Cape Town Marriages 1696

page 89 (folio 52)

Persoonen die haer inde egt begeven

19 Feb: 1696
Syn inde huwelycke staat bevestigt
Pieter Christiaen met Ermina Karels

26 Feb: 1696
Syn inde huw: staet bevestigt Willem
Mentzing jongman met Johanna
Maria Tas jongd:

7 Mart 1696
Joost Pieters jongm: met
Catharina Verburg jongd:

19 Aug: 1696
Jacobus Nieubergh ondercoopman
op het alhier gecomen schip Assendelft
jongm: met Caterina Surwaarden
weduwe van Martinus van Bamber

23 Sept: 1696
Paulus Heijns geboortig van
Leypsig met Maria Schalck
geboortig aande Caep

28 Octb: 1696
Johannes Sterrenberg gebort: van
Amsterdam jongman met juff:r Victor
weduw: van zal: Pretorius mede gebooren
van Amsterdam

2 Deceb: 1696
Hugo de Goijer <jongman> geboortig van
Cuijlemborg met Christina de
Beer geboortig vande Cabo de G: Hoop
jongedoghter

2 Decb: 1696
Johannes Cleijn jongman
geboortig van Vrijwald met Heremina
de Vos jongedogter geboortig van Amersfoort

page 90 (folio 52v)

16 Deceb: 1696
Hendricus Munckerus <jongman> geboortig
van Haerlem met Elsje van
Suurwaerden geboortig vande Caep
weduwe van Andreas de Man

16 Deceb: 1696
Jacob Pieterze Bodenstyn jong:
van Gravesand met Aeltie Gerritz
Visscher jongd: geboortig vande Caep

23 Deceb: 1696
Jan Brommert van Amsterd:
jongm: met Anna Schalwyck geboortig
aende Caep de G: Hoop

30 Decb: 1696
Jan Hermenz Meijsies van Osnabrugge
jong: met Elysabeth de Lange
geboortig van Caep de G: Hoop jongd:

  • Hits: 6620

The information on this site © eGGSA.org (2012) is free to all, but may not be used in or by any commercial enterprise