Skip to main content

Cape Town Baptisms 1743

Algemeen Doop Boek begonnen
Den 1 Jannuarij
a:o 1743
door den predikant
Frans le Sueur

page 1

A:o 1743 Naemen der gedoopten

Den 6 Januarij
Ernestus,
de ouders Johannes Mostert en Neeltje van Os,
de getuijgen Ernst Mostert, en Sophia Cloeten; echte lieden.

Johanna Elizabeth, (onecht)
de zoogezegde vaeder Hendrik Staal, de moeder en getuijge Elizabeth van de Caeb.

Den 13 dito
Anna Elizabeth,
de ouders Jacob Reijgaert, en Anna Elizabeth Brand,
de getuijge Nicolaas van Blerk, en Maria Bovijn.

Hester,
de ouders Roeloff van der Burgh, Catharina Erasmus,
de getuijgen Laris Erasmus, en Hendrina Mulder.

Den 19 dito
Johannes Gijsbertus,
de ouders Hendrik Emanuel Blankenberg, en Johanna la Febre,
de getuijgen Rijnier la Febre, en Geertruij Christina Blankenberg; ww: van J. Z:ch Bek.

Hermanus Pieter,
de ouders Hermanus Andriesze, en Agatha Adriaansze,
de getuijgen Herman Pietersz Koopman, en Dirkje Kruijning.

Den 3 Februarij
Gustaaff Willem,
de ouders de heer Rudolf Sigfried Alleman, en mejuff:r Alberta Meijboom,
de getuijge zijn hoog edelheid Gustaaff Willem baron van Imhoff, en mevrouwe Catharina Magdalena van Imhoff geboore Huijsman, en mevrouwe Helena Willemina Swellengrebel geboore Ten Damme.

Den 10 dito
Nicolaes,
de ouders Hendrik Ras, en Johanna Hoog,
de getuijge Elizabet van den Bergh.

Den 17 dito
Catharina Christina,
de ouders Johannes Zacharias Bek, en Geertruij Christina Blankenberg,
de getuijgen George Schoester, en Catharina Christina Doman; echte lieden.

Den 24 dito
Elizabeth,
de ouders Hermanus Keeve, en Hester du Préz,
de getuijgen Hendrik Schouten, en Catharina Maria van Dijk.

Den 3 Maart
Christman Joel,
de ouders Christiaen Akkerman, en Margarita de Villiers,
de getuijgen Christman Godhart Akkerman, en Susanna Lasage.

Sara Helena,
de ouders Pieter van den Heever, en Johanna Boekelenberg,
de getuijgen Hendrik Pasen, en Geesje Hanecom.

Sophia,
de ouders Gerrit van Wijk, en Magdalena Eijkhoff,
de getuijgen zijn Christoffel van Wijk, en Sophia Campher.

Den 10 dito
Gerrit,
de ouder Johannes van Nieukerken, en Anna van Staden,
de getuijgen zijn Nicolaes Walters, en zijn huisvrouw Hanna van den Brink.

Aletta Geertruijda,
de ouders Nicolaes Laubster, en Anna Catharina Fijt,
de getuijgen Johannes Mostert, en Aletta Geertruijda Mostert.

Cornelis,
de ouders Cornelis Gosen, en Willemina Berkman,
de getuijgen Pieter Lambertse, en Elsje Mulder.

Dirk, (onecht)
de moeder en getuijge, Maria Magdalena van de Caep, de gezegde vaeder Dirk Betooris.

Maria, (onecht)
de moeder en getuijge Rosalijn van de Caep, de gezegde vaeder Jan de Jong.

Den 17 dito
Margareta Anna,
de ouders Daniel Heijning, en Maria Magdalena Pasques de Chavonnes,
de getuijge Anna Margreta Bolwerk, en Margreta Cornelia Heijning.

Elsje,
de ouders en getuijgen Gerrit Emmenes, en Anna Oosthuijsen.

Johanna Catharina,
de ouders Jacobus van Graen, en Adriana Groenendijk,
de getuijgen Carel van Groen, en Johanna de Vries.

Den 24 dito
Johannes Marinus,
de ouders Jan Andries Horack, en Josina van Wieling,
de getuijgen Olof Martini Bergh, en Engela Apolonia Bergh.

Den 31 dito
Pieter,
de ouders Pieter Swaenepoel, en Martha Elizabeth Bota,
de getuijgen Pieter Swaenepoel de oude, en Maria Isabella Sax.

page 2

A:o 1743 Naemen der gedoopten

Den 7 April
Cornelia Sophia,
de ouders de heer Cornelis Eeldert, en mejuff:r Johanna Catharina van der Poel,
de getuijge Johannes Reinhardus Menke, en Johanna Aletta Letteur.

Jan Barent,
de ouders Diderik Borg, en Susanna Willemz,
de getuijgen Jan Barent, en [Lutje] Willemze.

Den 21 dito
Johanna Catharina,
de ouders Hermanus Vermaak, en Evah Bastiaansz:
de getuijgen Simon Passer, en Johanna van Cijlon.

Willem Fredrik, (onecht)
de zoo gesegde vaeder is Hendrik Pieterz: de moeder en getuijge Sarah Schodius.

Den 5 Meij
Engela,
de ouders Poul Beek, en Catharina Martens,
de getuijgen Jaspert Martens, en Catharina van Laer.

Johannes Wilhelmus,
de ouders Martinus van Staeden, en Catharina Botha,
de getuijgen Johannes van Rensburg, en Margaretha Botha.

Den 19 dito
Willem Cornelis,
de ouders Claes Jonasse de jonge, en Anna Maria Brits,
de getuijge Johannes Mostert, en Susanna Gerritze.

Den 26 dito
Anna Jacoba,
de ouders, en getuijge Nicolaas Brommert, en Sara Crûger.

Den 2 Junij
Margritha,
de ouders Poul Artooijs, en Maria Mariek,
de getuijgen Jan Nicholaes Beegel, en Margrita Cors.

Maria Magdalena,
de ouders Johannes Akkerman, en Maria Magdalena Vierabent,
de getuijge zijn Christiaan Toorn, en Rebekka van de Cust.

Johannes Jacobus,
de ouders Johannes Mostert, en Susanna Gerritze,
de getuijge Claes Jonasse de jonge, en zijn v:r Anna Catharina Brits.

Den 9 dito
Catharina,
de ouders Jan van der Trans, en Elizabeth van der Trans,
de getuijgen Johannes van Hek, en Catharina van Rijn.

Den 16 dito
Magdalena Elizabeth,
de ouders Jan Fredrik Tiemmendorf, en Anna Catharina Delitsch,
de getuijge de e: achtb: heer h:r Jacob Pompe van Meerdervoort, en mejuff:r Anna Catharina van Kervel, nevens Thomas de Wit en Johanna Christina Delitsch.

Anna Salome,
de ouders Henning Joachim Prehn, en Anna Salome Eksteen,
de getuijgen Elizabeth Prehn, Pieter Lobser, en Johanna Eksteen.

Beatrix Maria,
de ouders Gerrit Mos, en Elizabeth Uijs,
de getuijgen Hendrik van der Westhuijzen, en Beatrix Olivier wed:e Pieter van de Westhuijsen.

Johannes,
de ouders Cornelis Hagedoorn, en Christina Pieterse,
de getuijgen Jan Cock, en Johanna Janze.

Den 23 dito
Margaritha Catharina,
de ouders Martin Godlieb Echard, en Alida Jacoba Leever,
de getuijgen Abraham Leever, en Margaretha Paassen.

Alida,
de ouders Jan Verbeek, en Dorothea Raas,
de getuijgen het kints vaeder en Alida Verbeek.

Magdalena Jacoba,
de ouders Lourens Biel, en Rachel Cloppenburg,
de getuijgen Jacob Cloppenburg, en Magdalena Paaling.

Den 30 dito
Martinus,
de ouders Johannes Leij, en Anna Thibault,
de getuijge Olof Martini Bergh en Engela Bergh.

Den 7 Julij
Carel Willem,
de ouders Jan Andries Truter, en Maria Cuijpermans,
de getuijgen Carel Willem Meijer, en Johanna Aletta Meijer.

Elizabeth,
de ouders Arent de Waal, en Maria van Breda,
de getuijgen Pieter van Breda, en Catharina Smuts.

Den 14 dito
Helena Fredrica,
de ouders Fredrik Zappel, en Maria Elizabeth de Beer,
de getuijgen Johannes de Beer, en Anna Pretorius.

Anna Christina,
de ouders Sijbrand van Dijk, en Aletta Brits,
de getuijgen Louis Mostert, en Alida Mostert.

Geertruij,
de ouders Tobias Mostert, Geertruij Olivier,
de getuijgen zijn Dirk Wijdenaer, en Catharina Mostert.

Johannes Pieter,
de ouders Cornelis Lans, en Anna Maria van de Bank,
de getuijgen Adolph Lans, en Anna Maria Lans.

page 3

A:o 1743 Naemen der gedoopten

Den 28 Julij
Abraham Martinus,
de ouders Abraham Lever, en Margaretha Paasen,
de getuijge Martin Godlieb Ekkard, en Alida Jacoba Lever.

Coenraed,
de ouders Jacobus Cuylets, en Maria de Boode,
de getuijgen Jan Uyltjes van Laar, en Geertruy van Emmenes.

Adolph,
vrijgegeeve lijfeige nae voorgaende beleidenis.

Den 4 Augustus
Christiaan Adolph,
de ouders Hans Pieter de Wit, en Johanna Schenck,
de getuijge Bould Pieter de Wit, en Casper Pieter de Wit.

Lutje Johanna,
de ouders Gerrit Kemp, en Maria Leroex,
de getuijgen Hendrik Rekhouw, en Johanna Kemp.

Thomas van Cijlon,
bejaerde persoon nae voorgaende belijdenis.

Adolph van de Caep,
bejaerde persoon nae voorgaande belijdenis.

Den 11 dito
Anna Hendrina,
de ouders Johannes Moller, en Maria Uijsch,
de getuijgen Hendrik Francois Moller, en Anna van der Westhuijzen.

Catharina,
de ouders Jan Pinaer, en Catharina Botha,
de getuijgen zijn Jan Kromhout, en Sara Olofze.

Arij Willem,
de ouders Christoffel van Wijk, en Sophia Kampher,
de getuijgen sijn Willem van Wijk, en Johanna Buijs.

Johanna Sebilla, (onecht)
de zoogesegde vaeder is Dirk Maertens, de moeder en getuijge is Dorothea Bekker.

Anna Margaretha, (onecht)
de gesegde vader is Erasmus Krul, de moeder en getuijge Cornelia [Coksues].

Den 18 dito
Magdalena,
de ouders Godfried Heijdenrijk, en Johanna Rogiers,
de getuijgen Gijsbert Rogiers, en Magdalena Werdou.

Den 25 dito
Jasper,
de ouders Maarten Slabbert, en Adriana Smith,
de getuijgen Jasper Slabbert, en Huijbrechje Smit.

Den 1 September
Nicolaes Carolus,
de ouders Jan Lourents Bestbier, en Elizabeth Catharina van den Heuvel,
de getuijge Johannes Carolus de Wet, en Johanna Petronella van den Heuvel.

Den 8 dito
Dirk,
de ouders Dirk van der Schijff, en Catharina Meijer,
de getuijgen Nicolaes van der Scheijff, en Agatha Blom wed:e Lucas Mijer.

Jacobus Bernardus,
de ouders Jacobus Eijkhoff, en Maria Pelser,
de getuijge Bernardus Buijs, en Johanna Maria Buijs.

Christiaen,
de ouders Rudolph Brits, en Huijbregje Brand,
de getuijgen Johannes Swaenepoel, en Dina Brits.

Den 15 dito
Hendrina Johanna,
de ouders Johannes Schimmelpenning, en Maria Coetze,
de getuijge. (left blank, no witnesses are noted here)

Den 22 dito
Hendrik Oostwalt,
de ouders Johannes Henricus Blankenberg, en Anna Margaretha van der Heiden,
de getuijgen Gerard Fiers, Johannes van der Heide, en Anna Catharina Blankenberg.

Margaretha,
de ouders Johannes Mulder, en Magdalena Wieret,
de getuijgen Jan Jurgen Mulder, en Margaretha Mulder.

Den 29 dito
Nicolaes Jacobus,
de ouders Nicolaes van Blerk, en Anna Catharina Magetski,
de getuijgen Jacobus Wildschut, en Maria Bovijn echtelieden.

Sara,
de ouders en getuijge zijn Abraham van Bintura, en Clara van de Kust.

Den 6 October
Martinus,
de ouders Jan Oosthuijsen, en Anna Botha,
de getuijgen Wijnant Bezuijdenhout, en Maria Botha.

Den 27 dito
Anna Catharina,
de ouders Christiaan Victor, en Catharina Kervel,
de getuijgen Wijnant Louw, en Cicilia Marseveen.

Andries,
de ouders Roelof Olofz, en Sara Korje,
de getuijgen Hendrik Veerze, en Margretha Olofz.

Jeremias Jesajas,
de ouders Jan Lodewijk Bouwer, en Cornelia Burger,
de getuijgen Jesajas Engelbert Meijer, en Maria de Bruijn.

page 4

Anno 1743 Naemen der gedoopten

Den 3 November
Maria Sophia,
de ouders Michiël Pens, en Johanna Barbara Oberholster,
de getuijgen Andries du Toit, en Martha Russouw.

Daniel Nicolaes,
de ouders Johan Christiaen Toorn, en Geertruij Mulder,
de getuigen Daniel Coenraet, en Amelia Davids.

Elizabeth,
de ouders Cornelis de Wael, en Hilletje Mostert,
de getuijgen Jan de Wael de oude, en Elizabeth van Nek.

Johannes Henricus,
de ouders Johannes Coenradus de Kraemer, en Sara Stempel Mulder,
de getuijge Hermanus van Wieling, en Catharina Margretha Stempel Mulder.

Sophia, (onecht)
de gesegde vaeder Andries Cock, de moeder en getuige Elsje Gerritze.

Den 10 dito
Servaas,
de ouders Michiel de Cock, en Sophia Petria Berg,
de getuijgen zijn Hermanus Smuts, en Susanna van Boven.

Johanna Jacoba,
de ouders Michiel Bester, en Elizabeth Cruger,
de getuijgen zijn Jacob Cruger de oude en Johanna Kemp.

Den 17 dito
Rijk,
de ouders Wijnant Willem Muijs, en Sara Vetsuup,
de getuijgen de heer Rijk Tulbach tweede en hooftadministrateur alhier, en mejuff:r Elizabeth Swellengrebel.

Elsje Margaretha,
de ouders Jan Bartel Hartog, en Anna Maria Roos,
de getuijge Gerrit Visser, en Elsje Sophia Brandt.

Johanna Margaretha,
de ouders Klaes Lekkerwijn, en Johanna Gerritze,
de getuijgen Andries van der Walt, en Johanna Beijer.

Den 24 dito
Stephanus,
de ouders Andries Brink, en Sophia Grove,
de getuijgen zijn Stephanus Grove, en Rachel Grove.

Geesje,
de ouders Pieter van de Westhuijze, en Johanna van Dijk,
de getuijgen Burgert van Dijk, en Anna Dorothea Brons.

Johannes Fredrik,
de ouders Johannes Carstens, en Sophia Brits,
de getuijge George Fredrik Houshamer, en Catharina Helena Carstens.

Den 1:o December
Jacobus,
de ouders Floris Smith, en Margaretha Steenkamp,
de getuijgen Jacobus Smith de jonge, en Johanna Visser.

Den 8 dito
Gijsbert,
de ouders Rijnier la Febre, en Antonia Alida Lever,
de getuijgen Hendrik la Febre, Antonetta Theodora Schaegen, en Johanna la Febre.

Ernestus,
de ouders Dirk Wijdenaer, en Catharina Mostert,
de getuijgen Ernst Mostert, en Sophia Cloeten.

Johannes Jacobus,
de ouders Jacob Janz, en Emerentia Schot,
de getuijgen Isaac Sultan[ia], en Johanna Jonker.

Willem, (onecht)
de zoogesegde vaeder is Willem Vrucht, de moeder en getuijge Alida Bruijns.

Isabella, (onecht)
de gezegde vaeder Bastiaan Jacobs, de moeder en getuijge de vrijgegevene Maria van de Caeb.

Den 15 dito
Abigel Catharina,
de ouders Tomas de With, en Johanna Elizabeth Delits,
de getuijgen Jan Fredrik Timendorf, en Johanna Catharina Delits.

Carolus Magnus,
de ouders Zacharias Eijkenstroom, en Johanna Janz,
de getuijgen Hendrik Feers, en Margaretha Olofz.

Thomas,
de ouders Poul Test, en Catharina Hoorn,
de getuijgen Nicolaes van Blerk, en Catharina Magetski.

Jan Cornelis,
de ouders Adriaan de Nijs, en Maria Magdalena Meijer,
de getuijgen zijn Jan Groesen, Cornelis de Nijs, en Susanna Meijer.

Jacoba Elizabeth,
de ouders Hendrik Paasen, en Jacoba van den Heever,
de getuijge Jacob Vercolje, en Elizabeth van den Heever.

Frans, (onecht)
de gezegde vaeder is Frans Jurgen, de moeder en getuijge Johanna Claesze.

Den 22 dito
Johannes Andries,
de ouders Johannes Bruijns, en Margritha Plooij,
de getuijgen Jacobus Bruijns, en Johanna Magdalena Victor.

Den 29 dito
Johannes Matthias,
de ouders George Fredrik Strous, en Anna Mouton,
de getuijgen Jan Bout, en Johanna Roos, echte lieden.

Kinderen 101; bejaerde 3; tesamen 104

  • Hits: 10490

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions