• Tuis
  • Inhoud
  • Artikels
  • Some of the articles that were published in Historiese Studies

Some of the articles that were published in Historiese Studies

Anne Lehmkuhl

to complement the article in genesis July 2004

Vol. 4, Oct - Dec 1943, No. 3 - 4

M. Hugo: Die Kruger-ultimatum (vier maande van spanning)

H.S. Pretorius: Afkoms van Paul Kruger

Vol. 6, Mar 1945, No. 1

D.J. Pieterse: Die kommandeer-vraagstuk

B.V. Lombaard: Die ontdekkers van platina in Transvaal

Vol. 6, Jun 1945, No. 2

A. Kuit: Generaal Joubert besoek Europa en Amerika

J. Ploeger: 'n Paar besonderhede in verband met Jacobus Stuart (1803-1878)

J.C. Otto: Die voorgeskiedenis en opkoms van die Bapedi-stam

B.D. Malan: Die Historiese Monumente-Kommissie

Vol. 6, Sept 1945, No. 3

P.R. Nell: Die konsulere en diplomatieke verteenwoordiging van die Suid-Afrikaanse Republiek in die buiteland

Vol. 6, Dec 1945, No. 4

W.J. de Kock: Vyf ongepubliseerde briewe van Hendrik Witbooi

B.V. Lombaard en C.W. Prinsloo: Die voorgeskiedenis en opkoms van die Bapedi-stam

J. Ploeger: 'n Paar besonderhede aangaande die afstamming en lewe van Willem Eduard Bok (1846-1904)

J. Ploeger: Wilhelm Johan van Gorkum (1827-1888)

A.N. Pelzer: Enkele besonderhede t.o.v. die Kaapse samelewing teen die helfte van die vorige eeu

Vol. 7, Mar 1946, No. 1

N.C. Weideman: Die Malaboch-oorlog (1899)

Vol. 7, Jun - Sept 1946, No. 2 - 3

J.H. Fouche: Die Asiate-vraagstuk in die dae van die Suid-Afrikaanse Republiek

Vol. 7, Dec 1946, No. 4

C.J. Beyers: Graham Bower en die Jameson-inval - 'n kritiese benadering

J.C. Otto: Oorsake en gebeurtenisse wat indirek en regstreeks aanleiding gegee het tot die veldtog teen Sekoekoeni (1876)

A.J. van Heerden: Kommandant Carl Petrus van Heerden

Vol. 8, Jun 1947, No. 1

A.N. Pelzer: Izak Daniel Bosman, 1897-1947

P.J.S. de Klerk: Prof. dr. I.D. Bosman en die Krugergenootskap

I.D. Bosman: Enkele probleme by die geskiedskrywing en by die geskiedenisonderrig

A.P. van der Merwe: Professor I.D. Bosman in die Krugerwildtuin

T.A. du Plessis: Jacobus Stuart en die Transvaalse verdeeldheid van 1855-1856

W. Backeberg: Carl Jeppe - Enkele biografiese besonderhede

F.A. van Jaarsveld: Landmeting in die ou dae

J.J. van Heerden: Die dood van kommandant-generaal Christiaan Frederik Beyers

Vol. 8, Jan 1948, No. 2

J. Hoge: Verbeterings en aanvullings op die Geslacht-register der oude Kaapsche familien

F.A. van Jaarsveld: Tydgenote oor die Boer, die onderwys en die onderwyser

M. Bokhorst: Die Kaap en Engeland, 1649-1652

A.N. Pelzer: Burgergrafte in Lourenco Marques

E.H. Tonsing: Briewe uit die tyd van president Paul Kruger se ballingskap

Vol. 8, Apr 1948, No. 3 - 4

P.J. van Winter: De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, de Zuid-Afrikaansche Republiek en die Unie van Zuid-Afrika

J. Hoge: Verbeterings en aanvullings op die Geslacht-register der oude Kaapsche familien

D.J. Haupt: Die Staatsartillerie van die Suid-Afrikaanse Republiek

C.J. J. Reyneke: Landdros en heemrade se rol in die plaaslike bestuur van die Republiek Lydenburg

Vol. 9, Aug 1948, No. 1 - 2

M.C.E. van Schoor: Troubreuk of misverstand? Die voorspel tot die proklamering van die Oranjerivier-Soewereiniteit, 3 Feb. 1848

C.M. Blankwaard: Op bezoek bij generaal De Wet na den Tweeden Vrijheidsoorlog

C.J.J. Reyneke: Landdros en heemrade se rol in die regspraak van die Republiek Lydenburg

F.O. Dentz: Het perskantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond

J. Hoge: Verbeterings en aanvullings op die Geslachtregister der Oude Kaapsche Familien

Vol. 9, Apr 1949, No. 3 - 4

J.I. Rademeyer: Die implikasies i.v.m. 'n opvolger vir Moselekatse as Matabele-opperhoof

F.O. Dentz: Afrikaners als gouverneurs-generaal in Nederlandsche kolonien

J. Hoge: Verbeterings en aanvullings op die Geslachtregister der Oude Kaapse Familien

 

Druk E-Pos