Skip to main content

Cape Town Baptisms 1734

page 85

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Den 3 Jann:
Christiaan Jacobus,
de ouder Zacharias Beck, en Geertruij Christina Blankenberg,
de getuijge Jacobus Blankenberg, en Cristina Bouman.

Michiel,
de ouders zijn Michiel [Pents], en Johanna Barbara Oberholster,
de getuijge 't kints vaeder, en Johanna Berkman.

Jaspert,
de ouders Theunis Schalkwijk, en Maria Slabbert,
de getuijge Jaspert Slabbert, en Aletta Mijburg.

Diena Margaretha,
de ouders zijn Claes Jonasze de jonge, en Anna Maria Brits,
de getuijge Jacob de Vries, en Margaretha Plooij.

Den 17 Jan:
Adam Gabriel.
De vader is Andries Mulder, de moeder Susanna van Dijk,
de getuigen sijn 's kinds ouders.

Hester Christina.
De vader is Johannes Pleunus, de moeder Johanna Cornelia Frappe.
De getuigen sijn Asweerus Barent Smit en Hester van Zijl.

Johannes Jacobus.
De moeder is Cornelia Scherwerius, de soo gesegde vader is Jacob Gelf.
De getuige is 's kinds moeder, (onecht).

Den 24 dito
Anna Catharina.
De vader is Gerrit Vredenburg, de moeder Barendina van Aerdt.
De getuige Anna Willemse.

Den 31 dito
Daniel Matthijs.
De vader is Daniel Godtfried Carnspeck. De moeder Johanna Magdalena Bergh.
De getuige Christoffer Carnspeck en mejuff:r Anna de Koning.

Helena van Bengale.
Een bejaerde na voorgaande belijdenis.

Den 14 February
Christina Elisabeth.
De vader is Roedolf Siegfried Alleman. De moeder Alberta Meijboom.
De getuigen Abraham Cloppenburgh en Geertruij Meijboom.

page 86

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Den 21 Februarij
Susanna.
De vader is Carel Ernst van Graan. De moeder Johanna de Vries.
De getuigen Hermanus Biese en Adriana van der Steen.

Den 28 dito
Johannes Cornelis.
De vader is Cornelis Goessen. De moeder Willemina Berckman.
De getuigen sijn Michiel Pentz en Johanna Oberholster.

Den 7 Maart
Anna Maria.
De vader is Godlieb Christiaan Opperman. De moeder Maria Koesters.
De getuigen sijn 's kinds ouders.

Maria, (onecht).
De moeder is Adriana van Deventer, de soogesegde vader Evert Colijn.
De getuigen sijn Evert Colijn en Adriana van Deventer,
geecht den 15 Maart 1739.

Den 14 dito
Johannes.
De vader is Andries Grove. De moeder Anna Niel.
De getuigen sijn de eerw: heer Johannes Wilhelmus Harzogenraath en mejuff:r desselfs huisvrouw.

Albertus Wilhelmus.
De vader is Andries van der Heijde. De moeder Maria Odendaal.
De getuigen sijn Willem Odendaal en Engela Odendaal.

Den 21 dito
Margreta.
De vader is Abraham Lever. De moeder Margrieta Paeschen.
De getuijgen sijn 's kinds ouders.

Cors.
De vader Isaac Martens. De moeder Hendrina Cors.
De getuigen sijn Hendrik de Vries en sijn huisvrouw Johanna van Es.

Den 28 dito
Aeltje.
De vader is Roedolf Brits. De moeder Maria Kars,
De getuigen sijn 's kinds ouders.

Den 4 April
Debora Helena, en }
Jacoba Geertruij,   } tweelingen.
De vader is Fredrik Russouw. De moeder Christina Diemer.
De getuigen, van het een sijn de heer Jacobus Moller en desselfs huisvrouw Debora de Koningh, en van het andere de heer Nicolaus Leij en desselfs huisvrouw Jacoba de Wet.

page 87

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Willemina.
De vader is Jan Verbeek. De moeder Dorothea Raas.
De getuigen sijn Philip Verbeek en Johanna Kuijpers.

Hendrick.
De vader is Jacob de Vries. De moeder Margaretha Plooij.
De getuijgen sijn Hendrick de Vries en Johanna van Es.

Den 11 April,
Johanna Florentina,
de vaeder is s:r Cornelis Eelders, de moeder Johanna Catharina van der Poel,
de getuijge Jonas van der Poel, en Sophia Meijburg.

Maria Johanna,
de vaeder is Nicolaas Lobser, de moeder Anna Catharina Fijt,
de getuijge Godliep Cristiaan Opperman, en Maria Koesters.

Den 18 dito
Borgert,
de vaeder is Hendrik Greef, de moeder Susanna van Hooven,
de getuijge Burgert van Dijk, en Elizabet van den Heever.

Elias, (on echt)
de moeder is Rebekka van de Kust, de zoogezegde vaeder Jan [Koep],
de getuijge Elias Tomas, en Maria Magdalena.

Den 23 dito
Anna Catharina,
de ouders Steeven Fouché, en Maria Olivier,
de getuijgen Dirck Martens, en Anna van der Bijl.

Den 2 Meij
Christina Engela,
de ouders Gijsbert la Febre, en Catharina van de Zande,
de getuijge Rijnier la Febre, en Johanna la Febre.

Elias,
van Cornelis Echthooven, en Sophia Wurmers,
de getuijge Elias Tomasse, en Regina Tabbers.

Hendrik, (on echt)
de moeder Apolonia van de Caep.

page 88

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Den 16 Meij
Sara Margaretha,
de ouders Jan Cromhout en Sara Magdalena Olofse,
de getuijge David Phandensteel, en Margaretha Olofse.

Theodorus,
de ouders Jan Smiesing, en Anna van Dappoer,
de getuijge Theodorus Pluijs,

Den 30 dito,
Christiaen Pieter,
van Johannes Brandt, en Christina de Feij,
de getuijge Florus Brandt en Catharina Adriana van Hoeven.

Maria Piternella,
de ouders, en getuijge Hendrik Pieter Hesse, en Maria Fransina Kleeft.

Carel Fredrik, (on echt)
de moeder, en getuijge Catharina Elizabeth.

Den 13 Junij
Cornelia Jesina,
van Daniel Dure, en Susanna Koesen,
de getuijge Johanes Borszel, en Jesina Koesen.

Magdalena,
van Roelof van der Burg, en Christina Erasmus,
de getuijge Jacobus [Masthoven], en Maria van der Burg.

Den 20 dito
Christiaan Piter,
van Florus Brandt, en Christina Adriana van Hoeven,
de getuijge Hendrik van Hoeven, en Anna Catharia (sic) Obiedt.

Den 27 dito
Johannes Daniel,
de ouders Christiaen Akkerman, en Margaretha Villiers,
de getuijge Johannes Daniel Schellenberg, en Maria Catharina Bosman.

Willem,
de ouders Mathijs Basson, en Martha Mijburg,
de getuijge Jonas van der Poel, en Sophia Mijburg.

Hester Catharina,
de ouders Borget Brandt, en Anna van der Bijl,
de getuijge Christoffel Brandt, Gerrit van der Bijl, Sara van Brakel en Rijkje van der Bijl.

page 89

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Hester,
van Andries Gouts, en Johanna Conterman,
dezelve waeren getuijge.

Den 2 Julij
Anna Aletta,
de ouders Johannes Leij, en Anna Thibault,
de getuijge Martinus Berg en Jacoba Christina de Wet.

Den 4 dito
Alewijn,
de ouders Jacobus Smit, en Elizabeth Slabberts,
de getuijge Alewijn Smit, en Hester Gouts.

Den 11 dito
Jacob Laurens.
De vader Jan Fredrick Bierman. De moeder Anna du Plessis.
De getuigen Antonij Laurens Smit en Maria Buset.

Maria Catharina.
De vader is Pieter Burée. De moeder Johanna Elisabeth van Hoorn.
De getuijgen sijn Pieter Schreuder en Maria Stip.

Den 18 dito
Cornelis.
De vader is Cornelis Hagedoorn. De moeder Christina van de Caap.
De getuijgen sijn Paulus Hartog en Johanna Barbara Oberholster.

Cornelia.
De vader is Michiel Smuts. De moeder Clara Anna Hartingh.
De getuijgen sijn Andries Hartingh en Catharina Smuts.

Den 25 dito
Maria Magdalena.
De vader is Sijbrand van Dyk. De moeder Aletta Brits.
De getuigen sijn 's kinds vader selve en Magdalena Brits.

Den 1 Augustus
Maria Magdalena.
De vader is Abraham de Haan. De moeder Helena Valentijn.
De getuigen sijn Jan Pretorius en Maria Jourdaan.

Willem Reinhard.
De vader Henning Joachim. De moeder Hendrina Schenk.
De getuigen Willem van As en Anna Margaretha Schenk.

Hendrina Maria.
De vader is Hendrik van Dijk, omtrent voor twee maenden overleden. De moeder Maria de Priee.
De getuijge Hester de Priee.

Hendrik.
De vader Ernst Mostert. De moeder Sophia Kloete.
De getuijgen Hendrik van der Merwe en Catharina Cloete.

page 90

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Den 8 Augustus
Matthias.
De vader is Nicolaus Leij. De moeder Jacoba Christina de Wet.
De getuigen sijn Marthinus Bergh en Maria Magdalena Blankenberg.

Den 15 dito
Johanna Catharina.
De vader Jan van der Swijn. De moeder Catharina Chrijsmar.
De getuigen de heer Lodewijck van den Bommenaar en mejuff:r Johanna van Meurs.

Een bejaerd persoon na voorgaende belijdenis,
genaemt Roselijn, lijfeijgen van den vrijswart Jacobus Hendriks.

Den 22 dito
Lambertus.
De ouders Borgert Burgers en Isabella Hasewinkel,
deseve sijn getuige.

Anna Christina, (onecht).
De moeder en getuige is Christina van Ceijlon.

Den 5 September
Dina.
De vader is Cornelis Brits. De moeder Maria Magdalena Pelon.
De getuigen Claas Jonas de jonge en Anna Maria Brits.

Den 12 dito
Gijsbert.
De vader Pieter van de Westhuise. De moeder Beatrix Olivier.
De getuigen 's kinds ouders.

Gesina Regina.
De vader Abraham Cloppenburg. De moeder Geertruij Meijboom.
De getuigen d' eerw: h: Ruardus Cloppenburgh en Gesina Meijboom, wed wijlen Cornelis Valck.

Jacob.
De vader Jacob Kuijper. De moeder Hester Rosina Nieuwenhuyse.
De getuijgen Jacob Torant en Christiaan Backer en Jacoba Ouseel. geboren den 29 Meij
(the birth date is appended in a different hand writing and ink)

Aletta Jacoba, (onecht).
De moeder en getuijge Sophia Toukes. De soogesegde vader Jacobus Meijer.
Door het huwelijk geëcht den 14 Julij 1737.

Den 3 8:ber
Adrianus,
de vaeder Hendrik Goutsbergen, de moeder Anna van den Oever,
de getuijge Antonie van den Oever, en Geertje Bom.

Den 17 dito
Elsje,
van Barent Buijs, en Alida van den Berg,
de getuige Jacobus Gildenhuijze, en Elsje van der Hijden.

Jan Cristiaen, (on echt)
de moeder, en getuijge Jacomina Janze van Deventer.

page 91

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen

Den 24 8:ber
Jacobus Johannes, geboren den 19 dito,
van de eerw: h:r Frans le Sueur en mejuff:r Johanna Catharina Zwellengrebel,
de getuijge de heer Rijk Tulbach, raed en secritaris dezes gouvernements en de wel eerw: heer Johannes Guillebert, beneevens des zelve huijsvrouwen, mejuffrouwen, Elizabet Zwellengrebel, en Madalon le Sueur.

Gijsbert,
de ouders Gijsbert Verweij, en Maria van Eck,
de getuijge Johannes Franke, en Elizabeth van Nieuwenbroek.

Anna Christina,
van Christiaen Peetshold, en Johanna Pietersze,
de getuijge David Kambergen, en Anna Hofman.

Barbera,
de ouders Claes van Wieling, en Maria Cleef,
de getuijge Christiaen Victor, en Catharina Kervel.

Den 31 dito
Johannes Casparus,
van Hans Jurgen Honk, en Aletta de Neijs,
de getuijge Casper Bergman, en Anna Biezel.

Den 7 9:ber
Sara Amelia,
de vaeder Christiaen van des Bos (sic), de moeder Maria Dorothea Sultania,
de getuijge Izaek Sultania, en Amelia Carelze.

Elizabeth,
de ouders Gerrit Olivier, Maria Magdalena van de Westhuijze,
de getuijge Christiaen Spricht, en Neeltje Olivier.

Nicolaes,
van Jacobus Louw, en Willemina van Zijl,
de getuijge Johanna Durand.

Den 14 dito
Catharina Christina,
de ouders Johannes Carolus de Wet en Maria Magdalena Blankenberg,
de getuijge Mathias Berg, en Geertruij Christina Blankenberg.

Hermanus,
van Hermanus Kriel, en Elizabeth Anna Melan,
de getuijge Andries Hesselbaert, en Maria Jourdan.

Geertruij Susanna,
de ouders Floris Mijboom, en Cornelia de Kok,
de getuijge Michael de Kok, en Susanna van Boven.

Den 21 dito
Coenraad,
de vaeder de eerw: h:r Henricus Cock, de moeder mejuff:r Catharina Rosina Eksteen,
de getuijge de h:r Coenraed Cock, en mejuff:r Anna Gesina Staverman. geboren den 19 dito
(the date of birth was appended in a different hand and ink)

page 92

A:o 1734 Naemen der gedoopte kinderen
Cornelis,
de ouders Jonas van der Poel, en Sophia Meijburg,
de getuijge Cornelis Eelders en Martha Mijburg.

Johannes Jacobus,
van Jan Colijn en Johanna Appel,
de zelve waeren getuijge.

Anna,
van Gerrit van Wijk, en Maria Pruvo,
de getuijge Christiaen Victor, en Catharina Kervel.

Anna, (on echt),
de moeder en getuijge Anna Willemze, de zoogezegde vaeder Ernst [Wepenaer] Wibener,
dit kint is door het huwelij ge echt den 3 Meij 1739.

Den 28 9:ber
Hendrik, geboren den 29 9:ber,
de ouders de h:r Hendrik Swellengrebel, coopman en pakhuijs meester dezes gouvernements, en mejuff:r Helena ten Damme,
de getuijge de h:r Adriaen van Kervel, opperkoopman en tweede deses gouvernements, en mejuff:r Aletta Corsenaer.

Anna Elizabeth,
de ouders Elberz Diemer, en Johanna Rooveen,
de getuijge Johanna Helena de Koning.

Sara, (on echt)
de moeder en getuijge Johanna van de Caep.

Den 12 December
Frans,
bejaerde persoon, nae voorgaende belijdenis.

Den 19 dito
Abraham Christoffel,
de ouders Pieter Zwanepoel en Maria ___ Sax,
de getuijge Jan Christoffel Bek, en Anna de Groot.
(a blank space was left for the second name of the mother)

Den 25 dito
Johannes,
de ouders Gideon Slabbert, en Francina Karsten,
de zelve waeren getuijgen.

  • Hits: 8380

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions