Skip to main content

galleryLogo_sm

Beeld

Beeld 2004 03 March

ACKERMAN; Naomi Hester, in lewe van Avondrus Ouetehuis, Monumentweg, Duncanville, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Herman Steyn, Senator Roodweg, Duncanville, 25/03/2004, 11:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld – 26/03/2004)

ANDERSON; Dudley + 18/03/2004, in lewe van Pretoria. Oorleef deur eggenote en kinders. Verassingsdiens: Mothwa Haven Kapel, Booysensstraat 353, Eloffsdal, Pretoria, 23/03/2004,10:00. (Beeld – 20/03/2004)

BADENHORST; Lambert Hendrik, in lewe van Helderkruin. Verassingsdiens: NG Kerk Wilgespruit, 26/03/2004, 11:00. (Beeld – 26/03/2004)

BEZUIDENHOUT; Erasmus Albertus (Rassie) * 05/04/1947 + 10/03/2004, in lewe van Botrivier, Wes-Kaapprovinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Alberton, Gauteng provinsie, 17/03/2004,11:00 # Alberton Begraafplaas. (Beeld – 17/03/2004)

BOTHA; Johan Louis, in lewe van Sinoville, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin, Pretoria, 01/04/2004, 09:30. (Beeld - 31/03/2004)

BOTHA; Rita, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Knightstraat, Danville, Pretoria, 29/03/2004, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld – 26/03/2004)

BRAND; Jean Janet Hogg, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Princess Christian Home Kapel, Middelstraat, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 26/03/2004, 10:00. (Beeld – 26/03/2004)

BRUMMER; Rachel Susanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Queenswood, Garrettlaan, Queenswood, Pretoria, 03/03/2004, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 03/03/2004)

BURGER; Aletta Petronella (Ouma Nellie), in lewe van Pretoria. Grafdiens: 29/03/2004,11:00 # Zandfontein Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld – 26/03/2004)

CAMPBELL; Douglas John, in lewe van Kronendal Aftree-Oord, Pretoriusstraat, Arcadia, Pretoria. Verassingsdiens: St Columba's Presbiteriaanse Kerk, h v Hilda- en Schoemanstraat, Hatfield, Pretoria, 31/03/2004,11:00. (Beeld – 30/03/2004)

CAMPBELL; Persephone Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Pretoria Suid-Oos, 17/03/2004,14:00. (Beeld – 17/03/2004)

CARR; Jacomina Hendrina Magrietha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Rietfontein-Noord, h v Louis Trichardtstraat en 24e Laan, Rietfontein-Noord, Pretoria, 23/03/2004, 12:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas, 10:00. (Beeld – 19/03/2004)

CILLIÉ; Isabella * Viviers 23/04/1934 + 22/03/2004. Word oorleef deur Charl, kinders en kleinkinders. (Beeld – 24/03/2004)

CILLIERS; Brett Donovan, in lewe van Croyden, Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente, Kempton Park, 25/03/2004,10:00 # Zuurfontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 24/03/2004)

COETSER; Susara Aletta, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Florandia, 23/03/2004,12:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 22/03/2004)

COLEMAN; Ronald Edward * 08/01/1931 + peacefully 09/03/2004, after a long illness. Husband of Christine, Memorial Service: 15/03/2004, 14:00, Mandeville Club,10th Street, Bezuidenhout Valley, Johannesburg. (Beeld – 11/03/2004)

CONNELLY; {Mrs} Kay * Scotland 11/03/1904, arrived South Africa 1912, aged 8. Presently of Candlewood Street, Sasolburg, Free State Province. Daughter, Joyce RHEEDER also * 11 March. Four generations all live in the same house in Candlewood Street. (Vaal Ster – 22-26/03/2004)

CONRADIE; Thomas Albertus, in lewe van Linden. Verassingsdiens: NG Kerk, Vyfde Straat, Linden, 30/03/2004,11:00. (Beeld – 27 & 30/03/2004)

DE WITT; Ernst Hendrik (Koning), in lewe van Heidelberg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Heidelberg, 10/03/2004,11:00 [ naam van begraafplaas nie gepubliseer nie]. (Beeld – 09/03/2004)

DORMEHL; Rita, in lewe van Elsburg, distrik Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kerkstraat, Elsburg, 16/03/2004,10:00. (Beeld – 15/03/2004)

DRY; {Inspekteur} Julian lu Rock * Johannesburg 11.1.1974 + gewelddadig (vermoor) Lion's Den kroeg, Ontdekkersweg, Roodepoort, Wes-Rand, Gauteng provinsie 21.03.2004. In lewe van die Misdaadvoorkomingseenheid, SAPD, Randfontein, Wes-Rand, Gauteng provinsie, woonagtig op "Elandsfontein" 277, distrik Randfontein. Oorleef deur vrou Ronel * LAMBRECHTS * 17.01.1971, dogters Zelmarie * 5.8.2000 en Tanel * 29.06.2002, ouers Johan Jacob en Jacoba Frederika Cornelia Dry. (Beeld - 22/03/2004:01 & Boedel M/P 9289/04)

DU PLESSIS; Johanna Helena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Bronberg, Sunnyside, Pretoria, 25/03/2004, 10:30 # 9:30 [ naam van begraafplaas nie gepubliseer nie]. (Beeld – 25/03/2004)

DU PLOOY; Catharina Elizabeth, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Voortrekker Kerk, Charl Cilliersstraat, Boksburg-Noord, 20/03/2004, 09:30 # Suid-Park Begraafplaas, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld – 19/03/2004)

DU TOIT; Ben + 28/02/2004. [ingestuur deur] Leonard Dingler. Kontak gesin: 082-770-9059. (Beeld – 01/03/2004)

ENGELBRECHT; Maria Magdalena, in lewe van Dinwiddie, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Ermelo, h v Fourie- en Sluiterstraat, 31/03/2004, 11:00 # Ermelo Begraafplaas, Mpumalanga provinsie. (Beeld – 30/03/2004)

ENSLIN; Rayn, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Verwoerdburgstad, Centurion, 24/03/2004, 13:00 # Monavonie Begraafplaas, Centurion, distrik Pretoria. (Beeld – 24/03/2004)

ERASMUS; Lourens Johannes Rasmus (JR). Begrafnisdiens: NH Kerk, Newlands, Pretoria, 21/01/2004,11:00 [ naam van begraafplaas nie gepubliseer nie]. (Beeld – 08/03/2004)

ESTERHUIZEN; Frederik Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Doornkloof, 25/03/2004, 13:00 # Monavonie Bgraafplaas, Centurion, distrik Pretoria. (Beeld – 25/03/2004)

EVANS; Edward Philip (Ted) * 1928 + 26/03/2004.Beeld – 30/03/2004)

FERREIRA; Marthinus Johannes, in lewe van Meyerton, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Chrissiesfontein, 17/03/2004,14:00 # Meyerton Begraafplaas. (Beeld – 17/03/2004)

FOURIE; Johannes Wilhelmus, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, h v Eerste Straat en Eerste Laan, Lambton, Germiston, 10/03/2004,12:00 # Suidpark Begraafplaas, Elspark, distrik Germiston. (Beeld – 09/03/2004)

FOURIE; Maria Aletta, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria, 04/03/2004,13:00. (Beeld – 03/03/2004)

FOURIE; Wilhelmina Ruth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Florandia, distrik Pretoria-Noord, 01/04/2004,14:00. (Beeld - 31/03/2004)

FREYSEN; Justus Terblanche, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Faerie Glen, 16/03/.2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 15/03/2004)

GEBHARD; Poli * 01/11/1973 + skielik 20/03/2004. Roudiens:Kapel te Universiteit van Pretoria, Ringpad, 31/03/2004,12:00. (Beeld – 25 & 30/03/2004)

GEORGIADES; Menas + 01/03/2004, Will be missed by Beverley, children Jayson, Alexia & Andria, mother Vasilia, sister Joanne, Danil, Sebastion & Gabriella. (Beeld – 03/03/2004

GERBER; Emmie, in lewe van Klopperpark, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, h v Lucy- en Sherwoodlaan, Primrose, Germiston, 17/03/2004, 11:00 # Primrose Begraafplaas. (Beeld – 15/03/2004)

GEY VAN PITTIUS; Susara Johanna (Sarie) * VAN DER MERWE 06/03/1953 + 25/03/2004, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provisie. Verassingsdiens: NH Kerk-Suid, Vanderbijlpark, 27/03/2004,14:00. [Asnis: Muur van herinnering, NH Kerk-Suid, h v Rossini Boulevard en Prinsloostraat, Vanderbijlpark] (Beeld – 27/03/2004)

GLINNISTER; Alida Barendina, in lewe van Rynfield, Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: 16/03/2004,11:00 [plek nie gepubliseer nie]. (Beeld – 19/03/2004)

GROBLER; Cornelius Josephus Jansen, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Bonaero Park, Benoni, Gauteng provinsie, 03/03/2004,11:00. (Beeld – 03/03/2004)

GROMER; Leopold, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: RCC, Pretoria-Wes, 27/03/2004,10:00 # Stoet vertrek na Skeerpoort. (Beeld – 25/03/2004)

GRUNDLINGH; Faan, in lewe van San Serino. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Randburg, Derdestraat, Northwold, Randburg, Gauteng provinsie, 03/03/2004,11:00 # 09:45, Wespark Begraafplaas, Johannesburg.(Beeld – 01/03/2004)

HACKE; Friedel, in lewe van Tivolie 45, Berglaan, Flourauna, distrik Pretoria-Noord. Roudiens: St Peters Lutherse Kerk, Skinnerstraat 295, 10/03/2004,12:00. Veras. (Beeld – 09/03/2004)

HARLEY; Susanna Johanna, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Unitaspark, distrik Vereeniging, 12/03/2004,15:00. (Beeld – 12/03/2004)

HEUKELMAN; Rachel Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Faerie Glen, Pretoria, 26/03/2004, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 25/03/2004)

HOBBS; Derick * 14/10/1964 + 08/03/2003. Onthou as Pappa, deur Chiney en Candice. (Beeld – 08/03/2004)

HOFMEYER; Johanna Petronella Lourenci, in lewe van Johannesburg. Gedenkdiens: NG Kerk Parkkruin, Parkview, Johannesburg, 19/03/2004,13:00. Veras. (Beeld – 18/03/2004)

HOLLENBACH; Willem Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Moedergemeente, 12/03/2004, 10:00 # Zuurfontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 12/03/2004)

HORNE; Francois S + 19/03/2004: Begrafnisdiens: NH Kerk, Horison, Roodepoort, Gauteng provinsie, 26/03/2004, 11:00. (Beeld – 26/03/2004)

JANSE VAN RENSBURG; Georg Frederick, in lewe van Sonlandpark,distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Sonlandpark, distrik Vereeniging, 04/03/2004, 11:00. (Beeld – 05/03/2004)

JANSE VAN RENSBURG; Johanna Sophia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Oos-Moot, Pretoria, 04/03/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 03/03/2004)

JANSEN; Catherine Liza Frances, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Mooifontein Kapel, 13/03/2004,10:00 # Mooifontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 12/03/2004)

JONKER; Rachel Leigh * Kaapstad 05/03/2004 vir Anton en Lindi. Suster van Matthew en Shaun. (Beeld – 11/03/2004)

JORDAAN; Cornelia Johanna, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Christelike Geref Kerk, Vereeniging, 08/03/2004,14:00 # Jacobskop Begraafplaas,distrik Vereeniging. (Beeld – 06/03/2004)

JOUBERT; Carel Frederik, in lewe van Sinoville, distrik Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NH Kerk, Montana, Pretoria-Noord, 15/03/2004, 12:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 13/03/2004)

JOUBERT; Francois * 10/03/1935 + 26/02/2004, in lewe van Cullinan, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Primier Myn, Cullinan, 03/03/2004,12:00. (Beeld – 01/03/2004)

KAPP; Johannes Adriaan, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 08/03/2004, 09:30. (Beeld – 06/03/2004)

KASSELMAN; Aletha, Sophia (Alet), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Emerentiastraat, Meyerspark, Pretoria, 26/03/2004, 12:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 24/03/2004)

KOTZE; Charles Henry, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AGS Kerk, Brits, Noordwesprovinsie, 17/03/2004, 11:00 (Beeld – 17/03/2004)

KOTZE; (v) (+). Oorleef deur man Gert en kinders. Meegevoel van broer Pen en Anna Kotzé, Durbanville, Wes-Kaapprovinsie. (Beeld – 17/03/2004)

KOTZÉ; Johanna Wilhelmina + 77jr. Oorleef deur Mias, Theuns, Thys, Sus, Peet, Debbie en Gerhard. (Beeld – 17/03/2004)

KRIGEL; Marthinus Jacobus Hendrik, in lewe van Kliprivier, distrik Johannesburg. Verassingsdiens: Ou Apostoliese Kerk, Charl Cilliersstraat, Alberton-Noord, Gauteng provinsie, 17/03/2004,14:00. (Beeld – 17/03/2004)

KRUGER; Benrol Günter, in lewe van Rynoue Landbouhoews, distrik Pretoria. Grafdiens: 29/03/2004, 12:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. Kerkdiens daarna: NG Kerk, Kameeldrif, distrik Pretoria. (Beeld – 27/03/2004)

LABUSCHAGNE; Cecilia Hendrihetta, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, 04/03/2004,15:00. (Beeld – 04/03/2004)

LE ROUX; Marthinus Hermanus, in lewe van Sonlandpark, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Sonlandpark, 30/03/2004, 14:00. (Beeld - 31/03/2004)

LEWIS; David, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Grafdiens: Volle Evangeliese Kerk, Vanderbijlpark, Gauteng provinsie, 29/03/2004, 14:00 # Vanderbijlpark Begraafplaas. (Beeld – 30/03/2004)

LEWIS; V J + 22/03/2004. Gedenkdiens: Corpus Christi Anglikaanse Kerk, 29/03/2004, 15:00. [ingestuur deur] Humphrey, Karin, Linda en familie. (Beeld – 27/03/2004)

LIEBENBERG; Pieter, in lewe van Centurion, distrik Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Wierdapark-Suid, Cotielaan 306, Raslouw, Centurion, 03/03/2004, 14:00. (Beeld – 01/03/2004)

LIEBENBERG; {Privaatspeurder} Ricus * Randfontein, Wes-Rand, Gauteng provinsie 25.8.1971 + gewelddadig (vermoor) Lion's Den kroeg, Ontdekkersweg, Roodepoort, Wes-Rand, Gauteng provinsie 21.03.2004. In lewe van Swan Place 16, Populierstraat Greenhills, Randfontein, ongetroud en 'n voormalige polisieman. Oorleef deur ouers Reynold en Susanna Magdalena Gertruida Liebenberg, van Wildebeesstraat 49, Greenhils, Randfontein. (Beeld - 22/03/2004:01 & Boedel M/P 9382/04)

LINDEQUE; Catharina Wilhelmina, in lewe van Akasia, distrik Pretoria-Noord. Verassingsdiens: NG Kerk, Wonderpark, Pretoria, 17/03/2004, 9:30. (Beeld – 17/03/2004)

LOMBARD; Jan Alwyn, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk Kempton-Noord, Kempton Park, 10/03/2004,11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld – 09/03/2004)

LOMBARD; Martinus Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AGS Kerk, Môregloed, Pretoria, 18/03/2004, 10:00. (Beeld – 17/03/2004)

LOURENS; Cornelius & Olive + gewelddadig (vermoor) verlede naweek op hulle plaas te Hekpoort, distrik Krugersdorp, Gauteng provinsie, albei 79jr en x 53jr. Ouers en grootouers van Ian, Penny, Casey en Shannon, Denise, Trevor, Preston, Clair, Caleb en Hanna. Memoriamdiens: NG Kerk, Skeerpoort, tussen Pretoria en Krugersdorp, Gauteng provinsie 20/03/2004, 10:00. (Beeld – 18/03/2004)

MAARTENS; Hansie, in lewe van Brixton, Johannesburg. Begrafnisdiens: NG Kerk, Killmorelaan-Oos, Crosby, Johannesburg, 16/03/2004, 11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 15/03/2004)

MALAN; Jacobus Marthinus, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Noord, 02/03/2004,12:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 01/03/2004)

MARAIS-BURGER; Louis Rowan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: 12/03/2004, 10:00 # Zandfontein Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld – 12/03/2004)

MARÉ; Andries Bernardus Wessels, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Moreletapark, Pretoria, 25/03/2004,14:00. (Beeld – 24/03/2004)

MAREE; Mieta Susara Maghrietha, in lewe van Kempton Park-Wes, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Trinity United Kerk, 19/03/2004,10:30. (Beeld – 18/03/2004)

MARITZ; Alexander, in lewe van Pretoria. Roudiens: AGS-Herlewingssentrum, 08/03/2004, 12:30 # Zandfontein Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld – 06/03/2004)

MARITZ; Anna Elizabeth * BICCARD, voorheen HATTINGH + 22.03.2004. Roudiens: St. Patrick's Katolieke Kerk, Voortrekkerstraat, Swellendam, Wes-Kaapprovinsie, 27.03.2004, 15:00. (Beeld – 26/03/2004)

McDONALD; Danie, in lewe van Centurion, distrik Pretoria. Begrafnisdiens: AGS van SA, Nuwe Lewe, Alettastraat, Raslouw, Centurion, 26/03/2004,11:00. (Beeld – 24/03/2004)

MEERHOLZ; Paul + Knysna 17/03/2004, in lewe van Knysna, Wes-Kaapprovinsie. Oorleef deur vrou, Irene, kinders Delene, Estelle, Johann en Martin. Gedenkdiens: St Columba's Kerk, Lurganweg 45, Parkview, Johannesburg, 26/03/2004,10:30. (Beeld – 20/03/2004)

MEYER; Johan, in lewe van Andeon, Pretoria. Dankdiens: NH Kerk, Magaliesmoot, Kameeldrif-Wes, distrik Pretoria-Noord, 19/03/2004,10:00. (Beeld – 18/03/2004)

MILLAR; Lambert & Tina, Vier hul 50 ste Huweliksherdenking. [ingestuur deur] Lester en Jessie. (Beeld – 27/03/2004)

MYBURG; {mev} (Lettie), onlangs 90ste verjaardag gevier. Woon: Huis Meyerton Tuiste vir Bejaardes, Meyerton, distrik Vereeniging, Gauteng provinse. Sy het twee kinders, drie kleinkinders en agt agterkleinkinders. (Vaal Ster – 22 -26/03/2004)

MYBURGHT; Jeanette Johanna Catharina, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente h v Felix- en Stowostraat, Sasolburg, Vrystaat provinsie, 19/03/2004,11:30 # Sasolbug Begraafplaas. (Beeld – 18/03/2004)

NAGEL; Cornelia Anna Isabella (Corné), in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Barberton, Mpumalanga provinsie, 30/03/2004, 10:30 # Barberton Begraafplaas. (Beeld – 30/03/2004)

NAUDE; Francois, in lewe van Wierda Park, Centurion, distrik Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, Gauteng provinsie, 04/03/2004,11:00. (Beeld – 04/03/2004)

NORTJE; Nicolaas Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, 19/03/2004,14:00. (Beeld – 19/03/2004)

ODENDAAL; Cornelius Janse, in lewe van Ifafa Beach, KwaZulu-Natal provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Scottburgh, KwaZulu-Natal provinsie, 18/03/2004,10:00. (Beeld – 18/03/2004)

OLIVIER; Elizabeth (Bettie) * 18/04/1915 + 19/03/2004. Oorleef deur dogters Hester en Jana en kleinkinders Beth en Jacqueline en hul gesinne. (Beeld – 24/03/2004)

OOSTHUIZEN; Almeroe (Al) + Angola s v Oozy en Ann. Meegevoel van Marianna, Megan, Pierre, Breyten en Rita. (Beeld – 27/03/2004)

OOSTHUIZEN; Elsie Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Wonderboom, Pretoria, 12/03/2004, 12:00. (Beeld – 11/03/2004)

OTTO; Ruth, in lewe van Fochville, Noord-Wes provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Losberg, Kerkstraat, Fochville, 20/03/2004,11:00 # Fochville Begraafplaas. (Beeld – 19/03/2004)

PATERSON; Ann Barbara * PETERS + 19/03/2004. Sympathy from Edna St Vincent, Milly and Henriette. Afskeidsdiens: Mooikloof Kapel, Pretoria, 26/03/2004,15:00. (Beeld – 24 & 25/03/2004)

PEENS; Johan, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Moedergemente, Nigel,

13/03/2004,10:00 # Plaas Rietpoort, distrik Nigel. (Beeld – 11/03/2004)

PELSER; Irene, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Woord en Lewe Kapel, h v Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand, Boksburg, 04/03/2004,11:00 # Boksburgse Substreek Begraafplaas. (Beeld – 03/03/2004)

PHILLIPS; David Henry Jansen, in lewe van Duncanville, distrik Vereniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Duncanville, Vereniging, 08/03/2004,14:00. (Beeld – 06/03/2004)

PIENAAR; Johannes Theodorus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Elarduspark, Pretoria, 15/03/2004, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 13/03/2004)

PITOUT; Susina Maria Susanna, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Nigel, 19/03/2004,10:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld – 17/03/2004)

POUSTIE; James Ian, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Little Company of Mary Kapel, George Storrarweg, Groenkloof, Pretoria, 25/03/2004,10:00. (Beeld – 25/03/2004)

PRETORIUS; Edith Louise, in lewe van Pretoria. Roudiens: Geref Kerk, Waterkloofrand, h v Dey- en Langestraat, New Muckleneuk, Pretoria, 05/03/2004, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas, 10:00. (Beeld – 03/03/2004)

PRETORIUS; Simon Antonie * Roodepoort, Wes-Rand, Gauteng provinsie 20.10.1960 + gewelddadig (vermoor) Lion's Den kroeg, Ontdekkersweg, Roodepoort 21.03.2004. In lewe die eienaar van die Lions Den kroeg en woonagtig by Maimestraat 17, Roodekrans, Roodepoort. Oorleef deur ÷de vrou Marisa Jeanette, seuns Xander en Reynardt en sy ma Jacoba. (Beeld - 22/03/2004:01 & Boedel M/P 18653/04)

REYNECKE; Frederik + Unitas hospitaal, Centurion, distrik Pretoria. Oorleef deur Mattie en kinders Petra, Thys en Frikkie. Dank aan Frederik se oud-kollegas van Winmed-Oos. (Beeld – 17/03/2004)

ROESMA; Rienk, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Alkantrant, Lynnwood, Pretoria, 01/04/2004,10:30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 31/03/2004)

ROSSOUW; Dorothea Cornelia, in lewe van Verwoerdburg [née Centurion], distrik Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, The Reeds, Centurion, 03/03/2004, 09:30 # Ou Verwoerdburg Begraafplaas, Centurion, distrik Pretoria. (Beeld – 03/03/2004)

SAAYMAN; {Dr} Henry Martin, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 29/03/2004, 13:00. (Beeld – 27/03/2004)

SCHEEPERS; Johannes Hermanus, in lewe van Arconpark, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens van: NG Kerk, Arconpark, 31/03/2004,14:00. (Beeld - 31/03/2004)

SOLOMON; Gerhard Adriaan + 12/03/2004, in lewe van Pretoria. Was eggenoot, pa, oupa en broer van Des en familie. Verassingsdiens: Metodiste Kerk, Eeufeeslaan 287, Pretoria-Noord, 18/03/2004, 12:00. (Beeld – 17/03/2004)

SPRINGHALL; Lionel Patrick, in lewe van Edenvale, distrik Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Ou Apostoliese Kerk, 13de Laan 33, Edenvale, 10/03/2004,12:00. (Beeld – 09/03/2004)

STRYDOM; Hettie * VAN DIJKHORST, in lewe van Centurion, distrik Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk Rooihuiskraal, Konstanttynstraat, The Reeds, Centurion, 02/03/2004,15:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 01/03/2004)

SWANEPOEL; Hendrik Jacobus (Hennie), in lewe van Elspark, distrik Germiston, Gauteng provinsie.Verassingsdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg, 26/03/2004,14:00. (Beeld – 25/03/2004)

SWANEPOEL; Jacques, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein, distrik Pretoria, 04/03/2004, 12:00. (Beeld – 03/03/2004)

SWANEPOEL; Johanna Frederika, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Villieria, Pretoria, 08/03/2004, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 06/03/2004)

TOLLIG; Sabina Apolonia. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Silverton, Pretoria, 18/03/2004, 12:00 # [begraafplaas nie gepubliseer nie]. (Beeld – 17/03/2004)

VAN DEN BERG; Aletta Sophia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Magalieskruin, distrik Pretoria-Noord, 03/03/2004,10:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord, 09:00. (Beeld – 01/03/2004)

VAN DEN BERG; John Antony, in lewe van Vaal Marina, distrik Meyerton, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Drie Riviere-Oos, distrik Vereeniging, 26/03/2004,14:00, Kookrus Begraafplaas, distrik Meyerton. (Beeld – 27/03/2004)

VAN DER BERG; Johanna Hendrika Catherina, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Kingfisherstraat, Elspark, 17/03/2004,11:00 # Suidpark Begraafplaas, Elspark, distrik Germiston. (Beeld – 19/03/2004)

VAN DER MERWE; Sophia Jacoba, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Pretoria, 11/03/2004, 10:00. (Beeld – 11/03/2004)

VAN DYK; Frederick, Johannes, in lewe van Germiston/Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Primrose-Oos, Lucu- en Sherwoodstraat, Germiston, 12/03/2004,12:00 # Suidpark Begraafplaas, Elspark, distrik Germiston. (Beeld – 11/03/2004)

VAN NIEKERK; Wilhelmina. Gedenkdiens: 18/03/2004,14:00. Oorleef deur dogter Charlotte, Skoonseun Alan, familie en vriende. [ plek waar nie gepubliseer nie](Beeld – 17/03/2004)

VAN ROOYEN; Salomon Sass Heyns, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk, Onderstepoort, 19/03/2004,12:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld – 18/03/2004)

VAN VUUREN; Eliza, in lewe van Boksburg, Gauteng povinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Lofstad, h v Portland- en Abercornstraat, Hursthill, Johannesburg, 08/03/2004,10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 06/03/2004)

VAN WYK; David Hermanus Lucas, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Witfield-Wes, Boksburg, Gauteng provinsie, 01/04/2004,11:00 # Primrose Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 31/03/2004)

VENTER; Willem Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk Kempten, Kempton Park, 31/03/2004, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 30/03/2004)

VERWEY; Werner s v Joey & Theo VERWEY van Pretoria verloof aan Engela CLOETE d v Ursula & Andries CLOETE van Heilbron, Vrystaat provinsie. (Beeld – 30/03/2004)

WILLIAMS; Eric Joseph, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Bergtuin, 31/03/2004,10:00. (Beeld – 30 & 31/03/2004)

________________________________________________________________________________

Symbols and abbreviations used:

* = gebore / born
+ = sterf /  died   
x = getroud / married   
# = begrawe / buried
d v = dogter van / daughter of   
s v = seun van / son of
AGS = Apostoliese Geloofsending / Apostolic Faith Mission
OA Kerk = Ou Apostoliese Kerk / Old Apostolic Church
Geref  Kerk = Gereformeerde Kerk / Reformed Church
NG Kerk = Nederduits Gereformeerde Kerk / Dutch Reformed Church
NH Kerk = Nederduits Hervormde Kerk / Reformed Church
AP Kerk = Afrikaanse Protestante Kerk / Afrikaans Protestant Church
RKK/RCC = Rooms Katolieke Kerk / Roman Catholic Church
PPK/PPC = Pinkster Protestante Kerk / Protestant Pentecostal Church.

  • Hits: 11257