Rustenburg - Gereformeerde Gemeente 1859-1910

Indeks Op Indeks Op Doopregister

Dat Family Search (LDS, Mormoonse Kerk) se webwerf toegang verleen tot digitale beelde van die registers van dieGereformeerde Kerk, is dalk nie algemeen bekend nie.

Dit kan gevind word by:

https://familysearch.org/search/collection/list#page=1®ion=AFRICA

en dan by South Africa, Reformed Church Records, 1856-1988 Browse Images

te klik op: Browse Images

Dit is blykbaar redelik volledig, maar nie sonder probleme nie. Byvoorbeeld, vir die Geref. Gemeente Rustenburg is die sg. Index to memberships 1856-1933 'n indeks op die doopregisters van die Gemeente.

In hierdie indeks is die doopinskrywings gegroepeer volgens die eerste letter van van van die vader (kind) en chronologies gelys volgens die doopdatum (net tot ca 1862 aangegee) en dus naasteby volgens geboortedatum van de kind (aangegee).

In die oorspronklike boek is die bladsye van die indeks nie reëlmatig in volgorde van die eerste letter van die van of die datum gerangskik nie. Gevolglik is dit moeilik om vas te stel op watter digitale beeld, ("ïmage", elk met twee bladsye van die boek) in Family Search se webwerf 'n gesoekte lys doopinskrywings bevat.

Meegaande Indeks op Doopindeks gee aan watter die digitale beeld, "LDS image" bevat 'n doopinskrywing, vir 'n gegewe eerste letter van die vader se van in 'n gegewe tydperk, vanaf 1856 tot 1933.

Indeks op Doopindeks
Gereformeerde Gemeente Rustenburg 1856-1933 

LetterTydperkLDS imageSy
A 1859-87 1 L
A 1889-1909 67 L
A 1911-33 139 L
B 1856-63 5 R
B 1863-72 6 L
B 1873-80 6 R
B 1880-88 7 L
B 1888-94 71 R
B 1894-1902 72 L
B 1902-07 72 R
B 1909-10 73 L
B 1910-16 141 R
B 1916-24 142 L
B 1924-32 142 R
B 1932-34 143 L
C 1859-70 8 R
C 1871-83 9 L
C 1883-88 9 R
C 1888-97 79 R
C 1897-1905 80 L
C 1906-10 80 R
C 1911-21 144 R
C 1922-31 145 L
C 1932-33 145 R
D 1859-59 10 R
D 1859-59 11 L
D 1859-61 11 R
D 1861-62 12 L
D 1862-64 12 R
D 1864-65 13 L
D 1865-67 13 R
D 1867-69 14 L
D 1869-71 14 R
D 1871-73 15 L
D 1873-74 15 R
D 1874-75 16 L
D 1875-76 26 R
D 1876-77 27 L
D 1878-79 27 R
D 1879-82 1 R
D 1879-80 28 L
D 1882-83 2 L
D 1883-85 2 R
D 1885-86 3 L
D 1886-87 3 R
D 1887-88 4 L
D 1888-88 4 R
D 1888-92 83 R
D 1893-99 84 L
D 1899-1907 84 R
D 1907-10 85 L
D 1910-32 146 R
E 1859-62 16 R
E 1862-66 17 L
E 1866-71 17 R
E 1871-74 18 L
E 1875-78 19 R
E 1878-82 20 L
E 1882-85 20 R
E 1885-88 21 L
E 1888-90 86 R
E 1890-93 87 L
E 1893-95 87 R
E 1895-97 88 L
E 1897-99 67 R
E 1899-1903 68 L
E 1903-05 68 R
E 1905-07 69 L
E 1907-09 69 R
E 1910-10 70 L
E 1910-13 147 R
E 1913-16 148 L
E 1916-20 148 R
E 1920-24 149 L
E 1924-30 139 R
E 1924-28 149 R
E 1929-33 150 L
E 1930-32 140 L
F 1859-78 18 R
F 1880-88 19 L
F 1888-98 88 R
F 1898-1910 89 L
G 1859-73 21 R
G 1873-84 22 L
G 1884-88 22 R
G 1888-99 90 R
G 1899-1904 91 L
G 1904-10 91 R
G 1910-32 151 R
G 1932-33 152 L
H 1859-66 23 R
H 1866-75 24 L
H 1875-82 24 R
H 1883-83 25 L
H 1888-88 25 R
H 1888-92 92 R
H 1892-96 93 L
H 1896-1902 93 R
H 1902-07 94 L
H 1907-10 94 R
H 1910-16 153 R
H 1916-30 154 L
H 1931-31 154 R
I 1928-33 156 R
J 1859-78 28 R
J 1878-88 29 L
J 1899-1910 98 L
J 1910-32 157 R
K 1859-63 30 R
K 1863-68 31 L
K 1868-72 31 R
K 1872-76 32 L
K 1876-80 54 R
K 1880-83 55 L
K 1883-88 55 R
K 1888-89 56 L
K 1888-91 99 R
K 1891-94 100 L
K 1894-97 100 R
K 1899-1901 101 L
K 1903-06 81 L
K 1906-10 81 R
K 1910-10 82 L
K 1911-18 158 L
K 1918-21 158 R
K 1922-30 159 L
K 1930-33 159 R
K 1930-33 160 L
L 1859-71 32 R
L 1872-84 33 L
L 1884-88 33 R
L 1893-1900 102 L
L 1900-06 102 R
L 1907-10 103 L
L 1908-93 101 R
L 1911-21 160 R
L 1922-32 161 L
M 1859-62 34 R
M 1863-71 35 L
M 1863-71 36 L
M 1871-80 35 R
M 1871-80 36 R
M 1880-88 37 L
M 1888-92 104 R
M 1892-97 105 L
M 1897-1903 105 R
M 1903-06 106 L
M 1906-09 106 R
M 1909-10 107 L
M 1911-18 162 R
M 1918-33 163 L
N 1859-85 38 R
N 1888-1908 108 R
N 1911-32 164 R
O 1859-77 39 R
O 1878-88 40 L
O 1888-94 109 R
O 1894-1909 110 L
O 1906-10 127 R
O 1910-32 165 R
P 1859-61 40 R
P 1861-65 41 L
P 1865-71 41 R
P 1874-79 42 L
P 1880-84 42 R
P 1884-88 43 L
P 1888-88 43 R
P 1888-89 110 R
P 1889-90 111 L
P 1890-91 111 R
P 1891-92 112 L
P 1892-93 112 R
P 1893-94 113 L
P 1894-95 113 R
P 1895-96 114 L
P 1896-97 95 L
P 1897-98 95 R
P 1898-99 96 L
P 1899-99 96 R
P 1899-99 97 L
P 1899-99 97 R
P 1902-03 74 L
P 1903-05 74 R
P 1905-05 75 L
P 1905-06 75 R
P 1906-07 76 L
P 1907-08 76 R
P 1908-08 77 L
P 1908-09 77 R
P 1909-10 78 L
P 1910-10 78 R
P 1910-11 166 R
P 1911-12 167 L
P 1912-14 167 R
P 1914-17 168 L
P 1917-19 168 R
P 1919-22 169 L
P 1922-25 169 R
P 1925-29 170 L
P 1929-33 155 L
P 1933-33 155 R
R 1859-65 44 R
R 1865-73 45 L
R 1874-81 45 R
R 1881-87 46 L
R 1887-88 46 R
R 1888-92 114 R
R 1892-94 115 L
R 1895-98 115 R
R 1898-1902 116 L
R 1902-05 116 R
R 1905-08 117 L
R 1908-10 117 R
R 1911-15 170 R
R 1916-25 171 L
R 1925-33 171 R
S 1859-61 47 R
S 1861-64 48 L
S 1864-69 48 R
S 1869-74 49 L
S 1875-78 49 R
S 1878-82 50 L
S 1882-86 50 R
S 1888-90 118 R
S 1890-92 119 L
S 1890-94 119 R
S 1894-96 120 L
S 1896-99 120 R
S 1899-1903 121 L
S 1903-06 121 R
S 1906-09 122 L
S 1909-10 122 R
S 1910-13 172 R
S 1913-19 173 L
S 1920-26 173 R
S 1926-33 174 L
T 1859-79 52 R
T 1879-88 53 L
T 1886-88 51 L
T 1888-94 123 R
T 1894-99 124 L
T 1900-10 124 R
T 1910-10 125 L
T 1911-23 175 R
T 1923-32 176 L
U 1915-18 177 R
V 1859-60 57 R
V 1860-63 58 L
V 1863-68 58 R
V 1868-72 59 L
V 1872-77 59 R
V 1877-80 60 L
V 1880-84 60 R
V 1884-87 61 L
V 1887-88 61 R
V 1887-90 128 R
V 1890-93 129 L
V 1893-95 129 R
V 1895-98 130 L
V 1898-1901 130 R
V 1903-05 131 L
V 1905-07 131 R
V 1907-09 132 L
V 1909-10 132 R
V 1911-13 178 R
V 1913-19 179 L
V 1920-29 179 R
V 1930-33 180 L
W 1859-64 62 R
W 1864-71 63 L
W 1871-77 63 R
W 1877-82 64 L
W 1882-86 64 R
W 1886-88 65 L
W 1888-90 133 R
W 1890-92 134 L
W 1892-94 134 R
W 1894-96 135 L
W 1896-97 135 R
W 1898-1900 136 L
W 1900-04 137 L
W 1904-06 137 R
W 1906-08 138 L
W 1908-10 138 R
W 1909-10 126 L
W 1910-12 181 R
W 1912-14 182 L
W 1914-18 182 R
W 1918-22 183 L
W 1923-26 183 R
W 1926-31 184 L
W 1931-33 184 R
Y 1861-61 65 R
Z 1859-88 66 R
Z 1890-1908 136 R
Z 1911-33 185 R
  • Created on .
  • Hits: 16534

The information on this site © eGGSA.org (2012) is free to all, but may not be used in or by any commercial enterprise