Skip to main content

Cape Town Baptisms 1740

page 130

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 3 Jannuarij
Christina Dorothea,
de ouders Rudolf Jurgen Abel en Johanna Maria Vlotman,
de getuijgen zijn Johan Zacharias Beck en Geertruij Christina Blankenberg.

Maria Elisabeth, (on echt)
de gezegde vaeder is Frans Jurgens, de moeder en getuijge is Johanna Claesen.

Den 7 Februarij
Maria Elisabeth.
De vader is Jan Grijling. De moeder Jacomina Peltser.
De getuigen sijn Jacobus van den Bergh en Maria Hagh.

Den 14 dito
Anna Christina.
De ouders Zacharias Eijkenstroom en Anna Jansz:
De getuigen Carel Adel Mark en Anna Christina Ael Mark.

Matthias Jacobus.
De ouders Fredrik Sappel en Maria Elisabeth de Beer.
De getuigen Matthias de Beer en Johanna De Beer.

Den 6 Maart
Maria Abigael.
De ouders Thomas de Wit en Johanna Elisabeth Delits.
De getuigen Pieter de Wit, Abigael Belij en Maria Adriaansz.

Helena,
De ouders Marthinus Becker en Johanna Pretorius.
De getuigen Jacobus de Wet en Helena Becker.

Den 13 dito
Pieter.
De ouders sijn Jacobus van den Berg en Maria Magdalena Haak.
De getuigen Pieter Swanepoel de jonge en Agata Cornelia van Hoven.

Elisabeth Magdalena.
De ouders Johan Fredrik Willem Butger en Sara Palink.
De getuigen Jacobus Pols en Maria Palink.

Elsje.
De ouders Jacobus Bota de jonge en Sophia van Rooijen.
De getuigen Jacobus Bota en Elsje Sneijman.

Johannes.
De ouders Gerrit Cloete en Maria Schepers.
De getuigen Pieter Besuijdenhout en Maria Bota.

Den 20 dito
Casper.
De ouders Cornelis Hagedoorn en Christina van de Caap.
De getuigen Casper Louis en Helena Louis.

page 131

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 3 April
Jacobus Johannes.
De vader is Gerrit Mos. De moeder Elisabeth Huijs.
De getuigen sijn Johannes Moller en Maria Huijs.

Johannes.
De vader Evert Colijn. De moeder Adriana van Deventer.
Deselve sijn getuigen.

Stephanus.
De vader Gerrit Schepers. De moeder Susanna Bruwel.
De getuigen Steven Bruwel en Elisabeth Bruwel.

Den 10 dito
Sophia Hendrina,
de ouders Hendrik van der Heiden en Elizabeth Mostert,
de getuijgen zijn Ernst Mostert, en Sophia Cloeten.

Anna Catharina, (on echt)
de zoogezegde vaeder Pieter Greef, en de moeder, en getuijge is Jacomina van Deventer.
Dit kint is door het huwelijk geecht.

Den 15 dito
Anna Susanna,
de ouders Johannes Hendrik van Helsdinge, en Elizabeth Snijman,
de getuijge Christoffel Fredrik Rhenius, en Susanna Kina.

Martinus,
de ouders Frans Hendrik Mark, en Christina van Bengalen,
de getuijgen Martinus Valk, en Helena van Bengalen.

Ernst,
de ouders Dirk Wijdenaer, en Catharina Mostert,
de getuijge Ernst Mostert, en Sophia Cloete.

Den 17 dito
Catharina,
de vader Matthijs Basson, de moeder Martha Meijburgh,
de getuijge Gijsbert la Febre, en Catharina van der Zande.

Den 24 dito
Maria Dorothea,
de ouders Jan Andries Truter en Maria Cuijperman,
de getuijge Francois Hollius, en Hendrina Schellinger.

Stephanus,
de ouders Roelof van der Burgh, en Catharina Erasmus,
de getuijgen Lourens Erasmus en Martha Pinaar.

Den 1 Maij
Geertruij Isabella,
de ouders Daniel Heijning, en Maria Magdalena Pasques de Chavonnes,
de getuijge de heer Nicolaas Heining[e] en juff:r Geertruij Vermeij, neevens de heer Anthonij Jan van Muijden, en juff:r Izabella Bolwerk.

page 132

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 1 Maij
Johanna,
de ouders Hendrik Eversdijk, en Engela Valk,
de getuijge Johannes Eversdijk, en Johanna Poulus Rood.

Emerensje, (on echt)
de gezegde vaeder schipper Pieter Visser, de moeder de vrijgegeevene Adriana van Batavia,
de getuijge Augustijn van Bengale, en Emerensje van Bengalen.

Den 8 dito
Elizabeth,
de ouders Hermanus Smuts, en Johanna Best,
de getuijge Michiel Smuts Harmensz: en Johanna Catharina Smuts.

Hester,
de ouders Jan Christoffel Vlek, en Maria Heufke,
de getuijge Jan Christoffel Vlek, en Hester Vlek.

Den 15 dito
Engela Johanna,
de ouders Johannes Leij en Anna Thibault,
de getuige zijn Fredrik Rhenius, met Apolona Bergh.

Jacomina,
de ouders Johannes Albertus Munnik, en Jacoba de Wael,
de getuijge zijn Arnold Hendrik Scholts, en Jacomina Visser.

Den 22 dito
Johannes Arnoldus,
de ouders Jochem Daniel Hubener, en Johanna Adriana Jordaen,
de getuijge Johan David Phannensteel, en Margaretha Olofze.

Susanna Catharina,
de ouders Johannes Vermeulen, en Magdalena van de Caep,
de getuijge Sijbrant Vermeulen en Susanna Coningshoven.

Nicolaes, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Christoffel Jurgen Krommert, de moeder en getuijge Josina Cosen.

Den 26 dito
Susanna,
de ouders Jan Piterze, en Helena van de Caab,
de getuijge Abraham van Macasser, met Susanna van de Cust.

Den 29 dito
Engela Pieternella,
de ouders Poul Hartogh, en Johanna Barbara Oberholster,
de getuijgen Barent van der Schijf, en Engela Wedeking.

Sara, (on echt)
de moeder en getuijge is de vrijgegeevene van juff:r Brommert, Juliana van de Caep.

Den 5 Junij
Johannes,
de ouders Johannes Vlotman, en Johanna Romont,
de getuijgen zijn Poulus Piemont, en Johanna Apolonia Pot.

Den 12 dito
Pieternella Helena,
de vaeder is Nicolaes Faesen, de moeder Helena Fijt,
de getuijgen Nicolaes Loubser en Anna Catharina Fijt.

page 133

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 12 Junij
Jan Jurgen,
de ouders Michiel Daniel Lourig, en Catharina Biezel,
de getuijge Hans Jurgen Honk met Aletta den Nijs.

Andries Stephanus,
de ouders Steven Gouts en Catharina Bock,
de getuijge Steven Gouts, en Anna Gouts.

Den 3 Julij
Abraham Willem.
De vader Abraham Decker. De moeder Theodora van Taak.
De getuigen Pieter van Taak en Elsje Decker.

Den 10 dito
Dorothea Elisabeth.
De vader is Jan Bartel Hartogh. De moeder Anna Maria Roos.
De getuigen sijn Johannes Albertus Munnik en Jacoba de Waal.

Den 17 dito
Claas.
De vader is Claas Jonas de jonge. De moeder Anna Maria Brits.
De getjuigen sijn Pieter Vion en Anna de Haas.

Den 7 Augustus
Jan Hartwijgh.
De ouders en getuigen Willem Leendertse Kemerling en Maria Wieret.

Adolf.
De ouders sijn David Sultania en Maria Jourdaan.
De getuigen Johanna Adriana Pretorius en Isaac Sultania.

b: vryg:
Maria (van Mallebaar),
een bejaarde persoon na voorgaende belijdenis, van Mallebaar, vrijgegevene.

Den 14 dito
Michiel.
De vader is Andries Bester. De moeder Anna Bock.
De getuigen sijn Christiaan Bock en Clara Bock.

Christiaan.
De vader is Jan Juriaansz. De moeder Jacoba Petronella Lourensz.
De getuigen sijn Christiaan Rave en Johanna Lens.

Den 21 dito
Cajus Petrus.
De vader Petrus Jesse Slotsboo. De moeder Stevelina van Oudenaarden.
De getuigen Pieter van Oudenaerden en de eerw: heer Hendricus Beck benevens me juff:r Aetta (sic) Beck wed: wijlen Caje Jesse Slotsboo.

Magdalena Magtelda.
De vader Abraham Lever. De moeder Margaretha Paeschen.
De getuigen Cornelis Lever de jonge en Magdalena Munnicks wed: van Pieter Paeschen.

page 134

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 28 Augustus
Hendrik, geboren den 21 dito.
De vader is de eerw: heer Frans le Sueur. De moeder me juff:r Johanna Catharina Swellengrebel.
De getuigen sijn de wel ed: gestr: heer Hendrik Swellengrebel, gouverneur van Cabo de Goede Hoop, benevens sijn wel ed: gemalin mevrouw Helena Willemina Swellengrebel geboren Ten Damme.

Anthonia Alida.
De vader is Marthinus Wessel. De moeder Johanna Barbara van Aken.
De getuigen sijn Cornelis de Nijs en Anthonia Alida Lever.

Den 4 September
Tobias.
De vader is Tobias Mostert. De moeder Geertruij Olivier.
De getuigen sijn Tobias vna Nek en Elisabeth Nieuwenbroek.

Hendrina.
De vader Floris Brand. De moeder Catharina van Hoven.
De getuigen Floris Brand en Anna Margarethaa van Hoven.

Den 18 dito
Elisabeth.
De vader is Cornelis Gozen. De moeder Willemina Berkman.
De getuigen sijn Jan Jurgen Schreuder en Grisella Sweetmans.

Daniel. (onecht)
De moeder is Rebecca van de Caap, de soogenaemde vader Moses van [Bengalen] de Caap.
De getuigen sijn Hans Simons en Maria van Timor.

Den 25 dito
Maria.
De vader is Jan de Waal. De moeder Elisabeth van Nek.
De getuigen Arent de Waal en Maria van Breda.

Den 16 8:ber
Margaretha,
de ouders zijn Johannes Miller, en Magdalena Wiret,
de getuijge Jacob Scheffer, en Margaretha Roe.

Hermina,
de ouders Fredrik van Eden, en Hendrina Stevenze,
de getuijgen Jacobus Bota, en Elsje Snijman.

Engela Elizabeth,
de ouders Nicolaes Loubser, en Anna Catharina Fijt,
de getuijgen Nicolaes Lodewijk Faasen, en Elizabeth Johanna Mostert.

Adriaan, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Guilliam Heems, de moeder, en getuijge is de vrijgegevene Catharina van de Caep.

page 135

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 6 No:ber
Johanna Dorothea,
de ouders Jan Fredrik Timendorph, en Anna Catharina Delitz,
de getuijgen Johannes Fredericus Delitz, en Johanna Maria Delitz.

Maria Magdalena, (on echt)
de zoogezegde vaeder Jacobus Pieterze, de moeder en getuijge Alida Vredenburg.

Maria Henderina, (on echt)
de zoogezegde vader Hendrik Piterze, de moeder en getuijge is Sara Tomasz.

Fredrik Ernst, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Moses van de Caep, de moeder en getuijge Magdalena van de Caep.

Joost, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Abraham Bintura, de moeder en getuijge is Clara van [Toetekoerijn].

Den 13 dito
Catharina Elizabeth,
de ouders en getuijge zijn Gerrit Cloeten, en Huijbregje Slabbert.

Femma,
de ouders Joachim Pieterz Posthumus, en Elsje Catharina Beun,
de getuijgen Matthijs Pieterz, en Cornelia Alida van Hoven.

Michiel,
de ouders Guiliam Oberholster, en Johanna Margaretha Berkman,
de getuijgen Jan Oberholster, en Willemina Berkman.

Maria Sophia,
de ouders Jan Hendrik Spiegelberg, en Anna Sophia Snith,
de getuijge Maria Buset, en Anthonij Lourents Snith.

Petrus, (on echt)
de moeder en getuijge is Geertruij van de Caep, de zoogezegde vaeder Willem Outshooren.

5 b: vryg:
Valentijn van de Cust,               }
Andries van de Caep,                }
Eva van de Caep,                      }
Johanna Christina van de Caep, }
Johanna van Cijlon,                  } vijv, vrijswarten nae voorgaende belijdenis.

Den 20 dito
Sara Henderina,
de vaeder is Hans Pieterze de Wit, de moeder Johanna Schenk,
de getuijge zijn Casper Pieterze de Wit, en Catharina Pieterze de Wit.

Carolus, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Jan van Batavia, de moeder Johanna Christina van de Caep.

page 136

A:o 1740 Naemen der gedoopten

Den 27 9:ber
Cornelia,
de ouders zijn Pieter Willemz Nel, en Aletta van Deventer,
de getuijge Jacobus Bruijns, en Cornelia Nel.

Rosier Bernardus,
de ouders zijn Nicolaes van Blerk, en Catharina Maria Magetski,
de getuijgen Franscis Wijkaart en Catharina Margritha Driese.

Hendrik, (on echt)
de moeder en getuijge is de vrijgegeevene Elizabeth van de Caep, de zoogezegde vaeder Hendrik Stael.

Den 4 X:ber
Jacobus Fredrik,
de ouders zijn Martinus van Staden en Catharina Bota,
de getuijgen Frans Smith, en Maria van Staden.

Albertus,
de ouders Cornelis de Kat, en Apolonia van de Caep,
de getuijgen 's kints vaeder, en Cornelia Agatha van Hoven.

Helena,
de ouders Johannes Brandt, en Christina de Vijf,
de getuijgen Jan Andries Horack, en Duifje Uijtema.

Hermanus, (on echt)
de zoogezegde vaeder is Jan van der Schijf, de moeder, en getuijge Magdalena Christina Adolphia.

Den 18 dito
Elsje,
de ouders Lourens Staf, en Elizabeth Biezel,
de getuijge Jan Andries Horak, en Duifje Uijtema.

Maria Pieternella,
de ouders Pieter Poulus Tame, en Anna Maria Compterman,
de getuijgen Jan van de Swijn, en Maria Pieternella Tame.

Jacomina Maria,
de ouders Jacobus Wievie, en Margaretha Clopper,
de getuijge Martinus van Staden en Catharina Bota.

Diderik,
de ouders Adriaan Lekkerwijn, en Maria Nieuwenbroek,
de getuijge Tobias van Nek, en Elizabet Nieuwenbroek.

Den 23 dito
Johanna Elizabeth,
de ouders Hendrik Hesse, en Cicilia Kruger,
de getuijge Jacobus Kruger de jonge, en Elizabeth Kruger.


notes:
b: vryg: = bejaarde, vrijgegeven (adult baptism, manumitted)

  • Hits: 6890

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions