Skip to main content

Cape Town Baptisms 1705

page 38 (continued)

1705
4 Jan:
van Valentijn Clijnvelt en Judith
Cling, onder getuijgen van Johannes
Pijffer en Apollonia Bergh, gent:
- Barbara Apollonia

4 Jan:
van Sink Halt en Anna Magda-
lena du Prie, onder getuygen van
Durand Soljer en Susanna Coste gent:
- Jacob David

8 Feb:r
van Adolp (sic) Engels en Catrina
Oordenbagh, onder getuygen van
Claas Mijboom en Geertruyd
Sepking (sic) gent:
- Petrus

8 Feb:r
van Hendrik [Jan Casper] Mijboom en
Elsje Schelger onder getuijgen van
Jan Casper Richter en Anna
Dorothea Mulder, gent:
- Jan Casper

page 39

8 Feb:r
van Hendrik Eksteen en Anna
Maria Colijn onder getuygen van
Louis van Bengale gent:
- Hendrik

[22 Feb:r
van Albert Coopman en
Maria Bergh onder getuygen
van de captyn Olof Bergh en syn
huysvrouw Anna de Konink, gent:
- Albertus Olof]

15 Feb:r
van Jacob van Hoven en Susanna
de Klerk onder getuyge van Johannes
van Blankenberg en Trijntie
Olivier gent:
- Susanna

15 Feb:r
van Juriaan Zuijderberg en Maria
Vlok, onder getuyge van Jan Hendrik
Vlok, en Maria Janse gent:
- Jan Hendrik

15 Feb:r
van Christiaan Mijn en Marta Manuels
onder getuygen van Sijbrand Vermeulen
en Anna Vermeulen gent:
- Maria Magdalen[a]

15 Feb:r
van Joost Stevense van Druten
en Pietertie Gerritz onder
getuijgen van Fredrik Conradi en
Harmina Harmentz van Dodewart gent:
- Pietertje

22 Feb:r
van Albert Coopmans en Maria Berg
onder getuijgen van de capityn Olof
Berg en syn huijsvrouw Anna de Konink gent:
- Albertus Olof

22 Feb:r
van Johannes Swellingrebel en
Johanna Cruse, onder getuyge van Willem
Corsenaar en Elisabeth [Crawelz], gent
- Elisabeth

page 40 (fo. 23)

22 Feb:r
van Steven Vermeij en Aletta
van Nes onder getuygen van
Nicolaas Oortmans en Anna Schalwyk
gent:
- Hendrikus

1 Maart
van Jacob Kijser en Johanna Prætorius
onder getuygen van Johannes Sterrenberg
en Johanna Victor gent:
- Jacobus

1 Mart:
van Jan Lambertz Myburg en Sophia
Sak onder getuygen van Albert
Lambertz Myburg en Maria Ras gent:
- Lambert

8 Mart:
van Seyser van Batavia en Maria
vande Caab, onder getuyge van Rosetta
van Ceilon, gent:
- Jacob Cornelisse

15 Mart:
is na voorgaande belydenis en examinatie
gedoopt
- Johannes vande Caeb

29 Mart:
van Ambrosius Sase en Anna
Sophia Verburg onder getuyge van
Theodorus Sase en Metje Velthuysen gent:
- Auga Magstelles

29 Mart:
van Cornelis [Kort], en Marritie
Cornelis de Brave, onder getuyge
van Grietje Cornelis gent:
- Johannes

5 April
van Pieter Lens en Margareta
Blaupart onder getuijgen van
Jacob Pascha en Barbara de Jongh
gent:
- Maria

page 41

26 April
van Hendrik Oostwald van
Eksteen, en Sara Heins onder ge-
tuijge van Claas Cornelis en Beatris
Cornelis, gent:
- Michiel

10 Maij
van Hendrik Pluij en Margareta
Gildenhuijs onder getuyge van Albert
Barentz Gildenhuys en Margareta Hoefnagel
gent:
- Albert Barentz

10 Maij
van Johannes Heufke en Alida Botma
gent:
- Alida

10 May
van Jan Hofman en Maria Lowies onder
getuijgen van Pieter Grijp en Kaspara
van Stade gent:
- Anna

24 Maij
van Abraham Poule ne Martina Hen-
drina de Beer, onder getuygen van
Willem Helot en syn huysvrouw gent:
- Francois Louis

14 Junij
van Jan Meerland en Stijntie Stans
onder getuyge van Floris Leenman en
Adriana Stans gent:
- Maria

14 Junij
van Joost Pieterz van Dyk en
Lijsebet van Wyk, onder getuyge van
Hendrik Brant en Maanda Gracia
gent:
- Johannes

21 Junij
van Johan Hasenbos en Maria [Hasenbos]
van [Burgende], onder getuyge van Claas
Cornelis en Cicilia Cornelis gent:
- Johanna Maria

21 Junij
van Abram vande Cust en Dina van Malebaar
onder getuyge van Sara vande Caap gent:
- Lodewyk

page 42 (fo. 24)

12 Julij
van Jacob van Ceijlon en Catrina
van Ceylon, onder getuijge van Abram
de Vijf en Maria Jacobz gent:
- Daniel

17 Julij
van Jan Jansen Visser en Catrina
Jans, onder getuyge van Jannetie
Verschuer gent:
- Willem

19 Julij
van Rijnier Laurentz Nauta en
Aaltie Verschuer, onder getuyge van
Matthys Wigman en Jannetie Verschuer
gent:
- Hendrik

9 Aug:
van Willem Helot en Chrisitina de
Beer, onder getuijgen van Abraham
Poulle en Willemina Verhoef, gent:
- Willemina

(the next entry is squeezed into the right margin and the date 9 Aug written after the childs name.)

van Roelof Janse Hoeting en syn
huysvrouw Jannetie Jans, onder getuij-
gen van Philip Regter en syn
huijsvrouw Trijntie Joris
genaamt
- Anna
9 Aug:

23 Aug:
van Abraham Hertog en Anna Elisa-
beth, onder getuygen van Jan Caspar
Rigter en Anna Dorothea, gent:
- Abraham

30 Aug:
van Klaas Mijboom en Geertruij
Specking onder getuijgen van Jacob
Pasa en Barbara de Jong, gent:
- Floris

30 Aug:
van Gerrit van Oldenburg en
Susanna van Macasser, onder getuygen
van Jan Siek en Margareta Blaupart gent:
- Maria

6 Sept:
van Jan Coetze en Hendri[k]na
Hoeting, onder getuijgen van Jan
Laurentz, en Katrina Padding, gent:
- Jan

page 43

27 Sept:
van Adam Leendert en Maria
Mostert, onder getuygen van Jacob
Mostert met Woutrina Mostert gent:
- Maria

4 Octob:
van Hendrik Jochemse en Dirkje
Evertz, onder getuygen van Hendrik
Collert met Maria Vissers, gent:
- Hendrik

11 Octob:
van Pieter Janse Lauw en Elisabet
Wendels gent:
- Elysabeth

18 Octob:
van Abraham Diemer, en Anna
Elisabeth Snewint, onder getuygen
van Jacobus vander Hijden en Geertruyd
Snewint, gent:
- Elbert

22 Nov:
van Steven Viret en Margareta
Roes gent:
- Maria

22 Nov:
[van] een kind van een onbekende
vader, en wiens moeder is een
Hottentottin genaamt Jacoba, over
welke getuyge syn Aalbert Coopman
en Maria Bergh, gent:
- Ismael

29 Nov:
van Johannes Pithius en Anna de
Hoogh, onder getuygen van Jacobus
vander Steen, en Cornelia Junius, gent:
- Christoffel

29 Nov:
van Cornelis van Eck, en Elisabet
Smith, onder getuijgen van
Gillis Soljer en Anna Roolie gent:
- Tobias

  • Hits: 7882

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions