Skip to main content

galleryLogo_sm

Beeld

Beeld 2004 09 September

ANDRIESSE; Mariette. Onthou deur vriende en Kollegas by Mirren. (Beeld – 16/09/2004)

BAUMBACH; Ruth. Dankdiens: Duitse Ouetehuis, Oatsstraat 72, Groenkloof, Pretoria, 29/09/2004, 10:00. (Beeld – 29/09/2004)

BECKER; Johan, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Garsfontein, 07/09/2004, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 06/09/2004)

BELLINGAN; Anton Floris, in lewe van Newlands, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:NH Kerk, Johannesburg-Wes, Thembistraat-Suid, Westdene, 01/10/2004, 13:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 30/09/2004)

BENADE; Tjaart Nicholaas, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Bothastraat 3, Elsburg-Suid, distrik Germiston, 21/09/2004, 14:00 # Primrose Begraafplaas, Germiston. (Beeld – 20/09/2004)

BENEKE; Theunis, in lewe van Olifantsfontein, Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Zuurfontein, Kempton Park, 15/09/2004, 10:00 # Mooifontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 15/09/2004)

BEZUIDENHOUT; Hendrina Johanna (Henna), in lewe van Pretoria Tuine. Begrafnisdiens: NG Kerk, Tuinrand, 03/09/2004, 10:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 02/09/2004)

BOSHOFF; Maryna Isabella, in lewe van Amandasig, Pretoria. Verassingsdiens: NA Kerk, Pretoria-Noord, 21/09/2004,14:00. (Beeld – 21/09/2004)

BOTHA; Chris(stoffel), in lewe van Susan StrydomTehuis Pretoria. Grafdiens: 9:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: Susan Strydom Tehuis Kapel, 10/09/2004, 11:00. (Beeld – 09/09/2004)

BRAIN; Anna Catarina, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Nuwe Lewe Tabernakel Lewende Woord, Sewende Laan, 09/09/2004,13:0 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 09/09/2004)

BUYS; Monica, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 08/09/2004,14:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 07/09/2004)

CARREIRA; Franciso (65) (skiet homself, sy ex vrou Fermina en sy skoondogter Heila) + 04/09/2004. Sy seun José en kleindogter Gabriella (8) spring die dood vry. (Beeld – 06/09/2004)

CARSTENS; Hendrik Gideon +21/08/2004, (88 jr), in lewe van Disa Place, Kaapstad, Kapprovinsie, vroeër van Touwsrivier, Wes-Kaapprovinsie. Skakel: H EKSTEEN, 028-271-5361. (Beeld – 14/09/2004)

CHULZ; Burt, in lewe van Irene Glen Estate, (voorheen Direkteur van Dieselelectric). Dankdiens: Ou AGS Kerk van SA, Nuwe Lewe, Alettestraat, Raslouw, 21/09/2004, 11:00. Veras. [Donasies:] KANSA, Absa rek.01013470908, takkode. 334645, 012-329-3036, verwysing B Schulz. Veras. (Beeld – 17/09/2004)

COETZEE; Gerhardus Petrus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sungardens Hospice Kapel, 23/09/2004, 10:00. (Beeld – 23/09/2004)

CORNELIUS; Selma, in lewe van Gezina, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Rietfontein-Suid, 22/09/2004, 14:00. (Beeld – 22/09/2004)

CRONJÉ; Marlene Antionette, in lewe van Karenpark, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, 10/09/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 09/09/2004)

DA SILVA; Betty +30/08/2004. Memorial service: Thom Kight Chapel, 16th Street, Vrededorp, Johannesburg, 02/09/2004,11:00. Rememberd by daughter Melanie, son-in-law Dave and sisters Trudy and Annetjie [Donations:]The Cancer Assoc of S A, Private Bag X054, Saxonwold, 2132. (Beeld – 02/09/2004)

DE BRUYN; Melody Talita, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Valhalla, Pretoria, 10/09/2004,11:00. (Beeld – 09/09/2004)

DE CLERCQ; Abrham + 26/08/2004. 'n Retrospektiewe gedenkdiens: 26/09/2004. Bevestig: Jane 011-646-9937 of 072-831-6530. (Beeld – 23/09/2004)

DE KOCK; Johan en Ernie, in lewe van Centurion, Pretoria. Begrafnisdiens: Charis Christelika Kerk, Wonderboom, Sagelaan 2, 04/10/2004,10:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 30/09/2004)

DE KOCK; Rina, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: Doxa Deo AGS Kerk, Oos-Kampus, 04/09/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 02/09/2004)

DE LANGE; Francis William, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Wonderboom, 17/09/2004, 13:00. (Beeld – 16/09/2004)

DE MEYER; Casper Hendrik, in lewe van The Reeds, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, Hofsangerlaan 142, Rooihuiskraal, distrik Pretoria, 02/09/2004,10:00.[Donasies:] Raad vir Blindes, Posbus 40603, Arcadia, 0007. (Beeld – 01/09/2004)

DE WET; Aletta Elisabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Wierdapark, Pretoria, 08/09/2004, 10:00 # Voortrekkerhoogte Begraafplaas, Pretoria.[Donasies:] Sungardens Hospice, Posbus 90554, Garsfontein, 0042, Pretoria. (Beeld – 08/09/2004)

DE WET; Daniël Rudolph * 12/11/1968 + 25/09/2004. Onthou deur Alte en Jarinus, Pa Jim en Ma Sibella DE WET, Ouma Wollie, Elana en Danie DE KOCK en kinders, Johan en Susan DE WET en kinders en Lizette DE WET. Begrafnisdiens: NG Kerk,Weltevreden Park, Corneliusstraat 1140, Roodepoort, Gauteng provinsie, 30/09/2004, 11:00. # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 29/09/2004)

DE WIT; Alexander Josias, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Benoni, Parkstraat, 23/09/2004, 11:00. (Beeld – 22/09/2004)

DEKKER; Dick, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Valley Methodist Church, h v 29ste Laan en Ben Swartstraat, 17/09/2004, 10:00. (Beeld – 15/09/2004)

DIPPENAAR; Johannes Jacobus (Dippie) + 06/09/2004. Onthou deur Dirkie, Familie en Kollegas (Beeld – 09/09/2004)

DIPPENAAR; Johannes Jacobus (Dippie), in lewe van Weltevreden Park, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Aasvoëlkop, Lawleylaan 19, Northcliff, Roodepoort, 09/09/2004, 11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 08/09/2004)

DOMS; Joyce, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Booysens, Pretoriastraat 113, 11/09/2004, 09:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 10/09/2004)

DU PREEZ; Margaritha Cornelia, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 01/10/2004, 10:30. (Beeld – 30/09/2004)

EDWARDS; Charlie + 31/08/2004. Former chief flight engineer SAA/Mauritius CFE. Missed by Bettie, Helena, Melanie, Alisjia, Charlie, Colin & the.AITKEN and EDWARDS family. (Beeld – 03/09/2004)

EKSTEEN; Michiel Casparus, in lewe van Elspark, distrik Germiston, Gayteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elspark, Kingfisherstraat, Elspark, Germiston, 27/09/2004, 11:00. (Beeld – 24/09/2004)

ENGELBRECHT: Hester: in lewe van: Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Birchleigh, 22/09/2004, 11:00. (Beeld – 22/09/2004)

FABER;Vernon, in lewe van Olifantsfontein, Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Kempton Kruin, 15/09/2004, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 14/09/2004)

FERREIRA; Margy, in lewe van Indawo, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Moedergemeente, 29/09/2004, 11:00. (Beeld – 29/09/2004)

FRIEDERICH; Wilhelm Gericke, in lewe van Riviera, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Riviera, 16/09/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 16/09/2004)

FRIER; Adelaid Jane, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: PPK Pretoria-Wes, 27/09/2004, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 24/09/2004)

GELDENHUYS; Koos, in lewe van Centurion, Pretoria. Dankdiens: OA Kerk, Voortrekkerhoogte, Arnold Robbertslaan, 15/09/2004,15:00. Veras. (Beeld – 14/09/2004)

GOETZ; Martin Henry James, in lewe van Magalies Kruin, Pretoria. Verassingsdiens: Rentmeesters Grobbelaars Kapel, Riveria, 17/09/2004, 13:00. (Beeld – 17/09/2004)

GROBLER; Ammie, in lewe van Lynnwoodrif, Pretoria. Grafdiens: 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Meyerspark, 16/09/2004,11:00 #. (Beeld – 15/09/2004)

GROBLER; George Christoffel, in lewe van SAVF-tehuis, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens:NH Kerk, Ermelo, Moedergemeente, 22/09/2004, 11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 21/09/2004)

GROENEWALD; Anna Catrina, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 18/09/2004,10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 17/09/2004)

GROENEWALD; Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Pretoria-Aftreeoord, 08/09/2004,15:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 07/09/2004)

GUGGER; Eric + 47jr. In lewe van Centurion, Pretoria. Gedenkdiens: Westview Metodistekerk, Tortelduifstraat 83, Wierdapark, Centurion, distrik Pretoria 02/09/2004,12:00. (Beeld – 01/09/2004)

HARRIS; Catharina Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Edenvale, Kempton Park, 17 Sep.2004 om 11:00 # Ou Edenvale Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 16 &17/09/2004)

HATTING; Alec * 24/03/1927 + 15/09/2004. Remembered by his wife Lee and Family. Memorial service: The Village Church, no1 Lenton Grove, Lonehill, 22/09/2004, 11:00. Contact: 011-456-1986. (Beeld – 20/09/2004)

HATTINGH; Willie. Loving husband and farther will be sadly missed by his wife and family(Beeld – 15/09/2004)

HENNING; Annetjie, in lewe van Waverley, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Totiusdal Gemeente, Waverley, 23/09/2004,14:00 # 12:00, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 22/09/2004)

HEYENS; Johannes Jacobus. Grafdiens: 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: NG Kerk, Villieria, Pretoria, 17/09/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 16/09/2004)

JACOBS; Susanna Elizabeth Magrietha, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: APK Kerk, Verwoerdburg. 07/09/2004, 10:00. (Beeld – 06/09/2004)

JANSE VAN RENSBURG; Johannes Jurgens, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Bonaero Park, Kempton Park, 10/09/2004,13:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 08/09/2004)

JANSEN VAN RENSBURG; Joe, in lewe van Centurion, Pretoria. Dankdiens: Protea Aftreeoord, Gloverlaan, Centurion, 10/09/2004, 10:00. Veras. (Beeld – 10/09/2004)

JOOSTE; Joey J J, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 03/09/2004,10:00. (Beeld – 03/09/2004)

JOUBERT; Henri, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Oosterlig, 13/09/2004, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 11/09/2004)

KEITH; Donald Miller, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref Kerk, Brooklyn, Pretoria, 02/09/2004, 14:00. (Beeld – 01/09/2004)

KLEYNHANS; Anna Catharina, in lewe van Pretoria-Noord. Verassingsdiens: NH Kerk, Pretoria-Noord, 09/09/2004,10:00. (Beeld – 09/09/2004)

KOEGELENBERG: Maria: in lewe van: Solheim, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Solheim Ouetehuis, Sunstraat 62, Solheim, Germiston, 23/09/2004,10:00 # Edenvale Begraafplaas, distrik Germiston. (Beeld – 22/09/2004)

KRUGER; Machteld Getruida Anna Maria in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Afrikanse Baptiste Kerk, Commissionerstraat, Kempton Park, 16/09/2004,11:0 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 16/09/2004)

KRUGER; Malinda Mathilda, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Sonlandpark, Vereeniging, 16/09/2004, 11:00. (Beeld – 15/09/2004)

KRUGER; William Cornelius * 1927 + 02/09/2004. Late of Grootvlei. Rest in Peace "boet". Louis, Penny and family. (Beeld – 14/09/2004)

LAAS; {Brigadier} Andries Marthienus Johannes, in lewe van Wonderboom, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin, 30/09/2004,10:00. (Beeld – 30/09/2004)

LANDMAN; Benjamin Cornelius, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Hoogland, 28/09/2004,11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 27/09/2004)

LEIDING; Nora, in lewe van Lynnwood, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Lynnwood, 06/09/2004, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 04/09/2004)

LIZMORE; Angelina Margeret. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waverley, 16/09/2004, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 16/09/2004)

LOBAR; Fabian, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Akasia, Hoewe 82, Mainstraat, Heatherdale, 16/09/2004, 12:00, # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 14/09/2004)

LUBBE; Mariska, in lewe van Centurion, Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk van SA, Nuwe Lewe, Alettastraat, Raslouw, 14/09/2004, 09:30 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Centurion. (Beeld – 10/09/2004)

LUTSCH; P F - Francois in lewe van Lynnwood, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Suid-Oos Gemeente, Stellastraat, Brooklyn, Pretoria, 01/10/2004, 12:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 30/09/2004)

MALAN; Annie Lelie, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Pretoria-Noord, 21/09/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 20/09/2004)

MARAIS; {ds} W A, in lewe van Nelspruit (later woonagtig te Lynnwood-Oord, Pretoria). Grafdiens: 21/09/2004, 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: Lynnwood-Oord, 14:00. (Beeld – 21/09/2004)

MAREE; Sophia Magrietha Lusia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 11/09/2004, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 10/09/2004)

MC LAREN; Sophy, in lewe van Serenitas Aftreeoord 53, Bloemfontein, Vrystaat provinsie. Verassingsdiens: Serenitas Sentrum, 29/09/2004, 15:00. (Beeld – 28/09/2004)

NAUDE; Norma, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere, distrik Vereeniging, 03/09/2004, 10:00. (Beeld – 03/09/2004)

PATMORE: A J (Anne) + 16/09/2004. [weduwee van oorlede Chuck]. Begrafnis en Dankdiens: 27/09/2004,11:00 # graf 9155GM, Wespark Begraafplaas, Johannesburg. Ramsay, 011-450-3348.(Beeld – 22/09/2004)

PIENAAR; Abie, in lewe van: Pretoria. Begrafnisdiens: Jasmyn Aftreeoord Saal, Chervillaan, Wonderboom, 29/09/2004, 10:00 # Rebeccastraat Begraafplaas. [Donasies:] Bybelgenootskap van SA, Posbus 6215, Roggebaai, Kaapstad, 8012. (Beeld – 28 & 29/09/2004)

PIENAAR; André Hercules, in lewe van Jan van Riebeeckstraat 16, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Ermelo Moedergemeente, 08/09/2004,11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 08/09/2004)

PIETERSE; Johanna Amerenzea, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Florauna, 01/10/2004,13:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 30/09/2004)

POLLAK; Dietmar Josef, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Birchleigh, Kempton Park, 23/09/2004, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 22/09/2004)

POTGIETER; Cornelia Maria, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Kempton, Huggetstraat, Kempton Park, 20/09/2004, 11:00 # Bredell Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 17/09/2004)

PRETORIUS; Jan Adriaan, in lewe van: Pretoria. [Oud-hoof, Hoërskool Tuine, was Superintendent van Onderwys en Afrikaans].Grafdiens: 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Meyerspark, 23/09/2004, 11:00. (Beeld – 21/09/2004)

