Cape Muster Roll 1674 - free men

1674

Page 49 (continued)

Jannetje Steens  2 k., wed. Tilemans 1 k.

Heyn Minck

page 50

Theunis Dircksz en Jacomijn Hermans, 1 k.

Cornelis Claasz

Christiaen Jansz

Jan Mostart en Aaltje van Huler 1 k.

Hendrick Smith

Hendrick Coster

Barent Hendricksen }
Hendrick Dircksen    } vrij houstsagers
Jan Hendricksen       }

Jan Coenraed Visser en Grietje Gerrits  4 k.

Herman Jansz en Belitje Fredricx  1 k.

Jan Corneliss. en Catharina Harmes’

Joost Jansen

Franchois Vilion

Hendrick Gijsberts en Geerke Jans’  2 k.

Willem Schalck en Elsie Jacobs’  2 k.

Pieter vande Westhuijsen en Maria Hendrix

        de Lierin 3 k.

Ocker Cornelissen

Gerrit Cloeten

Pieter Vasagie en Catharin

Albert Barents en Margriet Hoefnagel  2 k.

Anneken Bruijns

Jan Nietersz Broertje en Beatrix Weijman

Evert Cornelisz en Maritje Willems

        Wede. Wijnants  2 k.

        Wede. Gijsbrecht Dircx  4 k.

Frans de Bruijn en Maritje Claas  1 k.

page 51

Gerrit Jansz' d’ Boer en Aeltje Alberts  2 k.

Barent Brinkman en Cornelia Sterrevelt

Laurens Cornelisz' en Catharina Oftingh,  4 k.

        Schotse Marie etc. memorie

Herman Cooperslager

Cornelis Adriaens en Geertruyd Janse  1 k.

Matthijs Michielss. en Isabella v. Delfft  3 k.

Sijmon Janss

Gerbrand Gerrits

Evert van Guinea en Anna van Guinea  2 k.

Alexander Blank en Annetje

Jacob Hendricks Verde

Steven Jansen en Henkie. Hendrix  2 k.

Herman Gresnich en Jitie Hendrix

de Lt. Smient en Annetje Jans

Elbert Diemer en Christina Does  5 k.

Pieter Wolbrants en Lijsbeth Jansz  3 k.

Hans Helmus en Geertruijt  2 k.

Jan van Oldenburgh en Lijsbeth Jans

Gerrit van der Bijl en Fijtie v/den Tempel

Jochum Ringel en Annetje Remmers,  3 k.

Anthony de la Torre en Catrijn van Paliacat  2 k.

Kees van Malaca

Juffrouw van Ruijnen   Memorie

      de Wede. Oversle  1 kind

Arnoldus Willemsz en Angela v. Bengale  5 k.

Jacob Rosendael en Catharina v. Berg  2 k.

Jeronimus de Vos en Francijntje

page 52

Louis van Bengale

Jan Swart

Jacques Jacolini

Pieter Jansz en Cornelia Teunis  2 k.

        Wede. Coen

Wouter Mostart en Hester van Lier  1k.
    het land van Mostaert

        de Wede. Klijne Claas

        Barbartje Geens

Jan Valkenrijck en Hilletje Redogh

        de huisvrouw van Prætorius

Willem van Dieden en Margriet Merckhof

Jurgen Corneliss    }
Willem Corneeliss   } vrije Saldanhia vaerders
Frans v. Haarb.      }

Eldert Pieterss.     }
Pieter Lanersen    } vrije houtcappers
Jan van Malabar   }

Print Email

Sources: Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 2, 1657-1658, pp. 17-24
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 1, 1660-1700, pp. 1-208
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 49, 1701-1725, pp. 1-565

The Muster Rolls (monsterrollen), preserved in the form of transcripts in the Cape Archives as VC 39-55 and 103, were apparently yearly lists of the inhabitants at the Cape, drawn up by Dutch East India Company (VOC) officials, and sent to the authorities in the Netherlands where they were preserved.

These are copies done by hand at the end of the 19th Century (to judge from the handwriting), transcriber unknownl, presumably from the records preserved in the VOC archives at The Hague, Netherlands.