Skip to main content

Cape Town Marriages 1710

page 107 (folio 61v)

1710
2 Maart
Johannes Bernard van Ceulen, jongm:
met Sara Heijn, van Amsterd: jonge dogter.

d:o (2 March)
Jan Carstensz van Hoesum, jongm:
met Catharina van As, van de Cabo, jonge d:r

25 Meij
Jochem Fik van Hamburg, jongm: en
derde-waak op het schip Oostersteijn, met
Johanna Catharina Staal, van Am-
sterdam, jonge dogter.

8 Junij
Frans Verkouter, van Lendelee, jongman,
met Maria van Bengaalen, wed:e van Isaac
van Bengaalen.

31 Augusti
Barend Gildenhuis, jongm: met
Anna Margaretha Siek, j: d:r beijde
van de Caap.

21 7b: (September)
Jan Laurentsz van Breemen wed:r
met Sophia Vink, van [xxxxxx]<Amsterdam>
wed:e wijlen Jacob Crebs.

2 9b: (November)
Moses van Macassar, met Jacomijntje
van Madagascar.

14 Xb: (December)
Johannes Dares, en Lena van Tran-
quebaar.

  • Hits: 5987

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions