1707 Apr 14 (letter 18 - E.H. Le Boucq) - p. 69

Article Index

69

goedt viinden.

[M]ij dan op u eerw: trouwe voorsorge ver[laatende]
sal afbreken[tende] naar alvorens uw eerw: persoonen,
en familien Jehovas genade aanbevoolen te hebben
mij toonen te sijn, die in alle haast met een
huesche eerbiedighijd mij schrijve.

Eerwaarde, Godtsaalige ende
hooghgeleerde heeren vaderen ende
medebroeders in Xto Jesu.

Uw eerwaardens verpligte [...]
[berijtwillige] dienaar ende mede arbijd[...]
(signed) E. H. LE BOUCQ [ecclee]
1707 VDM

Cabo de Goede Hoop den 14
april 1707

Print Email