Skip to main content

Cape Town Marriages 1731

(page 22 cont.)

A:o 1731
Jannuarij
Den 7
Theunis van Aard van Rotterdam burger
alhier jongman, met Hilletje Kerver
van Cabo de Goede Hoop, jonge dochter.

Den 14
Nicolaes Laubster van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Anna Catharina Siek van
Cabo voornoemt, jonge doghter.

Februarij
Den 4
Johan Jurgen Vos van Weenen burger alhier,
jongman, met Clara Bok van Cabo de
Goede Hoop jonge dochter.

Den 18 dito
Francois Joubert van Cabo de Goede Hoop, burger aen
Draecken Stijn, wed:r, met Elizabeth Gronje
van Cabo voornoemt jonge doghter.

Den 25 Maert
Roelof Coertsze, van Grandiep, sold: in dienst der
e: comp: jogman, met Catharina Coentze
van Cabo.

Gerrit van Wijk van Cabo de Goede Hoop burger aen
Dracken Stijn wed:r, met Maria Provo van
Cabo voornoemt jonge dogter.

page 23

A:o 1731
Naemen der geene die zich in den echt begeeven hebben.

Den 1 April
Christiaen van der Schelden van Middelburg
burger alhier jongman, met Anna Elizabeth
Pretorius jonge doghter.

Den 6 Meij
Erasmus Smit van Holstijn burger aen
Draekenstijn jongman, en Cornelia van Emmenes
van Cabo de Goede Hoop.

Den 8 Julij
Jan van der Swijn, van 's-Gravenhage, adsistent
in dienst der e: comp: jongman, met Josina
van Dam, wed:e wijlen Jan Jacobs Stokvliet.

Den 2 7ber:
Gerrit Cloete, van Cabo de Goede Hoop burger
alhier, jongman, met Huijbregje Slabbert
van Cabo voorn: jonge dogter.

Arnoldus Coevoet, van de Caeb, met Anna Rebekka
van Bengalen.

Den 9 dito
Denies Aillier, van Parys, soldaet in dienst
der e: comp: jongman, met Johanna
Coopman, van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 16 dito
Hendricus Peter Hesse van Mulheim an den
Rhijn, corporael in dienst der e: comp:
jongman, met Maria Francina Kleeft van
Cabo de Goede Hoop, wed:e wylen Pieter Eijsveld.

Den 30 dito
Jacob Theodoor Hoekman, van Koningsberge
jongman, met Anna Dorothea Muller, van
Sleeswijk, wed:e wijlen Johannes Casparus Righter.

Den 7 8ber:
Johannes Coetsé, van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Abigael Appel, van
Cabo voorn: jonge dogter.

page 24

A:o 1731
Naemen der geene die zich in den echt ('begeeven hebben' cont. on page 25)

Den 21 8ber:
Michiel Pentz, van Lubecq, adsistent
in dienst der e: comp: jongman, met
Johanna Barbara Oberholster, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Dignus de Vlaeming, van Delft, opper-
stuurman in dienst der e: com: weduenaer,
met Martha Verbeek van Cabo de Goede
Hoop jonge doghter.

Pieter du Plessies van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Geertruij
Jansz van Deventer, van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 2 December
Isak Martens van Amsterdam, burger alhier
jongman, met Hendrina Cors van Amersfoort jonge dogter.

Jan Cromhout van Coningbergen mattroos
jongman, Sara Magdalena Olofz, van
Cabo de Goede Hoop, jonge doghter.

Den 9 dito
Johannes Wijnog van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Anna
de Nijs van Mauritius wed:e wijlen Willem
Hofman.

Hendrik Goutsbergen van Schagen, gesaghebber
op de brigantijn Feijenoort jongman, met
Anna van der Oever, van Amsterdam jonge doghter.

Den 30 dito
Guillian Oberholster van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Johanna Margaretha
Berk-man, van Cabo, jonge dogter.

Jan Smiesing, van de Caeb, met Anna van
Dapoer, van de Caeb, bijde vrij gegeevene lijfeigene.

 

  • Hits: 7383

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions