Skip to main content

Cape Town Baptisms 1746

page 16

A:o 1746 Naemen der gedoopten

Den 9 Jannuarij
Helena,
de ouders Hermanus Andriesze, en Agatha Adriaansze,
de getuijgen Lodewijk de Bruijn, en Helena de Bruijn.

Johanna,
de ouders Moses Winst, en Rebekka Daniels,
de getuijgen Johannes Greef en Juliana Daniels.

Den 16 dito
Petrus,
de ouders Hermanus Keve, en Hester du Preez,
de getuijge Meijnder de Beer, en Diewertje de Beer.

Den 23 dito
Aletta Sophia,
de ouders Jan Lodewijk Brouwer, en Cornelia Burgers,
de getuijgen zijn Jan de Viljon, en Aletta Olivier.

Den 30 dito
Fredrik Wilhelm,
de ouders Johannes Carolus de Wet, en Maria Magdalena Blankenberg,
de getuijgen Fredrik Rhenius, Jacob Linberg, en Apolonia Africana Berg.

Hanna Jacoba,
de ouders Hans Jacob Jurgen, en Flora Lamberts,
de zelve waeren getuijgen.

Den 6 Februarij
Elizabeth Jacoba,
de ouders Reijnier la Febre, en Antonia Alidida (sic) Lever,
de getuijge Otto Luder Hemmij, en Elizabeth la Febre.

Jacobus, (onecht)
de soogesegde vader Pieter Dosijn, de moeder en getuijge Johanna Magdalena Victor.

Den 13 dito
Sara Dorothea,
de ouders Jan Hendrik Spiegelberg, en Anna Sophia Smith,
de getuijge Jan Bernard Deele, en Sarah van Laar.

Jurgen Niemand van de Caeb,
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis.

Den 20 dito
Catharina Magdalena,
de ouders Pieter la Fond, en Catharina Louisa la Febre,
de getuijgen Reijnier la Febre, Catharina van de Zande, Casparus Thim, en Magdalena Bru.

Alida,
de ouders Jan Jacob Crause, en Elizabeth Groenenberg,
de getuijge sijn Jan Hendrik Witting en Alida van Roojen.

Jacobus,
de ouders Abraham Ventura, en Clara van de Cust,
de getuijge Aron van Balij, en Rachel van de Cust.

Den 27 dito
Nicolaes Fredrik,
de ouders Johannes Theophilus Rheenius, en Helena Maria van den Heuvel,
de getuijge Johannes Lourents Bestbier, en Johanna Magdalena Berg.

Catharina,
de ouders Matthias Logenberg, en Hendrina Maartens,
de zelve zijn getuijge.

Fredrik,
de ouders Jan Oosthuijsen, en Anna Botha,
de getuijge Willem Botha, en Dorothea Gouts.

Den 6 Maert
Maria Magdalena,
de ouders Hendrik Storm, en Magdalena van den Heever,
de getuijge Matthijs Greef, en Susanna van Heever, wed:e Hendrik Greev.

Hermanus Augustus,
de ouders Cornelis Janse Hagedoorn, en Christina van de Caab,
de getuijgen Hermanus Vermaak, en Eva Bastiaense.

Catharina Willemina,
de ouders Hans Hendrik Thomas, en Magdalena Bastro,
de getuijgen Pieter Thomas en Elizabeth Bastro.

Helena Judith,
de ouders Michiel Pentz, en Johanna Barbera Oberholster,
de getuijgen zijn Jan Oberholster, en Johanna Margaretha Berkman.

Den 13 dito
Susanna Johanna,
de ouders Adriaan van Schoor, en Susanna Cruijwagen,
de getuijgen Jan van Schoor, en Susanna Margareta Meijer, wed:e wijlen Johannes Cruijwage.

Hendrik Willem,
de ouders Johannes Bruijns, en Margaretha Plooij,
de getuijge zijn Hendrik Willem Plooij, en Alida Bruijns.

page 17

A:o 1746 Naemen der gedoopten

Den 20 Maert
Johannes Daniel,
de ouders Jan Lourents Bestbier, en Elizabeth Catharina van den Heuvel,
de getuijgen, de eerwaerde heer Francois le Sueur, en mejf:r Johanna Catharina Zwellengrebel echte lieden.

Johannes,
de ouders Michiel Smuts, en Klara Anna Harting,
de getuijgen Jan Leroux de jonge, en Maria Smuts.

Johannes Coenraed,
de ouders Jurgen Hendriks, en Geesje Visser,
de getuijge Andries Andriesze, en Pietertje Coopman.

Johannes,
de ouders Jan Diderik Borg, en Susanna Willemze,
de getuijgen Jan Dirk Jansen, en Luijtje Willemze.

Hendrik,
de ouders Flores Brand, en Catharina Adriana van Hoven,
de getuijge het kints ouders.

Den 8 April
Aletta Carolina,
de ouders Jan Andries Truter, en Maria Cuijperman,
de getuijgen Carel Maximiliaan Adleda, en Maria Scheepsdorp.

Den 17 dito
Catharina Cornelia Geertruijd,
de ouders, de heer independent fiscaal Pieter Rhede van Oudtshoorn, en mejuff:r Sophia Boesses,
de getuijgen de heer Johan Hendrik van Panhuijs, en mejuffvrouwen Catharina Cornelia van Eijs, en Greertruijd (sic) Westpalm.

Anna,
de ouders Andries Brink en Sophia Grové,
de getuijgen Daniel Rouselet Brousson, en Margritha Grové.

Andries Lodewijk,
de ouders Jan Christofffer Herberhousen, en Johanna Catharina van de Nes,
de getuijgen Cornelis van de Nes en Maria Coetse.

Den 25 dito
Adriaan,
de ouders Michiel Adrianus Smuts, en Maria Margritha van Hooven,
de getuijgen Jacobus van Os en Catharina Obits.

Petrus Johannes,
de ouders Petrus Johannes Bosman, en Maria Marais,
de getuijgen Hermanus Bosman, en Susanna Marais.

Susanna, (onecht)
de gezegde vader is Hermanus Eijlders, de moeder en getuijge Aletta Gerritze.

Adries (sic), en }
Barent,             } (onecht)
de gezegde vader is September van Batavia, de moeder en getuijge is Cornelia Pieterze van de Caeb.

Den 1:o Meij
Barbara Margaretha,
de ouders Hennig Joachim Phren (sic), en Anna Salome Eksteen,
de getuijgen de heer Roelof Blok capitijn ter zee, de heer Johan Raak, en Barbara Margaretha Eksteen.

Tobias,
de ouders Johannes Pool, en Alletta Elizabeth Mostert,
de getuijgen Tobias Mostert, en Geertruij Olivier.

Den 8 dito
Johan Hendrik,
de ouders Gerrit Oosthuijsen, Magdalena Neeff,
de getuijgen Jan Zacharias Eijkenstroom, en Johanna Janze.

Den 15 dito
Hendrik,
de ouders Hendrik Emanuel Blankenberg, en Johanna la Febre,
de getuijgen Hendrik la Febre, en Maria Magdalena Blankenberg.

Alida Jacoba,
de ouders Bernardus Buijs, en Jacoba de Hoog,
de getuijgen zijn Stephanus Buijs, en Alida van den Berg.

Den 22 dito
Catharina Petronella,
de ouders Oloff Martini Berg, en Egbertha Boesses,
de getuijge de heer Pieter Rhede van Outshoorn, en mejuff:r Catharina Leij.

Philippus,
de ouders Johannes Philippus Giebeler, en Anna Margaretha Hop,
de getuijgen Michiel de Groot, en Margaritha Frank.

Den 29 dito
Jacobus Wilhelm,
de ouders Johannes Henricus Blankenberg, en Anna Margaretha van der Heiden,
de getuijge Johannes Carolus de Wet, Johan Sluijskens, en Helena Esser.

Johannes,
de ouders Johannes van Aerden, en Susanna Bakker,
de getuijgen Abraham Mouton, en Margaretha Kool.

Den 5 junij
Jacomina Magdalena,
de ouders Hermanus Paesen, en Anna Apolonia Lever,
de getuijgen Johannes Lever, en Jacomina Brommert.

page 18

A:o 1746 Naemen der gedoopten

Den 12 Junij
Cornelis Abraham,
de ouders Michiel Cornelis Berning, en Josina de Vries,
de getuijge Abraham Gerritze van der Wijl, en Adriana van der Steen.

Margaretha,
de ouders Jacobus Olofze, en Maria Willemina Smuts,
de getuijgen Nicolaes Smuts, en Margaretha Beijert.

Hendrik Jan,
de ouders Johannes Janze van Cijlon, en Rosetta van Bengalen,
de getuijge Johanna Catharina, en Hendrik Janze.

Den 19 dito
Gijsbert,
de ouders Otto Luder Hemmij, en Elizabeth la Febre,
de getuijgen zijn Reijnier la Febre, Hendrik la Febre, Mr. Johannes Amijs, Poulus Lindenberg, Gilles Dabijn, Johanna la Febre, en Elzabe la Febre.

Gideon,
de ouders Jan Carstens, en Sophia Brits,
de getuijgen Willem Engels, en Anna Haselaar.

Den 3 Julij
Helena,
de ouders Nicolaes Fassen, en Helena Fijt,
de getuijgen zijn Godliep Opperman, en Maria Fijt.

Den 17 dito
Anna Catharina,
de ouders Hendrik Hop, en Anna Catharina Mulder,
de getuijgen Andries Mulder, en Hilletje Verschuur.

Elzabe,
de ouders Poul Teijsen, en Catharina Cloppenburg,
de getuijgen Lourents Biel, en Rachel Kloppenburg.

Anna Dorothea,
de ouders Mattijs Lötter, en Dorothea van den Berg,
de getuijge het kints vader, en Anna Maria van den Berg.

Den 24 dito
Jacobus,
de ouders Antonij van der Mij, en Margritha van den Berg,
de getuijgen zijn Jacobus van Roseboom, en Elsje Jansen.

Josina Jacoba,
de ouders Johannes David Prins, en Josina van den Hever,
de getuijgen Hendrik Paasen, en Jacoba van den Hever.

Den 31 dito
Petrus,
de ouders Pietrer van Grol, en Willemina Christina Durand,
de getuijgen Nicolaes Faesen, en Helena Fijt.

Jacob Karel,
de ouders Jacob Kruger de jonge, en Christina Strang,
de getuijgen Frans Cruger, en Judick Coetzee.

Den 7 Augustus
Hendrik,
de ouders sijn Jan Christoffel Vlek, en Maria Heufke,
de getuijgen zijn Hendrik van Halven, en zijn huijsvrouw.

Margritha van de Caab, }
Jacoba van de Caab,     }
twee bejaerde persoonen nae voorgaande belijdenis.

Den 27 April
Francoijs, }
Agatha,    }
twe bejaerde persoonen na voorgaende belijdenis te Amsterdam in de Zuiderker door d: Palantinus gedoopt, blijkende uit eene attestatie van Amsterdam.

Den 28 Augustus
Johan Barnard,
de ouders zijn Johan Barnard Deele en Anna van Elwe,
de getuigen Jan Henrik van Elwe en Johanna van Elwe.

Johanna Mariana, (onecht)
de zogezegde vader is David van de Caep, de moeder Johanna Catharina van de Caep,
de getuijgen zijn Gabriel van de Caep en Rosalijn van de Caep.

Den 4 September
Henrik Oostwald,
de ouders zijn Henrik Oostwald Eksteen & Martha Berthault,
de getuigen zijn Rijno Berthault, Pieter Michiel Eksteen, Maria Eksteen, en Maria Berthault.

Den 11 September
Izaac Willem,
de ouders zijn Wijnand Willem Muijs en Sara Vessuup,
de getuigen zijn Jan Jasperse Brasser en Maria Vessuup.

Den 18 September
Elzabe Sophia
de ouders zijn Petrus van der Poel en Elzabe Mijburg,
en de getuigen Albert Meijburg de oude en Lambertus Meijburg & Sophia Meijburg.

Hendrina Catharina,
de ouders Jacobus Moller, en Debora de Koning,
de getuigen Henrik Moller en Martha van de Westhuisen.

Den 25 September
Martinus Louwrens,
de ouders zijn Nicolaus Mulder & Elizabeth Bastroo,
de getuigen zijn Lourens Bastroo en Lazia Buijs.

Jacobus Christiaan,
de ouders zijn Jan Christiaan Lambrechts en Johanna Cornelia Frape,
de getuigen Jacobus de Wet en Helena Bekker.

page 19

1746

31 September
Johanna Helena,
vader Nicolaus Mulder
moeder Maria Colijn
getuigen Lambertus Meijburg, Johanna Appel & Pieter Sluis

2 October
Henrik Lodewijk,
vader Henrik Lodewijk Bletterman
moeder Elzabe Bergsted
getuigen Johannes Carolus de Wet, Maria Magdalena Blankenberg

2 October
Francoijs Petrus,
vader Mattijs Greef
moeder Susanna van den Hever
getuigen Francoijs de Nikker, Pieternella van den Hever

9 October
Anna Elizabeth,
vader Gerard van der Bijl
moeder Elizabeth Grove
getuigen Lambert van der Bijl, Anna Niel

9 October
Anna Elizabeth,
vader Lourens Staf
moeder Elizabeth Biedel
getuigen Jan Martinus Louwrens, Aletta Hofman

16 October
Henricus Petrus,
vader Henrik Petrus Hesse
moeder Cicilia Kruger
getuigen Johannes Kruger, Pieternella Smith

16 October
Cornelia,
vader Jan Blaauw
moeder Cornelia Romond
getuigen Johannes Vlotman, Johanna Romond

13 November
Apolonia Cornelia,
vader Martin Godlieb Ekhard
moeder Alida Jacoba Lever
getuigen Cornelis Lever te Amsterdam, Apolonia Lever te Amsterdam

13 November
Dina Helena,
vader Pieter Daniel Danthu
moeder Elizabeth Klevering
getuigen Adolphus Davids van de Caep, Dina Elizabeth van Macasser

13 November
Maria Cornelia van de Caep,       }
Geertruij Elizabeth van de Caep, }
Barend van Batavia,                   }
Dirk Falentijn van de Caep,         }
Christiaan van de Caab,              }
vijf vrijzwarten na voorgaend onderzoek en belijdenis de Christelijke kerke ingelijst

20 November
Anna Helena,
vader Christiaen Maasdorp
moeder Margaretha de Jong
getuigen Daniel van der Lith, Anna Wigman

20 November
Elizabeth,
vader Bartholomeus de Koning
de moeder Hester Bosman
getuigen Harmanus Bosman, Elizabeth Villiers

20 November
Ertman Simon,
vader Christiaan Steen
moeder Gijsberta Witmond
getuigen Jan Reumbeek, Ertman Steen & Maria Aletta Witmond

page 20

1746

20 November
Elizabeth Johanna, (onecht)
vader (zogezegde) Barent van Batavia
moeder Juliana Adamze
getuigen Daniel Danielze, Lijsebeth Adamze

20 November
Catharina Margritha, (onecht)
vader (zogezegde) Joost Adolph Schildmeijer
moeder Maria Jacobse
getuigen Reijnier Cornelisse, Catharina Jacobse

27 November
Rachel,
vader Daniel Rousselet Brousson
moeder Maria Anna Grove
getuigen Stephanus Grove, Rachel Grove

27 November
Jacoba Christina,
vader Nicolaas Leij
moeder Jacoba Christina de Wet
getuigen Olof Martini Berg, Apolonia Africana Berg

27 November
Catharina,
vader Antonie Falentijn
moeder Cornelia van de Caep
getuigen Michiel de Plooij, Maria de Plooij

4 December
Abraham,
vader Ruardus Cloppenburg predikant alhier
moeder Elizabeth Lenaertz
getuigen de burgerraed Abraham Cloppenburg, Gerardina Sebilla Borwater

4 December
Anna Catharina,
vader Nicolaas Loubser
moeder Anna Catharina Fijt

11 December
Dirk,
vader Dirk Wijdenaer
moeder Catharina Mosterd
getuigen Cornelis de Waal, Hilletje Mostert

11 December
Godfried Gabriël,
vader Johan George Haubtfleisch
Maria Elizabeth Migoult
getuigen George Schouster, Maria Elizabeth Migoult

11 December
Maria Regina, (onecht)
vader (zogezegde) Jan van der Berg
moeder Magdalena van de Caeb
getuigen Jan Gaerden, Maria Kuiper

18 December
Magdalena,
vader Johannes Mulder
moeder Magdalena Wieret
getuigen 's kinds ouders

18 December
Petrus Jacobus,
vader Gerrit van Kerken
moeder Cicilia Vifje
getuige George Schouster, Catharina Doman

18 December
Jasper,
vader Jasper Maartenz
moeder Catharina van Laer
getuigen Antonie Maartens, Catharina Bek

25 December
Ocker,
vader Teunis Schalkwijk
moeder Maria Slabberts
getuigen Ocker Schalkwijk, Sara Koetse

25 December
Helena Petronella,
vader Jacobus Mourits Walters
moeder Helena van Rooijen
getuigen Henrik Bouree, Johanna Elizabeth van Hoorn

25 December
Sophia, (onecht)
vader (zogezegde) Lucas Hector
moeder Francina Mark
getuigen Boijens Claasze, Sophia Wormer

  • Hits: 8318

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions