Skip to main content

Cape Town Baptisms 1749

page 37

1749

12 Jann:
Servaas,
de vader is Alexander de Cock,
de moeder is Anna Catharina Blankenberg,
de getuijgen zijn Johannes Hendricus Blankenb:g en Geertruij Catharina Blankenberg

26 Jann:
Cornelia,
de vader is Johannes Jacobus Coetser
de moeder is Johanna Nes,
de getuijgen zijn 't kinds ouders,
behooren onder de kerk van 't Land van Waveren

26 dito
Anna Margaretha,
de vader is Johannes Henricus Blankenberg
de moeder is Anna Margaretha van der Heijden,
de getuijgen zijn Alexander de Cock, Johanna Lafebre en Anna Salome Eksteen

26 dito
Leonora van Rio Lagoa,
Adolf Isaak van de Caab,
leijf eijgen van d' agtb:ar heer Tulbag

2 Feb:rij
Martha Hendrina,
de vader is Johannes van Aarden
de moeder Susanna Backer
als getuijgen zijn Hendrik Scholts en Martha van Aarden

9 dito
Dirk,
de vader is Claas Thomasz
de moeder is Antonia Coopman
de getuijgen zijn Dirk Boois en Hermina Boois

16 dito
Elzabe Beatrix,
de vader is Nicolaas Mulder
de moeder is Maria Colijn
de getuijgen zijn Steven Tenholder en sijn huijsvrouwe Magdalena Elisabeth Tails

23 dito
Marthinus Johannes,
de vader is Abraham Cloppenburg
de moeder is Gerardina Sibelle Borwater
als getuijgen zijn Johannes Meijndertsz Cruijwagen en zijn huijsvrouwe Aletta Jacomina Heijning

23 dito
Sophia Hendrina,
de vader is Petrus van der Poel
de moeder is Elsje Meijburg
als getuijgen sijn Johannes Albertus Myburgh, Johannes van der Poel, Johanna Sophia van der Poel en Hendrina Alletta Meyburgh

page 38

23 Feb:rij
Johanna Jacoba,
de vader is Jan Blauw
de moeder is Cornelia Romont
als getuijgen sijn Michiel Romont en Johanna Apolonia Pot wed:we van Jan van Rheenen

2 Maart
Anna Elisabet,
de vader Jan de Waal
de moeder is Anna Elisabeth Dempers
als getuijgen sijn Johannes Dempers en Johanna de Waal

2 dito
Joachim,
de vader is Paulus Beek,
de moeder is Catharina Maartens
als getuijgen Joachim Beek en Christina Haak

2 dito
Johanna Catharina,
de vader is Pieter Ernst Kruger
de moeder is Zacharia Putter
de getuijgen zijn Jacob Kruger de oude en Johanna Kemp

9 dito
Hester Catharina,
de vader is Jan Andries Horak
de moeder is Anna Catharina Nusser
de getuijgen sijn Willem Nüsser en Hester van Zijl wed:w van Barend Smith

9 dito
Johanna Catharina,
de vader is Barend Lubbe
de moeder is Martha Burgers
d getuijgen sijn Maria Lubbe en Jan Loos,
dese behoren onder de kerk van 't Land van Waveren

16 dito
Anna Maria,
de vader is Jeremias Aureth
de moeder is Maria Anna Grove
als getuijgen sijn Andries Brink en Anna Maria Luthe

16 dito
Maria,
de vader is Christiaan Steen
de moeder is Gijsbertha Witmond
als getuijen Jacobus Brakel en Maria Jacoba Brakel

23 dito
Johan Hendrik,
de vader is Johan Hendrik Vos
de moeder is Johanna Bok
als getuijgen zijn juffr:w Maria van der Poel en s:r Jonas van der Poel

page 39

23 Maart
Johannes Gijsbertus,
de vader is Jacob van Rheenen junior
de moeder is Maria Frank
als getuijgen Johannes Gijsbertus Frank en Anna Catharina Frank

23 dito
Johannes Gabriel, onegt
de zoogesegde vader is Johannes Martinus Schreuder
de moeder is Johanna Bonepool
de getuijge is Johanna Christina de Vogel

23 dito
Johanna,
de moeder is Geertruij van de Caab, lijffeijgen van de h:r Fredrik Rheunis
als getuigen zijn 't kinds sinjeur en juff:w

30 dito
Andries Hendrik,
de vader is Johannes Krugel
de moeder is Helena Catharina Bek
de getuijgen zijn Hendrik Krugel en Catharina Martha Bek

30 dito
Tiaardt,
de vader is Geele Andriesz van der Walt
de moeder is Johanna Weijgers
de getuijgen sijn Frans Smith en Maria van Rensburg,
behoren onder de kerk van 't Land van Waveren

4 April
Christiaan,
de vader is Hendrik Thomasz
de moeder is Magdalena Bastroo
als getuijgen sijn Christiaan Bock en het kinds moeder

6 dito
Hendr:k Jacobus,
de vader is Hendrik Scheffer
de moeder is Anna Maria van den Berg
als getuijgen Coenraad Scheffer en Susanna Greef, behoren on de kerk van Stellenbosch

13 dito
Everhardus Johannes,
de vader is Nicolaas Loubser
de moeder is Anna Catharina Vijt
de getuijgen zijn Christoffel Smith en Hilletje Loubser

page 40

13 April
een bejaarde persoon gent.
- Jacobus van de Caab,
en een bejaarde slaaff en slavinne van s:r Jan de With gent.
-Nicolaas van Bengalen, en
- Sara va nde Caab

13 dito
Hilletje,
de vader is Martinus Smuts
de moeder is Geertruijda Mosterd
als getuijgen sijn Nicolaas Loubser en Hilletje Olivier

13 dito
Jacoba,
de vader is Jacob Jansz
de moeder is Emerentia Schot
de getuijgen sijn het kinds ouders

13 dito
Jacobus Alexander,
de vader is Jacob Adamsz
de moeder is Maria Peera
de getuijgen sijn Johannes Alexander Heijligendag en Cicile van der Werff

13 dito
Jan Jurgen, onegt
de soogesegde vader is Jan Jurgen Kock
de moeder is Johanna Coetzee
de getuijgen zijn Joost Schiltmeijer en Maria Jacobsz
de egte vader is Jan Hend:k Geerard van Roda wil in 't geheel geen deel geen deel (sic) aan dit kind hebben

Johannes, onegt
de soogesegde vader is Jan van den Berg
de moeder is Maria Pijl
als getuigen sijn Johannes Pijl en Maria van Nek,
behoren onder de kerk van Stellenbosch

13 dito
Evert Pietersz, onegt
de zoogesegde vader is Evert Pietersz
de moeder is Geertruij Gunter
getekend Hend:k Wilkens en Johanna Catharina van de Caab

page 41

27 April
Maria Johanna,
de vader is Johan Raak
de moeder is Maria Eksteen
als getuijgen sijn Henningh Joachim Prehn en Anna Salome Eksteen

27 dito
Jacobus,
de vader is Johannes Mulder
de moeder is Magdalena Wiereth
als getuijgen sijn Johannes Wiereth en Louisa Scheffer

27 dito
Gerrit Jacobus,
de vader is Diederik Koekemoer
de moeder is Jacomina van Wijk
als getuijgen zijn Jacobus Gildenhuijsen en Anna Catharina Koekemoer,
behoren onder de kerk van Stellenbosch

27
Cicilia,
de vader is Albert van Zijl
de moeder is Martha Wifje
de getuijgen zijn Gerrit van Kerke en Cicilia Wifje,
behoren onder de kerk van Drakenstijn

27 dito
Johannes Cornelis,
de zoogesegde vader is Cornelis Gosen de jonge
de moeder is Eva Falentijn van de Caab

4 Maij
Ernst Wilhelm,
de vader is Ottho Wilhelm Rodenburg
de moeder is Anna Catharina Conterman
als getuijgen zijn Jacobus Conterman en desselfs huijsvrouwe Susanna Nel

4 dito
Dirk Petrus,
de vader is Christiaan Everhard van Jonkhem
de moeder is Elisabeth Teresia Visser
als getuijgen sijn den heer Dirk Wouter van Nimweegen en desselfs huijsvrouwe juff:w Johanna Keijser en den heer Boudewijn Moolen

page 42

4 Maij
Johanna Catharina,
de vader is Frans Jurgens
de moeder is Maria Smuts
als getuijgen sijn Michiel Smuts en sijn huijsvrouwe Clara Anna Hatting

4 dito
Magdalena Petria,
de vader is Hermanus Paasen
de moeder is Anna Apolonia Lever
als getuijgen sijn Jan Gaebeek en Magdalena Munnix wed:w van wijlen Pieter Paasen

4 dito
Hendrik, en
Helena Elizabeth, tweelingen
de vader Jacob van Bokkem
de moeder is Johanna Mulder
de getuijgen zijn Cornelis Gosen , Guliam Overholster, Elizabeth Mulder en Anna Tierd

15 dito, Hemelvaart
Elias,
de vader is Jan Christoffel Flek
de moeder is Maria Heufke
als getuijgen Petrus Johannes Bosman en Maria Marais

18 dito
Henricus Jacobus,
de vader is Hendrik Storm
de moeder is Magdalena van den Heever
als getuijgen zijn de heer Jacob Vercolje en Elisabeth van den Heever

18 dito
Pieter,
de vader is den overleden Pieter Lafon
de moeder is Catharina Louwisa Lafebre
als getuijgen zijn den heer Pieter Rheede van Oudshoorn en mejuffrouw Sophia Boser

18 dito
Petrus Maurits,
de vader is Jacobus Wolters
de moeder is Helena van Rooijen
als getuijgen zijn Pieter de Nikker en Geertruij van Rooijen

18 dito
Jan Andries,
de zoogesegde vader is Andries Streiso
de moeder is Catarina Beijer
de getuijgen zijn Andries Beijer en Femma Meijhuijsen

page 43

Den 18 Maij
zijn gedoopt twee vrij bejaarde personen genaamt Johannes, en Rachel bijde van de Caab,
en zijnde een bejaarde slavinne van den eerwaarden heer le Zueur genaamt Sara van de Caab

1 Pinxterdag, 25 d:to
Maria Elisabeth,
de vader is Johannes Hendrik van Ellewe
de moeder is Anna Catarina Biezel,
als getuijgen zijn Hendrik van Ellewe en Mariea de Plezies

Den 1 Junij
Pieter,
de vader is Jacobus Vifje
de moeder is Martha Bezuijdenhoudt
als getuijgen zij Pieter Bezuijdenhoud en Maria Schepers,
behoren onder de kerk van 't Swarte Landt

1 dito
Anna,
de vader is Cornelis Mosterd
de moeder is Izabella Engels
de getuijgen zijn Jan Rhode en Alida Mosterd

1 dito
Andries Jacobus,
de vader is Adolff Burgers
de moeder is Catharina van Tonderen
als getuijgen sijn Andries van Tonderen

Den 8 dito
Maria,
de vader is Cornelis Goosen
de moeder is Willemina Berkman
als getuijgen sijn Martinus Wessel en Johanna Barbara van Aken

8 dito
Jurgen,
de vader is Pieter de Greef
de moeder is Jacomina van Deventer
als getuijgen sijn 't kints ouders

8 dito
Willemina, onegt
de zoogezegde vader is Fortuijn van Boegies
de moeder is Magdalena van Bengalen
de getuijgen is Anna Maria van de Caab

Den 22 dito
Guilliam,
de vader is Michiel Pens
de moeder is Johanna Barbra Oberholster
als getuijgen sijn het kinds ouders

22 dito
Anna Adriana,
de vader is Roelof Ruijgrock
de moeder is Anna Maria Roos
als getuijgen zijn Hermanus Hermans en Adriana Ruijgrock

22 dito
Jan Adolph,
de vader is Dirk Ruijgrock
de moeder Magdalena Rasp
als getuijgen sijn Jan Adolph Greef en Johanna van Hoettingh

page 44

Den 22 Junij
Anna Margareta,
de vader is Jacobus Botha
de moeder is Sophia van Rooijen
als getuijgen zijn Johannes Jansz van Rensburg en Anna Margaretha Botha

22 dito
Jacobus,
de zogegde vader is Jacobus Hector
de moeder is Anna Christina Robberts

22 dito
zijnde gedoopt vijff vrij bejaarde persoonen en gent:
- Anna van de Caab
- Elizabeth dito (van de Caab)
- Christina dito (van de Caab)
- Catarina Maria dito (van de Caab)
- Johanna dito (van de Caab)

(inserted in the left margin next ot the previous entry is the following baptism suggesting it was on the same date)
In de Simonz Baij is door den eerw: heer Wigersma een zoontje genaamt Gerrit Rijnderts,
de ouders waren Christiaan Molenaar en Geertruijda Cranenburgh,
als getuijgen Gerrit Rijndertz Vos, en Derk Westerhof

Den 29 dito
Anthonij,
de vader Anthonij Maartensz
de moeder is Catharina Martha Beck
(no witnesses are given)

29 dito
Adriaan,
de vader is Michiel Adrianus Smuts
de moeder is Maria Margrita van Hoven
de getuijgen is Catarina Obits

29 dito
Willemina Barendina,
de vader is Jacobus Langeveld
de moeder is Barendina van Graan
als getuijgen zijn Adolph Jonker en Cornelia Jacobsz:

29 dito
tweelingen zijnde onegt gent:
Anna Maria, en
Elisabeth Johanna,
de zoogezegde vader is Johannes Claasz:
de moeder is Elisabeth Jacobsz:
als getuijgen zijn Adolph Schildmeijer en Maria Jacobsz:

Den 4 Julij, vrijdag voorberijding
Daniel Fredrik,
de vader is Helmoet Luttig
de moeder Hermina de Vries
en de getuijgen zijn Daniel de Vries en Hester Mosterdt

4 dito
Stephanus,
de vader is Pieter van Nieuwkerk
de moeder is Maria Talifert
de getuijgen sijn Pieter Bosman en Maria Marais

Den 6 dito
Johanna Willemina,
de vader is Christiaan Maasdorp
de moeder is Anna Margareta de Jongh
als getuijgen Willem van As en Johanna de Jongh

6 dito
Hendrik,
de vader is Abraham Mouton
de moeder is Jacoba Keijser
de getuijgen zijn Jacob Mouton en Johanna Stroes,
behoren onder de kerk van 't Land van Waveren

page 45

Den 13 Julij
Johanna Catarina,
de vader is Johannes Tesselaar
de moeder is Johanna Maria Smuts
als getuijgen sijn Frans Jurgens en Maria Smuts

13 dito
Andries,
de vader is Nicolaas Godfried Heijns
de moeder is Susanna Grove
als getuijgen zijn Hendrik Vincent Heijns en Maria Anna Grove

13 dito
Elisabeth,
de vader is Moses de Winst
de moeder is Rebekka Danielsz:
als getuijgen Daniel van Batavia en Abigael van d' Caab

13 dito
Hester, onegt
de zoogezegde vader is Johan Claasz: Texter
de moeder is Maria Pietersz:
als getuijgen Andries Valenteijn en Cornelia Pietersz:

Den 20 dito
Maria Magdalena,
de vader is Hermanus Franke
de moeder is Maria Magdalena Mosterdt
als getuijgen zijn Cornelis Brits en Maria Magdalena Pieron

20 dito
Pieter Jurriaan,
de vader is Hendrik van der Heijde
de moeder is Elizabeth Mosterdt
als getuijgen zijn Gerrit Mosterdt en Helena Josina Esser

20 dito
Johanna Apolonia,
de vader is Jacobus Kuijlets
de moeder is Maria de Boode
als getuijgen zijn Johanna Apolonia Poth

20 dito
Nicolaas,
de vader is Jacobus van Wielingh
de moeder is Johanna Fictor
als getuijgen zijn Gerrit Fictors en Margrita Plooij

20 dito
Fredrik, onegt
de zoogezegde vader is Joost Adolf Schildmeijer
de moeder is Maria Jacobsz:
als getuijgen zijn Cornelis Lans en Anna Maria van der Bank

20 dito
twee onegte kinderen gent:
Louwisa, en
Johannes Lodewijk,
de zoogezegde vaders zijn Lodewijk Smith & Johannes Frickel
de moeder is Rachæl van de Caab
(it is not stated which father is which but the names of the children suggest that Lodewijk Smith would be the father of Johannes Lodewijk and Johannes Frickel the father of Louwisa)

Den 27 dito
Anna Maria,
de vader is Pieter Kris
de moeder is Rachel de Meij
als getuijgen zijn het kinds ouders

27 dito
Magdalena,
de vader is Paul Teijsen
de moeder is Catharina Cloppenburgh
als getuijgen sijn het kinds ouders

page 46

Den 27 Julij
Maria Josina,
de vader is Willem Koosen
de moeder is Sara Gous
de getuijgen zijn Jan Oosthuijzen en Anna Botha

Den 3 Aug:s
Sara,
de vader is Abraham Verreijne
de moeder is Aletta van der Heijde
als getuijgen zijn Nicolaas Detgen en Sara Helena Verreijne

Den 10 dito
Willem,
de vader is Derk van der Schijff
de moeder is Catarina Meijer
als getuijgen sijn Barend Meijer en Anna van der Schijff

10 dito
Adam Poul,
de vader is Adam Poulsz: van de Caab
de moeder is Elizabeth Adamsz: van dito (de Caab)
als getuijgen zijn het kinds ouders

10 dito
Helena Roselina,
de vader is Daniël Isaaksz:
de moeder is Elisabeth van Batavia
als getuijgen zijn Isaak Zultania en Roselijn van Bengalen

24 d:o
Anna Catharina,
de vader is Dirk de Jong
de moeder is Emerentia van Hoove
als getuijgen zijn Pieter Nolet en Cornelia Agatha van Hooven

24 d:o
Maria Helena,
de vader is Jasper Maartensz:
de moeder is Catharina van Laar
de getuijgen zijn Nicolaas Mulder en Maria Colijn

24 d:o
Johannes Daniël,
de vader is Jacobus [Johannes]
de moeder is Helena Duuren
als getuijgen Abraham van de Caab en Rosa van Bengaalen

31 d:o
Johannes,
de vader is Johannes Zittert
de moeder is Elisabeth de Waal
als getuijgen zijn Jan de Waal d'oude en Elisabeth Dempers

31 d:o
Aletta Johanna,
de vader is Johannes Cornelis Biesel
de moeder is Johanna Hendrina Pleunis
als getuijgen zijn Gerrit de Vos en Alleta de Nijs

page 47

Den 31 Aug:
Maria Magdalena,
de vader is Christiaan Victor
de moeder is Catharina Kerwel
als getuijgen sijn Burgert Kerwel en Maria van Wijk

31 d:o
Machtelt,
de vader is Jan Hendrik Combrink
de moeder is Maria Magdalena van Deventer
als getuiijgen zijn Willem Ackerman en Anna Elisabeth Combrink

Den 7 Septemb:
Alletta,
de vader is Adriaan Heuningh
de moeder is Elisabeth Artois
de getuijgen zijn Lodewijk Hansen en Alletta Artois

7 d:o
Martinus Hermanus,
de vader is Cornelis Bastro
de moeder is Helena van Graan
als getuijgen zijn Hermanus Schilten en Johanna van Graan

7 d:o
Elisabeth Johanna,
de vader is Bernardus Buijs
de moeder is Jacoba de Hoog
als getuijgen zijn Hendrik Ras en Johanna de Hoog

Hendrik Pieter,
de vader is Jan de Winnart
de moeder is Christina van Zijl
als getuijgen zijn Pieter van Zijl en Hester van Wijk

Den 14 d:o
Johannes Jacob,
de vader is Johannes de Roode,
de moeder is Alida Mosterd
als getuijgen zijn Cornelis Brits en Maria Magdalena Piron

21 d:o
Anna Margaretha,
de vader is Willem Akkerman
de moeder is Elisabeth Combrink
als getuijgen zijn Hendrik Combrink, Maria Magdalena van Deventer en Samuel Wanson en Francois Verhage

21 dito
Anna Elisabeth,
de vader is Jochem Scholts
de moeder is Catharina Elisabeth van Wijk
als getuijgen zijn 't kinds ouders,
dese behoren onder de kerk van 't Landt van Waaveren

page 48

Den 21 7ber:
Bastiaan,
de vader is Abraham Ventura
de moeder is Clara van de Cust
als getuijgen zijn Hans Jochem Jurgen en Flora Lambertsz:

Den 21 d:o
Catharina Hendrina,
de vader is Jurgen Hendriksz:
de moeder Geesje Visser
als getuijgen zijn Willem Boonezaaijer en Hendrina Mulder

21 d:o
zijn gedoopt vier bejaarde persoonen
- de eerste Pieter van de Caab
- de tweede Leonora van d:o (de Caab)
van dese persoon zijn de getuijgen juff:e Lafebre de oude en Reijnier Lafebre
- de derde is gen:t Anna Catharina van de Caab
als getuijgen is Jan Bam
- de vierde gen:t Francina van Bengaalen
als getuijgen Pieter Lindeblatt en Hendrina Zeeman

Den 28 d:o
Anna Elisabeth,
de vader is Andries [Cluijsman]
de moeder is Catharina Jansz:
als getuijgen is Nicolaas Jansz: ;
onegte (the position and punctuation of the word 'onegte' and the wording of the next entry suggests that this word belongs to the next entry and not this one)

Den 28 d:o
Johannes Andries,
de zoogezegde vader is Jan Bam
de moeder is Anna Catharina van de Caab

Den 3 8ber:, voorb: op Vrijdag
Adriaan,
de vader is Pieter de Nikker
de moeder is Johanna Greeff
als getuijgen zijn Jochem Daniel Hubener en Susanna van Hoeve

3 d:o
Johannes Matthijs, onegt
de zoogezegde vader is Pieter Mattijsz Pieterzoon
de moeder is Anna Blad
als getuijgen zijn Jan Blad en Regina Bodesteijn

Den 5 d:o
Philippus Coenraad,
de vader is Johan Adolf Kuul
de moeder Susanna Margareta Coetser
als getuijgen zijn de heer Jan Coenraad Warnicke en juffrouw Catharina Meijer

page 49

Den 5 8ber:
Jan,
de vader is Jan Durant
de moeder is Johanna Gildenhuijsen
als getuijgen zijn Pieter van Grol en Willemina van Zijl,
behooren onder de kerk van 't Landt van Waveren

5 8ber:
Maria,
de zoogezegde vader is Cornelis Brugman
de moeder is Cornelia Jansz:

Den 12 d:o
Anna Aurelia,
de vader is [Cxxxxxx Wynxxxx] Christiaan Wijnstrauch
de moeder is Maria Elisabeth Stavorinus
als getuijgen zijn Johannes Sweetman en Aurelia Stavorinus
(the name of the father is crossed out and replaced with another written in a different handwriting and with a different pen. However, from the photographs of the photocopies of the originals, there is no way of telling when this alteration was made, even though the style of the handwriting suggests it to be contemporary.)

12 d:o
Bernardus,
de vader is Cornelis Lans
de moeder is Maria van der Bank
als getuijgen zijn Johannes van Batenburg en Luitje van der Kruijsen

12 d:o
twee bejaarde persoonen gen:t
- Daniel van Batavia, en
- Anna Dorothea van de Caab

12 d:o
Maria,
de vader is Hermanus Keve
de moeder is Hester de Pree
als getuijgen zijn Steeven Dissel en Geertruij van Wijk

19 d:o
Jan Hendrik,
de vader is Bartholomeus de Koningh
de moeder is Hester Bosman
als getuijgen zijn Abraham Bosman en Susanna Bosman

19 d:o
[Axjxx Lxxxx] [Cornelia Catharina],
de vader is Adriaan de Nijs
de moeder is Maria Magdalena Meijer
als getuijgen zijn Jacobus van der Spuij en Leijdia de Nijs
(the seemingly original name of the child is unreadably crossed out and replaced with another, written in a different handwriting and with a different pen. The second name in turn was also crossed out but is still readable. There is no third name to replace the second suggesting the second name is correct. From the photographs of the photocopies of the originals, there is no way of telling when the alterations were made.)

19 d:o
Catarina Maria,
de vader is Dirk Gijsbert Franke
de moeder is Anna Catarina Stempel
als getuijgen zijn Jan Coenraad Cramer en Anna Catharina Franke

Den 26 d:o
Johannes Hendricus,
de vader is Willem Nusscher
de moeder is Johanna Catharina Delitsch
als getuijgen zijn Jan Fredrik Tiemendorff, Jan Andries Horak en Anna Catarina Delitsch

page 50

Den 26 8ber:
Anna Alida,
de vader is Johannes Hoffman
de moeder Maria van Welig
als getuijgen zijn Mattijs van Weelig en Anna De Nijs

26 d:o
Susanna,
de vader is Godfried Heijdenrijk
de moeder is Johanna Rogiers
als getuijgen zijn het kinds ouders

2 9ber:
Hendrik Falentijn,
de vader is Jan Falentijn Eckart
de moeder is Johanna Elisabeth van den Bergh
als getuijgen zijn Hend:k Frits en Maria Dorothea Truter

Den 2 d:o
Alletta,
de vader is Claas Claasz: van Delwe
de moeder is Alletta Cnoetsen
als getuijgen zijn Coenraad [Wensburg] en Maria Cnoetsen,
behoren onder de kerk van Stellenbosch

De 2 d:o
Johanna Christina, onegt
de sogesegde vader is Johannes Schrader
de moeder is Anna Dorothea van de Caab
zijn (sic) Johannes Lagendorp en Johanna Jacoba van de Caab

9 d:o
Balthazar Hendrik,
d' vader is Henning Joachim Prenh
d' moeder is Anna Salome Eksteen
als getuijgen zijn d' heer Hendrik de Ruijter, Balthazar Prenh en Hendrina Helena Eksteen

De 9 d:o
Barent Jacob,
d' vader is Paulus Artoois
d' moeder is Maria Marik
als getuijgen zijn Jacob Marik en Elisabeth Marik

9 d:o
Adolph Nicolaas,
de vader is Gregorius Pothoff
d' moeder is Charlotte Jacomina Sibelius
als getuijgen zijn Adolph Julius Hendrik Weerman en Arnolda Hendrica Pothoff

9 d:o
Johannes Zacharias,
d' vader is Pieter Meuleman
d' moeder is Catharina Elisabeth Swart
d' getuijgen zijn Jan Swart en Zacharia Niemand,
behoren onder de kerk van 't Swarte Landt

page 51

Den 9 9ber:
Willem Willemsz:,
d' vader is Jan Diederik Bineke
d' moeder is Anna Monk
als getuijgen zijn Willem Willemsz: van Wijk en Maria van Wijk

9 d:o
Andries,
d' vader is Willem Willemsz: van Wijk
de moeder is Hendrina Monk
als getuijgen zijn Jan Christoffel Smith en Maria Pieternella Boekenbergh,
behoren onder de kerk van Stellenbosch

Den 23 9ber:
Alida Louisa,
de vader is Jochem Daniël Hubener
d' moeder is Louisa La Roche
als getuijge zijn Johan:s Neder en Maria Greeff

Den 30 d:o
Susanna Elisabeth,
d' vader is Jan Keuler
de moeder is Anna Elisabeth Schenk
als getuijgen sijn Pieter Dutout en Susanna Swart

30 d:o
Hermanus Diederik, onegt
d' zogesegde vader is Hermanus Eijlder
de moeder is Alletta Gerrits:
als getuijgen zijn Jan Diederik Beneke en Anna Monk

Den 7 Decemb:
tweelingen,
- Jan Fredrik,
d' vader Jan Fred:k Precelius
de moeder is Maria van der Spuij
als getuijgen zijn den eerw: heer Petrus van der Spuij en Jan Sweeder Precelius (sic) en Maria Magdalena Percelius
het tweede kint is gent:
- Maria Carolina,
de getuijgen zijn Carel George Wieser en zijn huisvrouw juff:r Maria van der Poel

Den 7 d:o
Maria Catharina,
d' vader is Frans Albertus
de moeder is Maria Magdalena Combrink
als getuijgen zijn Maria Helena van Deventer en Jan Hendrik Combrink

page 52

7 Decemb:r
Jacoba Susanna,
d' vader is Johannes van Beelen
d' moeder is Apolonia Isaaksz:
als getuijgen zijn Jacobus van Beelen en Johanna van Beelen

Den 14 d:o
Anna Maria,
d' vader is Gerrit Cnoetsen
d' moeder is Anna Maria Mini
als getuijgen zijn Hans Willem Mini en het kints moeder,
behooren onder d' kerk onder 't Land van Waveren

Den 21 d:o
Fredrik Christoffel,
d' vader is Jan Andries Truter
de moeder is Maria Kuijperman
als getuijgen zijn Fredrik Christoffel Borgers en Johanna Susanna Biesel

Den 21 d:o
Jacobus Willem,
d' vader is Hendrik de Grijs
d' moeder Rebecka le Roex
als getuijgen zijn Jan le Roex d'oude en Maria de Haas

25 d:o, eerste kersd:
Johanna Isabella,
d'vader is Christoffel Fredrik Burgers
d' moeder is Johanna Susanna Biesel
als getuijgen zijn Johan Nicolaas Schoth en Johanna Burgers

 

 

  • Hits: 9926

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions