Skip to main content

Cape Town Marriages 1703

page 98 (folio 56v)

1703

18 Febr:
Jacobus vander Hyden van Haarlem
wed:naar en Abigael Vroom van
Amsterdam wed:e

6 Maij
David Heufke van Hamburg jongm:
met Heremina de Vos van Amesfoort
wed:e

10 Juny
Hendrik Schreuder van Dorsten
jongm: met Adriana Pieterz Sca-
balje van Middelburg jongd:

1 Julij
Gabriel Doman van Hamburg wed:r
met Anna de Groot van Cabo jond:r

1 Julij
Jacob Vogel van Saxhouse
met Catrina Hartz van Hamburg
wed:e wylen Burgert Brand

23 Sept:
Harmen Barentz van Rotterdam
met Zijbilla Dirx Pretorius
vande Caab

7 Octob:
Fredrik Coenraad van Marburg jongman,
met Hendrina Harmentz van
Toderwaart jongd:

page 99 (folio 57)

28 Octob:
d'heer Samuel Elzevier van Sgraven-
hage wed:r met mejuff:r Maria
Wasteau jongd:r van Lyden

4 Nov:
Valentijn Klijnveld van Koninksbergen jongman
met Judith Klink van Calmer wed:

11 Nov:
Hendrik Willemse Meijboom met
Elsje Schellingen <byde> van Amsterdam

11 Nov:
Pieter Pieterse de Groot van
Amsterdam jongm: met Maria Pieterz
van Cabo de G: Hoop jongd:

(this entry was written in the right margin next to the entry on 11 November, suggesting it was forgotten and entered after the entry on 23 December)
9 Dec:
Stephanus
[Tharpe] van
Lincolnhire (sic) jongm:
met Elisabeth Eldred
van Barbados jong:

23 Dec: 1703
Caje Jesse Slotsbo van Hadersleben jongm:
met Anna Regina Hartz jongd:

  • Hits: 6368

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions