Skip to main content

Cape Town Marriages 1700

(page 95 continued)

10 Jan: 1700
Gerrit Dirx van Vryburg jongm:
met Judith van Hooren van Koukercken
wed:e Jan Verijssen

Eod: dit: (10 Jan 1700)
Jacob Cornelis van Mallabar met
Sara van Madagascar

28 Feb:r
Jan Caspar Rigter jongm: van
Lijpsig, met Anna Dorothea Muller
van Sleeswyk jongd:

16 May: 1700
Francois Guto van Amsterdam jongm:
met Alida de Lange van de Caab jongd:

30 Maij
Hendrik Doncker van Amsterdam jongm:
met Margarita Hendrina van Otteren wed:e
wylen Hendrik Oldenland

12 Sept
Jacob Beiseu[s] van Picardiej wed:
met Elysabeth Posoon van Parijs
jongd:

3 Octob:
Guilliam Heems van Brugge wed:
met Anna van Banken vande Caap jongd:

8 Octob:
Jacob Moeton wed:naar van Iperen
met Francina Bevernagie van Neder-
brakel jongd:

8 Octob:
Jacobus van Bergen van Bresjes
met
Jacomina Carteniers van Oudenaarde jongd:

21 Nov:
Robbert Robbertze van Christiana wed:naar
met
Neeltie Floris van Meliskerken jongd:

  • Hits: 6306

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions