Skip to main content

Cape Town Baptisms 1742

page 145

A:o 1742 Naemen der gedoopten

Den 7 Januarij
Carel Jacob.
De vader Willem Leendertse Kemerling. De moeder Maria Wieret.
De getuigen sijn Carel Jacob [Vedden] en Jacomina [Dereijt].

Den 14 dito
Catharina Rosina.
De vader Henning Joachim Prehn. De moeder Anna Salome Eksteen.
De getuigen me juff:rw Catharina Rosina Eksteen, Catharina Prehn en Hendrik Oostwalt Eksteen.

Claas.
Claas Claase van Delwi. De moeder Aletta Knoetsen.
De getuigen Daniel Rossouw en Willemina Knoetsen.

Den 21 dito
Fredrik.
De vader is Fredrik Bota. De moeder Pieternella Oosthuisen.
De getuigen Wijnant Besuidenhout en Maria Bota.

Magdalena Wilhelmina.
De vader is Jan van der Swijn. De moeder Catharina Chrijsmar.
De getuigen sijn Willem van Kerkhof en Magdalena Chrijsmar.

Catharina Christina.
De vader Andries Truter. De moeder Maria Kuiperman.
De getuigen George Schoester en Catharina Dooman.

Hendrik Ernst. (onecht)
De moeder en getuige is Johanna Claasen. De soogesegde vader Frans Jurgen.

Den 28 dito
Magdalena.
De vader is Jan Fredrik Willem Butger. De moeder Sara Palingh.
De getuigen sijn Martinus Bastro en Magdalena Munniks, wed: wijlen Pieter Paeschen.

Adriaan.
De vader Barent Lubbe. De moeder Catharina van Wijk.
De getuigen Jacob Moeton en Magdalena Keijser.

2b: vrijg:
Clara <van de Kust>.
Een bejarde na voorgaende belijdenis, vrijgegeven.
Abigael van de Caap,
na voorgaende belijdenis vrijgelaten door de burger Christiaen Wijnantz.

page 146

A:o 1742 Naemen der gedoopten

Christina Wilhelmina <van de Caap>,
na voorgaende belijdenis vrijgegeven van den burger Hendrik Cochelius.

Johanna Catharina,
na voorgaende belijdenis, vrijgeboren.

Dina Elisabeth van Macassar,
na voorgaende belijdenis vrijgelaten door den ed: heer gouverneur Jan de la Fontaine.

Den 4 Februarij
Maria Magdalena.
De vader is Johannes Mostert. De moeder Susanna Gerritse.
De getuigen sijn Cornelis Brits en Maria Magdalena Pieron.

Den 11 dito
Susanna Geertruij,
de ouders Jacob Cloppenburg, en Magdalena Paling,
de getuijge 's kints vader, en zijn doghter Magdalena Cloppenburg.

Frans,
de ouders Frans Verkouter, en Maria Bok,
de getuigen Jan Christoffel Didelof, en Catharina van Eden.

Den 25 dito
Izabella Aletta,
de ouders Daniel Heining, en Maria Magdalena Pasques de Chavonnes,
de getuige Aletta Jacomina Heining.

Helena Maria,
de ouders Hendrik Möller, en Martha van de Westhuijze,
de getuijge Hendrik van de Westhuijze, en Helena en Maria van de Westhuijze.

Den 4 Maert
Catharina Abigael,
de ouders Rijnier la Febre, en Antonia Alida Lever,
de getuijge Gijsbert la Febre, en Catharina van der Zande.

Johanna Elizabeth,
de ouders Thomas de Wit, en Johanna Elizabeth Delits,
Jan Fredrik Delits, en Johanna Maria Delits.

Johanna Catharina,
de ouders Pieter Poulus Tamé, en Anna Catharina Compterman,
de getuijge Jan van der Swijn, en Catharina Crijsmar.

Anna Maria,
de ouders Johan Bernard Deele, en Anna van Elwe,
de getuijge Jan van Elwe, en Anna Maria van Elwe.

Johanna Magdalena,
de ouders Zacharias Eijkenstroom en Johanna Janze,
de getuijge Matthijs de Koning, en Johanna Schaep.

Hendrik,
de ouders Jan Miller, en Magdalena Wieret,
de getuijge Hendrik Miller, en Elizabeth Wieret.

page 147

A:o 1742 Naemen der gedoopte

Den 25 Maert
Johanna Catharina,
de ouders Jacob Cruger de jonge, en Catharina Strang,
de getuijgen Jacob Cruger de oude, en Johanna Kemp.

Den 1 April
Johannes,
de ouders Jan Andries Horak, en Josina van Wieling,
de getuijge 's kints vaeder, en overgrootmoeder Catharina Smits wed:e van Dam.

Johannes,
de ouders Johannes Christiaan Toorn, en Geertruij Mulder,
de getuijge Euphemia Toorn.

Aarnout, (on echt)
de moeder en getuijge Elizabeth van Hoorn, de zoogezegde vaeder Jan van der Stap.

Den 29 dito
Hendrik Oloff,
de ouders Jan Lourents Bestbier, en Elizabeth Catharina van den Heuvel.
de getuijgen Johannes Theophilus Rhenius, Hendrik Voogt, en Helena Maria van den Heuvel.

Izaak Fredrik,
de ouders Jacobus Wifje, en Margreta Clopper,
dezelve waeren getuijgen.

Maria Margrita,
de ouders en getuijge Jan Adam Schoone en Anna Catharina Rolloff.

Den 6 Meij
Johanna Maria,
de ouders zijn Johan [Schimmelpenrink] en Maria Coetsée,
de getuijgen Johan Christoffel Herberhousen, en Johanna Catharina van Nes, echte lieden.

Den 13 dito
Johannes,
de ouders zijn Johannes Vermeulen, en Magdalena van de Caep,
de getuijgen Johannes van Dijk, en Catharina Coningshoven.

Christiaan,
de ouders zijn Christiaan Victor, en Catharina Kervel,
de getuijgen Wijnant Victor, en Susanna Wedou, echtelieden.

Martinus Philippus,
de ouders Johannes Janse van Rensburg, en Anna Margaretha Bota,
de getuijgen Martinus van Staden en Catharina Bota.

Den 20 dito
Daniel Josephus,
de ouders Petrus Jesse Slotsboo, en Stevelina van Oudenaarden,
de getuijgen, de edele heer Daniel Nolthenius, de heer Josephus de Granpréz, met juff:r Louisa Adriana Slotsboo.

Rosina Elizabeth,
de ouders Fredrik Zappel, en Maria Elizabeth de Beer,
de getuijgen Matthias de Beer, en Hilletje de Beer.

Anna Maria, (on echt)
de zoogezegde vaeder Acktel Lintholm, de moeder en getuijge was Antonetta van de Caep.

Den 27 dito
Anna Maria,
de ouders Jan Bartelt Hartogh, en Anna Maria Roos,
de getuijgen zijn Fredrik Hartog en Catharina van Dijk.

Johanna Maria, (on echt)
de moeder en getuijge is Cicilia van de Caep, de zoogezegde vaeder Fredrik Hoffman.

page 148

A:o 1742 Naemen der (gedoopten)
Den 27 Meij
3 b:
drie bejaerde personen nae voorgaende belijdenis,
 { Catharina van de Caeb.
 { Jacoba van de Caeb.
 { Rozalijn van de Caeb.

Den 3 Junij
Alletta Elizabeth,
de ouders Nicolaas Lodewijk Faasen en Helena Feit,
de getuijgen Johannes Bruijns, en Anna Elizabeth Bokkelenbergh.

Gijsbert, (on echt)
(no further information about the parents is given)

Johannes, (on echt)
de moeder en getuijge Rosalijn van de Caeb, de zoogezegde vaeder Jan de Jongh.

Adolph, (on echt)
de moeder en getuijge Jacoba van de Caeb, de zoogezegde vaeder Claes Cornelisz.

Den 10 dito
Hendricus Petrus,
de ouders Hendrik Pieter Hessen en Cicilia Krugel,
de getuijgen Michiel Bester, en Catharina Strang.

Den 1 Julij
Barent Hendrik,
de ouders de heer Pieter Reede van Oudshoorn, independent fiscaal alhier, en mejuff:r Sophia Boessos,
de getuijge de heer baron Barend Cornelis Reede van Oudshoorn, heer van Oudshoorn en Gnephoek, colonel in dienst der Verenigde Neederlanden en commandeur van Naerden benevens de wel ed: heer Hendrik Swellengrebel, gouverneur in loco, en mevrouwe Helena Willemina ten Damme.

Johan George,
de ouders Jan Christiaen Laamprecht, en Johanna Frappe,
de getuijge Johan Wigman, en Johanna Christina Delits.

Den 6 dito
Godlieb Andries,
de vaeder overleede, was Godlieb Willer, de moeder Maria Anna Grove,
de getuijge Andries Grove, en Anna Niel.

Maria Jacoba,
de Fredrik Willem Embsighoff, en Maria van den Heever,
de getuijgen Hendrik Paesen, en Jacoba van den Hever.

Barbara,
de ouders Theunis Schalkwijk, en Maria Slabbert,
de getuijgen Albert Meijburg, en Barbara Meijburg w:de Isaek van Es.

Johannes Hendrik,
de ouders Jacobus van den Berg, en Maria Magdalena Haak,
de getuijgen Jan Hendrik Coenraedie, en Rosa Swaenepoel.

Den 15 dito
Johannes Nicolaas,
de ouders en getuijge Jan Colijn en Johanna Appel.

Engela Maria,
de ouders Joh: Theophilis Rhenius, en Helena Maria van den Heuvel,
de getuijge Joh: Tobias en Fredrik Rhenius, benevens Christina Mulder, en Maria Zeegers.

page 149

A:o 1742 (Naemen der) gedoopten

Den 22 Julij
Johannes Hendrik,
de ouders Johan Hendrik Spiegelbergh en Anna Sophia Snith,
de getuijge Jan van Elwee de oude en Anna du Plessie.

Den 29 dito
Margaritha,
de ouders Jan Dirk Heideman, en Aletta Nobel,
de getuijge Jan Jorgens, en zijn huijsvrouw Jacoba van der Heiden.

Jan Hendrik,
de ouders Jan Robbertz, en Sophia Horsel,
de getuijge Matthijs Lotter, en Dorothea van den Berg, echte liede.

Gerardus,
de ouders Johannes Albertus Munnink, en Jacoba de Wael,
de getuijgen Gerardus Munnink, en Elizabeth de Wael.

Den 5 Augustus
Hendrik Pieter,
de ouders Jan Coenraad Warnecke, en Catharina Meijer,
de getuijge Pieter Meijer, en Maria Elizabeth [Scholzen] gebore Warnecke.

Sara Francina,
de ouder Moses Wins, en Rekka Danielze,
de getuijge Frans Adam, en Sara Drost.

Den 12 dito
Michiel Rudolph,
de ouder Johannes Vlotman, en Johanna Romont,
de getuijg Michiel Romont, en Johanna Maria Vlotman.

Pieter, (on echt)
de zoogesegde vaeder Pieter [de] Greef, de moeder en getuijge Jacomina van Deventer.
Dit kint is door het huwelijk geecht.

Den 19 dito
Maria Susanna,
de ouders Hendrik Pasen, en Jacoba van den Hever,
de getuijge Hendrik Greef, en Susanna van Hoewe.

Gerarda,
de ouders Dirk de Jongh, en Emerentia van Hoove,
de getuijge Jacobus de Jongh, en Gerarda Nonna.

Florus,
de ouders Florus Brant, en Catharina Adriana van Hoove,
de zelve zijn getuijge.

b:
Aron van Balij,            }
Jacob van Sambouwa, }
Daniel van de Caeb,    }
Poul van de Caeb,       }
vier bejaerde persoonen, nae voorgaende belijdenis.

Den 26 dito
Anna Jacoba,
de ouders Antoni Lourents Snith, en Sara van Laer,
de getuijge Jan Hendrik Spiegelberg, en Anna Hijlon.

Anna Christina,
de ouders Johan Pieter Kris, en Rachel de Mij,
de getuijgen Johan Michiel Kerner, en Johanna Adriana Pretores.

page 150

A:o 1742 Naemen der gedoopte

Den 2 7:ber
Jacob Pieter,
de ouders Adriaen den Neijs, en Maria Magdalena Meijer,
de getuijge Pieter Meijer, en Elsje de Ridder.

Den 9 dito
Elizabeth,
de ouders Jan Christoffel Vlek, en Maria Heufke,
de getuijge Elias Vlek, en Hester Grijs, echte lieden.

Den 16 dito
Maria Elizabeth,
de ouders Matthijs Calits, en Pieternella van Eeden,
de getuijgen Fredrik van Eeden, en Hendrina Stevenz, e:l: (note: echte lieden)

Den 30 dito
Maria Anna,
de ouders Andries Mellet, en Maria Goutier,
de getuijge Andries Mellet, en Maria Berthau.

Tobias,
de ouders Gerrit Schalkwijk, en Maria Provoo,
de getuijgen Tobias Mostert, en Geertruij Olivier.

Dirk,                                                           }
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis, }
Cornelis                                                      }
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis, }
de ouders zijn Cornelis Koetsée, en Geertruij Speldenberg,
die deeze twee kinderen door het huwelijk geecht hebben.

Den 7 October
Helena Henrica,
de ouders Nicolaas Leij, en Christina de Wet,
de getuijge, de wel edele gestr: heer Hendrik Swellengrebel, en mevrouw Helena Willemina ten Damme.

Martinus,
de ouders Jan Jacob Bosse, en Catharina Bekker,
de getuijge Jan Leroux, en Clara Anna Harting.

Cornelis Nicolaas,
de ouders Cornelis de Kat, en Apolonia van de Caab,
de getuijge Dirk [Laerman], en Maria Thomaz.

Maria Gerrebregt,
de ouders Gerrit Besuijdenhout, en Sophia Scheepers,
de getuijge Jacob Bredenbach, en Maria Bota.

Den 14 dito
Ertman Balthazar, gebore den 11 dito,
de ouders de wel ed: gestr: heer Hendrik Swellengrebel, gouverneur in loco, en mevrouw Helena Willemina ten Damme,
de getuijge, de heer Hendrik Swellengrebel, opper rentmeester in dienst van haer Kijzerlijke Majesteit van Ruslant, en mejuff:r Catharina Cnipercrova, mitsgaders de eerwaerde heer Jacobus Schermer bedienaer des Goddelijken woords te Uijtregt, en mejuff:r Anna Assenberg; zijnde haer ed: gepresenteert door Tomas Swellengrebel, en mejuff:r Johanna Catharina Swellengrebel.

Warnard,
de ouders Jan Hassing, en Maria Nouta,
de getuijge Hendrik Hassing, en Elizabeth Lolij.

page 151

A:o 1742 (Naemen der gedoopte) kinderen

Den 14 October
Jasper,
de ouders Gerrit Kloeten, en Huijbregje Slabbert,
de getuijge Jaspert Slabbert, en Barbara Meijburg.

Erasmus,
de ouders Erasmus Smith, en Cornelia van Emmenes,
de getuijge Andries Burgert, en Martha Mouton.

Den 21 dito,
Cornelis,
de ouders Guiliam Oberholster, en Johanna Margaritha Berkman,
de getuijge Johannes Berkman, en Johanna Barbara van Aken.

Cornelia,
de ouders Hans Harmense, en Jacoba van Gogh,
de getuijge Jacob Gelf, en Cornelia Schreverius.

Maria Pieternella,
de ouders Jacob Janze, en Emerentia Schot,
de getuijgen Adolph Jonker, en Maria Langevelt.

Johanna Elizabeth,
de ouders Jacobus Walters, en Helelna van Roijen,
de getuijgen Ferdinandus van der Westhuijzen, en Johanna Alida van Roijen.

Den 4 november
Johannes Petrus,
de ouders Jean Benjamin d'Aillij, en Anna Cronje,
de getuijgen David d'Aillij, en Maria Cronje.

Elizabeth Johanna,
de ouders Isaak de Vries, en Susanna Bosman,
de getuijge Johannes de Vries, en Johanna Maria de Vries.

Adolph, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Guiliam Heems, de moeder en getuijge, de vrijgegevene Catharina van de Caeb.

Den 11 dito
Willem,
de ouders de heer Jacobus Möller en mejuff:r Debora de Coning,
de getuijgen Jan Raaij, en Johanna Roveen.

Adriaan,
de ouders Francois de Nikker, en Pieternella van den Heever,
de getuijge zijn de zelvde.

Magdalena Lourentia,
de ouders Carel Jacob Diets en Pietertje Cloppenburg,
de getuijgen ______.
(the space for the witnesses was left blank)

Seeven bejaerde persoonen nae voogaende belijdenis,

4 b: vryg:
Isabella van de Caeb,       }
Johanna van Macasser,     }
Johanna van Bengaelen,   }
Magdalena van Bengalen, } vrijgegevene lijfeigene.

2 b: hott:
Catharina Elizabeth van de Caeb, }
Susanna van de Caeb,                 } bekeerde Hottentottinnen.

1 b: slaaf
Rosetta van Batavia, lijf eigene van Pieter Andriesz Sax.

page 152

A:o 1742 Naemen der gedoopte (kinderen)

De 18 November
de ouders Jan Knoop, en Elizabeth Hofman,
de getuijge Johannes Wijnogh, en Aletta Hoffman.

Johanna Dorothea, (on echt)
de gezegde vaeder is Jan Gustavus Dale, de moeder en getuijge Johanna Franken.

Maria Magdalena, (on echt)
de zoogezegde vaeder Fortuijn van Boegies, de moeder en getuijge Maria Magdalena van Bengalen.

Den 2 December
Pieter Juriaeen,
de ouders Hendrik van der Heiden, en Elizabeth Mostert,
de getuijgen Willem van der Heiden, en Aletta van der Heiden.

Hilletje,
de ouders Jan Philip Giebeler, en Johanna Hop,
de getuijge Jan Hendrik Hop, en Hilletje Verschuur.

Judik, (on echt)
de zoogezegde vaeder Fredrik de Wit, de moeder en getuijge Dina van Deventer.

b:
Fransina,
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis.

Den 9 dito
Johannes Matthias,
de ouders Hendrik Lodewijk Bletterman, en Elzabe Bergsted,
de getuijgen Matthias Bergsted en Christina Berg.

Den 16 dito
Hendrina Catharina,
de ouders Jan Raaij, en Johanna Helena de Coning,
de getuijgen zijn Gerrit van der [Port], en Johanna Roveen.

Den 23 dito
Elizabeth,
de ouders Lourents Staf, en Elizabeth Biesel,
de getuijgen Johannes Wijnoch, en Anna de Nijs.

Elizabeth Catharina,
de ouders Hugo Lambregts, en Huijbregje Visser,
de getuijge Jan Lodewijk Magetski en Petronella Scheepsdorp.

Christiaan Willem, (on echt)
de gezegde vaeder is Chrristiaan Willem Meij, de moeder en getuijge Josina Koosen.

Den 25 dito
Arent,
de ouders Mattheus van Wieling, en Alida Maria Schenk,
de getuijge Hermanus van Wieling, en Margrita Kruger.

Den 30 dito
Tobias,
de ouders Gijsbert Verwij, en Maria van Nek,
de getuijgen Tobias van Neck, en Elizabeth Verwij.

Kinderen 98
Bejaerde 22

(This series of baptism ends here and is followed by the series of baptisms of the children of Company Slaves for the period 1713-1742)

notes:
b: vryg: = bejaarde, vrijgegeven (adult baptism, manumitted)

  • Hits: 9027

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions