Skip to main content

(page 83 continued)

ao' 1682

Den 21 Januari
Theunis Dircksen van Schalckwyck, weduwenaer, vryborger en Geertrui Jans van
Buiren, weduwe van Cornelis

Den 31 dito (21 Januari)
de sergeant Jan Hampen van Schravenhage, jonghman met Maria Lindenhovius,
van Overeist, jonge dogter.

Den 22 Febr.
Jan Stevens jonghman en vrij-man aen de Caep, en Stijntie Stants, jonge dogter
van Giesendam.

Den 10 April
Willem Meier van Essen jonghman en Catarina Kyns, weduwe
van Pieter Visagie.

Den 31 Maius
Jan van Aken jonghman en Andresina Stueghmulder, weduwe van
Laurens Valck.

Den 22 Jun.
Cornelius Pieterse Linnes jonghman en assistent met Geertruij
[Lusbringhs], jonge dochter.

Den 19 Juli
Mr' Willem ten Damme jonckman en chyrrergijn en Helena Gulinck
jonge dochter

Den 6 September
Mr' Jan Smith weduwenaar van <Abigael> [Daatbergen], kranckebesoecker, en Cata-
rina Brons weduwe van Petrus Sterck.

Den 13 December.
Johannes Mulder jonghman soldaet, <van Rotterdam> en Jacoba Kegelaer jonge dochter.
uit Sgravenhage

  • Hits: 6803

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions