Skip to main content

Cape Town Baptisms 1733

page 77

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

Den 4 Jannuari
Isaak, de outste,   }
David, de jongste, }
twee bejaarde persoonen, nae voorgaande belijdenis

Jan Christoffel, (on echt)
de moeder is [Mombe] van Maccasser, de zoogezegde vader Jan Christoffel Dingenaer,
de getuijge Hercules Valentijn, en Helena Valentijn.

Den 11 dito
Wijbrand Hermanus,
de vaeder is Jacob Cornelis van der Sluijs, de moeder Anna Barta Blom,
de getuigen de heer Johannes Swellengrebel en huisvrouw juffrouw Engela ten Damme.

Den 18 dito
Magdalena,
de vader is Jacob Scheffer, de moeder Elisabeth Wieret,
de getuigen Pieter Wieret en Rachel Wieret.

Cornelis,
de vaeder is Cornelis Brits, de moeder Maria Magdalena Pieron,
de getuigen Pieter du Plesie en Alida Mostert.

[Johanna] Sara, (onecht)
de moeder is Rebecca van de Caap, de soo gesegde vaeder Herman Grutter.
(the witness is named in the next entry below)

Isaac Jacob, (onecht)
de moeder is Rebecca van de Caap, de soo gesegde vaeder Titus van de Caap,
de getuige van beide Susanna van Patavia.

Den 25 dito
Johannes Willem,
de vaeder is Guiljam Oberholster, de moeder Johanna Margaretha Berckman,
de getuigen Cornelis Goosen en Helena Mulder.

Een bejaard persoon nae voorgaande belijdenis,
genaamt Adolf.

Den 1 Februarij
Albertus,
de vaeder is Jochem Pietersz: Posthumus, de moeder Elsje Beun,
de getuigen sijn 's kints ouders.

Isabella,
de vaeder is Johannes Pretoris, de moeder Maria Jourdaan,
de getuigen Barent van der Schijf en Maria Loose.

Den 8 dito
Gerhardus,
de vaeder is Pieter Bure, de moeder Johanna Elisabeth van Hoorn,
de getuigen Gabriel du Casse en Maria Vossero.

page 78

A:o 1733 Naamen der gedoopte kinderen

Den 22 dito
Susanna Elisabeth,
de vaeder is Hendrik Eversdijk, de moeder Engela Valk,
de getuigen Jan de Waal en Susanna Elisabeth van den Hever.

Hester,
de vaeder is Hendrik Nusser, de moeder Hester van Zijl,
de getuigen sijns 's kinds ouders.

Den 8 Maert
Catharina Elisabeth,
de vaeder is Hendrik de Vries, de moeder Johanna van Es,
de getuigen Jacob de Vries en Margaretha Plooij.

Den 15 dito
Mourits Rudolf,
de vaeder is Rudolf Jurgen Abel, de moeder Geertruij Catharina Nissen,
de getuigen Johannes Carolus de Wet, en Maria Magdalena Blankenberg.

Johannes Floris,
de vaeder is Gerrit Mos, de moeder Elisabeth Uijs,
de getuigen Floris Meijboom en Cornelia de Kock.

Johannes Didericus,
de vaeder is Johan Lodewijk Putters, de moeder Johanna van der Swaan,
de getuigen Johan Jurgen Vos en Clara Bock.

Denn 22 dito
Hendrik Abraham,
de vaeder is Jacob Moller, de moeder Debora de Konink,
de getuigen Abraham Decker en Johanna Helena de Konink.

Den 29 dito
Catharina,
de vaeder is Jacobus Bruins, de moeder Catharina Jansz,
de getuigen Jacob de Vries en Margaretha Plooij.

Den 3 April voorbeijding
Catharina,
de vaeder is Fredrik Klopper, de moeder Catharina Bota,
de getuijge de zelve.

Den 5 dito
Johannes Ferdinandus,
de ouders, en getuijge zijn Johannes Colijn, en Johanna Appel.

Huijbrechtje,
de vaeder is Gidion Slabbert, de moeder Fransina Carstenz,
de getuijge Johannes Sprangel, en Maria Magdalena Carstenz.

Den 12 dito
Christina,
de ouders zijn Johannes Franke, en Catharina Verweij,
de getuijge Johannes Carolus de Wet en Maria Magdalena Blankenberg.

page 79

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

Johan David,
de ouders zijn Hermanus Kriel, en Elizabeth Anna Malaan,
de getuijge David Malaan, en Johanna Jourdaan.

Helena Sara,
de ouders zijn Christiaan Carel van den Bos, en Maria Dorothea Sultania,
de getuijge Abraham Addehaan, en Helena Valentijn.

Den 19 dito
Anna Margaretha,
de ouders zijn Jacob van Rheenen, en Johanna Sickermans,
de getuijge 't kints vaeder, en Anna Margaretha Sickermans.

Steeven,
van Willem Leendert Camerling, en Maria Wieret,
de getuijge Godfredrik Camerling, en Magdalena Wieret.

Den 26 dito,
Johanna Christina,
de ouders zijn Albertus Berg, en Elizabeth Bissieux,
de getuijge de heer Johannes Tobias Rhenius, en mejuff:r Cristina Mulder.

Den 3 Maij
Catharina,
van Borgert Brand, en Anna van der Bijl,
de getuijge de heer Christoffel Brand, mejuff:r Hester Theewinkel, en Sara van Brakel.

(the following entry is squeezed in the left margin next to the previous entry. The three baptisms to which the entry refers to are found at the top of page 81)
NB: <Den 17 Meij
3 kinderen gedoopt.
Siet de volgende pag:>

Den 24 dito 
Maria Elizabeth, 
van Borgert Borgertz en Izabella Hazewinkel, 
de getuijge Salomon Rijndertz, en Barbara Borgertz.

Den 31 dito
Eda,
de vaeder is Johannes Rosier, de moeder Maria Vermeulen,
de getuijge Nicolaes Opkam, en Eda Opkam.

Maria,
de ouders zijn Albertus van Zijl, en Martha Vivie,
de getuijge Willem van de Vijver, en Maria Vivie.

Geertruij,
de ouders Roelof van der Burg, en Catharina Erasmus,
de getuijge Stephanus van der Burg, en Geertruij van der Burg.

page 80

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

Den 7 Junij
Catharina Elizabeth,
een bejaarde persoon, nae voorgaande belijdenisse.

Fredrik,
de ouders zijn Dirk van den Berg, en Anna Heilon,
de getuijge 't kints moeder, en Johanna Jourdaan.

Den 14 dito
Johannes Mattheas,
de ouders zijn Mouritius Godlieb Duijmeling, en Margaretha Kreugel,
de getuijge Willem van Staeden, en Cornelia Venter.

Den 28 dito
Johanna Catharina,
van Stephanus Bekker, en Sara Olivier,
de getuijge Andries Gouts, en Johanna Conterman.

Den 3 Julij
Neeltje,
van Gerrit Visser, en Elsje Sophia Brandt,
de getuijge Jurrien Christoffel Smit, en Huijbrechje Brandt.

David Fredrik,
van George Struijs, en Anna Mouton,
de getuijge Jan David Phandensteel, en Margaretha Oelofz.

Den 12 dito
Johanna,
de vader is Tobias Mostert, de moeder Geertruij Olivier,
de getuigen Paulus Artoijs en Johanna Olivier.

Catharina,
de vaeder is Jacob van Amboina, de moeder Doorothea van de Caap,
de getuigen Martinus Nussel en Catharina [Sesan].

Geertruij, (onecht)
de moeder is Johanna [Storius], de soogesegde vader Nicolaus Jurriaan,
de getuigen Carel Frederik Kolve en Anna Renje.

Den 26 dito
Johan Barent,
de vader is Johan Andries Truter, de moeder Maria Kuiperman,
de getuigen Johan Barent Kuiperman en Catharina Maria van der Heiden.

Maria Elisabet,
de vader is Gerrit van Wijk, de moeder Maria Pruvo,
de getuigen Abram Pruvo en Anna van Marseveen.

page 81

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

NB: <Den 17 Meij
siet het voorgaende blad,
eerste bladsijde>

(the following three entries are the baptisms refered to on page 79)

Johannes Paulus,
de vader is Hendrik Oostwalt Eksteen, de moeder Aletta van der Heijden,
de getuigen den eerw: heer Henricus Cock en mejuff:r Catharina Rosina Eksteen.

Willem,
de vader is Melt van der Spuij, de moeder Maria van der Poel,
de getuigen Willem van Diemen en Geertruij Albertz: v: d: Hommel.

Maria Elisabeth,
de vader Isaac de Vries, de moeder Susanna Bosman,
de getuigen Hendrik de Vries de oud: en Elisabeth de Villiers.

Den 2 Augustus
Abraham,
de vader is Gerrit van Kerken, de moeder Cicilia Vivie,
de getuigen zijn 's kinds ouders.

Maria Elisabeth,
de vader is Johannes Strijdon (sic), de moeder Judith Schreuder,
de getuigen Nicolaus Smuts en Anna van Neck.

Hendrick,
de vader is Henning Joachim Prehn, de moeder Hendrina Schenk,
Hendrick Prehn en Johanna Schenk.

Den 9 dito
Paul,
de vader is Hendrik Heijns, de moeder Delela van der Storm,
de getuigen sijn 's kinds vader en Maria Hugonia Doessen.

Cornelia,
de vader Nicolaus Smuts, de moeder Willemina Kuijp,
de getuigen Pieter van Breda en Catharina Smuts.

Den 16 dito
Jacobus Johannes,
de vader Johannes Carolus de Wet, de moeder Maria Magdalena Blankenbergh,
de getuigen Johannes Blankenbergh en Christina Bergh, als mede de heer Carel Anthonij Levesant des Rocques.

page 82

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

Den 23 Augustus
Johanna Christina,
de vader is Paulus Hartog, de moeder Johanna Barbara Oberholster,
de getuigen Cornelis Hagedoorn en Christina van de Caap.

Anthonij,
de vader is Anthonij Valentijn van de Kust, de moeder Cornelia van de Caap,
de getuigen sijn 's kinds ouders.

Den 6 Sept:
Anna Marthina,
de vader is Martinus Heems, de moeder Marial Möller,
de getuigen Jan Raak en Catharina Margaretha Möller.

Louwrens,
de vader is Abraham Paling, de moeder Maria Elisabeth van Helsdingen,
de getuigen Johan Hendrik van Helsdingen en Catharina Paling.

Elisabeth,
de vader is Isaac van Es, de moeder Barbara Meijburgh,
de getuigen Jonas van der Poel en Sophia Meijburgh.

Engela,
de vader is Jurgen Paulusz:, de moeder Siepeltje Oebels,
de getuigen Pieter Oebels en Cornelia [Scherwerius].

Den 13 dito
Lena Rebecca,
de vader is Robbert Schot van Bengalen, de moeder Lea van de Caap,
de getuigen Arnoldus Koevoet en Anna Rebecca van Bengalen.

Den 27 dito
Hendrica Helena, gebooren den 22 dito (the birth date was appended in a different handwriting and ink)
de vaeder is den eerw: h:r Franciscus le Sueur, de moeder mejuff:r Johanna Catharina Swellengrebel,
de getuigen de heeren Hendrik Swellengrebel en Willem Cruse, mejuff:r Helena Wilhelmina ten Damme en Maria Doorothea Bruinink.

Maria Geertruijda,
de vader is Abraham Cloppenburgh, de moeder Geertruijda Maijboom,
de getuigen den eerw: heer Gerhardus Cloppenburgh en Maria Domburgh.

Catharina Elisabeth,
de vader is Johannes Moller, de moeder Maria Uijs,
de getuigen David d'Aillij en Magdalena Elisabeth Kiena.

Anna Elisabeth,
de vader is Jan Joosten, de moeder Anna Elisabeth Jonasz:,
de getuigen Christiaen Wijnantsz: en Armosina Jonasz:

page 83

A:o 1733 Naemen der gedoopte kinderen

Lena,
de moeder is Mariana van Batavia, en de soo gesegde vader Valentijn van de Caap,
de getuigen is 's kinds moeder (onecht).

Den 4 Octob:
Hercules,
de vader is Wijnant Victor, de moeder Susanna Werdoup,
de getuigen Maximiliaan d' Euvetter en Magdalena Werdoup.

Floris,
de vader is Johannes Visser, de moeder Martje Slabbert,
de getuigen Johannes Mostert en Catharina Mostert.

Den 11 dito
Alida,
de vaeder is Willem Raems, de moeder Alida Heufke,
de getuijge Johannis Heufke, en Barbara de Jong.

Coenraet,
de moeder is Elsje Mulder, de zoogezegde vaeder is Jan Coenraedt,
de getuijge Jacob Colets, en Lena Mulder.

Den 25 dito
Levina Catharina,
de vaeder is Theunis van Aart, de moeder Hilletje Kervel,
de getuijge Christiaen Victor en Catharina Kervel.

Rachel Leonora, (onecht)
de moeder is Anzela van de Caep,
de getuijge Rachel de Meij.

Den 1 9ber:
Gerardinne, gebore den 16 Julij 1733,
de vaeder is Zacharias de Bensin, de moeder Catharina Garsin,
de getuijge de wel ed: heer Cornelis van Bijnkershoek, president van het Hof van Holland, en zijn ed: ega mevrouw Gerardinne Kloot.

Willem Hendrik,
de vaeder is Casper Badenhorst, de moeder Cristina Matijsze,
de getuijge Frans Hendrik Batenhorst, en Catharina Kervel.

Susanna,
de vaeder is Jochem Koekemoer, de moeder Maria Putters,
de getuijge Sijbrant van Dijk, en Aletta Brits.

Cornelia, (onecht)
de moeder en getuijge is Agatha van de Caep.

Den 8 dito
Johanna Henderina,
de vaeder is Hermanus Commering, de moeder Magtilda Leij,
de getuijge Hendrik Pieter Hesse, en 't kints moeder.

Pieter,
de vaeder is Jan Meijn, de moeder is Anna van Hoeting,
de getuijge Carel Diderik Boetendach, en Catharina Valck.

Rachel,
een bejaarde nae voorgaande belijdenis,
de vaeder is Daniel de Vijf, de moeder Maria van de Caep.

page 84

A:o 1733 Naamen der gedoopte kinderen

Den 15 9ber:
Neeltje Maria,
de vaeder is Hermanus Smuts, de moeder Johanna Best,
de getuijge Willem Meijer en Judick Kuijp.

Den 22 dito
Johanna Engela, gebore den 19 dito
de vaeder is de heer Hendrik Swellengrebel, coopman en lid van den politiken raed, de moeder mejuff:r Helena Willemina ten Damme,
de getuijge de eerw: heer Frans le Sueur met mejuff:ren Elizabeth Zwellengrebel, en Johanna Catharina Zwellengrebel.

Johannes Samuel,
de vaeder is Johannes van Nieuwkerken, de moeder Engela Plooij,
de getuijge Pieter van Nieuwkerken, en Anna Dorothea Broens.

Den 6 December
Hendrik Evert,
de vaeder is Cornelis Heufke, de moeder is Catharina Kruijwaegen,
de getuijge de eerw: h:r Henricus Cock, en mejuff:r Catharina Rosina Ecsteen.

Den 13 dito
Maria,
de vader is Christiaen van der Schelde, de moeder Elizabeth Pretorius,
de getuijge Antonij Vik, en Maria van der Schelde.

Den 20 dito
Petrus Nicolaes,
de vaeder Johannes Meijboom, de moeder Anna Margaretha van der Hijde,
de getuijge Pieter Jurgen van der Hijden en Maria van Alewijk

Magdalena Elizabeth,
de ouders Johannes Hendrik van Helsdinge, en Elizabeth Snijman,
de getuijge Abraham Paling, en Magdalena Elizabeth Kiena.

Den 25 dito
Johanna,
van Gerrit Cloete, en Huijbreghje Slabbert,
de getuijge Nicolaes Loubzer, en Anna Catharina Fiet.

Den 27 dito
Floris,
van Servaas de Cock en Susanna van Boven,
de getuijge Floris Maijboom, en Gezina Maijboom.

Petronella,
de ouders zijn Hermanus Stijn, en Petronella Kemp,
de zelve zijn getuijge.

  • Hits: 6467

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions