Skip to main content

Cape Muster Roll 1662 - Free Men

page 13
 
Anno 1662
 
Stevens geselchap
  Steven Jansz van Wageningen           }
  Hendrick Elbertsz van Osen Brugge }  eijgenaers
knechts do.
    { Hendrick Gijsbertsz Verschuijr
    { Pieter Joosten van Schoonhoven
 
Jacob Cornelisz van Rosendael
knechts do.
    { Jan Abramsz van der Bije
    { Gerrit Aertsz van Enschede
 
Harmans geselschap
 Herman Remajenne van Ceulen }
 Hans Ras van Angel                      }  eijgenaars
do. knechts
    {  Bastiaen Jacobsz van Ramsdonck
    {  Dirick Pietersz van den Graeff
    {  Paulus Heuckelhoven van Hasselt
 
Particuliere landbouwers van den commandeur Riebeecq van den Uijtwijck
 Jan Teuinisz van de Hooge Lijs,  mr. knecht
do. knechts
    {  Dirrick Meijer van Lunenbergh
    {  Laurens Asmusz van Tonderen
 
Frans Gerritsz van den Uijthoorn,
 geh. met Neeltgen Jacobsz Rosendaels
do. knechts
    {  Tecke Sibalts van St Annekercke
    {  Hendrick Teman van Wenschenest
    {  Jan Dirricxsz van der Voor
 
Jan Pietersz van Caspel ter Mare,
 geh. met Beatrix Weijmans, van Utrecht
 
 
page 14
 
do. knechts (of Jan Pietersz)
    {  Hendrick Harmansz van Inger
    {  Matthijs Hansz van Coppenhaven
    {  Hendrick Jansz Lae van Munsterl.
 
Jan Coenraet Visser, van Ommen,
 geh. met Geertjen Gerrits van Hardenberg
do. knechts
    {  Arent Thonisz van Dussen
    {  Paulus Cornelisz van Midvoor
    {  Andries Roelofsz van Hilversum
 
Jacob Cloeten, van Ceulen,
 geh. met Fijckje Radergenties van Oijt
    Pr. Vassagie van Antwerpen
    Jan Jacobsz Fluijtje van Haerlem
    Maerten Connick, van Hamborg
 
Cornelis Claesz van Utrecht             }
Tieleman Hendricksz van Gorcum  }  eijgenaren
do. knechts
    {  Hendrick Gijsbertsz van Westbroeck
    {  Cornelis Dirricxsz van Santen
 
Harman ter Schelhoven, eijgenaer
do. knechts
    {  Jan Wesselsz van Havelsbergh
    {  Jan Pietersz van Arnhem
    {  Albt. Gilhuijsen van Borgsteervoort
 
Willem Willemsz van Deventer  }
Pr. Jongh van Statmoor               } eijgr.
do. knechts
    {  Cornelis Fransz van Amersfoort
    {  Evert Jansz van Tonningen
 
Tieleman Hendrickxz van Utrecht
 geh. met Maijcken Hendricx v. Bergh
    Laurens Cornelisz van Gottenb.
    Pieter van Westhuijsen
    Fredrick Jansz van Alkmaar
 
 
page 15
 
Leendert Cornelisz van Sevenhuijzen, vrij houtsaeger
do. knechts
    {  Jacques Brackenj
    {  Hans Roelofsz van Legelant List
    {  Terckel Troensz van Laerwijck
    {  Hendrick Diricxsz van Emden
    {  Cornelis Jacobsz van Voorhooft
    {  Salomon Eliasz Haringh
    {  Ghijsbert Claesz van Steeckenb.
    {  Claes Jacobsz van Meldorp
    {  Hendrick Rijnste van Dircxlant
    {  Jan Verhagen van Arendk.
    {  Claes Eldersz van Meldorp
    {  Arij Bastiaans van Utrecht
 
Jan Martens de Wacht, van Vreelant,
 geh. met Neeltjen Ariens van Vreelant
do. knecht
    {  Michiel Leendertsz van Groenin.
 
Jan Reijniersz van Amsterdam,
 geh. met Lijsken Jansz van Amsterdam
do. knecht
    {  Jan Matthijs van Geertruijdenb.
 
Hendrick Hendricxsz Boom, van Amsterd,
 geh. met Annetjen Joris van Amsterd.
 
Wouter Cornelisz Mostaert van Utrecht, vrij tichel ende steenbacker
 geh. met Hester Weijer van Lier
do. knechts
    {  Robbert Robbertsz van Woerden
    {  Jan Cornelisz van Utrecht
    {  Hendrick Jansz van Schaijck
 
 
page 16
 
Hendrick Hendricxsz van Surwurde, herbergier
 geh. met Grietjen Fransz Meekhoff
do. knechts
    {  Pieter de Puijt van Yperen
    {  Trijn Anthonisz van Gouw
 
Elbert Diricxsz Diemer van Emmerick, cleermaker
 geh. met Christina Dous van Doesburgh
do. knechts
    {  Herman Hendricxsz van Enschede
    {  Christiaen Gerritsz van Amsterd.
 
Juriaen Jansz van Amsterdam, herbergier
 geh. met Jannetien Ferdenandus van Cortrijck
 
Marten Jacobsz van Amsterdam, thuijnier
 geh. met Cathalijntie Abrams van Rijssel
 
Saldanhabaeij vaerders
 Thomas Christoffel Muller van Leijpsig
  geh. met Catharina Croons, van Bommel
 Bartholomeus Borns, van Waerden
 do. knechts
    {  Cornelis Corns. van Rotterdam
    {  Hendrick Barentsz van Leeuwaerden
    {  Claes Jansz van Alkmaer
 
Pieter Cornelisz van Langesont, vrij visser
 geh. met Annetien Bruijns van Langesont
do. knechts
    {  Jan de Wolff van Hamburgh
    {  [Tonnes Prs. van Maesterlant]
 
Carel Braens, van Stockholm, vrij do.
do. knecht
    {  Tonnis Prs. van Maesterlant
 
Dirck Jansz van Petten, vrij metselaer
 
 
page 17
 
Op hen selfs
 Jan Staets van Wijnocxbergen, varcken hoeder
 Bastiaen Castiere, van Oostende
 Willem Michielsz, van Amsterdam
 Andries Thijssen van Maesterlant
 Jacob Fransz van den Bosch
 Willem Pietersz van Nimwegen
 
    en 22 kinderen
 
 
  • Hits: 15687