Skip to main content

Cape Town Baptisms 1714

(page 2 cont.)

4 Februarij
Coenraat
Anthonij Fik, en Maria van der Schelde
Lammert van der Sche[lde,] en Aletta Mijburg.

18 d:o
Louis
Ernst Fredrik de Swart, en Catharina Abramsz
Anthonij Abramsz, en Johanna Abramsz.

25 d:o
Francina
Johannes Carstensz, en Catharina van As
Johannes Groenewalt, [en] Petronella Boekelenbu[rg]

4 Maart
Christoffel
Hendrik Wendel, en Mensje de Vries
deselven.

25 d:o
Brigitta
Johannes Rogier, en Maria Jansz Vermeulen
Frans Poulle, en Elizabeth Sigmun[d]

primo April
Jacobus
Nicolaas van Wieling, en Elizabeth van Wijk
Jacobus Stijn.

d:o
Susanna
Johannes Jacob Coeser, en Cornelia Laamans
Gerrit van Hardenberg.

15 d:o
Christoffel
Jacobus van Laar, en Anna Hijlon
Gerrit Romont, en Johanna Romont.

d:o
Rachel
Steven Viret, en Margareta Rousse
Pieter Meijer, en Aletta Savoije.

page 3

Doop-boek, behelzende de naamen der

1714 Gedoopten Ouders Getuigen

22 April
Anna Catharina
Pieter Rollof, en Maria Margrieta van Saxen
Jan Mulder, en Elizabeth [Putters]

22 April
Anna Catharina
Jan Fredrik Delitsch, en Margarita Magdalena Greeff
Johannes [Pythius], en Catharina Magdal: Greeff.

13 Maii
Michiel
Anthonij Waagenaar, en Adriana Pietersz
Abraham Peltzer.

3 Junii
Willem Adriaan
Jan de Witt, en Maria Adriaansz
Sebastiaan Sigmond, en Anna de Groot.

10 d:o
Nicolaas
Samuel Walter, en Maria van de Westhuisen
Pieter van de Westhuisen, en Jacomina Mos.

11 d:o
Balthazar Maurits
d' h:r capt: Dominicus Marius Pasques de Chavonnes, en vrouwe Isabella Bolwerk.
d' edle h:r raad extr: van India, gouverneur alhier Maurits Pasques de Chavonnes, en d' edle vrouwe Balthazarina [Kien], zijnde de gemalinne, en juff:r Anna Margareta Bolwerk.

Daniel
Nicolaas Heijning, en Geertruij Vermeij
Aletta van Es.

Rijnier
Gijsbert la Febré, en Catharina van der Zande
Rijnier van der Zande, en Hendrina van Hoeting.

24 d:o
Jasper
Anthonij Martensz van Zel, en Sara Mulder
Willem Lodwijk (sic) Widerhold, en Henrietta Wittebols.

Paulus
Paulus Seldrij, en Catharina Anthonij
Pieter Nicolaas van Rochel.

primo Julii
Pieter Sebastiaan
Francois Poulle, en Elizabeth Siegmund
Sebastiaan Siegmund, en Anna Pietersz.

8 d:o
Christiaan
Christiaan Bok, en Anna Groothenning
Jan Verbeek, en Leonora de Vijf.

Anna Elizabeth
Jacob van Macasser, en Susanna vande Caap
Octavius van Macassar, en Elizabeth van Macassar.

15 d:o
Johannes
Harman Barentsz Schijf, en Sibilla Pretorius
Jan Pretorius, en Constantia van Batavia.

29 d:o
Margareta
Hendrik Plooij, en Margareta Gildenhuis
Isaac Scheepers, en Esther van der Heijden.

[5 Augusti]
Neeltje
Adriaan Smiths, en Jannetje Grison
Servaas de Kok, en Susanna van Booven.

5 Augusti
Anna Catharina
Coenraat Fieth, en Pieternella Bokkelenburg
Caspar Rigter, en Anna Dorothea Mulder.

2 7b:r
Jacobus
Daniel Elderbroek, en Maria Thomasz
Jacobus van Laar, en Anna Hijlon.

Adam
Johannes Bernard, en Sara Pietersz
Hendrik Schrik, en Maria Pietersz.

9 d:o
Alida
Arent Schenk, en Johanna Abrahamsz
Anthonij Abrahamsz, en Catharina Abrahamsz.

23 d:o
Hendrik
Hendrik de Vries, en Johanna van Es
Jacob de Vries, en Aaltje Woutersz.

Susanna
Jurgen Pietersz, en Maria van Hooven
Matthijs van den Berg, en Susanna de Klerk.

Sijmon
Martinus Akkerman, en Geertruij Lamb[erts]
Lambert Simonsz, en Maria Jansz.

30 d:o
Dirk
Hendrik Treurniet, Catharina Coningshoven
Hermanus van den [Ham], en Helena Coningshooven.

page 4

Doop-boek, belzende (sic) de naamen der

1714 Gedoopten Ouders Getuigen

7 8b:r
Catharina Balthazarina
D' h:r indep: fiscaal Cornelis van Beaumont, en mejuff:r Deliana Blesius
Catharina [Becker] wed:e van d' h:r lt: colonel [Cornelis] van Beaumont, [neevens] d'ed:e h:r raad extr: van India [...] gouverneur van Cabo de Goede [...], Maurits Pasques de Chavon[es] en d' ede vrouwe Baltazar[...], Kien, zijn [ed:e] gemaalinne.

Johannes Mattheus
Johannes Pijthius, en Catharina Greeff
Jan Hendrik Delitz, en Susanna Greeff.

Sibilla
Jacobus Stijn, en Maria Potgieter
Hans Jurgen Potgieter, en Anna Hijns.

14 d:o
Anna
Fredrik de Vries, en Adriana van der Steen
Steeven Faber, en Lucretia Touke.

21 d:o
Jacobus
Johannes Blankenberg, en Catharina Bouman
Johannes Frank, en Catharina Verweij

28 d:o
Frans Hendrik
Caspar Baatenhorst, en Aaltje Putters
Frans Baatenhorst, en Gezina Meijboom.

Catharina
Ernst Mostert, en Sophia Cloete
Jan Mostert, en Elizabeth Nieumeijer.

4 9b:r
Sophia
Hans Jacob Brits, en Dina Olivier
Martinus Akkerman, en Geertruij Lammert [Sim...]

Titus Christianus,
een vry-man van Coromandel,
na voorgaande belijdn[..].

11 d:o
Pieter
Opilie Ibelis, en Cornelia Schrevelius
Pieter Pietersz de Gr[...], en Agnietje Colijn

18 d:o
Maria Isabella
Pieter Meijer, en Aletta Savoijen
d' h:r capt: Dominicus Mar[...] Pasques de Chavonnes, en mejuff:r Isabella Bolwer[k]

Jasper
Jacobus Smith, en Elisabeth Slabbarts
deselve ook getuigen.

Helena
Anthonij van Roijen, en Sophia Appel
Michiel Verhoeven, en Maria Schouten.

2 Xb:r
Cornelis Elbertus
Jacobus Cruse, en Christina Belsius
de h:r indep: fiscaal Cornel[is] van Beaumont , neevens Elbert Blesius, onder-coop[...]. en Gijsberta Johanna Blesius h[u...] van Isaac Augustinus [Rum...] hoofd-ad[...] [...]er, [...] Eijland [...] [...]nde [...] Deliana [Bles...] huisvr: van [...] voorn: fiscaal.
(some of the words run into the binding and some are missing due to a hole in the page)

9 d:o
Regina
Pieter Rousouw, en Elisabeth Roosteen
Abram Pels, en Ariana (sic) Jacobs.

Cecilia,
een vrij-meijd van Madegascar,
na voorgaande belijdenis.

16 d:o
Huibrec[...] (the ink is smudged over the last letters rendering them unreadable)
Jaspar Slabbarts, en Johanna Meijburg
dezelve ook getuigen.

23 d:o
Jan Hendrik
Hendrik Möller, en Anna van Banchem
Jan de la Fontaine, en Regina Möller.

Maria Hugonia
Cornelis Doessen, en Anna Heijns
Hugo van der [Meer] Pie[...], Maria Catharina Elsevi[...], Johanna Roomont.

Carel Ernst
Otto Ernst van Gran, en Rebecca van de Caap
Titus Jacob van Macasse[...].

30 d:o
Christina
Christiaan Rasp, en Flora van de Caap
Apollonia Africana Ber[g].

  • Hits: 7476

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions