Skip to main content

galleryLogo_sm

Beeld

Beeld 2004 04 April

ASPELING; Catharina, in lewe van, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Sesmylspruit, Pretoria, 22/04/2004, 14:00 # Ou Verwoerdburg Begraafplaas, distrik Centurion. (Beeld – 22/04/2004)

BAKER; George Henry, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Elarduspark, 10/04/2004, 09:30 # 11:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 08/04/2004)

BEDFORD; Marlene Bernida, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Baptistekerk, Constantiapark, Rudolfstraat, 26/04/2004,14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 23/04/2004)

BEETGE; Anna Elizabeth (Elize), in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: GBA Kapel, h v New- en Joubertstraat, Germiston, 07/04/2004,11:00. (Beeld – 06/04/2004)

BEUKES; Aletta Catharina Willemina, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Florauna, 29/04/2004,10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 29/04/2004)

BEZUIDENHOUT; Jacoba Johanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Overkruin, Pretoria, 23/04/2004, 12:00. # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 22/04/2004)

BIEMANS; Antoine Claude Bernard * 26/04/1969. Jou Sussie. 082-783-7413. (Beeld – 26/04/2004) [in Memoriam]

BOTHA; Louis, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Lynnwood Gemeente, h v Sussexlaan en Alpineweg, Lynnwood, Pretoria, 16/04/2004, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 15/04/2004)

BOTHA; Roelof Andries, in lewe van HF Vewoerdstraat 50, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: APK Kerk, Ermelo, 16/04/2004,11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 15/04/2004)

BRITS; Elizabeth Johanna, in lewe van Hardystraat 4A, Edenglen, uitbreiding 35, Edenvale, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, h v Karin en Price, Ellion Dale, Edenvale, 16/04/2004,14:00 # Edenvale Begraafplaas. (Beeld – 16/04/2004)

BROWN; Gordon Charles + 02/04/2004. Cremation service: Sasolburg Methodist Church, Riemland Street, Sasolburg, Freestate province, 08/04/2005, 15:00. Sadly missed by parents, Roy & Dot. Brother Colin, Hélie, Brandon & Alecia. Sister Barbara, Michael, Tyler & Corbyn, Berry. Always remembered by his aunt Norma, uncle Ralph, cousins Gary, Cheryl & their families. (Beeld –07 & 08/04/2004)

BURGER; Christa R, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Groenkloof, Van Wouwstraat 75, Groenkloof, 16/04/2004,11:00. [Donasies:] KANSA, Monumentpark. (Beeld – 15/04/2004)

BUYS; Christoffel Andries, in lewe van Olifantsfontein, distrik Midrand, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Olifanstfontein, Cullinanlaan, 08/04/2004, 09:00. [Donasies:] KANSA. (Beeld – 07/04/2004)

CALITZ; Hermanus Jacobus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, 07/04/2004,13:00. (Beeld – 06/04/2004)

CHARLES; Mike Anthony + 10/04/2004. "Set your heart on things above, where Christ is seated". Cabra Dominican Sisters Board, staff and the St. Paulus Family. (Beeld – 17/04/2004)

CILLIERS; Boet + 12/04/2004, in lewe van Bruinkoppies, Douglas, Noord-Kaapprovinsie. Begrafnisdiens: Op Kafirsdam te Plooysburg, Noord-Kaapprovinsie, 15/04/2004,16:00. [Reelings: 082-552-6020]. [Donasie:] Bedreigde Roosvoël Trust (Beeld – 14/04/2004)

CLARK; Ansie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: 24/04/2004,13:00 # Klerksdorp Begraafplaas, Noord Wes provinsie. (Beeld – 23/04/2004)

COETZEE; Johann, in lewe van Westdene, Johannesburg. Verassingsdiens: NH Kerk, Johannesburg-Wes, Tenbystraat-Suid, 28/04/2004,11:00. (Beeld – 26/04/2004) [Doves Braamfontein]

COETZEE; Marinda Susara, in lewe van Atlasville, Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Farrarmere, Daffodillstraat, Benoni, Gauteng provinsie, 28/04/2004,10:00 # Rynsoord Begraafplaas, Benoni. (Beeld – 27/04/2004)

COETZER; Johannes Dawid, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Wierda Park, Pretoria, 13/04/2004, 09:30 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld – 12/04/2004)

COLEMAN; George Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 29/04/2004, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 23/04/2004)

