Skip to main content

Burgher Slave Baptisms 1713-1742

page 176
Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van de E: Comp:
Dienaars, of van Vrij-borgers aan Cabo de Goede Hoop

1713

8 Januarij
Gedoopt een slaaven kind van Titus
Jacobsz; getuigen waaren Dirk Urbanus,
en Susanna van Madegascar.
- Samuel

5 Februarij
Gedoopt een kind van Carel van Ben-
gaalen, en Mouta van Madegascar,
lijf-eijgens van den overleeden oud-gouver-
neur Simon van der Stel; de getuigens
waaren Octavio van Macasser, en Anna
Elizabeth van Bouton.
- Amilia

D:o (5 Feb)
Gedoopt een kind van Rebecca van Ma-
degascar, lijf-eijgen van Jan Andriesz
van Amsterdam; de getuigen Claas
van Coningshof, en Marritie Pieters.
- Abraham

5 Maart
Na voorgaande belijdenus gedoopt
een bejaarde lijf-eigen van Maria
Hendriksz wed:e van Johannes Phijffer,
en is genaamt
- Jacobus

4 Junij
Na voorgaande belijdenis gedoopt een
bejaarde lijf-eigen van Henning
Husing, en is genaamt
- Abraham

23 Julij
Gedoop een kind van Cornelis van Madegas-
car, en Dianira van de Caap, lijf-eigens van
den overleeden oud-gouverneur Simon van
der Stel; de getuigens Job van Madegascar,
en Ariaantje van de Cust.
- Johannes Cornelis

17 7:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Willem ten
Damme; de vader was Floris van Batavia,
de moeder Sara van Bengaalen; de getuige
Johanna van de Caap.
- Magdalena

24 d:o (September)
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaarde
lijf-eigen van Jan de la Fontaine, en is
genaamt
- Helena

15 Octob:
Gedoopt een slaaven-kind van Jan de la Fon-
taine; de moeder was de voorsz: Helena; de getui-
ge Maria de Man.
- Nicolaas

1714

15 Julii
Gedoopt 2 slaaven-kindren, zijnde tweelingen, lijf-eijgens
van Jacobus Croese; de vader Pieter [Baldijn], de moeder
Tamar van Madagascar; de getuigens Christiaan van
de Kust, en Susanna van Batavia.
- Moses
- Magdalena

5 Augustii
Gedoopt een slaaven-kind van d' h:r Willem Helot; de vader
Willem van de Caap, de moeder Anna Pieterz; de getuigen Jan
Pretorius, en Constantia van Batavia.
- Pieter

page 177
Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van d' EC: Dienaars, of
(ook Slaaven-kinderen van de Vrij-borgers.)

1714

19 Augusti
Gedoopt een slaaven-kind van Burgert Pietersz
van Dijk; de vader Joost Pietersz van Dijk, de
moeder Helena Siewerts; de getuigen Christiaan
van der Kust, en Susanna van Batavia.
- Andries

21 8:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Titus Jacobsz; de
vader Frans van Guinea, de moeder Margareta van
Batavia; de getuigen Jan Pretorius, en Johanna van
Macassar.
- Augustus

4 9:ber
Gedoopt twe slaven-kind van d' h:r Blesius z:r; de moeder
van het eene was Sara van Madagascar; de getuigen
Abraham van Macassar, en Maria van Macassar.
- Valentijn

De moeder van het andre was Catrijn Pietersz van
de Caap; de getuigen Christiaan Wijnants, en Susanna
van Macassar.
- Pieter
Byde moeders waren vrij-gegegeeven.

9 X:ber
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon van Macassar, lijf-eijgen van
Hendrik Donker, en is genaamt
- Albert

23 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van Marritje Pietersz;
de moeder was Rebecca van Madegascar; de getuige
voorsz: Marritje Pietersz.
- Isaac

1715

20 Januarii
Gedoopt een slaaven-kind van den edl: h:r gouverneur van
Ceijlon Hendrik Bekker; de vader was Albert van
Macassar, de moeder [Diana] van de Kust; dezelve
waren ook getuigen.
- Rosetta

27 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van Teunis Schalkwijk;
de ouders waren Jan Stokvliet, en Maria Frans;
de getuigen Harmen Grutter, en Johanna Titusz.
- Maria

Nog een slaaven-kind van Nicolaas van der Hoeven;
de moeder Lea van Macassar; de getuige Lena van
Batavia.
- Sara

24 Februarii
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon van de Caap, lijf-eijgen van Johannes
Swellingrebel; en is genaamt
- Amelia

21 Aprilis
Gedoopt een slaaven-kind van de wed:e Ten Damme;
de ouders waren Floris Mangus, en Sara van Ben-
gaalen; de getuigen Hermanus van Balij, en
Maria van de Cust.
- Cornelia

21 Julii
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard perzoon
van Suratte, lijf-eijgen van Hendrik Bouman, en
is genaamt
- Jacobus

8 8:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Matthijs Bergstedt; de
moeder was [Doca] van de Caap; de getuigen voorsz: Bergstedt,
en desselfs huisvrouw.
- Judocus

20 d:o
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon van Paleacatte, lijf-eijgen van de weduwe
Ten Damme, en is genaamt
- Willem

10 9:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Cornelis Victor; de
moeder was Flora van de Caap, de getuige Anna Lijsbet.
- David

8 X:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Christiaan Wijnants;
de moeder was Roselijn van Macassar; de getuigen
Louis van Bengaalen, en Rebecca van Macassar.
- Sara

page 178
(Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van d' EC: Dienaars, of)
ook Slaaven-kinderen van de Vrij-borgers.

1716

2 Februarii
Gedoopt een slaaven-kind van Jan Caspar
Rigter; de ouders waren Willem Sweetman,
Anna Pietersz; de getuigen Maria Pietersz, en
Jan Holsmidt.
- Fredericus

28 Junii
Gedoopt een slaaven-kind van Christiaan Frens;
de moeder was Diana van Mallabaar; de getuigen
waaren Joost Valentijn, en Maria van Ternaten.
- Helena

Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon, lijf-eijgen van Johannes Swellengrebel,
en is genaamt
- Titus

8 9:ber
Gedoopt een slaaven-kind van den coopm:n Jacobus
Cruse; de vader was David van de Caap, de moeder
Leonora van de Caap; de getuigen Abraham van
Macassar, en Amelia van de Caap.
- Geertruij

1717

24 Januarii
Gedoopt een slaaven-kind van Maria Pieters; de vader
was Claas van de Cust, de moeder Rebecca van Made-
gascar; de getuige Maria Pieters.
- Jacob

14 Februarii
Gedoopt een slaaven-kind van Katsili Daijan
Mamoedij, Prins van Ternate; de moeder was Rosetta
van Batavia; de getuigen Titus Jacobsz van Macassar,
en Johanna van Macassar, zijn huisvrou.
NB: het kind is vrij gegeeven.
- Johanna

28 d:o
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon van Macassar, lijfeijgen van Johannes
Swellengrebel, en is genaamt
- Dorothea

23 Maii
Gedoopt een slaaven-kind van de wed:e Ten Damme;
de vader is Claas Swaab, de moeder Johanna
Antonij van de Caap; de getuigen Bernardus van
Hooven, en Adriana Jacobsz.
- Margareta

Nog een slaaven-kind van d:o wed:e Ten Damme;
de vader Floris Jacobsz, de moeder Sara van
Bengaalen; de getuigen Floris Jacobsz van
Batavia, en Roselijn van Macassar.
- Adriaan

19 7:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Adriaan van
Kervel; de moeder was Anna van de Caap; de
getuigen de voorsz: Kervel, en Aletta Corssenaar,
desselfs huisvrouw.
- Lea

14 9:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Francois Guto; de
moeder was Serpina van Bengaalen; de getuigen
de voorsz: Francois Guto, en Alida de Lange, desselfs huis-
vrouw.
- Adam

1718

2 Januarii
Gedoopt een slaaven-kind van Hans Caspar Rigter;
de vader was Willem Sweetman, de moeder Anna van
de Caap; de getuigen de voorsz: Hans Caspar Rigter,
en Anna Dorothea.
- Hendrik

page 179
Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van d' EC: Dienaars, of
(ook Slaaven-kinderen van de Vrijborgers.)

1718

20 Februarii
Gedoopt een slaaven-kind van Jan Jacob Stokvliet;
de vader Jacobus van Benthem, de moeder Anna
van de Caap; de getuigen de voorsz: Jan Jacob Stokvliet,
en Josina van Dirkslant, zijn huijsvrouw.
- Jacobus

11 X:ber
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard
perzoon van Banthem, lijf-eijgen van Jacobus
Crouse, en is genaamt
- David

1719

19 Maart
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaard perzoon,
lijf-eijgen van de h:r Jacobus Crouse,en is genaamt
- Sijmon

7 Maij
Na voorgaande belijdenis gedoopt een bejaarde perzoon,
lijf-eijgen van Jacob Hendriksz; de vader Moses Thieleman,
de moeder Thamar van Madagascar, en is genaamt
- Christina Helena

21 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van Olof Berg; de vader is
Coridon van Bengaalen, de moeder Clara van Constantie.
- Cornelia

23 Julij
Gedoopt een slaaven-kind van Adriaan van Kervel;
de vader is David van Bantam, de moeder Anna van de Caap.
- David

Een d:o slaven-kind van d:o Adriaan van Kervel; de
vader Willem van Gale, de moeder Mariana van de Caap.
- Rosetta

Nog een d:o van de wed:e Ten Damme; de vader Floris
Jacobsz, de moeder Sara van Bengaalen; de getuijge Diana Titusz.
- Sara

20 Augusti
Gedoopt een slaaven-kind van de h:r Cornelis van Beau-
mont; de vader Jacob van de Caap, de moeder Ansela
van de Caap.
- Martinus

1 Octob:
Gedoopt een slaaven-kind van Hendrik Donker; de
moeder is Anna van Batavia.
- Jonas

Een d:o van [Bertrisee] van Couchin; de moeder is Chri-
stina van Bengaalen; het is vrij gegeeven.
- Maria

1720

11 Februarij
Gedoopt een slaaven-kind van Adriaan van Kervel;
de moeder is Mariana van de Caap.
- Rachel

21 Julij
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
lijfeijgen van Harman van Marlo.
- Adam

Een d:o van Matthijs Bergstedt, na voorg: belijdenis.
- Magdalena

4 Augusti
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
lijf-eijgen van de wed:e Jacobus Cruse.
- David

8 7:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Christiaan Wijnands.
- Moses

2 d:o van Jan Caspar Rigter; de moeder is Anna van
de Caap, de vader Jacob van Ceijlon, zijn genaamt
- Anna Maria
- Abraham

29 d:o
Gedoopt een [lijf] slaaven-kind van Jacobus Stijn;
de moeder is Elizabeth van de Caap; de getuijge
Maria Potgieter.
- Elsje

15 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van de wed:e Francois Guto;
de moeder is Serpina van Bengalen.
- Johanna

page 180
(Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van d' EC: Dienaars, of)
ook Slaaven-kinderen van de Vrijborgers.

1720

20 8:ber
Gedoopt na voorgaande belijdenis een meerder-
jaarige lijf-eijgen van Adriaan van Kervel.
- Mariana

Een d:o van d:o
- Anna

Een d:o van Christiaan Wijnands.
- Rachel

17 9:ber
Gedoopt na voorgaande belijdenis een meerderjaa-
rige lijf-eijgen van Hendrik Donker.
- Anna

15 X:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Titus van Macassar.
- Elizabeth

Een d:o van Harmen Grutter.
- Jacobus

1721

9 Martii
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
lijf-eijgen van de wed:e Francois Guto.
- Cornelis

7 7:ber
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
lijf-eijgen van Madagascar van de wed:e Jacobus
Cruse.
- Sara

1722

10 Maij
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
van Bengaalen, lijf-eijgen van de wed:e Seeven-
hooven.
- Johannes

Een d:o van mons:r Russouw, van de Caap.
- Jan

17 d:o
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
van de Caap, lijf-eijgen van Christiaan Wijnands.
- Rachel

29 9:ber
[Gedoopt na voorg: belijdenis een bejaarde, waar van]
moeder is Anna van Bengaalen, lijf-eigen
van Daniel Phijl; de gemelde Daniel Phijl, en
Maria Six waren getuijgen.
- Jacobus

29 d:o
Gedoopt na voorg: belijdenis een bejaarde van de
Cust, lijf-eijgen van mijn h:r Olof Berg.
- Helena

Een d:o van de Caap van d:o zijnde de dogter van de voorsz:
- Johanna

6 X:ber
Gedoopt na voorg: belijdenis een bejaarde van de Caap,
lijf-eijgen van Daniel de Veij.
- Maria

20 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van Daniel de Veij; de
vader was gemelde Daniel de Veij, de moeder Maria
van de Caap; de getuijgen Sijmon van Macasser, en
Susanna van de Cust.
- Abraham

1723

17 Januarij
Gedoopt een slaven-kind van Christiaan Wijnands; de moeder
Roselijn van Macassar; de getuijgen Christiaan Wijnands, en
Rachel van Macassar.
- Rosetta

Een d:o van de h:r Cornelis van Beaumont; waar van moeder
is Catharina van de Caap, vrij-vrouw; de getuijgen Pieter
van de Caap, en Catharina van d:o.
- Harmen

31 d:o
Gedoopt een slaaven-kind van Harmen Frank; de moeder
is Johanna van Bengaalen.
- Johanna

21 Maart
Gedoopt een slaaven-kind van Jan Jacob Stokvliet; de moeder
Anna van de Caap; getuijgen Jan Jacob Stokvliet en Josina van Dam.
- Elizabeth

25 Julij
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde, lijf-eijgen van
mijn h:r Olof Berg.
- Valentijn

Een d:o van Macassar, lijf-eijgen van mijn h:r Swellengrebel.
- Amelia

Een d:o van de Caap, van d:o.
- Johanna

28 9:ber
Gedoopt een slaaven-kind van Jacobus Hendriksz; de moeder Roselijn van Bengale.
- Daniel

page 181
Naamen der gedoopte Slaaven-kinderen van d' EC:s Dienaars, of

1724

14 Maij
Gedoopt een slaaven-kind van de vrij-vrouw Delphina; de moeder is
Johanna van de Caap, het kind is genaamt
- Anna

9 Julij
Gedoopt een slaaven-kind van Jacob Leever; de moeder
is Lea van Macassar.
- Leonora

Nog een d:o van Harmen van Marloo; de moeder is
Calister.
- Eva

23 d:o
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde lijf-eijgen
van Jan Jacob Stokvliet.
- Anna van de Caap

Een d:o van Harmen van Marloo, na voorg: belijdenis.
- Christina van Persie

1725

6 Maij
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde lijf-eijgen
van de h:r Swellengrebel.
- Joseph

Een d:o van den zelven, na voorg: belijdenis.
- Isaac

24 Junij
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde lijf-eijgen
van den burger-raad Daniel Phijl.
- Alexander

September 30
Gedoopt een slave kint van Hermanus Smuts
vrijborger. De moeder is Regina van Ceijlon.
- Willem

October 14
Gedoopt een lijfeijgen kint van Delphina van de Kust.
Moeder is Jannetje van de Kaap, getuijge Delphina
van de Kust.
- Lena

November 4
Gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde
lijfeijgen van Anna Rebekka.
- Johannes van Ceijlon

November 25
Gedoopt drij lijfeijgene van juff:r Kleijnvelt
zijnde een moeder en twee kinderen na voorgaan-
de belijdenisse des geloofs. De moeder is
- Marija van Magragascar (sic)
De kinderen
- Johanna van de Kaap
- Pieter van de Kaap

December 1
Gedoopt drij bejaarde lijfeijgene:
Een lijfeijgen van juff:r Moller de oude.
- Sara van de Kaap

Een lijfeijgen van Harmen van Marlo.
- Johanna van Bengalen

Een lijfeijgen van Durant Sollier.
- Catharina van de Kaap

1726
April 14
Gedoopt een lijfeijgen kint van den vrijborger
Willem Pas. 's Kints moeder Evan van de Kaap.
- Jan

Aug:tus 18
Gedoopt een lijfeigen kind van juffrouw
Deliana Blesius, wed:e Beaumont, d' moeder
Lea van de Caab, gent.
- Sara

20e Octob:
Gedoopt een bejaarde vrijgegeven, gent.
- Johannes Valentijn
get:e Harcules Valentijn
(the entry above does not follow the same format as the surrounding entries making it unclear whether the name of the baptized is Johannes or Johannes Valentijn)

page 182
Namen der gedoopte slaaven en slaave kinderen
soo van d' E: Comp:s dienaars, als vrijlieden.

1726

22e Septemb:
Is gedoopt na voorgaande belijdenis een bejaarde lijf-
eigen slavin van d' heer Jan Alders, is genaamt
- Helena

1727
(from here on the entries have a different format, with the names of the baptized given at the begin of the entry. The are some exceptions where the names are given at the end of the entry)

- Frans
Gedoopt een slave kind van Harmen van
Marlo, de moeder was Christina van Persia, get:n
Hendrick Merck, en Isabella Fransz,
den 6e Appril 1727.

21e 7:ber
Gedoopt twe bejaarde slavinnen (na belijdenisse van de
Gelooffs-stucken) toebehoorende Fredrik Russouw
genaemt
- Clara,
en de dogter
- Lea

- Regina,
(de moeder Rosetta van Bengalen) toebehorende
als slavinne kind den burger Pieter van Breda,
get:n Pieter van Breda en Catharina Smuts,
28e 7:ber.

1728

- Eva,
bejaarde meyd, lyfeigene van den burger Hendrik
Oostwald Eksteen, get:e des selvs sinjeur H.O. Eksteen,
en Alletta van der Heyden,
18e 7:ber.

- Geertruijt,
- Claas, en
- Christiaan,
lijfeigene van d' h:r Joannes Swellengrebel, waar
van moeder is Amelia van: Caab, gedoopte,
getuyge in d' naam van: d' h:r was Maria van
Ternate, vrygegeve slavin.
(den 2e Maij)

- Helena,
(mede van d' h:r Swellingrebel) de moeder Jannetie van:
Caab, get:e van wegen de heer was Catharina Cesars
vrygegevene slavin,
den 2e Maij.

- Johanna,
slave kind van: vrygegeve Anna Rebecca van Bengale,
als getuyge deselv,
20e Junij.

- Claas,
- Ary,
- Valentijn,
drie bejaarde lyfeige jongens van: h:r
Joannes Swellengrebel, d' get:e die des selvs h:r presente-
ren sal, is Hercules Valentyn,
11e Julij.

1729

- Francina,
slave kind van Harmen van Marlo en Isabella Fransen
toebehorende, waar van moeder Christina van
Bengalen, get:n waren des selvs meester en juffrouw,
10e July 1729.

page 183
Naamen der gedoopte slaven en kinderen,soo van
(d' E: Comp:s dienaren, als van vrijburgeren.)

1729

- Cornelis,
slave kind van Jacobus Stein, en Margareta
Potgieter, de moeder gent. Apolonia van: Caab,
den 25 7:ber gedoopt.

1730

23e Julij
- Arendt,
slaven kind van de heer Johannes Swellen-
grebel, de moeder Jannetie van: Caab.
Jannetje vrijgegeven zijnde, is Arend door het huuwelijk ge-echt zijnde, des zelvs vaeder Pieter Hameling.
(the postscript is in a different handwriting, suggesting it was added at a later date. See also Cape Town Marriages 1734)

1730
(from here on the entries are in different handwritings. It is unclear whether the two following entries belong to 1730 or 1731, but the sequence of dates seem to suggest 1731)

Den 29 Aplril (sic)
- Willem,
de moeder is Antonette van Rio de la Goa,
de getuijge is Jan de la Capelle.

Den 27 Meij
- Isabella,
de moeder is Jannetje van de Caab, de
getuijge is Pieter van Bengalen.

Den 28 8:ber 1731
- Jan,
- Cornelis,
de moeder is Apolonia van
de Caeb, de getuijge Jacobus Steijn, en huisvrouw.

Den 2 X:ber
- Isaek,
een slaeve kint van den vrijswart Jacob
Hendrikse, de moeder is Roselijn van Bengale,
de getuijge Jacob Hendriksze, en huijsvrouw.

A:o 1732

Den 24 Febr:
- Geertruij,
bejaerde lijfeige van de heer Johannis
Swellengrebel, na voorgaende belijdenis.

Den 2de Maert
- Moses,
- Jonas,
twee bejaerde lijfeigene, van Johannes
Blankenberg, nae voorgaende belijdenis.

- Hendrik, Markus,
de moeder is Christina van Bengale,
de getuijge zijn Harmen van Marlo, en des zelvs huijsvrouw.
(it is not clear whether the entry is for one or two children)

Den 4 Maij
- Clara,
de moeder is Lea van Bengale, de getuijge
Titus Jacobsz, en des selvs huijsvrouw.

Den 15 Junij
- Jacobus, en
- Johannes,
twee slave kindere, van den vrijswart
Titus Jacobsz, de getuijge Titus Jacobze, en
zijn huijsvrouw.

page 184
(Naamen der gedoopte slaven en kinderen,soo van)
d' E: Comp:s dienaren, als van vrijburgeren.

Den 6 Julij
- Elizabeth,
een slave kint van Johannes Raek,
de moeder is Sara van de Caep, de getuijge
Johannes Raek, en Johanna Möller.

Den 13 dito
- Apolonia,
een slave kint van Arnoldus Koevoet,
de moeder is Rosa van Bengalen, de getuijge
Arnoldus Koevoet, en des selvs huijsvrouw.

Den 31 Augustus
- Johannes.
Een slaave kind van den oudburgerraad
s:r Guiljam Heems. De moeder is Catharina
van de Caap en de getuige is 't kints sinjeur.

Den 7 Septemb:
- Adriana.
Een slaeve kind van de oude heer Swellengrebel.
De moeder is Geertruij van de Caap. De getuige
Amelia van de Caap, 's kinds moeij.

Den 16 9:ber
- Juliana,
een slaeve kint van den burger
Pieter Schreuder.

A:o 1733

Den 4 Jannuarij
- Pieter,
een bejaerde lijfeige van s:r Blanken-
berg.

- Hendrik,
de moeder is Christijn van de Caap, de
getuijge, s:r Blankenberg, 't kints s:r.

Den 8 Maert
- Johannes.
Een slaeve kind van juff:r Brommert. De moeder
is Johanna van de Caap, de getuige 's kinds juff:r.

Den 12 Julij
- Jacob.
Een slaeve kind van den vrijswart Jacob Hendriksz
van de Kust. De moeder is Rosalijn van Bengalen,
de getuigen sijn 's kindts baas en huijsvrouw.

Den 2 Augustus
- Eva.
Een slaeve kind van den vrijswart Hercules Va-
lentijn. De moeder is Regina van Macassar,
de getuigen sijn 's kinds baas en vrouw.

Den 6 Septemb:
- [Lovinis].
De vader is Pieter Haamling, de moeder
Jannetje. De getuigen sijn Johannes Swellen-
grebel en Engela ten Damme.
Deeze ook door het huwelijk ge-echt.
(the postscript is in a different handwriting, suggesting it was added at a later date. See also Cape Town Marriages 1734)

- Valentijn.
De vader is Martinus Wessels, de
moeder Geertruij. De getuigen Johannes Swellen-
grebel en Engela ten Damme.

page 185
Naemen der gedoopte slavinnen kinderen,
(soo van de E: Comp: dienaers, als van vrijburgers)

A:o 1733

Den 4 Octob:
- Catharina Maria.
Een slaeve kind van de wed:
C:ns Doesen. De moeder is Flora van Mandaer.
De getuigen Catharina Cornelia Doessen en
Maria Hugonia Doessen.

A:o 1734 

Den 14 Februarij
- Magdalena.
Een slaeve kind van juff:r Brommert.
De moeder is Clara van de Caap. De getuige
juff:r Brommert.

- Johanna.
Een slaeve kind van juff:r Brommert.
De moeder is Clara van de caap. De getuige
juff:r Brommert.

Den 21 Maart
- Jacob, en
- Christina.
Twee slaeve kinderen van
Susanna Caballa. De vader is Jan Mauris Roos.
De moeder Clara. De getuigen sijn Jan Cruijwagen
en sijn huijsvrouw.

Den 11 April
- Sijbrand,
een slaeve kint van juff:r wed:e Ten Damme,
d' moeder Magdalena, de getuijge Karel Ernst van
Graen, en Anna de Vries.
Dit kint door met des zelvs moeder vrij gegeven zijnde, is door het huwelijk ge-echt den 27 7:ber 1739.
(the postscript is in a different handwriting, suggesting it was added at a later date. See also Cape Town Marriages 1739)

- Elizabet,
een slaeve kint van de oud burger-
raet Guilliam Heems, de moeder is Catharina
van de Caep, de getuijge 't kints s:r.

Den 20 Junij
- Elizabeth Constantia,
lijfeige van de heer
[Carlspeck], de moeder Johanna Lowisa van de
Caep; de getuijge Pieter van Mallebaer, en
Helena Lamans.

Den 1 Augustus
- Eva.
Een slaeve kind van den burger Noach
Backer. De vader Moses van de Kust, vrijswart.
De moeder Cicilia van Jaffena Patnam,
lijfeijgen van voorn: Backer. De getuygen
Noach Backer en Duijfje Uijtma.

Den 24 8:ber
- Jacobus,
van [Titus van Makasser, de moeder] Lea van
Bengalen, de getuijge Titus Jakobse, des selvs sinjeur.

- Abraham,
de moeder Magdalena, lijfeige van
den vrijswart Poulus Verrijn, die ook als vaeder
is opgegeven.

page 186
(Naemen der gedoopte slavinnen kinderen,)
soo van de E: Comp: dienaers, als van vrijburgers.

Den 31 8:ber
- Johannes,
de moeder Rosa, lijfeigen van den burger Pieter
Andries Sacks, die met zijn vrouw Johanna Slabbert getuijge was.

- Elsje Maria,
de moeder Rosetta van Terra de Natal, lijfeige van
Cornelia Groverus, die getuijge was.

A:o 1735

Den 17 April
- Jan Gabriel,
de moeder Catharina van de
Caep, lijfeigene van den borger Simon Petrus
Berg, die getuijge was.

Den 29 Meij
- Moses,
de moeder Roselijn van Bengalen, de getuijge
Jacob Hendriks, 't kints meester.

Den 24 Julij
-Abram.
De moeder Dina van de Caap. De getuige
Cornelia Jacobs; lijfeijgen van Jan de Wet.

- Maria.
De moeder Geertruij van de Caap, lijfeijgen
van de heer Johannes Swellengrebel, die getuige
was.

Den 11 September
- Rachel.
De moeder Clara van Toetekreij, lijfeijgen
van Jan Pretorius en Maria Jourdaen, die getui-
gen sijn.

- Adriaan.
De moeder Catharina van de Caap,
lijfeijgen van Gulliam Heems, die getuige is.

Den 23 8:ber
- Anna van de Caep,
bejaerde lijfeigene van de heer
Johannes Zwellengebel.

Den 13 9:ber
- Elizabeth Christoflia,
de moeder is Helena Lamans van
de Caep, lijfeigene van den vaendrich Rhenius, de getuijge
Johannes Matheas Alders, en Anna Rensina Alders.

Den [4] X:ber
- Jan,
lijfeige van Christiaen Wijnants, de moeder is
Maria van de Caep, de getuigen 't kints baes, en vrouw.

- Moses,
de vaeder is Jonas Jansen, lijfeige van Johannes
Blankenberg, de moeder Sebina van de Caep, de
getuijge Johanna van Cijlon.

- Johanna,
lijfeige van Harmen van Marlo, de
moeder is Diana van de Caep, de getuijge
't kints baes, en vrouw.

page 187
Naemen der gedoopte slavinne kinderen.

A:o 1735

Den 18 December
- Paulus,
de moeder is Meli van de Caep, lijfeigene
van de h:r Johannes Swellen Grebel, de
getuijge Pieter Hameling, en Jannetie Arentze.

- Geertruij,
de moeder is Cicilia van Jafnapatnam,
lijfeigene van Noach Backker (sic), die met zijn
huijsvrouw Duijfje Uydema getuijge was.

A:o 1736

Den 12 Februarij
- Aurora.
De moeder Cleopatra, lijfeijgen van
Steven ten Holder, die met sijn huisvrouw
getuige was.

