
Reëlings: Bokkie Els AVBOB 042 291 1230

STRAUSS, Andries Oud-onderwyser Laerskool Altona. Oorlede 19 Augustus 2005
Hoof en personeel

In Memoriam:

SWART, Merwe 9 jaar JJ en Liebe

VAN VUUREN, Elsabé Maria Een jaar Eggenoot, kinders en kleinkinders

22 Augustus 2005

Sterfgevalle:

HELM, Dorothea Sophia (Dottie) Oorlede 19 Augustus 2005 78 jaar.
Gedenkdiens Dinsdag 23 Augustus 2005 om 10:00 N G Kerk, Da Gamaweg, Jefreysbaai.
Reëlings: J T Schooling Kirkwood 042 230 0508 / 082 772 1668

In Memoriam:

BELLINGAN, Eric Vandag eerste verjaardag. Vriendin Linda

BOUWER, Llewelyn (Kais) +22.08.2004 Vrou Annette en dogter Ronel en Ma

FOURIE, Katie Twee jaar. Kinders Godron, Tina, Nadine, Sean en Andra

23 Augustus 2005

In Memoriam:

BELLINGAN, Eric Gister eerste verjaardag. Quintin, Karin en Roché

FOURIE, Katie Enna, Deon, Christal, Cobus en Jessica

Sterfgevalle:

MEYER, Cornelius Marthinus Oorlede Vrydag 19 Augustus 2005 te Port Elizabeth.
Ouers Jan en Anna, broers, susters. Verassingsdiens Woensdag 24 Augustus 2005
om 14:00 N G Kerk Bothasrus, Despatch. Ds Danie Bosman. Verassing privaat.
Reëlings: Louise van Vuuren AVBOB 041 933 2039

NIEUWOUDT, Gideon Johannes Oorlede Vrydag 19 Augustus 2005 54 jaar.
Eggenote, kinders, moeder, familie en vriende. Begrafnisdiens Donderdag
25 Augustus 2005 om 11:00 Word of Faith Christian Centre, William Moffattweg,
Port Elizabeth. Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: P W Killian & Sns 041 992 5704

RAUTENBACH, Bennie Oorlede Sondag 21 Augustus 2005 85 jaar.
Kinders, kleinkinders en agterkleinkind. Anton, Belinda, Anita, Adri en Antoinel.

24 Augustus 2005

Sterfgevalle:

ACKERMANN, Tillie. Oorlede Saterdag 20 Augustus 2005. Kinders, kleinkinders en
agterkleinkind. Roudiens Donderdag 25 Augustus 2005 om 11:00 Avbob-kapel.
Verassing privaat. Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

BEZUIDENHOUT, Hermien. 20.09.1950 - 20.08.2005 Henry, Japie & Shaggy & kinders,
Manie & Sussie & kinders, Petrus & Delene, Daniël & Antoinette, Bennie, Puggy & Jakes.
Begrafnisdiens 26 Augustus 2005 om 11:00 N G Kerk Algoapark-Noord.
Forest Hill-begraafplaas. Inligting: Delene 083 789 2796

NIEWOUDT, Gideon (Deon) Hendricks-gesin en Oom en Tannie Maritz

RHEEDER, Laurika Suzette. Oorlede Woensdag 17 Augustus te Bloemfontein.
Ouers Otto, Lola, Broer Matthew, sussie Amoré. Begrafnisdiens Donderdag
25 Augustus 2005 om 11:00 N G Kerk Retief, Despatch. Ds Frikkie Marais.
Despatch-begraafplaas. Reëlings: Louise van Vuuren AVBOB 041 933 2039

ROETS, Helena Magdalena Oorlede Maandag 22 Augustus 2005. Kinders & kleinkinders.
Begrafnisdiens Vrydag 26 Augustus 2005 om 14:00 Afrikaanse Protestante kerk, Freresingel,
Van Riebeeckhoogte. Despatch Munisipale begraafplaas.
ALGOA Begrafnisdienste Jan Ackerman 041 484 5748

In Memoriam:

DU PREEZ, Albert 34ste verjaardag vandag. Mamma, Marius, Lindie & Wynand

SWANEPOEL, Boet Een jaar. Vrou Gwen.
Dogter Maria, skoonseun Hendrik, kleinseun Enrique van Wyk

25 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BEZUIDENHOUT, Hermien Begrafnisdiens 26 Augustus 2005om 11:00 N G Kerk
Algoapark-Noord. Forest Hill-begraafplaas. Vir inligting: Delene 083 789 2796

NOLAN, Jacobus Johannes Oorlede Dinsdag 23 Augustus 2005.
Begrafnisdiens Vrydag 26 Augustus 2005 om 12:00 vanuit Forest Hill-begraafplaas.
AVBOB 041 484 2731

In Memoriam:

DU PLESSIS, Jacobus Vandag een jaar. Vrou en kinders.

26 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BEZUIDENHOUT, Hermien Begrafnisdiens 26 Augsutus 2005 N G Kerk Algoapark-Noord.
Forest Hill-begraafplaas. Delene 083 789 2796

BEZUIDENHOUT, Hermien. Heengaan diep betreur. Bestuur en Personeel van ACVV,
Algoapark / Govan Mbeki.

BONAPARTE, Doreen 67 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 27 Augustus 2005 om 12:00
Roselane Congregational Church. Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

PRETORIUS, Una Georgianne 46 jaar Begrafnisdiens Saterdag 27 Augustus 2005
om 10:00 Uitenhage Congregational kerk. Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

RAUTENBACH, Charles Benjiman (Bennie) Oorlede Sondag 21 Augustus 2005.
Eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Begrafnisdiens Saterdag 27 Augustus
2005 om10:00 N G Kerk Nooitgedacht. Noordeinde-begraafplaas.
Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

In Memoriam:

CROUSE, Chris Sewe jaar. Vrou en kinders

27 Augustus 2005

Sterfgevalle:

CROUSE, Marie 81 Jaar Begrafnisdiens Maandag 29 Augustus 2005 om 11:00
N G Kerk Port Elizabeth-Wes. André, Maxie, Tersia, Marius, Adéle, Raymond en kleinkinders

KRUGER, André Philippus. Oorlede Dinsdag 23 Augustus 2005 in Port Elizabeth.
Eggenote Alma, kinders Wanda en Wayne, Maryke, Dewald, Tristan.
Begrafnisdiens Maandag 29 Augustus 2005 om 11:00 N G Kerk Retief, Despatch.
Ds Frikkie Marais. Despatch-begraafplaas.
Reëlings: AVBOB Bokkie Els, Humansdorp 042 291 1230

Dankbetuigings:

DU PLOOY, Pastoor Roelf. Dank en waardering vir ondersteuning tydens siekte,
heengaan en begrafnis. Van Eggenote Winnie du Plooy

SCHEEPERS. Namens Scheepers- en Barris-families opregte dank vir belangstelling
en hulp met heengaan van Tanja en navrae na Tiaan se toestand.
Jassie en Jean vir reëlings en besluite. Willie en Corene Botha vir huisvesting.

29 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BRINK, Trenette Roudiens 31 Augustus 2005 N G Kerk Da Gamaweg, Jeffreysbaai
Vir inligting kontak Clark, sel 083 654 6664 Reëlings: Bokkie Els AVBOB 042 291 1230

CROUSE, Marie. Moeder en Ouma 81 jaar Begrafnisdiens Maandag 29 Augustus 2005
N G Kerk, Port Elizabeth-Wes. André,Maxie, Tersia, Marius, Adéle, Raymond & kleinkinders

ESTERHUYSE, Lilly. Oorlede Vrydag 26 Augustus 2005. Willie, Christine, Wimpie, Soné,
Jannes, Danielle, Jano. Begrafnisdirens Dinsdag 30 Augustus 2005 N G kerk, Alexandria.
Nuwe Begraafplaas. Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

KLOPPER, Esther. Oorlede Donderdag 25 Augustus 2005. Kinders, klein- en agterkleinkinders.
Dankdiens Dinsdag 30 Augustus 2005 om 11:00 N G kerk Hoogland. Geen blomme.
Donasies aan Radio Kansel. Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

SWARTZ, Shanna-Leigh Begrafnisdiens Dinsdag 30 Aug. 2005 N G Kerk Moedergemeente,
Noordeinde. Forest Hill-begraafplaas. FIRST AVENUE FUNERAL HOME 041 581 5028

In Memoriam:

VERMEULEN, Myra Sewe jaar Tommie

30 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BLIGNAUT, Jacobus Petrus (Koos). Oorlede Saterdag 27 Augustus 2005. Eggenote, kinders,
kleinkinders. Begrafnisdiens Woensdag 31 Augustus 2005 om 14:00 N G kerk Sherwood.
Forest Hill-begraafplaas. Reëlings: Jan Ackerman ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

BOTHA, (née HERSELMAN) Christina Wilhelmina Elizabeth. Oorlede Vrydag 26 Augustus 2005.
Kinders, klein- en agterkleinkinders. Begrafnisdiens Dinsdag 30 Augustus 2005 om11:00
N G kerk Noord, Uitenhage. Jubileepark-begraafplaas. Reëlings: Mark Hitchens DOVES 041 9921349

BOWKER, Duncan Campbell. Much loved husband, father & grandfather. Died Friday, 26 August 2005. Funeral at St Barnabas Anglican Church, Middelburg at 11:00 Friday 2 September 2005

COETZEE, Christoffel Johannes. Oorlede Saterdag 27 Augustus 2005 op Uitenhage.
Eggenote Joey, kinders Christo en Marie, Manie en Leonie, kleinkinders, agterkleinkinders.
Verassingsdiens Woensdag 31 Augustus 2005 om 15:00 N G kerk Retief, Despatch.
Ds Frikkie Marais. Verassing privaat. Reëlings: Louise van Vuuren, AVBOB 041 933 2039

DU PISANI, Christiaan Rudolf (Dup). Oorlede Vrydag 26 Augustus 2005. Eggenote, kinders en
kleinkinders. Verassingsdiens Dinsdag 30 Augustus 2005 om 15:00 N G kerk Algoapark,
(St Leonardsweg). Verassing privaat ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

HAGEMEISTER, Hendrina Magdalena. Oorlede Saterdag 27 Augustus 2005 op Jeffreysbaai;
64 jaar. Kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Roudiens Woensdag 31 Augustus 2005
om 14:30 EG kerk Humansdorp. Verassing privaat. Reëlings: Bokkie Els

NOLAN, Jakobus Johannes. Oorlede Dinsdag 23 Augustus 2005. Begrafnisdiens Dinsdag
30 Augustus 2005 om14:00 Volle Evangelie kerk, Algoapark. Reëlings: Ultra Begrafnisdienste
Durbanweg 148, Korsten 041 453 7608

SMITH, Shirley. Oorlede Donderdag 25 Augustus 2005. Kinders en familie. Verassingsdiens
Dinsdag 30 Augustus 2005 om 13:00 Victoriapark-krematoriumkapel. Verassing privaat.
Reëlings: Jan Ackerman ALGOA Begrafnisdienste 041 484 5748

VAN DER MERWE, Nicholas Johannes (Tiekie). Oorlede 26 Augustus 2005. Begrafnis Woensdag
31 Augustus 2005 AGS Charisma kerk, Fairbridge Heights, Lavendersingel, Uitenhage.
Vrou Winnie, kinders André, Linda, Susan, Niekie, Sandra, Estelle, skoonseuns en -dogter,
kleinkinders.

VENTER, Jan. Oorlede Donderdag 25 Augustus 2005. Eggenote Kathleen, kinders Arno, Leslie
en Wayne, kleinkinders. Gedenkdiens Donderdag 1 September 2005 om 15:00 N G kerk PE-Wes.
Verassing privaat. Reëlings: Carisa Ellis DOVES 041 365 5399

In Memoriam:

REDGARD, Riaan (Fats) 04.12.1970 - 30.08.2004. Een jaar. J.J., Anita, Juané en Jaco.

Dankbetuigings:

FICK, Johannes Casparus. Dank vir reëlings en belangstelling tydens afsterwe van ons "Daddy"
Lourens, Ronel en kinders.

Geboortes:

CUMMINGS, Nicole gebore 26 Aug. 2005. Dogter vir Glen en Vanessa; sussie vir Kelly.
Ouma en Oupa Starbuck, Granny & Granddad Cummings.

Troudagvierings:

LINKS, Philip en Roseline. 25 jaar op 30 Augustus. Werk 19 jaar saam by Bridgestone, Firestone.

31 Augustus 2005

Sterfgevalle:

BURFORD, Monica 22.05.1952 - 24.08.2005. Roudiens Ou Apostoliese kerk, Despatch
(Handelstraat) Woensdag 31 Augustus 2005. Die Burford-familie.

DE VOS, Emmie. Marie-Louise en kinders

GEYER, Yvonne (gebore ANDREW) Oorlede 30 Augustus 2005. Broer Mervin & Mervin Jr.

INGRAM, Percy. Oorlede Sondag 28 Augustus 2005. Eggenote, kinders en kleinkinders.
Roudiens Donderdag 1 September 2005 om 11:00 N G Kerk Sionsrand. Verassing privaat.
Reëlings: Alfred Jones AVBOB 041 484 2731

LINDE, Yvonne. Oorlede Maandag 29 Augustus 2005. Eggenote van Paul, ma van Johannes
en Lourenne. Begrafnisdiens Donderdag 1 September 2005 om 11:00 N G Kerk Walmer,
Vierdelaan. Forest Hill-begraafplaas. FIRST AVENUE FUNERAL HOME 041 581 5028

SMITH, Cornelis (Kerneels). Oorlede Maandag 29 Augustus 2005. Eggenoot van Kate,
pa van Ruth, Joey en Venessa, oupa van Lionel, Karen, Tania, Gerda, Jonathan, Armand
en Liam en oupagrootjie van Deon, Charne, Micaela, Donovan, Donné en Rüleze.
Begrafnisdiens Vrydag 2 September 2005 om 10:00 N G kerk Sonheuwels, Bougainvillea-
rylaan, Westering. Forest Hill-begraafplaas. FIRST AVENUE FUNERAL HOME 041 581 5028

In Memoriam:

GUNN, Mandy. Een jaar. Melanie & Aiden, Goldene & Michael, Stan en Michael en kleinkinders
Dean, Dillon en Matthew. Ma se baby, Michael Gunn.

RUDMAN, Ronald Charles (Ronnie) Eerste verjaardag. Eggenote Matty, kinders, kleinkinders
en agterkleinkind.

SMIT, Flip. Een jaar. Wollie & Ellen, kinders & kleinkinders.

VAN DYK, Vivian. Vier jaar. Vrou en familie.

WILKEN, Leon. Agt jaar. Moeder, Fay en seun, Jeandré.

  • Hits: 10376