Skip to main content

Cape Town Baptisms 1739

page 122

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 18 Januarij
Hendrik.
de vader Jacob Wifïe. De moeder Margaretha Klopper.
De getuigen Hendrik Klopper en Catharina Bota.

Den 25 dito
Aletta.
De vader is Lourens Staf. De moeder Elisabeth Biesel.
De getuigen sijn Jan Knoop en Elisabeth Hofman.

Hendrik.
De vader Dirk de Jong. De moeder Emerentia van Hoven.
De getuigen Hendrik van Hooven en Anna Catharina Obits.

Anna Elisabeth (onecht).
De moeder en getuige Magdalena Christina Adolphia. De soogesegde vader Jan van der Schijf.

Den 1 Februarij
Johannes Casparus.
De vader Carel Ernst van Graan. De moeder Johanna de Vries.
De getuigen Casper Raats en Josina de Vries.

Cicilia Elisabeth (onecht).
De moeder Cicilia van Jaffena Patnam. De soogenaemde vader Moses van Peliakatte.
De getuigen Christiaan Thomasz en Rosetta van Bengalen.

Den 15 dito
Magdalena Dorothea.
De vader Willem Leendertse Kamerling. De moeder Maria Wieret.
Deselve sijn getuigen.

Anna (onecht).
De moeder Maria Willemse. De soogenaamde vader Hendrik van den Bergh.
De getuigen Hermannus Frank en Johanna Cemp.

2 b:
Antonetta van Macassar.
Een bejaerde persoon na voorgaende belijdenis.

Isabella van Madagascar.
Een bejaerde persoon na voorgaende belijdenis.

Den 22 dito
Maria Geertruij.
De vader Jan Jurgen Haman. De moeder Johanna Margaretha Gildenhuisen.
De getuigen Michiel Otto en Anna Margaretha Siek.

Cornelia Helena (onecht).
De moeder en getuige is Helena van Bengalen. De soogenaemde vader Cornelis de Vries.

Den 1 Maert
Johanna Catharina.
De vader Johan Barthel Hartog. De moeder Anna Maria Roos.
De getuigen Jan Bout en Johanna Christina Roos.

page 123

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 1 Maert
Elisabeth.
De vader Barent Buijs. De moeder Alida van den Berg.
de getuigen Jan van Helsdingen en Elisabeth Snijman.

Maria Margaretha (onecht).
De moeder Cornelia Schrijverius. De soogenaemde vader Jacobus Gelf.
De getuigen Hans Harmense en Jacoba van Gogh.

Den 8 dito
Juliannus Godefridus.
De vader Dirk Martens. De moeder Johanna Visser.
De getuigen Jan Ceulen en Geesje Visser.

Den 15 dito
Anthonij Walrave.
De vader Johannes Vlotman. De moeder Johanna Romont.
De getuigen Evert Walrave Cochius en Cornelia Romont.

2 b:
Augustijn van Bengalen.
Een bejaerde persoon na voorgaende belijdenis.

Emerentia van Bengalen.
Een bejaerde persoon na voorgaende belijdenis.

Den 22 dito
Johannes.
De vader is Anthonij Palm. De moeder Cornelia van de Caap.
De getuigen sijn Elias Thomasz en Anthonia Coopman.

Den 27 dito
Anna Dorothea.
De vader Joachim Daniel Hubener. De moeder Johanna Adriana Jourdaan.
Deselve sijn getuigen.

Den 29 dito
Jurriaan Hendrik.
De vader Mattijs Greef. De moeder Susanna van den Hever.
De getuigen Hendrik Paschen en Elisabeth van den Hever.

Den 30 dito
Petrus Ludovicus.
De vader is de eerw: heer Frans le Sueur. De moeder me juff:r Johanna Catharina Swellengrebel.
De getuigen sijn de eerw: heer Petrus le Sueur leeraer in Christi gemeijnte te Canterburij en me juff:r Anna Catharina van Kervel, als mede de eerw: heer Ludovicus Carel le Sueur leraer in Christi gemeijnte te Voorburg en me juff:r Magdalena de Monceaux.

Den 5 April
Gideon,
de ouders Gideon Slabbert, en Francina Carsten,
de getuijge Johan Mollevanger, en Catharina Carsten.

Hermanus Barent,
van Dirk van der Schijff, en Catharina Meijer,
de get: Lucas Meijer, en Catharina de Beer.

Poulus,
van Poulus Beek, en Catharina Martens,
de getuijge Matthijs Lagenberg, en Hendrina Martens.

page 124

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 12 April
Geertruij,
de ouders Jan van der Trans, en Elizabeth van der Trans.
de get: Barendt van der Trans en Martina Martens.

Catharina Maria,
de ouders Martinus van Staeden, en Catharina Bota.
de get: Abraham Paling met Maria Elizabeth van Helsdingen.

Den 19 dito
Ernst   }
Daniel  } tweelingen,
de ouders Jacobus van Graan, en Adriana Groenendijk,
de getuijge van het eerste zijn Jan Joosten, met Margrita Swaep,
en van het tweede Daniel Duren met Cornelia Jacobz.

Adolph, out __ }
Juliana, out __ }
de moeder is Media van Batavia, de zoogezegde vaeder Daniel van Batavia,
de eerste get: Joseph van Bali, met Rachel van de Caep,
de tweede Pieter Leander van de Kust, en Thamar van Macasser.
(the spaces where the ages of the children were meant to be written were left blank)

Magdalena Cornelia,
de ouders Gerrit Vreedenburg en Barendina van Aart,
de get: Theunis van Aart met Magdalena Brits.

Den 26 dito
Maria Elizabeth,
de ouders Jonas van der Poel, en Sophia Meijburg,
de getuijge Pieter van der Poel, en Johanna Sophia van der Poel.

b:
Jacobus [van der Kust],
bejaerde persoon, nae voorgaende belijdenis.

Den 3 Meij
Maria Geertruij,
de ouders Johannes Möller, en Maria Uijs,
de zelve zijn getuijge.

Cristina,
de ouders Jan de Wael, en Elizabeth van Nek,
de getuijge Hendrik Langevelt en Cristina Langevelt.

Den 10 dito
Ernst Frederik,
de ouders Ernst Wibener en Anna Willemz,
de getuijge Gerrit Kemp met Lutke Willems.

page 125

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 24 Meij
Petrus Henricus,
de ouders Willem van der Heiden en Helena Josina Esser,
de getuijgen Hendrik Oostwalt Eksteen, en Aletta van der Heiden.

Petrus Gerardus,
de ouders Hans Pieterz: de Wit en Johanna Schenk,
de getuijgen Willem van As, en Anna Margaretha Schenk.

Jacobus Henricus,
de ouders Jan Zacharias Bek, en Geertruij Blankenberg,
de getuijge Jacobus Blankenberg met Cornelia de Cock.

Jan Barent, (on echt)
de moeder Dina van Deventer, de gezegde vaeder Nicolaes van Blerk,
de getuijge Jacomina, en Gerrit van Deventer.

Den 31 dito
George,
de ouders Jan Knoop, en Elizabeth Hofman,
de getuijge Lourens Staff, en Elizabeth Biezel.

Eijda Cornelia,
de ouders Jan Lodewijk Magetski en Petronella Scheepsdorp,
de getuijge Eijda Bergste.

2 b:
Adam (van de Caep),
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis.
Jacobus (van de Caep),
bejaerde persoon nae voorgaende beleijdenis.

Den 7 Junij
Johannes Martinus,
de ouders Abraham Paling, en Maria Elizabeth van Helsdingen,
de getuijgen Martinus Bastro, en Maria Paling.

Catharina,
de ouders Johannes Robberz: en Anna Sophia Horsel,
de getuijgen Johannes Akkerman, en Geertruij Lambertz.

Den 14 dito
Lambertus,
de ouders Christiaen van der Schelde, en Anna Elizabeth Pretoris,
de getuijge Barent van der Schijff, en Maria van der Schijff.

Jan,
de ouders Izaek Martenz, de moeder Henderina Cors,
de getuijge Jan Nicolaes Beegel met Margaretha Cors.

page 126

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 30 Julij
Claudina Constantia,
de ouders de wel ed: gestr: heer Hendrik Swellengrebel, en mevrouwe Helena Willemina ten Damme,
de getuijge de wel ed: gest: heer m:r Nicolaes Hartman, tweede advocaat weegens de generale Ned: O: Comp: en mevrouw Johanna Constantia Elzevier, en in haar ed: absentie de heer Rijk Tulbach, secunde dezer gouvernements en mejuff:r Anna Catharina van Kervel.

Hendrik Abraham,
de ouders Hendrik Paeschen en Jacoba van den Heever,
de getuijge Abraham Lever met Margaretha Paeschen.

Jaspert,
de ouders Johannes Visser, en Maaijke Slabbert,
de zelve zijn getuijge.

Den 5 Julij
Alardus Bartholomeus, }
Jacobus,                     } tweelingen.
De ouders Elias Thomasz en Anthonia Coopman.
De getuigen van het eerste Charl le Long en Francina van [Ec],
en van het tweede Adolf Jonker en Elizabeth Bastro.

Den 19 dito
Maria Cicilia.
De vader Gerrit van Kerken. De moeder Cicilia Vivie.
De getuigen sijn deselve.

Sophia Charlotte.
De vader Jan Fredrik Muller. De moeder Anna Bota.
De getuige Sophia Charlotte Muller.

Johanna.
De vader Fredrik Bota. De moeder Pieternella Oosthuisen.
De getuigen sijn deselve.

Den 26 dito
Cornelis.
De vader is Christoffel van Wijk. De moeder Sophia Campher.
De getuigen Gerrit van Wyk en Maria Eijkhof.

Geertruij. (onecht)
De moeder en getuige is Elisabeth van Hoorn. De sogenaemde vader Jan van der Stap.

Den 9 Augustus
Rosina Maria.
De vader is Hendrik Oostwalt Eksteen. De moeder Aletta van der Heijden.
De getuigen sijn Henning Joachim Prehn en Elisabath Mostert.

Elsabe Helena.
De vader Fredrik Willem Emsikhof. De moeder Jacoba Helena van As.
De getuigen Willem van As en Anna Margaretha Schenk.

page 127

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 16 Augustus
Anna Maria.
De vader is Matthias Lotter. De moeder Anna Dorothea van den Bergh.
De getuigen sijn Johan Hendrik Wijnbergen en Anna Dorothea Muller.

Den 23 dito
Susanna.
De vader is Isaac de Vries. De moeder Susanna Bosman.
De getuigen sijn Daniel de Vries en Maria Bosman.

Anthonij.
De vader Jasper Maartensz. De moeder Catharina van Laar.
De getuigen Anthonij Laurens Snith en Sara van Laar.

Den 30 dito
Anna Margaretha.
De vader is Hendrik Gildenhuisen. De moeder Neeltje Swart.
De getuigen sijn Michiel Otto en Anna Margaretha Siek.

Den 6 Septemb:
Johannes Godlieb.
De vader Andries Grove. De moeder Anna Niel.
De getuigen Jan George Hooftvleesch en Maria Elisabeth Migault.

Andries.
De vader Andries Brink. De moeder Sophia Grove.
De getuigen Andries Grove en Anna Niel.

Sara Maria.
De vader Adam Barnard. De moeder Lea Leroex.
De getuigen Jan Leroex en Sara Strandt.

Maria.
De vader Matthijs Willemsz: De moeder Johanna van Wielingen.
De getuigen Matthijs Willemsz: en Luijtje Willemsz:

David Jansz: (onecht)
De moeder Catharina Elisabeth van de Caap. De soogenaemde vader David van de Caap.

Den 13 dito
Martha Elisabeth.
De vader Pieter Paulus Tame. De moeder Anna Catharina Conterman.
De getuigen Teleman Tame junior, Nicolaus Louw, Martha Reijers en Johanna Kloot.

Anna Elisabeth.
De vader Johannes Bruins. De moeder Margaretha Plooij.
De getuigen Jacobus Bruins en Anna Elisabeth Bockelenberg.

Den 20 dito
Pieternella.
De vader Pieter Heufke. De moeder Johanna Roveen.
De getuigen Cornelis Heufke en Christina Diemer.

Den 2 October
Geesje Maria.
De vader is Gysbert Verweij. De moeder Maria van Neck.
De getuigen sijn Johannes Albertus Munnik en Jacoba de Waal.

page 128

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 11 8:ber
Oloff Godlieb,
de ouders Johannes Carolus de Wet, en Maria Magdalena Blankenberg,
de getuijge Hendrik Emmanuel Blankenberg, Godlieb Willer, en Maria Zeegers.

Jan Barzilius,
de ouders Jan van der Swijn, en Catharina Crijsmar,
de getuijge Martinus de Vos, en Cornelia van Dam.

Angenitha,
de ouders Jan Oberholster en Elizabeth Provo,
de getuijgen Christiaen van der Schelde, en Anna Elizabeth Pretorius.

b: vryg:
Susanna, (van Madagascar)
vrijgegeevene, nae voorgaende belijdenis.

b: vryg:
Sara, (van Bengalen)
vrijgegeevene, nae voorgaende belijdenis.

Den 18 dito
Jan Philip,
de ouders Daniel Pheil, en Maria Six van Chandelier,
de getuijge de eerw: heer Jan Philip Smith, en juff:r Johanna Catharina Pheil.

Susanna,
de ouders, en getuijgen Adam Fredrik Koelke, en Sophia Elizabeth Gerretz.

Den 25 dito
Josina Alberta,
de ouders Rudolph Sigfried Alman, en Alberta Maijboom,
de getuijge Josina Maijboom.

Den 1 9:ber
Willem Maarten,
de ouders Jan Oosthuijzen, en Anna Bota,
de getuijgen zijn Maarten Martenz, en Catharina Bota.

Den 8 dito
Margaretha Jacomina,
de ouders Nicolaes Brommert, en Sara Kruger,
de getuijge Barent Lont, en Jacomina Brommert.

Maria Henderina,
de ouders Johannes Henricus Blankenberg, en Anna Margrita van der Heide,
de getuijge Hendrik van der Heiden, en Maria Magdalena Blankenbrg.

Anna Maria,
de ouders, en getuijge zijn Hendrik Heins, en Maria Delila van der Storm.

Elizabeth Maria,
de ouders Christiaen Lamprecht, en Johanna Maria Frappe,
de getuijge zijn Jan Fredrik Delits, met Johanna Maria Delits.

Bartholomeus,
de ouders Bartholomeus Schonke, en Leonora Claesze,
de getuijge Izaek Sultania met Amelia Gaerden.

Den 15 dito
Johannes Jacobus,
de ouders Hendrik Peter Hesse, en Cicilia Kruger,
de get: Jacob Kruger, en Johanna Kemp.

Johannes Lambertus, (on echt)
de zoogezegde vader is Johannes Akkerman, de moeder is de vrij gegevene Elizabeth Adams,
de getuijge Jacobus van Graen, en Adriana Groenendijk.

page 129

A:o 1739 Naemen der gedoopten

Den 22 9:ber
Aletta Henderina,
de ouders Henning Joachim Prehn en Anna Salome Ecksteen,
de getuijge Hendrik Oostwalt Ecksteen, en Aletta van der Heiden.

Elzebee Cornelia,
de ouders Johannes Colijn, en Johanna Appel,
de zelve zijn getuijge.

Den 29 dito
Dirk,
de ouders Anthoni Lourents Snit, en Sara van Laar,
de getuijge Jan de Potter, en Maria Buisset.

Den 6 December
Geertruij Susanna,
de ouders Jacob Cloppenburg, en Magdalena Palingh,
de getuijge Carel Jacob Diets, en Pietertje Cloppenburgh.

Barent Pieter,
de ouders Barent Pieters en Susanna Roeloffz,
de getuijge Pieter Roelof en Catharina Obits.

Den 20 dito
Martinus Johannes,
de ouders Hendrik Möller, en Martha van der Westhuijze,
de getuijge Martinus Heems, en Johanna Möller.

Hendrik Johannes,
de ouders Johan Michiel Groots, de moeder Geesje Piepers,
de getuijge Hendrik Hop, en Johanna Hop.

Den 25 dito
Johanna Aletta,
de ouders Jan Baersenburg, de moeder Susanna Meijer,
de get: Pieter Meijer, en Maria Magdalena Meijer.

Jacomina,
de ouders Theunis Schalkwijk, en Maria Slabbert,
de zelve zijn getuijge.

Den 26 dito
Jan Abraham,
de ouders Jan Adam Schöne, en Anna Catharina Roelof,
de getuijgen zijn Hendrik van Hooven, met Anna Catharina van Hooven.

notes:
b: vryg: = bejaarde, vrijgegeven (adult baptism, manumitted)

  • Hits: 7088

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions