Cape Town Baptisms 1700

(page 15 continued)

24 Jan 1700
gedoopt een kint van Jan Lambertze
en Sophia Syanck onder getuijge van Joost
Strydom en Johanna Bor[t] gent:
- Barbara

7 Feb:r 1700
van Jan Brons en Maria Copermans
onder getuyge van Jan Dirx de Beer met
Maria van Lichtenberg gent:
- Johannes

14 Feb:r
gedoopt een kint van Cornelis van Neck
en Elisabeth Smit onder getuyge van Johanna
Vijand gent:
- Elisabeth

Eod: (17 Feb)
gedoopt een kint van Willem Widerhold en
Hendriette Wittebols, gent:
- Geertruij

27 Feb:r
een kint gedoop van Paul Heijns
en Maria Schalk, onder getuigen van
Aaltie Verschuur, gent:
- Maria

14 Mart:
een kint gedoopt van Jan Baptista
en Elisabet Vyand, onder getuygen van
Pieter vander Poel en Johanna Vyand
gent:
- Cornelis

15 Mart
een kint gedoopt van Pieter Jolbus
en Margarita [L]e [S]ebre, onder getuyge
van Adriana van Soertermeer gent:
- Adrian[us]

Eod: (15 March)
gedoopt een kint van Jan Cornelis
Stip en Jannetie Aarsen, onder
getuyge van Judith van [Hoornt], gent:
- Maria

20 Mart:
een kint van [Jannetie van Wyk
onder getuygen van xxx] Pieter
Nor[l]e en Catarina Coemans, onder
getuyge van Jacobus Paarsen, gent:
- Pieter

page 16

20 Mart:
een kind gedoopt van Willem van
Riemhdijck en Margarita Breuckman
onder getuijgen van Aletta Breukman [gent]
en Jacobus Maurus gent:
- Aletta

18 April
een kint van Jannetie van Wyk, onder
getuyge van Claaz Cornelis en Sara
Leendertz, gent:
- Margrieta

18 April
een kint van Dirck Koninckshoven
en Jannetie Bort, onder getuyge van
Isak Hommers en Maria Loose gent:
- Hendrik

Eod:
een kint van Willem Bason en Helena
Clemet onder getuyge van
Oelof Bergh met Margareta
Clemet, gent:
- Mattijs Michie[l]

Eod: die 1700
na voorgaande b[y]elydenis gedoopt
- Cicilia

25 April
een kind van Hendrik Zegers en Helena
van Westhuysen, onder getuyge van Cornelis
Nieuwkerken en Maria vander Westhuysen gent:
- Maria

9 Maij
een kind van Christiaan Coetse en
Judith Klink onder getuyge van Johannes
Coetze en Hillegond Boon gent:
- Johannes Christiaanse

16 Maij
een kind van Pieter Janse Lou en Elisa-
beth Wendels onder getuyge van Jacob
Janse Lou en Elisabeth van Brakel gent:
- Jacobus

Eodem die
een kind van Abraham Dirx en Catri-
na Smiths gent:
- Hendrina

Eodem die
een kind van Marta Manuels, onder
getuyge van Jacob Mauruz en Catrina
Vermeulen gent:
- Willem

23 Maij 1700
een kind van Jan Brommer en Anna
Scalwyk onder getuyge van Antonij Schalwyk
en Catrina C[...] gent:
- Nicolaas

page 17 (fo. 11)

13 Junij
gedoopt het kind van Petrus Kalde
en Cornelia van Benthem, gent:
- Cornelia Petronella
onder getuyge van Abraham van Benthem
en Maria then Bergh

Eod: die
van Jan Meerland en Christina
Stands, onder getuijge van Hendricus
Muncherus en Elsje Suurwaarde gent:
- Jan Bernhardus

Eodem die
van Steven Vermij en Aletta van Nes
onder getuige van Jacob Voges, en
Hendrina van Ottelen gent:
- Johannes

20 Junij
van Hendrik Mulder en Margareta
Marquart, onder getuige van Catrina
Mulder gent:
- Christoffel

(no date)
van Rijnier Louwerenz en Aaltie
Verschuur, onder getuyge van Paulus
Heijns met Jannetje Verschuur
gent:
- Geertie

4 Julij
van Adam van Nieu[kxxx]wenbrock
en Maria Mostert, onder getuyge van
Woutrina Mostert gent:
- Pieternella

Eodem die
van Willem van Zijl en Christina
van Loveren gent:
- Johannes

25 Julij
van Christoffel Groenewoud, en Catarina
Numan onder getuijgen van Jan Voslo, gent:
- Christoffel

Eod: die
van Christiaan Wijnogh, en Joanna
Schilperoort onder getuygen van
d' heer Samuel Elzevier en Sara
Catrina Elzevier, gent:
- Anna Maria

Eod: die
van Pieter Lens en Margareta Blaupard
onder getuyge van Jan Barentse, en Catrina Blaupard, gent:
- Gommer

page 18

8 August:
van den edelen heer Willem Adrian
vander Stell, en mevrouw Maria de
Haeze, onder getuygen vande edele
heer Simon vander Stel oud-
goeverneur en raed ext: van Ned: India
gent:
- Willem Adriaan

5 Sept:
van Lambregt Pieterse vander Schelde
en Maatytie Christiaanse onder getuyge
van Susanna de Klerk gent:
- Jacobus

Eod: die
van Koen Jacobse Scheeper en
Teuntie Gijsberts gent:
- Gerrit

12 Sept:
van Johannes Elzevier en Elysabeth
de Jongh gent:
- Abraham

19 Sept:
van Evert Pieterz en Susanna
Catrina, onder getuyge van Claas
Jansen Hofland en Aaltie vander Meulen
gent:
- Aaltie

26 Sept: 1700
van Hans Jurrien van Salsburgh
en Elysabeth Louwiese, onder getuyge van
Domingo van Bengale en Anna Louise
gent:
- Johannes

Eod:
van Jacob Pieterz Bodestyn, en
Aaltie Visschers gent:
- Johanna Sachari[a]

Eod:
van Johannes Swellingrebel en
<Johanna> [xxx] Cruse onder getuygen van
Aletta Cruse en Jacobus Cruse
gent:
- Hendrik

3 Octob:
van Christoffel Armregt en Elysabeth
Markense gent:
- Wilhelm

page 19 (fo. 12)

3 Octob:
van Maria Evertz, onder getuyge
van Bastiaan Colijn en Cornelia
Everts, gent:
- Evert

14 Novb:
van Paulus Barhuijs en Willemyntie
Heere, gent:
- Antie

21 Nov:
van Johan Blesius en Christina
Diemer, onder getuygen van Adriaan van
Rheede en Christina Does, gent:
- Johanna Adriana

21 Nov:
van Ocker Olivier en Aaltie Verwij
gent:
- Hendrik

21 Nov:
van Jacob Pasa en Barbara de
Jonk, onder getuyge van Willem de
Jonk en Catrina de Jonk gent:
- Catrina

12 Decemb: 1700
van den cap:tyn Oelof Bergh en
Anna de Konink, onder getuyge van Jacobus
de Wet, en Christina Bergh, gent:
- Engela

26 Decemb:
van Wilhelm Corsenaar en Ca-
tharina Cruse, onder getuijgen van
Samuel Corsenaar en Joanna Cruse gent:
- Johanna

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions