Skip to main content

Cape Town Marriages 1707

(page 102 continued)

27 Febr:
Andries Grimpe van Hanover
jongm: met Diana Julisse van
Middelburg jongd:

20 Mart
Jan de Wit van Amsterdam jongman
met Maria Adriaanz van Cabo jongd:

(folio 59)
(left blank)

page 103 (folio 59v)

Begin van den predicands Leboucq:s dienst.

Den 8 Meij
Claas Hendrickze Diepenouw van
Meldorp weduwenaar met
Sara Tas van Amsterdam
jongedoghter

Den 12 Junii
Daniel Valentijn Rodrigus van
Battavia jonckman met Dina
Valentijn van Agra jongedog-
ter bijde swarte

Den 26 Junii
M:tr Isaac Augustinus Gumpf van
Schravenhage <jonckman>, met Geijsberta Joanna
Blesius van Cabo de Goede Hoop jongedogter

Den 3 Julii
Joannes Vischer van Amsterdam <jonckman>, met
Maria Bergh van Cabo de Goede Hoop
wedue wijlen Albert Coopman.

Den 24 Julii
Jacobus Cruse van Cabo de Goede Hoop
jonckman met Christina Blesius
van Cabo de Goede Hoop jongedoghter

Den 31 Julii
Claes Beu van Ditmaarsen jonck-
man met Anna Maria van de
Caap

Den 14 Augusti
Jan Walboom van Minden jonckman
met Catharina Cornelisse van Kaukercken
jongedoghter

page 104 (folio 60)

Den 14 Augusti
David du Puisson van Rochel
jonckman met Catharina Lombare
van de Caap jongedoghter

Den 21 Augusti
Jan Janze van der Heijden van Delft
jonckman, met Agnietie Molijn van
Cabo de Goede Hoop

Door d:o Beck (in the left margin of this entry, suggesting the following entries were by dominee Beck)

4 Septemb:r
Michiel Ruijs van Delft
met Johanna Victor van
Caab de Goede Hoop.

18 ditto (September)
Evert Loubser jongman
van Caab, met Hilletie
Olivier jonge dogter
mede van Caab.

2 Octob:r
Cent Jansz van Leiden
wed:r, met Neeltie Olivier
van Caab jonge dogter.

23 Octob:r
Jan Andresz van
Amsterdam, met Marritie
Pieterse wed:e.

(from here on the entries are written in a different handwriting)

11 Decemb:
Jan Siek van Breemen, wed:r met Margareta
van Neerkassel, wed:e van Dirk Okken.

25 d:o (December)
Abram Abramsz Staal van Embden
jongman, met Hermina Herwig van
Amsterdam

  • Hits: 6306

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions