Skip to main content

(page 86 continued)

1690

Den 12 Februarij
sijn in den huwelijken staedt vereenigt Francois du Toij
jonghman van Rijssel ende borger op Drakenstein met Susanna
Seugnet, jonge doghter van St. Onge.

Den 19 Martius
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Gerrith Janze
van Wijnegom weduenaer ende vrijborger alhier met Geertruij
Willemz wedue ende vrijborgeresse alhier

Den 14 April
sijn aen Stellenbosch in den huijwelijken staedt
vereenigt Wijmer Pasma van Meurs, jonghman, ende
borger aen Stellenbosch met Cornelia Kempenaer,
van Middelburgh, wedue van Francois Viljon.

Eodem dito (14 April)
sijn nogh in den huijwelijcken staet aen Stellen-
bosch vereenigt, Andrijs Oelofze van Christiania,
borger aen Stellenbosch, met Sara van Gijselen,
jonge doghter van de Caep de Goede Hoop.

Den 25 Junius
sijn in den huijwelijcken staedt vereenight
Dirk Mol van Amsterdam, sergeant in dienst
der Edl. Compa. jonghman, met Daantie Rijke
van Amsterdam wedue.

Den 9 Julij
zijn in den huwelijken staat vereenigt
Claas Cornellissen jonkman van de
Caap met Bertries van Couchin jonge
dogter

Den 17 dito (Julij)
zijn in den huwelijken staat vereenigt
Johannes Phijffer jonkman van Franc-
furt en borger aan de Cabo met Maria
Hendriks jonge dogter van de Cabo
[Als mede]
[aan Stellenbosch Hendrik Venter]
[van Hameln jongman & borger aan]
[Stellenbosch met Jannetje Mostart]
[jonge dogter van de Cabo de Goede Hoop]


Page 87

Eodem dito (17 Julij)
sijn aen Stellenbosch, in den huijwelijken staet
vereenigt Hendrik Venter van Hamel, jonghman,
ende vrijborger aldaer met Joanna Mostert
jonge doghter.

Den 23 dito (Julij)
sijn in den huijwelijken staet vereenigt, Joost
Luns van Brussel, jonghman, ende borger
aen de Caep, met Ariaentie Sterrevelt, wede ende
borgeresse aldaer.

Den 6 Augustus
sijn in den huijwelijken staet vereenight
Maarten Pausion, vrijborger alhier met Catrina
Kiens, van Vlissinge wede. van Willem Meier.

Den 13 dito (Augustus)
(the following entry is to feint (in photo) to read)
sijn in den huwelijken staet vereenigt Hendrik
[..rt.i.], jonghman van Leiden met juffr' Barbara
Simons [...otting.] van [Leiwater] [wede] van den eerw'
predicant [Joannes] [Overnei]

Den 21 [7]ber
sijn in den huwelijken staaet vereenigt Stephen Vermei
van Amsterdam, jonghman, met Aletta van Hes jonge
dogter van de Ca[ep] de Goede Hoop.

Eodem dito (21 September)
sijn in den huwelijken staet vereenigt, Jan Claesz Muller
jonghman van Hamburgh met [Jettie] Claesz jonge dogter
van de Caep de Goede Hoop.

  • Hits: 8412

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions