Skip to main content

(page 84 continued)

Ao 1688

Den 8 Martij
Hendrick Bouman van Ditmarse jongman
vrijborger aan Stellenbos met Gertruij With
weduwe van den overleden Sijmon de Groot

Den 28 Martij
Jan van den Bos vrijborger ter deser plaatse
wed: met Cornelia Helmes jongedochter geboorti[g]
van de Caap

Eodem dito (28 Martij)
Johannes van Ceijlon vrijborger aan Stellenbos
jonghman met Dina van Coelang:

Den 16 Maij
Guiliam du Toir vrijborger aan Stellenbos
jongman, met Sara Cochet weduwe van Pieter de
Klercq geboortigh van Ostzouborgh

Den 13de Junij
Jan Janssen Deen van Oldenburg vrijborger aan
Stellenbos met Maria Crassee j.d. geboortigh
van Dubloijs

page 85

Den 11 Julij
Jan Carstensz Vijver van Vijlandt weduwenaar
met Anna Margarita Siekermans jonge dogter
van Campen

ultimo Julij
[Den 25 dito] <den 31 Julii> (inserted below)
Andries Voormeester van Guedelborg vrijborger
aen Stellenbos jongman met Catarina van de Cust
Coromandel wed. wijle den overleden vrijborger
Cornelis Claasze

Den 25 (Julii)
Pieter Jansz van Marszeveen VB. (vrijborger)
aen de Cabo de Boa Esperanze j.m.
met Elisabeth de [S]prije j.d. van Caelis

Den 8 Aug.
Cornelis Victor van de Caep j.m.
met Cornelia Jacoba Junius j.d. van Amersvoort

Den 29 dito (Aug.)
Pieter van der Beijl jongman geboortigh van Overschie
met Sophia Bos j. dogter van de Caap.

Eodem do (29 Aug.)
Hendrik Eekhof van Essen j.m. an Stellenbos
met Maria La Febre geboortig van Chales
wed. van Carel Provoo vrijborger ut supra.

Den 26 7ber (September)
Andries Beets van Mastrigt j.m. vrijborger
aan de Caap met Anna Elkop j.d. van Cleef

11 8br (October)
alsmede is an Stellenbos getrout Bartolemeus Coopman van
Uijtregt weduwenaar met Engeltie Cornelisse van
Rotterdam j.d.

Den 16 8ber (October)
Alberd Holder j.m. van Bremen vrij-
borger aan Stellenbos met Ariaantie Jansse van
Rotterdam j.d.

Den 29 8ber (October)
Gerrit Jansz van Veldcamp, <vrijborger aan Stellenbos> j.m. met Arriaant[...]
Adriaansse van Rotterdam j.d.

Den 24 xber (December)
Diedloff Bieboud van Mekelenburg
vrijborger aan de Cabo de Goede Hoope jongman, ende
Willemijntie Adriaansse van Rotterdam

  • Hits: 8114

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions