Skip to main content

Cape Town Baptisms 1704

page 34

6 Jan: 1704
van Jan Wesselse en Helena Wijnands
onder getuijgen van Jan Heufke en
Aletta Botma, gent:
- Wijnand

27 Jan:
van Johannes Swellengrebel en
Johanna Cruse, onder getuijgen van
Aletta Elbertz wed:u wijlen Jeroni-
mus Cruse, en Willem Mauritz Cruse
gent:
- Jeronimus

3 Feb:r
van Joost Rijnhard Shink
en Sara Botma, onder getuijgen van
Johannes Pithius met Johann de
Hoogh, gent:
- Hermanus

10 Feb:r
van Adam Leendertz van [Nieukerk]
Nuwenbroek en Maria Mostert,
onder getuijgen van Jan Mostert en
Elisabet Nieumeijrs, gent:
- Johannes

24 Feb:r
van Cornelis van Nek en
Elisabeth Smith, onder getuijgen
van Francois Gouto, en Alida de
Lange gent:
- Anna

20 April
van Jan Brommert en Anna van
Schalkwyk een soon [... ge.t], gent:
- Nicolaas

27 April
van Jacob Pascha en Barbara de
Jonge, onder getuijgen van Jan Lauwrentz
en Wouterina Mostert, gent:
- Pieter

27 April
van Joost Strydom en Maria Ras
onder getuyge van Jacob [Bêssu] en Elizabeth
Poitchou, gent:
- Simon

page - (fo. 20r)

(folio 20 recto is not numbered with a page number and is left blank, i.e. there are no entries. The reverse side folio 20 verso, is numbered as page 35. This seems to suggest that the page numbers were added at a later date, after the folios were bound. The entry dates on page 34 end with 27 Apr and continue with 6 Jul through 22 Jul on page 35. On page 36, folio 21r, the first two entries are for 11 May and then continue with 3 Aug as one would expect to follow page 35. Page 36 does not have a year mentioned but the sequence of the previous page and the following pages suggest that this is indeed 1704. There are no entries for the month of June.)

page 35 (i.e fo. 20v)

6 July 1704
van Michiel Cornelis, en Cornelia
Eenmaal, onder getuygen van Gerrit
Dirx en Judith Nore gent:
- Catharina

6 Julij
van Michiel Duering en Cornelia
vande Caab, onder getuygen van
Daniel Barnoã met Anna Louis gent:
- Daniel

6 Julij
van Jacob Louw en Elisabeth van
Brakel, onder getuijgen van Jacobus
van Brakel gent:
- Johannes

13 Julij
van Lauwrentz Paling en Rachel
Louwrentz, onder getuygen van
Jan Duran en Anna Vermeulen gent:
- Isak

20 Julij
van Harmen Barentz en Sibilla Prætorius
onder getuygen van Dirk Prætorius en
Maria Jacobs gent:
- Maria

22 Julij
van Hans Pieter en Magdalena
gent:
- Margaret[a]

page 36 (fo. 21)

(the following two entries are not in sync with the dates of the previous entries and it seems that they should have followed the entries on page 34. See also the previous comments concerning the page numbers)

11 Maij
van Christiaan Maasdorp en Maria
Bason, onder getuyge van Willem
Bason en Maria Daaldons, gent:
- Petrus

11 Maij
van Gabriel Doman en Anna de
Groot, onder getuijge van Hendrik
Bouman en Geertruij de Wit gent:
- Anna Geertruij

[AuJunij]
3 Aug:
van Pieter Mijer en Aletta de
Savoije, onder getuijgen van Jacob
de Savoije en Maria Magdalena de
Clerk gent:
- Susanna

3 Aug:
van Robbert Robbertz en Neeltie
Floris, onder getuijgen van Floris
Flobber (sic) en Huygbregt (sic) Jaspers, gent:
- Floris

16 Aug:
van Carel Adriaanz de Brak
en Alida Willemsz onder getuyge van
Coenraat Jacobse Schepper en
Margareta van Hof, gent:
- Adriaan

24 Aug:
van Jacobus de Wet en Christina
Berg, onder getuijgen van Olof
Berg en Helena Stalmans, gent:
- Anna Helena

24 Aug:
van Jan le Roe van Normandij
en Maria de Haas, onder getuygen
van Pieter Jobels en Margareta
Soubri gent:
- Jan

7 Sept:
van Burgert Pieterz van Dyk en Anna
Greef, onder getuyge van Matthys Greef en
Susanna Claase, gent:
- Matthijs

page 37

5 Octob:
van Pieter vander Poel
en Johanna Vyand, onder
getuijgen van Salomon van Til
en Anna Maria, gent:
- Johanna Catarina

[26] Oct:
van David van Macasser, en
Cornelia vande Caab, onder
getuijgen van Domingo van
Bengale, en syn huysvrouw
Maria van Bengale, gent:
- Cicilia

9 Nov:
van Cornelis van Nieukerken
en Maria Nieukerken onder
getuijgen van Claas vande
Westhuijsen met Anna Pijffer gent:
- Lena

9 Nov:
van Jan Claasen en
Hirmijntie, onder getuijgen
van Rijnier Smedinga, en Huijbertie
Craan, gent:
- Rijnier

16 Nov:
van Pieter Jordaan, en Johanna
Adriana Junius, onder getuygen
van Jacobus Adriaanz van Vueren
en Cornelia Jacoba Junius gent:
- Maria

20 Nov:
van Kaij Jesse Slotsboo en
Anna Regina syn huysvrouw onder
getuygen van Jacob Vogel en Catrina
Vogel, gent:
- Jesse Hendrik

page 38 (fo. 22)

23 Nov:
van Willem Widerholt, en Hen-
driette Wittebols, onder getuygen
van Harmen Buijs en Sara Buys gent:
- Anna Elisabeth

7 Dec:
van Philip Philipse Regter, en
Trijntie Joris Paeding, onder getuyge
van Jacobus Woldenborg met Abigael
Vroom, gent:
- Willem

7 Dec:
van Jan Niemand en Anna Margreta
Putters, onder getuygen van David
Elars, en Maria Janse Vissers gent:
- Eva

7 Dec:
Dirk Janse de Graaf en
Elisabet Markesse, onder getuyge
van Emanuel van Maccasser en
Sytje van Macasser, gent:
- Dirkje

  • Hits: 6425

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions