• Home
  • Lists of freeburgers
  • Den Haag Lists of Freeburgers

Free men (Vrijluijden) 1673 tabular format

Here is the transcript in tabular format

Generale Rolle van alle de Vrijlieden, hare Vrouwen, Kinderen, Knechts, Slaeven, Slaevinnen, haave en vodere roe-
rende effecten sodanigh als deselve op huiden den [2]4 april Anno 1673 aan Cabo Boã Experance zijn bevonden 

Loading data...
Mannen Vrouwen notes Soons Dogters Knechts Slaven Slavinne (Slaven) Kindre
Thieleman Hendrix Mayke van Bergh - 1 3 2 - -
Jan Steens Annetje Slegts 1 1 1 - - -
Theunis Dirxe Jacomyntje Harmens 1 - 2 1 - -
Jan Mostaert Alida van Hulst 1 - 2 - - -
Jan Cornelisz Catharina Harmens - - - - - -
Joost Jansz vrij smit - - - 1 - - -
Maarten Leenderts - - - - - - -
Pieter Lamberts Fytje Dirx 2 1 - - - -
Hendrick Gysberts Geesje Jansz 1 - - - - -
Willem Schalck Elsje Jacobs - 1 1 - - -
Gerrit Cloeten - - - - - - -
- Mary Willems 1 1 3 - - -
Pieter Vasagie Catharina Kiens - - - - - -
Albert Barents Margriet Hoefnagels } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen
Hendrick Barents Maria Hendrix } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen
Hendrick Baart - - - - - - -
Hendrick Coster - - - - - - -
Pieter van de Westhusen - - - - - - -
Barent Hendrixs vrij houtsaegers
Hendrick Dirxe vrij houtsaegers - - - - - -
Jan Hendricxe vrij houtsaegers
Eldert Pieters vrij houtkappers
Jochum Stalpaert vrij houtkappers - - - - - -
Pieter Laarszen vrij houtkappers
Jan Verhaegen Annetje Bruins 1 adop 1 1 - - -
Harmen Gresnich Ytje Hendrixe 1 adop - 1 4 - -
Jan Pieters Broertje Beatrix Wijmans 1 1 - 2 - -
- Trijn Gijsberts 2 2 4 - - -
Claes Jaecobs Aechje Rijx - 1 1 - - -
Willem Joosten en } comp. - - 1 - - -
Gerrit Jansz } comp.
Lambert Lamberts Aeltje Hendricks 2 - - - - -
Francois Champelaer Catrijn Ostings 3 1 1 - - -
Jan Coenraed Visser Grietje Gerrits. 3 1 - - - -
Cornelis Claesz Catrijn zwartin 1 2 - - - -
Cornelis Adriaensz Geertruyd Adriaen 1 - - - - -
Matthijs Michielsz Isabella van Delft - 2 - - - -
Oloff Berry - - - - - - -
Symon Jansz - - - - - - -
Francois van Haerbrugge - - - - - - -
Alexander Blanck - - - - - - -
Matthijs Smith - - - - - - -
Jeronimus de Vos - [1] - - - - -
Steven Janszen Hendrickje Hendrix 2 - 2 - 1 -
Evert van Guinea Anna - 3 - - - -
Jan van Oldenb:r Lijszbeth Jansz - - - - - -
Diriq Jans Smient lieutenant - - - - - -
in comp:s dienst
Jeronijmus Cruse sergeant d:o - - - - - -
Jochem Rengel Annetje Reiners 2 1 - - - -
Pieter Walbrants Lijszbeth Janszen 1 1 - - - -
Wijnand Leenderts Jannetje Gerrits 1 2 1 1 1 -
Gerrit van der Bijl Sophia van: Tempel 1 - - 1 - -
- Jannetje Ferdinandus 1 - 3 3 - -
Jan Valckenrijk Hilletje Redox - - 2 1 1 -
Elbert Dirxe Diemer Christina Does 5 1 - 5 5 6
- Barbara Geens - 2 - 1 1 -
Wouter Mostaert Hester van Lier 1 adopt 1 2 8 4 1
Hendrik Schermer - - - - - - -
Willem van Dieden Margriet Mekhof - 1 - 6 2 -
- Geertruid Mentings 1 2 1 2 1 -
Jacob Rosendael Catrijn van: Bergh - 2 - 1 - -
Anthonie v. Japan Lijsb:t v: Bengale 2 4 - - - -
Louijs vrij zwart - - - - - -
Jaeques Jaequelini - - 4 - - -
Hendrik Evertz - - 1 - - -
Anthonie v. Beng. Catrijn v: d:o 1 1 1 - - -
Harmen Remanenne - - - - - -
Frans Jillesz: Jannetje - - - - - -
Arnoldus Willems Angela 2 3 - - - -
Christiaen Jans - - - - - -
Hans Helmes Geertruijd Willems - 1 - - - -
Pieter Jans Cornelia Theunes - 2 1 - - -
Willem Cornelis vrij Saldanhia Vaerders - - 3 1 - -
Jurgen Cornelis vrij Saldanhia Vaerders
Noch van .ereij de vrije knegts - - - - - -
Mannen Vrouwen notes Soons Dogters Knechts Slaven Slavinne (Slaven) Kindre

 

Print Email