CRAIB; Mariska * DELPORT, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Bet-el Familieaanbidding Sentrum, Harperlaan 138, Benoni, 08/04/2004,14:00. (Beeld – 07/04/2004)

CRADDOCK; Doreen, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Methodiste Kerk, Murrystraat, Brooklyn, Pretoria, 01/05/2004,10:00. (Beeld – 28/04/2004)

DAVIDS; Sarel Frederick, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Daspoort, Pretoria, 30/04/2004,13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 29/04/2004)

DEACON; Hendrik Pieter Christoffel * 19/01/1949 + 09/04/2004, in lewe van Weltevredenpark, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Horison, Roodepoort, 16/04/2004,14:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 16/04/2004)

DEACON; Hennie. Onthou deur jou vrou Marie, Kinders en kleinkinders Meredith, Rick, Damian, Duncan & Nicholas. André & Isabel. Marliezel, Gerhard & Tanya. (Beeld – 17/04/2004)

DE BEER; Francois Jacques, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wierda Park, Pretoria, 03/05/2004, 09:30 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld – 30/04/2004)

DE BEER; Wavell Marchant, in lewe van Randvaal, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Peachaven, distrik Vereeniging, 13/04/2004, 12:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld – 13/04/2004)

DE FREY; Monique, in lewe van Germiston, Gauteng povinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, h v Eerste Straat en Eerste Laan, Lambton, Germiston, 28/04/2004, 13:30. (Beeld – 27/04/2004)

DE KOCK; Celina Helena Sophia, in lewe van Salem Woonstel 3, Van Zylstraat, Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Ermelo, Moedergemeente, 06/04/2004,11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 05/04/2004)

DENTON; Aletta Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Norkem Park, h v Marico- en Servas de Kockstraat, Kempton Park, 02/04/2004,13:00 # Zuurfontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 01/04/2004)

DE VRIES; Timothy * Durban 24/04/2004. Gelukwensings: Eddo & Anel geluk met julle seuntjie. Baie liefde Casper, Duifie & Ruan dE VRIES, Piet, Tisha & Leanna VAN EMMENIS. (Beeld – 27/04/2004)

DIEDERICKS; Matilda Alsace Loraine + 03/04/2004. The Service will be conducted by Rev. Mark Des Fountain, from the Christ Church, Boksburg-North, 48 Fourth Street on 7 Apr.2004 at 10:30. Les, Breggie, Brad and Tara. (Beeld – 06/04/2004)

DREYER; Marthinus Petrus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 13/04/2004,10:00. (Beeld – 12/04/2004)

DRINKROW; Catharina Juliana, in lewe van Montana Park, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Daspoort, Pretoria, 30/04/2004, 11:30 # 10:00, Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. [Donasies:] St Mary's Hospice, Posbus 17012, Groenkloof, 0027. (Beeld – 30/04/2004

DU PREEZ; Martha Susanna Jacoba, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 30/04/2004,13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 29/04/2004)

DUVENHAGE; Theunis Gertzus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 02/04/2004, 11:00. (Beeld – 01/04/2004)

EDELING; Waldemar Theodore, in lewe van Kempton Park, Gauteng provisie. Verassingsdiens: NG Kerk, Birchleigh, Mopaniestraat, Kempton Park, 02/04/2004,14:00. (Beeld – 01/04/2004)

ELS; Pierre Le Roux, in lewe van Pretoria.Verassingsdiens: NG Kerk, Waterkloof, Pretoria, 03/04/2004,11:00. (Beeld – 02/04/2004)

ENGELBRECHT; Peet, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Pretoria-Wes Krematorium, 20/04/2004, 11:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 16/04/2004)

ENGELBRECHT; Peet, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Pretoria-Wes Krematorium, 20/04/2004,11:00 # Rebeccastraat Begraafplaas. (Beeld – 19/04/2004)

ENSLIN; Ebenhaezer, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein, Pretoria, 30/04/2004, 16:00. (Beeld – 30/04/2004)

ERASMUS; Johan Adam, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein, Pretoria, 21/04/2004,10:00. (Beeld – 20/04/2004)

ESTERHUIZEN; Cornel + 27/04/2004. Roudiens: Glen Methodistekerk, Garsfontein, Pretoria, 30/04/2004,13:00. Oorleef deur Lewina, Gwyneth, Corinne, Mammie, Susters en Broer. (Beeld – 30/04/2004)

FERREIRA; Stefan Grewar, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Tygerpoort, Henrylaan 51, Shere, 01/05/2004,12:00. (Beeld – 29/04/2004)

FÖLSCHER; (Baba) Stephan Dirk, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Verwoerdburgstad, 07/04/2004, 10:00. (Beeld – 07/04/2004)

FOURIE; Hendrika Mellin Retseh (Hennie), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Harmonie, Pretoria, 150/04/2004,10:00. (Beeld – 14/04/2004)

FOURIE; Jaques Daniël, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Nigel, 13/04/2004,14:00. (Beeld – 13/04/2004)

FRÖCHTENICHT; Erich Karl, in lewe van Tilera. Verassingsdiens: NG Kerk, Florandia, 21/04/2004,14:00. (Beeld – 21/04/2004)

GERBER; Jan, in lewe van Springs, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Springs-Oos, Jurgenslaan, Strubenvale, distrik Springs, 16/04/2004, 10:00 # Petersfield Begraafplaas. (Beeld – 14/04/2004)

GIOVANNI; Bertani Adelmo + 20/04/2003. Jou verlangende "blommetjie" , kinders en kleinkinders (Beeld – 20/04/2004) [in Memoriam]

GLOVER; James, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Wes, 21/04/2004,13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 21/04/2004)

GOOSEN; André, {Snr Supt-SAP Lugvleuel}, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Lewende Woord Bediening, Brummeriaweg 72, Brummeria, 23/04/2004,14:00 # 12:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 21/04/2004)

GROBLER; Huibrecht Hester, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sungardens Hospice Kapel, 03/04/2004,11:00. (Beeld – 03/04/2004)

GROENEWALD; Burgert Adriaan, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk,Kempton, h v Blouborsie- en Lorethastraat, Van Riebeeckpark, 16/04/2004,11:00. (Beeld – 15/04/2004)

HARMSE; Bartholomeus, in lewe van Claremont, Johannesburg. Begrafnisdiens: Thom Kight Kapel, h v Tiende- en Solomonstraat, Braamfontein-Wes, Johannesburg 08/04/2004, 13:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 07/04/2004)

HOLDER; Hendrina, in lewe van Primrose, distrik Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS. Kerk, h v Beaconsfield- en Tulipstraat, 07/04/2004,10:00. (Beeld – 06/04/2004)

HORNER; Clifford, in lewe van Orchards, Johannesburg. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, 02/04/2004, 12:00 # Primrose Begraafplaas, Germiston, Gauteng provinsie. (Beeld – 01/04/2004)

HUGO; Keegan Matthew * 25/03/2004. Geluk aan Morne & Catherine HUGO, trotse grootouers Jiggs & Rita HUGO en Richard & Shirley LISBEY. (Beeld – 01/04/2004)

JACOBS; Alfred Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Riebeeck Park, 08/04/2004,11:00. (Beeld – 07/04/2004)

JACOBS; Maria Jacoba (Marie), in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Arconpark, Vereeniging,16/04/2004,10:00. (Beeld – 16/04/2004)

JOUBERT; Catharina Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, Kempton Park, 07/04/2004,11:00. (Beeld – 07/04/2004)

JOUBERT; Petrus Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Sungardens Hospice Kapel, 05/04/2004, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 03/04/2004)

KEET; Gary + 20/04/2004. In Memoriam: Our deepest sympathy to Mr & Mrs Keet on the sad loss of their son Gary. Management and staff at Fugro Airborne Surveys. (Beeld – 27/04/2004)

KLEINGBIEL; Christine Steytler, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sungardens Hospice Kapel, 21/04/2004, 09:30. (Beeld – 20/04/2004)

KOEKEMOER; Carl Albertus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Bet-el Familieaanbidding Sentrum, Harperlaan 138, Benoni, 07/04/2004,11:00 # Rynsoord Begraafplaas, Benoni. (Beeld – 06/04/2004)

KOEKEMOER; Joseph William, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Lig en Lewe, Jacobstraat 105, Albemarle, Norton Small Farms, 16/04/2004,14:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, disrtik Germiston. (Beeld – 15/04/2004)

KOTZÉ; Barend Petrus Jacobus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 08/04/2004,10:00. (Beeld – 07/04/2004)

KRAUSE; Benjamin + 03/04/2004. Oorleef deursy vrou Anna, kinders, kleinkinders en familie (Beeld – 07/04/2004)

KRAUSE; Hendrik Paul (Hennie) + 25/04/2004, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Ouklip, Aloeweg 4, Wallmansthal, (Argilla) waargeneem deur Ds. Liesl KRAUSE-WIID, 05/05/2004. (Beeld – 30/04/2004

KRIEL; Alexander Floris, in lewe van Mc Alpinestraat 30, Malvern-Oos, Johannesburg. Verassingsdiens: NG Kerk, Kensington, Johannesburg, h v Pandora- en Kingstraat, Malvern, 26/04/2004,14:00. (Beeld – 23/04/2004) [Doves Germiston]

LABUSCHAGNE; Anna Susanna Elizabeth, in lewe van South Hills, Johannesburg. Begrafnisdiens: Sanctuary of light, h v Webber- en Lindsaylaan, Germiston, Gauteng provinsie, 08/04/2004,10:00 # Primrose Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld – 07/04/2004)

LABUSCHAGNE; Emerentia Johanna * 15/09/1920 + 28/03/2004. (Beeld – 02/04/2004) [In Memoriam]

LEMMER; Esther, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Mooifontein, 16/04/2004,11:00 # Mooifontein Begraafplaas. (Beeld – 15/04/2004)

LE ROUX; Rita, in lewe van Pretoria. Dankdiens: Eastgate Christian Church, Zambesiweg, Derdepoort, 17/04/2004,15:00. [Donasies:] Downsindroomvereniging, Hofmeyerweg 54, Lyttelton Manor, Pretoria. (Beeld – 16/04/2004)

LOUBSER; Gerhard * 20/12/1950 + 29/04/2003. In Memoriam: Ek sal Pa altyd liefhê en ek dra Pa in my hart. Liefde - Pa se Dogter. (Beeld – 29/04/2004)

MAJOOR; Julian Marcel, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Doxa Deo Oos Kampus, Hoewe 7, Atterburyweg, Olympus, 30/04/2004,14:00. Veras. (Beeld – 29/04/2004)

MARAIS; Eugene Wilfred, in lewe van Thabazimbi, Limpopo provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Akasia, 21/04/2004,10:00. (Beeld – 21/04/2004)

MARX; Christiaan Lourens, in lewe van Springs, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Eric Holdtmansaal, Tweedie Park, Brakpan, Gauteng provinsie, 08/04/2004,14:00 # Brakpan Begraafplaas. (Beeld – 07/04/2004)

MEYER; Cornelia Susanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oosterlig, 28/04/2004,15:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 27/04/2004)

MEYER; Petrus Johannes, in lewe van Wilgerpark 13, Die Wilgers, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Meyerspark, Pretoria, 08/04/2004, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 07/04/2004)

MOLL; Juliana, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Boksburg-Suid, Jubileeweg, 2104/2004, 11:00 # Boksburg Suid Streek Begraafplaas. (Beeld – 20/04/2004)

MOYSES; William Walter Percy, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Doxo Deo Kerk, Oos Kampus, 30/04/2004, 11:00. (Beeld – 30/04/2004)

MURPHY; Susara Johanna Petronella, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Garsfontein, Pretoria, 22/04/2004,13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 21/04/2004)

NAGEL; Jan Abraham, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Magalieskruin,19/04/2004,11:00 # 09:30, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 16/04/2004)

NELL; Andrew, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Valhalla-Suid, Pretoria, 28/04/2004, 09:30. (Beeld – 27/04/2004)

NIENABER; Theunis Gerhardus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Totiusdal, 20/04/2004,11:30 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 19/04/2004)

NIEUWENHUIS; Harriet Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Valleisig, 29/04/2004, 14:00. (Beeld – 28/04/2004)

NORRIS; Margaret (Johannes, Nicolas), in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Immanuel Mannaland, Pad no.5, Hoewe 7, Brentwoodpark, Benoni, 150/04/2004,14:00. (Beeld – 14/04/2004)

OBERHOLZER; Marie Jacoba, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Tuine, Schurmannslaan, 07/04/2004,10:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 06/04/2004)

PAGEL; Trud, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Garsfontein, Emmie Hartmanstraat 285, Garsfontein, 30/04/2004,10:00 # Pretoria-Oos Benoni. (Beeld – 28/04/2004)

PELSER; Johannes Gerhardus (Hans), in lewe van Magalieskruin, Pretoria. Verassingsdiens: NG Gemeente, Magalieskruin, 21/04/2004,10:00. [Donasies:] Sungardens Hospice. (Beeld – 21/04/2004)

PETERS; Gerhardus Johannes, in lewe van Karen Park, Pretoria. Verassingsdiens: Rooms Katolieke Kerk, Pretoria-Noord, 13/04/2004,14:00. (Beeld – 12/04/2004)

POTGIETER; Helena Wilhelmina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Sungardens Hospice Kapel. 19/04/2004,13:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 16/04/2004)

PRINSLOO; Adriaan Daniel (Danie), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Môregloed, 08/04/2004,13:00 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld – 08/04/2004)

RAUTENBACH; Lukas Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wes-Moot, Pretoria,19/04/2004 om 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 17/04/2004)

REYNEKE; Jan Harm Thomas, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Arcadia, Pretoria, 23/04/2004,10:00 # 09:00, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 22/04/2004)

RILEY; George William, in lewe van Witfield, Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Conerstone Kerk, Benardweg, van Battenweg, Morninghill, Bedfordview, Germiston, 23/04/2004,11:00. (Beeld – 22/04/2004)

ROODT; Rita, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 26/04/2004, 14:00. (Beeld – 27/04/2004)

SACHSE; Heinrich, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Pretoria, 30/04/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 29/04/2004)

SHARP; Hannetjie, in lewe van Valhalla, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Valhalla, h v Fergus- en Bothmastraat, 13/04/2004,11:00 # Thaba Tshwane (Voortrekkerhoogte) Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 13/04/2004)

SIEBERT; Susanna Elizabeth * 28/03/1937 + 01/04/2004. Oorleef deur man Frank en oorblywende kinders Anthony en Charlene. (Beeld – 06/04/2004)

SINGELTON; Jan, in lewe van Springs, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Selection Park, Yvonneweg 15, Springs, 08/04/2004,10:00 # Petersfield Begraafplaas. (Beeld – 06/04/2004)

SNYMAN; Alwyn Petrus + 18/04/2004, in lewe van Reebok, Wes-Kaapprovinsie. Troosdiens: Geref Kerk, Mosselbaai, Wes-Kaapprovinsie, 24/04/2004, 09:00 # 10:00, Hartenbos Begraafplaas, Wes-Kaapprovinsie. (Beeld – 23/04/2004) [Doves Goodall. & Williams, Mosselbaai]

STEYN; Joseph Petrus Hermanus + 05/04/2004, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ons Vader. Onthou deur Johan en Loretta. (Beeld – 07/04/2004)

STRYDOM; Johannes Jacobus (Hannes), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Pinkster Protestante Kerk, h v Winnie- en Haveohstraat, Tedstoneville, 29/04/2004,11:00 # Suidpark Begraafplaas, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 29/04/2004)

SWANEPOEL; Cornelius Nicolaas (Corrie) +14/04/2004, in lewe van Kleinmond, Wes-Kaapprovinsie [voorheen Brakpan, Gauteng provinsie]. Gedenkdiens: NG Kerk, Kleinmond, 19/04/2004,14:00. (Beeld – 16/04/2004)

VAN DER MERWE; Johann Frederik, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Novis Vita Kerk, Tiptolstraat, Silverton, Pretoria, 02/04/2004, 12:00 # 13:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 01/04/2004)

VAN DER MERWE; Johanna Petronella, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Bronberg.02/04/2004, 09:30. (Beeld – 01/04/2004)

VAN DEN BERG; Philip, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Centurion, Pretoria, 23/04/2004, 12:00 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld – 23/04/2004)

VAN DER MERWE; Willem Gerhardus, in lewe van Pretoria-Noord. Verassingsdiens: NG Kerk, Haakdoornboom, 22/04/2004,14:00. (Beeld – 21/04/2004)

VAN DER WALT; Andries + 20/04/2004. In Memoriam: Our deepest sympathy to Mr & Mrs Keet on the sad loss of their son Andries. Management and staff at Fugro Airborne Surveys. (Beeld – 27/04/2004)

VAN NIEKERK; Cornelius Paulus Jacobus, in lewe van SAVF Tehuis Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: SAVF Tehuis Ermelo, 15/04/2004,11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld – 14/04/2004)

VAN NIEKERK; Jeanetta Renetta Maria, in lewe van Discovey, Roodepoort, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Roodepoort Sentrum vir Bejaardes Kapel, Robensenlaan, Discovery, 05/04/2004,10:00. (Beeld – 03/04/2004)

VAN NIEKERK; Phyllis Elizabeth Martha, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: GBA Kapel, h v New- en Joubertstraat, Germiston, 16/04/2004,10:00 # Primrose Begraafplaas. (Beeld – 16/04/2004)

VAN RENSBURG; Hendrik Christoffel, in lewe van Pretoria, Begrafnisdiens: Lede in Christus Kerk, Pretoria-Noord, 19/04/2004, 09:30 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 17/04/2004)

VAN STADEN; Baba, in lewe van Honingsneskrans. Begrafnisdiens: Nuwe Apostoliese Kerk, Pretoria-Noord, 23/04/2004, 09:30. (Beeld – 23/04/2004) [Avbob Pretoria-Noord]

VAN TONDER; Andries Jacobus, in lewe van Springs, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Presidents Oord, Strakoschstraat, Petersfield, distrik Springs, Gauteng provinsie, 30/05/2004, 14:00. (Beeld – 30/04/2004)

VAN WYK; Elsie Catharina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Selrose Park Aftree-oord, 08/04/2004,10:00 # 12:00, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 07/04/2004)

VENTER; Juan (Tjoppie) * 16/03/1961 + 01/04/2004.Oorleef deur Riana, André en Pierre. (Beeld – 07/04/2004)

VERLAAN; Cornelis (Cor), in lewe van Centurion, Pretoria. Gedenkdiens: Volle Evangelie Kerk van God in SA, Centurion, Stasiestraat 84, Lyttelton, 16/04/2004,14:00. Oorleef deur Eggenote Alma, kinders Rob en Hanie, oupa van Marcel en Monique. [Donasie:] Hospice, Centurion, Northstraat 1, Lyttelton Manor. (Beeld – 15/04/2004)

VILJOEN; Henning Abraham, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Kempton Park-Oos, 01/04/2004,12:00, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 01/04/2004)

VOGEL; Dawid Zacharias, in lewe van Sinoville, Pretoria-Noord. Roudiens: AGS Kerk, Sinoville, 06/04/2004,13:30. Grafdiens 12:30, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 06/04/2004)

VORSTER; Martin Allet, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Raslouw, 15/04/2004, 10:00. (Beeld – 14/04/2004)

VOSSER; Gerhardus Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Valleisig, 22/04/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 21/04/2004)

WATSON; André Derick, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sun Gardens Hospice Kapel, 16/04/2004, 09:00. (Beeld – 16/04/2004)

WEPENER; Willem Abraham, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ou Apostoliese Kerk, Garsfontein, Pretoria, 07/04/2004, 09:30. (Beeld – 06/04/2004)

WILLEMSE; Maria Dorothea, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Harmonie, 03/05/2004,10:30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 30/04/2004)

WOLFAARDT; Annelie C * RADLOFF + 20/04/2004. Herdenkingsdiens: NG Kerk, Schoemansville, Hartbeespoort, 24/04/2004, 09:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. [Donasie:] Kankervereniging. (Beeld – 22/04/2004)

WOLTER; Colette, in lewe van Centurion, Pretoria. Dankdiens: Lewende Woord Bediening, Brummeriaweg 72, Brummeria, 23/04/2004,11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 21/04/2004)

Twee 16 jarige boesemvriende, Julian MAJOOR en Stefan FERREIRA, van Pretoria is dood nadat hulle op 'n pretrit teen 'n polisiemotor gebots het. Jaco THERON (16) is lig beseer. Die seuns het sonder die ouers, FERREIRA, se medewete gaan rond ry. Julian se ouers is Marguerite en Johan MAJOOR en sy broers is Sean(20) en Michael(7). Stefan se ouers is Cheryl en Niel FERREIRA en sy broers is JP(20) en Ryan(19) Berig deur Liela MAGNUS van Beeld.Verwys na onderstaande Verassingsdienste! (Beeld – 29/04/2004)

 


Symbols and abbreviations used:

* = gebore / born
+ = sterf / died
x = getroud / married
# = begrawe / buried
d v = dogter van / daughter of
s v = seun van / son of
AGS = Apostoliese Geloofsending / Apostolic Faith Mission
OA Kerk = Ou Apostoliese Kerk / Old Apostolic Church
Geref Kerk = Gereformeerde Kerk / Reformed Church
NG Kerk = Nederduits Gereformeerde Kerk / Dutch Reformed Church
NH Kerk = Nederduits Hervormde Kerk / Reformed Church
AP Kerk = Afrikaanse Protestante Kerk / Afrikaans Protestant Church
RKK/RCC = Rooms Katolieke Kerk / Roman Catholic Church
PPK/PPC = Pinkster Protestante Kerk / Protestant Pentecostal Church.
  • Hits: 11195