PRINSLOO; Hester, in lewe van Onderstepoort, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Akasia, 15/09/2004, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 14/09/2004)

REITZ; Ettienne, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 01/10/2004, 14:00. (Beeld – 30/09/2004)

ROOS; Maria Margaretha, in lewe van Florauna, Pretoria-Noord. Grafdiens:10:00, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. Roudiens: NG Kerk, Florauna, 27/09/2004,11:00. (Beeld – 25/09/2004)

SCHOLTZ; Maria Elizabeth, in lewe van Tom Mullerstraat 41, De Bruinpark, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Ermelo Moedergemeente, 28/09/2004, 11:00. (Beeld – 27/09/2004)

SCHUTTE; Georg, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Villieria, Pretoria, 10/09/2004,13:00. (Beeld – 09/09/2004)

SCRIMSHAW; Martie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Monument Park-Wes, Kalkoenstraat, 21/09/2004, 13:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 21/09/2004)

SHARP; Joey, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Kempton-Noord. 28/09/2004, 12:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 28/09/2004)

SNYMAN; Phillippus Jacobus Christoffel. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Rietfontein-Noord, 24ste Laan 800, Rietfontein, 22/09/2004, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 21/09/2004)

STANDER; Cornelia Jouberta, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Lynnwood, Pretoria, 23/09/2004, 09:30. (Beeld – 22/09/2004)

STAPELBERG; Elsa, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Van Dykpark, Mimosastraat, Boksburg, 01/10/2004,11:00 # Boksburg-Substreeks Begraafplaas. (Beeld – 30/09/2004)

STRAUSS; Koos, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: VEK Kerk van God, Eloffsdal, Eloffstraat, 01/10/2004, 11:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 30/09/2004)

STRYDOM; {dr}Jannie, in lewe van Pretoria, voorheen Durban, Kwazul-Natal provinsie. Begrafnisdiens: APK Kerk, Pretoria-Oos, 23/09/2004, 15:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 22/09/2004)

STRYDOM; {dr}Jannie, in lewe van Pretoria, voorheen Durban, Kwazulu-Natal provinsie. Begrafnisdiens: APK Kerk, Pretoria-Oos, 23/09/2004, 15:00. NOU op 25/09/2004, 11:00 # 14:00 (NOU om 10:00) te Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 23/09/2004)

SWANEPOEL: Conrad, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Kempton-Oos, 03/09/2004,10:00. (Beeld – 02/09/2004)

THOMS; Cornelia Jacoba, in lewe van Boksburg. Verassingsdiens: NH Kerk, Parkrand, Slaterstraat, Boksburg, 30/09/2004,10:00. (Beeld – 29/09/2004)

VAN BRENK; Gerritje Janna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Fleurenville Aftree-Oord, Pretoriusstraat 675, Arcadia, Pretoria, 01/10/2004, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 30/09/2004)

VAN BURICK; Johan, in lewe van Centurion, Pretoria. Begrafnisdiens: PPK Kerk, Lyttelton, Amkorweg, 23/09/2004, 10:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Centurion. (Beeld – 23/09/2004)

VAN DEN BERG; Barbara Wilhelmina, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 01/09/2004,11:00. (Beeld – 01/09/2004)

VAN DER MERWE; Gert Albertus, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Woord en Lewe Kapel, Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand, Boksburg, 22/09/2004,13:00. (Beeld – 22/09/2004)

VAN DER MERWE; Philippus Johannes. Verassingsdiens: NG Kerk, Queenswood, 10/09/2004, 09:30. (Beeld – 10/09/2004)

VAN DER WALT; Petonella Jacoba, in lewe van Indawo, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, De Bruinpark, Ermelo, 28/09/2004, 14:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 28/09/2004)

VAN ZYL: Susanna: in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Lynnwood, 28/09/2004, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 27/09/2004)

VENTER; Anna Philippina Susanna, in lewe van Huis Herfsblaar, Queenswood, Pretoria. Begrafnisdiens: Meintjieskop Geref Kerk, Queenswood, 23/09/2004, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 22/09/2004)

VENTER; Dorothea Gerlina, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Cachet-gemeente, Thistleweg, Primrose, Germiston, 01/10/2004,11:00. (Beeld – 30/09/2004)

VERMEULEN; Riaan, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 30/09/2004, 12:30 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 30/09/2004)

VERREYNE; Johanna Susanna Hendrina Sophia, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Gemeente, Bedworthpark, distrik Vereeniging, 23/09/2004, 14:00. (Beeld – 24/09/2004)

VERWEY; Anna Sophia Cornelius Jacoba, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Sonlandpark, Vereeniging, 03/09/2004, 10:00, # Vanderbijlpark Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld – 03/09/2004)

VILJOEN: Sophia: in lewe van: Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 09/09/2004,10:00. (Beeld – 09/09/2004)

VILJOEN; Cornelia Susanna, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Cachet, Thistleweg 12, Primrose, 20/09/2004, 12:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 18/09/2004)

VILJOEN; Hilda Elizabeth, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, h v Lucy- en Sherwoodstraat, Homestead, 01/09/2004,11:00 # Primrose Begraafplaas, Germiston. (Beeld – 01/09/2004)

VISSER; Nico, in lewe van Pretoria, voorheen Monument Park, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Monument Park, 21/09/2004,10:00. (Beeld – 20/09/2004)

VISSER; Piet, in lewe van Huis Herfsblaar, Queenswood, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Hartebeesspruit, Queenswood, h v Webbweg en Garrettlaan, 08/09/2004,11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 07/09/2004)

VORSTER; (dr} Ben in lewe van Johannesburg, Gauteng provinsie, voorheen Bloemfontein, Vrystaat provinsie. Gedenkdiens: NG Kerk, Aasvoëlkop, Northcliff, Johannesburg, 08/09/2004,11:00. Veras. (Beeld – 07/09/2004)

VORSTER; Magrietha Alice, in lewe van Modderfontein, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 22/09/2004, 11:00. (Beeld – 22/09/2004)

WERNER; Maria Magdalena, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ons Tuis Kapel, 29/09/2004,14:00. (Beeld – 28/09/2004)

WESSELS; Jan, in lewe van Hatfield, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Hartbeesspruit, 03/09/2004,15:00. (Beeld – 03/09/2004)

WESSELS; Suzie, in lewe van Centurion, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Valhalla, h v Fergus- en Bothmaweg, 20/09/2004, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 18/09/2004)

WILLS; Martha Maria, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk-Suid, Nigel, 06/09/2004, 11:00. (Beeld – 03/09/2004)

WRIGHT; Rudolph Johannes, in lewe van Olifantsfontein, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Olifantsfontein, 22/09/2004, 11:00. (Beeld – 22/09/2004)

WYKERD; Richard. in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Tygerpoort, Henrylaan 51, Shere, 30/09/2004, 10:00. (Beeld – 29/09/2004)

________________________________________________________________________________

Symbols and abbreviations used:

* = gebore / born
+ = sterf /  died   
x = getroud / married   
# = begrawe / buried
d v = dogter van / daughter of   
s v = seun van / son of
AGS = Apostoliese Geloofsending / Apostolic Faith Mission
OA Kerk = Ou Apostoliese Kerk / Old Apostolic Church
Geref  Kerk = Gereformeerde Kerk / Reformed Church
NG Kerk = Nederduits Gereformeerde Kerk / Dutch Reformed Church
NH Kerk = Nederduits Hervormde Kerk / Reformed Church
AP Kerk = Afrikaanse Protestante Kerk / Afrikaans Protestant Church
RKK/RCC = Rooms Katolieke Kerk / Roman Catholic Church
PPK/PPC = Pinkster Protestante Kerk / Protestant Pentecostal Church.

  • Hits: 9260