- Coridon.
De moeder Leonora van Bengalen,
lijfeijgen van den ondercoopman Jacob Lever,
die met sijn huisvrouw getuige was.

Den 8 April
- Philippus,
bejaerde lijfeige van den out borgerraed
Matth. Bergstedt, nae voorgaande belijdenis.

Den 10 Junij
- Fredrik,
de moeder Johanna van de Caep, lijfeige
van de heer Rudolp Sighfriet Alleman, die neevens
zijn huijsvruw (sic) Alberta Meijboom getuijge was.

Den 22 Julij
- Sara Cornelia. {met de moeder vrijgegeven zijnde, is door het huwelijk ge-echt den 27 7:ber 1739}
De moeder Magdalena van
de Caap, lijfeijgen van juff:r Ten Damme.
De soogesegde vader Jan Vermeulen. De getui-
gen Jan Vermeulen en Magdalena van de Caap.
(the additional text next to the child's name is in a different handwriting, suggesting it was added at a later date. See also Cape Town Marriages 1739)

- Leonora.
De moeder Clara van de Caap, lijfeijgen
van juff:r Brommert, die ook getuige was.

Den 2 September
- Christina.
De moeder Miena van Macasser, lijfeijgen
van den burger Harmen van Marlo. De getui-
gen Harmen van Marlo en desselfs huisvrouw.

Den 23 dito
- Juliana.
De moeder Lena van Bengalen, lijfeijgen
van Diana Titus, die ook getuige was.

page 188
Naemen der gedoopte slaeven, van vrijborgers etc.

1736

Den 18 8:ber
(no entry is given for this date and was left blank)

Den 9 X:ber
- Delia,
de moeder is Isabella van Madegaskar, lijfeige
van Jop van Constant, die getuijge was.

A:o 1737 

Den 20 Jan:
- Roselijn van Bengalen,
een bejaerde lijfeijgen van Johan-
nes van Ceijlon, na voorgaende belijdenis.

- Lea van de Caap,
lijfeijgen van de heer
Rijk Tulbach, na voorgaende belijdenis.

- Cicilia van de Caap,
lijfeijgen van Johannes
Leij, na voorgaende belijdenis.

Den 10 Februarij
- Adam van Maselen,
lijfeijgen van de wed:
Brommert, na voorgaende belijdenis.

Den 1 September
- Appellonia van de Caap,
een bejaerde lijfeijgen van
van (sic) Jacobus Hendriksz van de Kust, na voorgaende
belijdenis.

Den 8 December
- Poul,
de moeder is Anna van de Caep, lijfeigene van mevrouw
Aletta Corsenaer, wed:e wijlen de ed: h:r gouv: Adriaen van Kervel
onder getuige van Caliste van Batavia.

A:o 1738

Den 9 Maert
- Hendrina.
De moeder Flora van de Caap, lijfeijgen
van Rudolf Frechen en Jacoba Campher, die
ook getuigen sijn.

Den 27 April
- Fransina van de Caep,
bejaerde lijfeigene van Pieter van
Bengalen.

Den 22 Junij
- Lea, en
- Diana,
de moeder van deeze twee kinderen is
Rachel van de Caep, lijfeigene van Cornelis Haegedoorn,
onder getuijge van Jacoba van de Caep, en Christina van Bengalen.

- Adriaen,
van Sara van Rio la Goa, lijfeige van Abraham
van Makasser; de getuijge zijn Martinus Wessel, met
Johanna Barbara van Aken.

Den 29 Augustus
- Rachel.
De moeder is Lena van Bengalen, lijfeijgen
van Diana Jacobs. De getuigen sijn Christiaan
van de Kust en Rachel van Bengalen.

page 189
Naemen der gedoopte slaven.

A:o 1738

Den 26 8:ber
- Johanna Elizabeth,
de moeder Koelila van Macasser lijf-
eige van Jacobus Kuijlets, als getuijge Poul Hartog, en
Johanna Barbara Oberholster.

A:o 1739

Den 15 Maart
- Flora van de Caap,
lijfeijgen van Jan Andries Horak,
een bejaerde persoon na voorgaende belijdenis.

Den 26 April
- Izak van de Kust,
bejaerde lijfeige van Job Constant,
nae voorgaende belijdenis.

- Pieter van Bengalen,
bejaerde lijfeige van Abraham Kina,
na voorgaende belijdenis.

Den 7 Junij
- Sabina van Bengalen,
bejaerde lijfeige van Pieter
Meijer nae voorgaende belijdenis.

Den 12 Julij
- Christoffer van Bengalen,
lijfeijgen van George Schoester,
een bejaerde na voorgaende belijdenis.

Den 13 Septemb:
- Dirk Franse.
De moeder is Helena van de Caap, lijfeijgen
van Cors Hendrikse. De getuige Anna Jansz huisvr
van Cors Hendrikse.

Den 11 8:ber
- David van Ambon,
- Helena van de Caep,
twee bejaerde lijfeigene, van Poulus Artooijs,
nae voorgaende belijdenis.

A:o 1740

Den 31 Januarij
- Abraham van de Caap,
- Helena van de Caap.
Beijde lijfeijgene van Jacobus Hendriksz,
die ook getuige is. De moeder is Roselijn
van Bengalen, mede lijfeijgen van voorn:
Jacobus Hendriksz.

Den 7 Februarij
- Adam Jacob.
De moeder is Clara van de Caap, beijde
lijfeijgene van Nicolaus Brommert, die ook getuige is.
(the use of the word 'beijde', both, could suggest that the entry is for two children, Adam and Jacob, instead of one child named Adam Jacob)

Den 10 April
- Christina van de Caap,
een bejaerde lijfeige van den burger
George Schoester, nae voorgaende belijdenis.

Den 8 Meij
- Constansje,
de moeder Francina van de Caep, lijfeige van Pieter
van Bengaelen, die ook getuijge was.

- Florus,
de moeder is Sara van de Caep, lijfeige van juff:r Ten
Damme, die ook getuijge was.

Den 15 dito
- Hendrik,
de moeder is Koelila van Makasser, lijfeige
van Jacobus Culets, die ook getuijge was.

page 190
Naemen der gedoopte slaeven van e: comp: dienaeren, en borgers.

A:o 1740

Den 22 Meij
- Rebekka,
een bejaerde lijfeigen van den vrijswart Carel
Janze van Bombaij, nae voorgaende beleidenis.

- Maria,
de moeder Maria van de Caep, lijfeige van Christiaen
Wijnants, die getuijge was.

Den 5 Junij
- Johanna,
van Helena van Bengale, lijfeige van Diana
Jacobz, de getuijge Johanna Claeze.

Den 25 September
- Augustus van [Baniar],
een bejaerde lijfeijgene van de
h:r Jacobus [Mollei], na voorgaende belijdenis.

Den 16 8:ber
- Johannes, }
- Apolonia,  }
- Juliana,    }
drie lijfeigene van den vrijswart Carel Janze van
Bombaaij, de moeder, en getuijge, neevens de lijfheer,
is Rebekka van Bengaelen.

Den 4 X:ber
- Cornelis,
de moeder Magdalena van de Caep, lijfeige van den
burger Cors Hendrik, die neevens zijn vrouw getuijge is.

A:o 1741

Den 19 Februarij
- Christina van de Caap,
een bejaerde persoon na voor-
gaende belijdenis, lijfeijgen van de heer Johannes Tho-
bias Rhenius.

Den 26 dito
- Lourens, en }
- Christoffer.  }
Beijde lijfeigenen van den den (sic) heer
Johannes Thobias Rhenius, die getuige is.

- Helena van de Caap,
een bejaerde na voorgaende
belijdenis, lijfeijgen van de heer Johannes Swellen-
grebel.

Den 25 Junij
- Johanna van de Caep,
bejaerde lijfeige van Dirk van der
Schijff, nae voorgaende beleidenis.

Den 2 Julij
- Mariana,
de moeder, en getuijge is Rachel van de Caep, voor des selvs
lijfheer, de achtbare heer meester Jacob Pompe.

Den 29 8:ber
- Geertruij,
een bejaerde lijfeige van de heer Fredrik Rhenius,
nae voor gaende belijdenis.

Den 12 9:ber
- Johanna van de Caep,
bejaerde lijfeige van de heer Christoffel
Brandt, nae voorgaende belijdenis.

page 191
Naemen der gedoopte slaven
(van de ed: comp: dienaers en burgers.)

(on this page, some of the text at the end of the longer sentences disappear into the binding)

A:o 1742

Den 28 Januarij
- Jacob, en }
- Jan.         }
Beijde lijfeijgenen van den heer Chris[tof-]
fer Brand, die neffens sijn huisvrouw
getuige is. De moeder is Johanna van de Ca[ap].

Den 27 Meij
- Sara Johanna,
lijfeige van den burger Pieter Jacobz van Turnhou[t],
de moeder Klara van Rio la Goa, de getuijge Adam Mulder, en Susanna van Bengale[n].

Den 16 7:ber
- Pieter,
de moeder Magdalena van de Caep, lijfeige van der (sic) burg[er]
Cors Hendriks, die nevens zijn vrouw, getuijge is.

(This series of baptism for the period 1713-1742 ends here; the next series covers the period 1743-1756)


notes:
In general the following definitions are valid:
castijs (cast:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n halfslag of mestiese (slawe-)moeder, (slave) child of an European father and halfslag or mestic (slave) mother
halfslagh (halfs:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n nie-Europese moeder, (slave), (slave) child of an European father and non-European (slave) mother
heelslagh (heels:) = (slawe-)kind van 'n nie-Europese (slawe-)ouers, (slave) child of non-European (slave) parents


  • Hits: 7591

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions