Skip to main content

(page 83 continued)

ao' 1685

Den 22 April
Johannes Blesius van Breuckelen, jonghman, en Christina Diemer van de Caep, jongedochter.

Den [22] Junii
Abram Vinck van Gorcum bottelier, jonghman, en Sara Hack, van Utregt, jonge dochter.

Den 5 Augustus
Koenraet Visser, jonghman vryborger en Catarina Everts van de Caep, jonge dochter.

Eodem dito (5 Augustus)
Willem van Wyck, vryborger, en Catharina Hillebrants.

Den 19 dito (Augustus)
Douwe Gerbrants van Leuwarden, en Maria Loozee van de Caep.

Den [2] September
Lammert Lourens van Hoff van Noorwegen, jonghman, vryburger en Margarita van de Caep.

page 84

Ao' 1685

Den 9 September
Willem Janssen van Werelt jonghman, en Anna Pieters van de Caep jonge dochter

Den 7 October
Jan Hendrik, soldy boek-houder, jonghman en Margarita Hendrina van Otteren, jonge dochter

Den 21 dito (October)
Simon Groot van Wittenburgh, jonghman, vryburger, met Geertruijt Wit van Hamburgh, jonge dochter

Den 16 Decembr'
Claes Loopser jonghm: vryburger en Engeltie Quint, jonge dochter.

  • Hits: 8241

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions