Skip to main content

Cape Town Marriages 1712

(page 108 continued)

1712

7 Februarij
Cornelis Doessen van Soetermeer, jongm:
met Anna Heijns van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

14 d:o (February)
Lambert van der Schelde, wed:r met
Aletta Meijburg, j: d:

Page 109 (folio 62v)

1712

20 Maart
Isaac Kaff, van Rotterdam, jongman,
met Hester Mostert, j: d:r van Cabo.

27 d:o (March)
Gijsbert la Febvre, jongm: met
Catharina van der Zande, jonge
dogter, van de Caap.

15 Meij
Andries Blom, van Batavia, met
Martha Manuels.

22 d:o (May)
Jean Costeaux, van Calais, jongm:
met Anna Gildenhuis, j: d:r
van Cabo de Goede Hoop.

D:o (22 May)
Marten Meklenburg, van Coo-
ningsbergen, wed:r met Anna
Maria Swart, jonge dogter van
Stokholm.

29 d:o (May)
Hendrik Smith, van Marpurg, jongm:
met Sebia Overneij, van de Cabo, wed:e
wijlen Jacob Cloete.

19 Junij
Dominicus Blesius, jongm: van Cabo
de Goede Hoop, met Helena Verhaik,
j: d: van Amsterdam.

26 d:o (June)
Jasper Slabbaart, jongm: van Middelburg
met Johanna Meijburg, j: d: van de Cabo.

d:o (26 June)
Andries Castro, jongm: van 't Eyland Mauritius,
met Leonora de Vijff, van de Cabo.

7 Augusti
Sijmon Witmond, jongman, van Amsterdam,
met Anna Magdalena Louw, jonge dogter
van de Cabo.

28 d:o (August)
Jurriaan Moerbeek, jongm: van Oldenburg,
met Dorothea Knuppel, j: d: van de Cabo.

page 110 (folio 63)

1712

4 7b: (September)
Coenraad Hendrik Feijt, van Alwerdissen,
jongm: met Pieternella Bokkelberg,
van 't Eijland Mauritius, jonge dogter.

18 d:o (September)
Cornelis de Kaa, van Enkhuisen, jongm:
en schipper op 't schip 't Huis te Heemert,
met Susanna Catharina van Hoorn,
jonge dogter, van Middelburg.

d:o (18 September)
Jacob Korijn, van Amsterdam, jongman
en opper-stuurman op 't schip 't Huis
ter Leede, met Theresia Helena de Silenta,
van Amsterdam, jonge dogter.

2 Octob:
Roeloff Fredrik Steenbok, van Jena,
jongm: met Hermina de Vos, van Amers-
foort, laast wed:e van David Heufke.

6 9b: (November)
Gerrit van Kerken, jongman,
met Geertruij Zeevenhooven, van
Amsterdam, jonge dogter.

18 Xb: (December)
Gerrit Gerritsz Hardenberg, van
Amsterdam, jongm: met Maria
Ploijert, van Middelburg, j: d:

26 d:o (December) 2de kersdag
Sebastiaan Sigmund, van Zerbet,
wed:r met Anna Pietersz wed:e van
Lambert Adriaansz.

d:o (26 December)
Christoffel Ameen, van
Rostok, jongm: met Anna Maria,
van Cabo de Goede Hoop, wed:e van
Claas Beu.

(This was the last marriage entry in this church book)

  • Hits: 6555

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions