Skip to main content

Cape Town Baptisms 1730

(page 52 cont.)

A:o 1729
tot hier toe hebben burger officieren een uijt trekzel uijt het doopboek.

1:o Jannuari
Johannes Gerhardus,
vader Cornelis Heufke, moeder Catharina Kruijwaege,
de getuijge Barent Braak, en Johanna Mijndertsz Kruijwaegen.

Christaen,
vader is Hans Roos, moeder Johanna Visser,
en getuijge zijn Gerrit Visser, en Elsje Brand.

Johannes,
moeder en getuijge is Susanna Leenders,
de zoo gezegde vaeder is Jan [Batist] van Belle.

Den 8 Jannuari
Adolph,
de vader is Borgert Borgerts, de moeder Izabella Hazewinkel,
de getuijge zijn Simon Hazewinkel, en Margareta Hazewinkel.

Den 15 Jannuarij
Abraham,
de vaeder is Elbert Diemer, de moeder Johanna Roveen,
de getuijge zijn Fredrik Russouw, en Christina Diemer.

page 53

A:o 1730 Naemen der gedoopte kinderen

Den 22 Jannuarij
Maria,
de vader is Gerrit Victor, de moeder Susanna Boekelenberg,
de getuijge sijn Jacobus Hornius, en Johanna Jourdaan.

Den 29 dito
Johannes Borgert,
de vaeder is Adam van Dijk, de moeder Geesje Piepers,
de getuijge zijn Jan Hendrik Hop, en Hilletje Verschuur.

den 5 Februarij
Amarens,
de vaeder is Hans Jurgens Potgieter, de moeder Cornelia Boota,
de getuijge zijn Jacobus Stijn en Maria Potgieter.

Den 12 dito
Magdalena Maria,
de vaeder is Wijnant Victor, de moeder is Susanna Werdoux,
de getuijge zijn 't kints vaeder, en Magdalena Wendels.

Michiel,
de vaeder is Michiel Smuts, de moeder is Clara Anna Haring,
de getuijge zijn Hans Jacob Conterman, en Cornelia Egmael.

Maria Helena,
de vaeder is Gerrit van Nieuwkerke, de moeder is Anna Dorothea Broens,
de getuijge zijn Antonij Visser, en Anna Maria Broens.

Den 26 dito
Michiel Daniel,
de vaeder is Johannes Leij, de moeder Anna Thibault,
de getuijge zijn Nicolaes Leij, en Aletta de Beer.

Paulus,
de vaeder is Paulus Artooijs, de moeder Anna Olivier,
de getuijge zijn Jacob Kiere, en Hilletie Olivier.

Margaretha,
de moeder, en getuijge is Sara van Graan,
de zoogezegde vaeder is Jan Scholts.

Den 5 Maert
Christina,
de vaeder is Fredrik Russouw, de moeder is Christina Diemer,
de getuijge zijn Leonard Weijer, en Johanna Roveen.

page 54

Den 12 dito 1730
Margaretha,
de vaeder is Pieter Paesen, de moeder is Magdalena Munniks,
de getuijge zijn Jacob Kloppenburg, en Magdalena Paling.

Den 19 dito
Christina Sophia,
de vaeder is Jan de Heere, de moeder is Cornelia Sphiëtius,
de getuijge zijn 't kints ouders.

Hendrik,
de vaeder is Hendrik Everdijk, de moeder is Engela Valk,
de getuijge zijn Jan de Rhee, en 't kints moeder.

Helena,
de vaeder is Otto Ernst van Graan, de moeder Rebekka van de Caab,
de getuijge zijn 't kints ouders.

Den 26e Maart
Jacomina,
d' vader Gysbert la Febre, de moeder Catharina vander Sande,
getu: des kinds vader en Elsabe Bergstedt.

2e Appril
Louisa,
d' vader Jacob Scheffer, d' moeder Elisabeth Viret,
d' getu: Lodewyk Stro en Elisabeth Stroo.

9e ditto Paasdag
Willemina Bergetta,
d' vader Daniel Pheijl, d' moeder Anna Maria Six van Chandelier,
getu: des kinds vader, en Willemina ten Damme.

16e ditto
Adriaan,
d' vader Adriaan Lekkerwijn, d' moed:r Maria Nieuwenbroek,
getu: Ernst Mostert, en Sophia Cloete.

ditto (16 Apr)
Paulus,
d' vader Paulus Hartog, d' moeder Barbara Oberholster,
getu: Paulus Langenhorst en des kinds moeder.

23e ditto
Dorothea Joanna, deze overleden den 2 julij 1755
d' vader Cornelis Eelders, d' moeder Joanna vander Poel,
getu: Melt van der Speuij, en Maria vand:r Poel.
(the entry for the death is written in a different handwriting and ink.)

Maria Adriana,
d' vader Harmannus Smuts, d' moeder Johanna Best,
getu: Michiel Smuts, en Clara Anna Harting.

Helena,
d' vader Daniel Dueren, d' moeder Francina vande Caab,
getu: Jan Holsmit, en Cornelia Cobisse.

page 55

1730 Naamen der gedoopte kinderen

30e Appril
Theodorus,
d' vader Johan Ernst Heger, d' moeder Elisabeth Boekelenberg,
getu: Theodorus Schreuder, en Anna Catharina Fiet.
Ob: den 27 April
(it is unclear whether this is a post mortem baptism; the death date has no year.)

Helena Johanna,
d' vader d' h:r Hendrik Swellengrebel, d' moeder juffrou Helena Willemina ten Damme,
getu: d' h:r Joannes Balthasar Swellengrebel, en juff:r Engela ten Damme huysvrou van h:r Joannes Swellengrebel.

7e Maij
Maria,
d' vader Hans Jurgen Beijer, d' moeder Catharina Visser,
getu: Jan Beukes en Maria Visser.

14 ditto
Daniel,
d' vader Gerrit Pieterse Vredenburg, d' moeder Barendina van Aart,
getu: Abraham Palmer en Alida Mostert.

Jan Adriaan,
d' vader Pieter Venter, d' moeder Hester Nel,
getu: Jan Nel, en Susanna Fourij.

Johanna Jacoba,
d' vader Jacobus Marshoorn, d' moeder Maria vand:r Burg,
getu: Abraham Lever, en Margareta Paassen.

28e Maij
Lambertus,
d' vader Jonas van der Poel, d' moeder Sophia Meijburg,
getu: Mattijs Basson, en Cornelia de Kock.

4e Junij
Cornelia,
d' vader d' h:r Nicolaas Heijning, d' moeder juff: Geertruijt Vermeij,
getu: Cornelis Vermeij, en Alletta van Es.

Stephanus Joannes,
d' vader Stephanus Becker, d' moeder Sara Olivier,
getu: Dorothea Maria Becker, en Gerrit Oosthuysen.

Joseph Robbert,
d' vader Robbert Schot van Bengalen, d' moed:r Lea vande Caab,
getu: Titus Jacobsz van Makasser en Johanna van Makasser.

11e Junij
Hendrick,
d' vader Hendrick Klopper, d' moeder Catharina Bota,
getu: Teunis Bota, en Margareta Bota.

Willem, (onegt)
d' moeder Adriana van der Steen,
deselve getuyge.

25e ditto
Jan,
d' vader Jan van Schoor, d' moeder Elisabeth Maas,
getu: Jacobus Wagenaar, en Apolonia Maas.

Magdalena,
d' vader Harmannus Gerritse, d' moeder Anna Brits,
getu: Joannes Adriaanse, en Adriana Janssz.

9e Julij
Johanna Sophia,
d' vader Jan Kryling, d' moeder Johanna Lubbe,
getu: Paulus Keijser, en Alletta Lubbe.

Jacob,
d' vader Cornelis Hector, d' moeder Sophia Wormer,
getu: 's kinds vader en Cicilia Davidssz.

page 56

1730 Naamen der gedoopte kinderen

16 Julij
Johanna,
d' vader Jan Verbeek van Rotterdam, d' moeder Dorothea Raats,
getu: Jacob Maurits, en Susanna Vermeeulen.

Isaac,
d' vader Isaac Niewout, d' moeder Anna van Wijck,
getu: Christiaan Victor, en Catharina Kervel.

Petrus,
d' vader Jan Jacobsz, d' moeder Anna Agniet Pietersz,
getu: 's kinds ouders.

23e ditto
Jacoba,
d' vader Andries vander Heijden, d' moeder Maria odendaal,
getu: Willem Odendaal en Judith Nel.

Susanna, (onegt)
d' moeder Anna Meyndertsz,
ook getuyge.

Juliana, (onegt)
d' moeder Magdalena vande Caab,
ook getuyge.

30e ditto
Johanna Barbara,
d' vader Cornelis Janssz Hagedoorn, d' moed:r Christina van: Caab,
getu: Jan Schreuder en Grisella Sweetman.

Den 6 Augustus
Joachim Jan Lodewijk,
de vader is Jan Lodewijk Wernich, de moeder Magdalena Elisabeth Taats,
de getuijge zijn Nicolaes Gockelius, en Geertruijda Schuls.

Den 20 dito
Nicolaas Christianus,
de vaeder Hendrik Frappee, de moeder is Christina van Zijl,
de getuijge zijn Nicolaas Gokkelius, en Magdalena Elizabeth Taats.

Geertruij Jacomina,
de vaeder is Gerrit van Kerken, de moeder Cicilia Viviè,
de getuijge zijn 't kints vaeder en Geertruij Nauta.

Jan,
de vaeder is Jacob Mariek, de moeder Margareta Corsz,
de getuijge zij 't kints ouders.

Jacobus,
de vaeder is Jacobus Bruijns, de moeder is Caatje Jansz,
de getuijge zijn Pieter Venter, en Hester Nel.

Arnoldus, (on echt)
de moeder is Leonora Claesz, de zoogezegde vader is Bartholomeus Schonke,
de getuijge is 't kints moeder.

page 57

A:o 1730 Naemen der gedoopte kinderen

Den 27 dito
Christina,
de vaeder is Nicolaes Leij, de moeder Jacoba Christina de Wet,
de getuijge zijn Johannes Ley, en Elzabe Bergstet.

Johanna Henderina,
de vader is Johannis Pleunis, de moeder Johanna Frappe,
de getuijge zijn 's kints ouders.

Catharina Maria,
de vader is Adolf Hofman, de moeder Catharina Jacobsz:,
de getuijge zijn Michiel Basson, en Johanna Hasselaer.

Pieter,
de vaeder is Noach Backer, de moeder Duijfje Pietsz: Uijtema,
de getuijge zijn Eduart Pietersz Uijtema, en Josina van Dirksland.

Maria Johanna,
de vaeder is Jan Harmenze Potgieter, de moeder Catharina van Eden,
de getuijge zijn Anthonij Lombar, en Johanna Snijman.

Den 3 September
Philippus Jacobus,
de vaeder is Jacob Koetzer, de moeder Susanna Snijman,
de getuige Philippus Rudolph de Savooijen, en Maria Magdalena Meijer.

Johannis,
de vaeder is Gijsbert Verwij, de moeder Maria van Nek,
de getuijge Nicolaes Loubser, en Hilletje Olivier.

Anna Catharina,
de vaeder is Hendrik Nusser, de moeder Hester van Zyl,
de getuijge zijn Carel Diederik Boetendag, en Catharina Valk.

Den 10 dito
Elizabeth,
de vader is Jan den Nys, de moeder Johanna Pietersz:,
de getuijge zijn Hans de Jongh, en Antje Wigman.

page 58

A:o 1730 Naemen der gedoopte kinderen

Josina Elizabeth,
de vaeder is Jacobus de Wet, de moeder Helena Becker,
de getuijge zijn kints vaeder, en Johanna Catharina Delitz.

Pieter,
de vaeder is Johannes Pretorius, de moeder Maria Jourdaen,
de getuijge zijn 's kints ouders.

Matthijs,
de vaeder is Hendrik Greef, de moeder Susanna Verhoeven,
de getuijge Pieter Schreuder, en Maria Stip.

Den 24 dito
Tobias,
de vaeder is Cornelis Smuts, de moeder Anna van Neck,
de getuijge zijn Tobias van Nek, en Elizabeth van Nieuwenbroek.

Hendrik,
de vaeder is Hendrik Claasze, de moeder is Maria Booijse,
de getuijge Jacobus Stijn en Maria Lose[e].

Johannis, (on echt)
de moeder is Rosetta van Java, de zoogezegde vaeder Bastiaen van Cijlon,
de getuijge is 't kints moeder.

1e Octob:
Gerrit,
de vader Gerrit Visser, de moeder Elsje Sophia Brand,
getu: syn Simon Petrus Berg en Sophia Touke.

8e ditto
Reinier Burgert,
de vader Hendrik van Dijk, de moeder Maria des Préz,
d' getu: Philip des Prez, en Maria Nauta.

15e ditto
Daniel,
de vader Jacob van Rhenen, de moeder Johanna Siekermans,
getu: syn Jurriaan Westerman, en Anna Margareta Siekermans.

Maria,
de vader Johannes Lodewyk Putter, d' moed:r Anna van der Swaan,
de getu: 's kinds ouders.

Catharina Elisabeth,
d' vader Gerrit van Wyk, d' moed:r Elisabet Viviè,
getu: Arij van Wyk, en Antonetta Campher.

page 59

1730 Naamen der gedoopte kinderen

Den 22e Octob:
Geertruijt,
de vader Cornelis Brits, d' moeder Magdalena Pieron,
getu: syn Ocker Brits, en Geertruyd Jansz.

5e 9b:r
Nicolaas Anthon,
de vader Rudolf Sigfried Alleman, de moeder Alberta Meyboom,
getu: Floris Meijboom, en Geertruyd Specking.

Willem,
de vader Cornelis Goosen, de moeder Willemina Berkman,
getu: Hendrik Willem Berkman, en Helena Mulder.

12 ditto
Alida Margareta,
de vader Johannes Moller, de moeder Maria Uys,
getu: Jacobus Moller, en Alida de Lange.

Alida,
de vader is Jan de Waal, de moeder Elisabeth van Neck,
getu: Tobias van Nek, en Elisabet van Nieuwenbroek.

Magdalena,
d' vader Antony Valentyn van: Cust, d' moeder Cornelia vande Caab,
getu: Johannes Craa, en Maria Magdalena Craa.

Roeloff, (onegt)
d' moeder Catharina Knoetze,
en sy getuyge.

Den 10e Decemb:
Maria Margareta,
d' vader Willem Leendertsz Kamerling, de moeder Maria Wieret,
getu: 's kinds ouders.

Pieternella,
d' vader Pieter Bureè, de moed:r Johanna Elisabeth van Hoorn,
getu: Jan Dirk Jansson, en Luijtie Willemse.

Johannes, (onegt)
de moeder Johanna Pieterse,
en den getuyge.

17e Decemb:
Cornelia,
d' vader Johannes Rosier, d' moeder Maria Vermeule,
getu: Johannes Colyn, en Johanna Appel.

24e ditto
Floris,
d' vader Gideon Slabbert, d' moeder Francina Carstenssz,
getu: 's kinds ouders.

Johanna,
d' vader Pieter Willemse Nel, de moeder Alletta van Deventer,
d' getu: Pieter Venter, en Hester Nel.

31e ditto
Alletta,
d' vader Dirk vanden Berg, de moeder Anna Hylon,
d' getu: syn Willem Fransen en Maria Loose

  • Hits: 7475

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions