Free men (Vrijluijden) 1673 tabular format

Here is the transcript in tabular format

Generale Rolle van alle de Vrijlieden, hare Vrouwen, Kinderen, Knechts, Slaeven, Slaevinnen, haave en vodere roe-
rende effecten sodanigh als deselve op huiden den [2]4 april Anno 1673 aan Cabo Boã Experance zijn bevonden 

Loading data...
Mannen Vrouwen notes Soons Dogters Knechts Slaven Slavinne (Slaven) Kindre
Thieleman Hendrix Mayke van Bergh - 1 3 2 - -
Jan Steens Annetje Slegts 1 1 1 - - -
Theunis Dirxe Jacomyntje Harmens 1 - 2 1 - -
Jan Mostaert Alida van Hulst 1 - 2 - - -
Jan Cornelisz Catharina Harmens - - - - - -
Joost Jansz vrij smit - - - 1 - - -
Maarten Leenderts - - - - - - -
Pieter Lamberts Fytje Dirx 2 1 - - - -
Hendrick Gysberts Geesje Jansz 1 - - - - -
Willem Schalck Elsje Jacobs - 1 1 - - -
Gerrit Cloeten - - - - - - -
- Mary Willems 1 1 3 - - -
Pieter Vasagie Catharina Kiens - - - - - -
Albert Barents Margriet Hoefnagels } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen
Hendrick Barents Maria Hendrix } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen
Hendrick Baart - - - - - - -
Hendrick Coster - - - - - - -
Pieter van de Westhusen - - - - - - -
Barent Hendrixs vrij houtsaegers
Hendrick Dirxe vrij houtsaegers - - - - - -
Jan Hendricxe vrij houtsaegers
Eldert Pieters vrij houtkappers
Jochum Stalpaert vrij houtkappers - - - - - -
Pieter Laarszen vrij houtkappers
Jan Verhaegen Annetje Bruins 1 adop 1 1 - - -
Harmen Gresnich Ytje Hendrixe 1 adop - 1 4 - -
Jan Pieters Broertje Beatrix Wijmans 1 1 - 2 - -
- Trijn Gijsberts 2 2 4 - - -
Claes Jaecobs Aechje Rijx - 1 1 - - -
Willem Joosten en } comp. - - 1 - - -
Gerrit Jansz } comp.
Lambert Lamberts Aeltje Hendricks 2 - - - - -
Francois Champelaer Catrijn Ostings 3 1 1 - - -
Jan Coenraed Visser Grietje Gerrits. 3 1 - - - -
Cornelis Claesz Catrijn zwartin 1 2 - - - -
Cornelis Adriaensz Geertruyd Adriaen 1 - - - - -
Matthijs Michielsz Isabella van Delft - 2 - - - -
Oloff Berry - - - - - - -
Symon Jansz - - - - - - -
Francois van Haerbrugge - - - - - - -
Alexander Blanck - - - - - - -
Matthijs Smith - - - - - - -
Jeronimus de Vos - [1] - - - - -
Steven Janszen Hendrickje Hendrix 2 - 2 - 1 -
Evert van Guinea Anna - 3 - - - -
Jan van Oldenb:r Lijszbeth Jansz - - - - - -
Diriq Jans Smient lieutenant - - - - - -
in comp:s dienst
Jeronijmus Cruse sergeant d:o - - - - - -
Jochem Rengel Annetje Reiners 2 1 - - - -
Pieter Walbrants Lijszbeth Janszen 1 1 - - - -
Wijnand Leenderts Jannetje Gerrits 1 2 1 1 1 -
Gerrit van der Bijl Sophia van: Tempel 1 - - 1 - -
- Jannetje Ferdinandus 1 - 3 3 - -
Jan Valckenrijk Hilletje Redox - - 2 1 1 -
Elbert Dirxe Diemer Christina Does 5 1 - 5 5 6
- Barbara Geens - 2 - 1 1 -
Wouter Mostaert Hester van Lier 1 adopt 1 2 8 4 1
Hendrik Schermer - - - - - - -
Willem van Dieden Margriet Mekhof - 1 - 6 2 -
- Geertruid Mentings 1 2 1 2 1 -
Jacob Rosendael Catrijn van: Bergh - 2 - 1 - -
Anthonie v. Japan Lijsb:t v: Bengale 2 4 - - - -
Louijs vrij zwart - - - - - -
Jaeques Jaequelini - - 4 - - -
Hendrik Evertz - - 1 - - -
Anthonie v. Beng. Catrijn v: d:o 1 1 1 - - -
Harmen Remanenne - - - - - -
Frans Jillesz: Jannetje - - - - - -
Arnoldus Willems Angela 2 3 - - - -
Christiaen Jans - - - - - -
Hans Helmes Geertruijd Willems - 1 - - - -
Pieter Jans Cornelia Theunes - 2 1 - - -
Willem Cornelis vrij Saldanhia Vaerders - - 3 1 - -
Jurgen Cornelis vrij Saldanhia Vaerders
Noch van .ereij de vrije knegts - - - - - -
Mannen Vrouwen notes Soons Dogters Knechts Slaven Slavinne (Slaven) Kindre

 

Print Email