Skip to main content

4035 (1695-1696)


voc 4035 0076
A letter by the East India House in London to Governor Simon van der Stel regarding English ships visiting the Cape. 

This volume contains papers and letters for the period 1695 to 1696 and were received in the years 1696 and 1697. The letters and papers from folio 115 onwards were not received via the VOC return ships of 1696, but via Danish return ships the following year. A part of the original letters and papers transported by the return ship Roskam, were lost at sea when it was captured by the French and subsequently by the English.

  • Folio 62 is a missive with instructions to be given to the captains of the English return ships, issued by the directors of the English East India Company. The captains are to proceed with their ships to St Helena to join a convoy of war ships, which will escort then to England.
  • Folio numbers 67 to 83 cover the expense accounts of twenty-four ships. Most of the folio numbers have been used twice to cover all accounts. Folios 67 to 76 cover the ships de Faem to Vossenbosch. This is followed by re-used folio numbers 67 to 76 covering the ships Jerusalem to Carthago. Skipping numbers 77 and 78, this is followed by folio numbers 79 to 83 covering the remainder of the ships; Nieuwland to de Zandloper
  • The missive starting on folio 133 contains an interesting list of seventeen languages spoken by three interpreters (on folio 136).
  • Folios 143 to 155 contain a list of the papers and letters that were thrown overboard when the Roskam was captured by the French.

 

Table of contents VOC archive 4035 (1695-1696)
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 16965
1...3Originele register8
4...19Originele missive door den Raet Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stell en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven in dato 16 Junij 169611
20...22Copie missive als vooren in dato 28 Maij 169529
23...24Do: missive als vooren in dato 16 Junij 169532
25...27Originele particuliere missive van deselve aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam in dato 16 Junij 169635
28...38Copie missive van deselve aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 14 Novemb: 169538
39...53Dito als vooren in dato 23 Januarij 169650
54...56Dito als vooren in dato 5 Februarij 169666
57...60Dito als vooren in dato 7 April 169670
61...Dito missive in 't Engels door de Bewinthebberen van de Engelsche Oostindische Compagnie aen den Gouverneur Simon van der Stel particulier geschreven uijt London in dato 29 November 169576
62...Copie missive off ordre van voorn: Bewinthebberen aen de Capiteijns van haere retour schepen die de Caap mochten aen doen dat op het spoedigste van daer naer St Helena soude hebben te lopen om van daer met convoij naer Engelant te werden gelijt77
63...Copie missive van den Gouverneur Simon van der Stel particulier aen de Bewinthebberen van de Oostindische Comp: tot London geschreven in dato 16 Junij 169679
64...65Onkost reeck: van 't genoote aen de Cabo de Bonne Esperance der schepen Oosthuijsen en Emmenes81
66...Copie verklaringe van den schijper Jacob Joppen de jonge wegens het gedaen verschoth van penningen welcke den schijper van 't schip Emmenes a:o 1694 in de Saldanha Baij voor eenige verversinge pretendeert uijt gegeven hebben85
67...83Oncost reeck: van 't genotene aen de Cabo de Bonne Esperance der schepen de Faem, de Matroos, de Waelstroom, Swaagh, Dreghterlant, de Veght, Sirjanslant, Oostersteijn, de Snoeper, Vossenbosch, Jerusalem, Waeterman, 't Hennetie, Schoonderloo, Eijckelenburgh, Nichteveght, de Leck, Brandenburgh, Driebergen, Carthago, Nieuwlant, Overrijp, Swarte Leeuw en de Santloper86
84...Rolle der uijt en thuijs varende schepen soo van de Comp: als andere Europische natien die sedert p:mo Januarij 1695 tot 14 Junij 1696 de Cabo de Bonne Esperance hebben aengedaen, en wanneer, en werwaerts vertrocken116
85...Eijsch en behoeften uijt het vaderlant voor de Cabo de Bonne Esperance voor den jaere 1697118
86...100Copie missive van den Gouverneur Generael en de Raden van India aen den Gouverneur Simon van der Stel en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven in dato 9 Maert 1696119
101...105Monsterrolle van alle persoonen die met het schip Vrijburgh sijn uijtgelopen en hoeveel en welcke tot aen de Caep toe daer van sijn overleden136
106...112Dito van 't schip Cattendijcke142
113...Extract uijt de resolutien bij den Gouverneur en den Raet aen de Caap genomen wegens den gepriviligeerden vrijslaghter Henningh Husingh onder dato 20 Decemb: 1688152
114...Copie verklaringe van gecommitteerdens wegens de bevindingh van vier halve aemen olijven olij die de opperhoofden van 't schip 's Lantswelvaeren voor provisie sijn mede gegeven154
...
Over Denemarcken ontfangen in de maent Julij des jaers 1697
115...116Register der papieren155
117...132Originele missive door den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed aen de Caebo de Bonne Esperance, aen de Vergaderingh van de Seventiene ges: in dato 30 Januarij 1697158
133...142Copia missive als vooren in dato 19 October 1696174
143...155Register der boecken, brieven en papieren dewelcke in Augustij 1696 met het scheepje de Roscan van de Caep herwarts aengesonden, en 't door 't nemen van gend: scheepje, in zee gesmeten sijn184
156...Extract uijt het Caepse daghregister van den jaere 1696 waer bij blijckt dat op den 18, 19 en 20 Augustij desselvigen jaers, windigh eb regenaghtigh weer aldaer is geweest198
157...158Copia missive door d' opperhoofden van 't schip 't Huijs ter Duijne, aen de voorn: Gouverneur van der Stel en den Raed aen de Caep gesz: in dato 30 October 1696 dienende om te notificeren dat in een seer sleghten staet in de Saldanha Baij sijn gearriveert200


Link to the digital archive:  4035 (1695-1696)


 

  • Hits: 172