Skip to main content

Cape Town Baptisms 1744

page 5

A:o 1744 Naemen der gedoopten

Den 5 Jannuarij
Hendrik Willem,
de ouders de heer Jacobus Moller, en mejuff:r Debora de Koning,
de getuijge de wel edele gest:r heer Hendrik Swellengrebel gouverneur in loco, en mevrouwe Helena Willemina ten Damme.

Maria Margretha,
de ouders Johan Fredrik Priseelius, en Maria van der Spuij,
de getuijgen Carel George Wiese, en Maria van der Poel.

Aletta Jacoba,
de ouders Nicolaes Lodewijk Faessen, en Helena Fijt,
de getuijgen Coenraet Fijt, en Jacoba Henning.

Agatha,
de ouders Adriaan Heuning, en Elizabeth Artooijs,
de getuijgen Poulus Artooijs de oude, en Agatha Admiraels.

Susanna,
de ouders Michiel Smuts, en Clara Anna Harting,
de getuijge Johannes Jacobus Compterman, en Susanna van Boven.

Den 12 dito
Catharina Deborra,
de ouders Gerrit van der Port, en Johanna Roveen,
de getuijge de heer Jacobus Möller, en juff:r Deborra de Coning.

Catharina Helena,
de ouders George Fredrik Houshamer, en Catharina Helena Carstens,
de getuijgen Jurgen Thomas Houshamer, en Catharina Helena van Ass.

Zweerus,
de ouders Andries Andriesze van Gottenburg, en Pietertje Coopman,
de getuigen Pieter Lindeblad.

Den 26 dito
Johanna Hillegonda,
de ouders Johannes Carolus de Wet, en Maria Magdalena Blankenberg,
de getuijgen de h:r Jan Visscher Volkertsz: en mejuff:r Hillegonda de Wilde.

Maria Jacoba,
de ouders Jacobus Krouse, en Elizabeth Groenenberg,
de getuijge Jacobus [Trosduijscher], en Maria Colijn.

Cornelia,
de ouders Nicolaes Rudolph Rijk, en Maria Koekemoer,
de getuijgen Jacobus Gildenhuijze, en Johanna Koekemoer.

Den 2 Februarij
Sara,
de ouders Ocker Schalkwijk, en Sara Koetze,
de getuijgen Nicolaes Brommert, en Sara Kruger, echte lieden.

Den 16 dito
Gerrit,
de ouders Cornelis Coetze, en Geertruij Gerritze,
de getuijgen Frans Kruger, en Judik Coetze.

Den 23 dito
Fredrik,
de ouders Matthijs Calets, en Petronella van Eden,
de getuijgen Fredrik de With, en Johanna de Wet.

Den 1:o Maert
Maria Margarita,
de ouders Barent Pieterze, [de moeder] en Susanna Roelofze,
de getuijgen Pieter Swaenepoel, en Maria Isabella Swaenepoel.

Den 8 dito
Johanna Egberta,
de ouders de heer Pieter Reede van Outshoorn fiscael independent alhier, en mejuff:r Sophia Boesses,
de getuijgen de heer Dirk Wouter van Nimweegen, Johanna Keijsers, en Egberta Boesses.

Kneelis,
de ouders Gerrit van Kerken, en Cicilia Wifie,
de getuijgen schipper Jan de Boer, en Knelisje Rebel.

Flores,
de ouders Flores Brand, en Catharina Adriana van Hooven,
de zelve zijn getuijjen.

Catharina Elizabeth,
de ouders en getuijgen zijn Jacobus Wiefie, en Margaretha de Klopper.

Den 22 dito
Petronella Christina,
de ouders Pieter Poulus Tamé, en Anna Catharina Compterman,
de getuijgen Pieter Meijer, en Anna Christina Vlotman.

Maria Magdalena,
de ouders en getuijgen Moses Winst, en Rebekka Daniels.

Den 29 dito
Maria Sultania,
de ouders en getuijge Johannes Janse, en Rosalijn van Bengalen.

Den 12 April
Lourents,
de ouders Lourents Staff, en Elizabeth Biesel,
de getuijgen Jan Knoop en Annatje Biesel.

Jacobus,
de ouders Johannes Mostert Ernstzoon, en Neeltje van Os,
de getuijge Jacobus van Os en Johanna Grison.

page 6

A:o 1744 Naemen der gedoopten

Den 12 April
Christina Aleesia,
de ouders Hendrik Eversdijk, en Engela Valk,
de getuijge Hermanus Eversdijk, en Maria Helena Eversdijk.

Johanna Margritha, (onegt)
de zoogezegde vaeder Jan van der Stap, de moeder en getuijge Johanna van Hoorn.

Den 19 dito
Maria Johanna,
de ouders Frans de Nikker, en Petronella van den Heever,
de getuijgen Jochem Hubener en Susanna van den Hever w:w van Mattijs Greev.

Den 26 dito
Christoffel,
de ouders Matthijs Lötter, en Anna Dorothea van den Berg,
de getuijgen Christoffel Lötter, en Elizabeth van den Berg.

Den 3:o Meij
Anna,
de ouders Jan Hendrik Spiegelberg, en Anna Sophia Snith,
de getuijgen Jan Hendrik van Elwe, en Maria du Plessis.

Hendrina Cecilia,
de ouders Jacob Kruger de jonge, en Catharina Strang,
de getuijgen Hendrik Peter Hesse, en Cicilia Kruger.

Den 10 dito
Wijnant Johannes,
de ouders Wijnant Victor, en Susanna Werdou,
de getuijge Johannes Needer de oude, en zijn huisvrouw Beatrix Louw.

Den 17 dito
Johanna,
de ouders en getuijgen zijn Evert Colijn, en Adriana van Deventer.

Maria Catharina,
de ouders Hendrik Peter Hesse, en Cicilia Cruger,
de getuijgen zijn Jacobus Cuijlets, en zijn huisvrouw Maria de Boode.

Den 24 dito
Antonij van Bengalen,
vrijgegevene, nae voorgaende belijdenis.

Hendrik Hector van de Caeb,
nae voorgaende belijdenis.

Willemina van Macasser,
nae voorgaende belijdenis.

Adriana Helena van de Caeb,
nae voorgaende belijdenis.

Rosalijn van Bengalen,
nae voorgaende belijdenis.

Rachel van Macasser,
nae voorgaende belijdenis.

Cornelia van de Caeb,
nae voorgaende belijdenis.

Den 25 dito
Alexander Crispinus,
de ouders en getuijge zijn Jan Horn, en Catharina Valk.

Magdalena Elizabeth,
de ouders Dalima van Macasser, en Dorinda van de Caeb,
de getuijge Elizabeth Clevering.

Den 7:o Junij
Johan Anthon,
de ouders Otto Luder Hemmeij, en Elizabeth la Febre,
de getuigen Johan Anthon Hemmeij, en Dorothea Anna Engel Pfluger; echtelieden, beneevens juff:r Catharina van de Sande, wed:e La Febre Jan Klinkenstijn, en Nicolaes Pembroek.

Hasuerus Bartholomeus,
de ouders Hendrik Frappe, en Christina van Zijl,
de getuijgen Jan Maarten Zang, en Hester van Zijl.

Jacobus,
de ouders Jasper Maartens, en Catharina van Laar,
de getuijgen Jan de Potter, en Johanna van Laar.

Maria Elizabeth,
de ouders Pieter Bosman, en Maria Marais,
de getuijgen Steven Marais de oude, en Elizabeth de Villiers, w:e van Hermanus Bosman.

Den 14 dito
Isabella Angenita,
de ouders Daniel Heijning, en Maria Magdalena Pasques de Chavonnes,
de getuijge Johannes Meijnderts Cruijwaegen junior, en Geertruijda Angenita Heijning; echte lieden.

Hendrik,
de ouders Frans Holweg, en Johanna Maria de Vries,
de getuijgen Johannes de Vries, en Johanna van Es.

Gerrit Hendrik,
de ouders Pieter van Nieuwkerken, en Maria Talifer,
de getuijgen Albert Gildenhuijse, en Anna Dorothea Brons.

Christina Pieternella,
de ouders Hermanus Vermaak, en Eva Bastiaanse,
de getuijge Cornelis Janze Hagedoorn, en Christina Pieterse.

Den 21 dito
Johannes Hendrik,
de ouders Johannes Philipus Gibeler, en Anna Margrita Hop,
de getuijgen Hend[rik] Hop, en Anna Christina Muller echte lieden.

Elias,
de ouders Elias Tomassen, en Antonia Coopman,
de getuijgen Jonas Hendriks, en Nizea Roelofz.

Sarah,
de ouders Antonij Valentijn van de Kust, en Cornelia van de Caeb,
de getuijge Hendrik Klaerbeek, en Sara Cornelia van Ber.

page 7

A:o 1744 Naemen der gedoopten

Den 3:o Julij
Maria,
de ouders Gidion Slabbert, en Francina Karsten,
de zelve zijn getuijgen.

Jasper,
de ouders Johannes Slabbert, en Margrita Coetzee,
de getuijgen Jaspert Slabbert en Francina Coetzee.

Gerrit,
de ouders Teunis Schalkwijk, en Maria Slabbert,
de getuijgen zijn Gerrit Schalkwijk, en Maria Pruvoo.

Den 5:o dito
Jannetje,
de ouders Michiel Adriaen Smuts, en Maria Margrita van Hooven,
de getuijgen zijn Hendrik van Hooven, en Jannetje Greson.

Den 12 dito
George Stephanus,
de ouder Jan George Haubvlees, en Maria Elizabeth Michoult,
de getuijgen Johannes Stephanus Migoult, en Catharina Christina Doman.

Maria Jacoba,
de ouders Hendrik Ras, en [de] Hanna de Hoog,
de getuijgen zijn Barent Buijs en Jacoba de Hoog.

Den 19 dito
Maria Sophia,
de ouders Antonij Lourents Snith, en Sarah van Laar,
de getuijge Jacobus van Laar, en Anna Sophia Snith.

Elizabeth,
de ouders Jan de Wael de jonge, en Adriana Strijdom,
de getuijge Jan de Wael de oude, en Elizabeth van Nek.

Johannes, (onecht)
de zoogezegde vaeder Hermanus Eijlders, de moeder en getuijge Alida Gerritsze.

Den 26 dito
Willemina Hendrina,
de ouders Cornelis Gosen, en Willemina Hendrina Berkman,
de getuijgen Johannes Berkman, en Sara Helena Verrijn.

Christina Jochemina,
de ouders Martinus Wessel, en Johanna Barbara van Aken,
de getuijgen Jochem Niemant, en Margretha van den Berg.

Den 2:o Augustus
Beatrix,
de ouders Cornelis Rozendael, en Cornelia Smuts,
de getuijgen zijn Cornelis Rozendael de oude, en Maria Smuts.

Den 9:o dito
Pieter,
de ouders en getuijgen zijn Hendrik Storm, en Magdalena van den Heever.

Carolina Antonia,
de ouders en getuijgen Jan van der Swijn, en Catharina Crijsmar.

Den 16 dito
Hendrik,
de ouders Thomas Zwellengrebel, en Johanna de Wit,
de getuijgen Jan de Wit, Pieter Coenraed Zwellengebel, Maria de Wit, en Dorothea Zwellengrebel.

Susanna Hilletje,
de ouders Hendrik Hop, en Anna Catharina Mulder,
de getuijgen Jan Hendrik Hop, en Susanna van Dijk.

Pieter Andries,
de ouders Pieter Daniel Dantû, en Elizabeth Kleevering,
de getuijgen zijn Andries Millet, en Maria Gautier.

Magdalena Roselina, (onecht)
de gesegde vaeder Fredrik Hofman, de moeder en getuijge Sara Drost.

Den 23 dito
Maria Pieternella,
de ouders Hermanus Keeve, en Hester du Preez,
de getuijgen Maarten ten Breems, en Baste van der Zee.

Elizabeth Catharina,
de ouders Cornelis Lans, en Anna Maria van de Bank,
de getuijgen Dirk van de Bank, en Catharina Klijn.

Gerrit,
de ouders Fredrik Kuelke, en Sophia Gerritze,
de getuijgen Gerrit Olivier en Maria Magdalena van de Westhuijse.

Clara Maria, (onecht)
de moeder en getuijge Elizabeth van de Caab.

Den 30 dito
Elizabeth Susanna,
de ouders Henning Joachim Prehn, en Anna Salome Eksteen,
de getuijgen Nicolaes Jacob Eschenborg, Aletta Elizabeth Prehn, Rijnoud Bartholld, en Aletta Susanna Eksteeen.

Den 6 September
Anna Margrita,
de ouders Martinus van Staden, en Catharina Bota,
de getuijgen Hermanus Potgieter, en Elsje Bota.

Den 13 dito
Nicolaas Johannes,
de ouders Nicolaes Mulder, en Maria Colijn,
de getuijgen Bastiaan Colijn, en Leonora de Vij.

Pieternella Catharina,
de ouders Fredrik Botha, en Pieternella Oosthuijsen,
de getuijgen Jan van der Swijn, en Catharina Crijsmar; echte lieden.

page 8

A:o 1744 Naemen der gedoopte

Den 20 September
Teunis,
de ouders Gerrit Schalkwijk, en Maria Pruvoo,
de getuijgen Teunis Schalkwijk, en Maria Slabbert.

Maria Pieternella,
de ouders Hans Jacob Jurgen, en Flora Lambertze,
de getuijge Jacob Sandelaar, en Jannetje Arents.

Den 27 dito
Olof,
de ouders Nicolaes Leij, en Jacoba Christina de Wet,
de getuijgen Hendrik Lodewijk Bletterman, en Christina Diemer, wed:e Russouw.

Maria Magdalena,
de ouders Klaes Klaesse Delwe, en Aletta Cloeten,
de getuijgen Gerrit Oosthuijsen, en Magdalena Neeff.

Den 4 October
Martinus Abraham,
de ouders Martin Godlieb Echard, en Alida Jacoba Leever,
de getuijgen Jacob Johannes Leever, en Apolona Cornelia Leever.

Magdalena,
de ouders Pieter Greev, en Jacomina van Deventer,
de getuijgen Jan Hendrik Combrink, en Maria Magdalena van Deventer.

Johanna Susanna,
de ouders Jean Benjamin Daillij, en Anna Cronje,
de getuijgen Jean du Busson, en Martha Berthau.

Den 11 dito
Arent Jacobus,
de ouders Jan Keuler, en Anna Elizabeth Schenk,
de getuijgen Mattijs van Wieling, en Alida Maria Schenk.

Geesje,
de ouders Hermanus Rouwers, en Diana Roelofz,
de getuijgen David Sultania, en Susanna Leendertz.

Den 18 dito
Hendrik Emanuel,
de ouders Hendrik Emanuel Blankenberg, en Johanna la Febre,
de getuijgen Johannes Henricus Blankenberg, en Elizabeth la Febre, huijsvrouw van Otto Luder Hemmij.

Jacoba,
de ouders Poul Tijssen, en Catharina Cloppenburg,
de getuijgen Jacob Cloppenburg, en Magdalena Paling echte lieden.

Den 25 dito
Anna Maria
de ouders Daniel Rousselet Brousson, en Maria Anna Grove,
de getuijgen zijn Jan Rousselet, en Anna Niel.

Hendrik Sigfried,
de ouders Johan Christiaan Lampregt, en Johanna Cornelia Frappe,
de zelve zijn getuijge.

Catharina Dorothea,
de ouders Johan Peter Kris, en Rachel de Meij,
de getuijgen Bastiaan Wolfaart, en Elizabeth Malang, wed:e Kriel.

Cornelis,
de ouders Johannes Botma, en Anna Maria Kruijsman,
de getuijgen Johannes Arnoldus Botma, en Aletta Botma.

Elizabeth Jacomina,
de ouders Jacobus Eikhoff, en Maria Pelser,
de getuijgen Jan Grijling en Jacomina Pelser.

Helena, (onecht)
de gesegde vaeder Jan van Smittenberg, de moeder en getuijge, de vrijgegevene Helena van de Caeb.

Christina Maria van de Caab,       }
Christiaan van de Caab,              }
Johanna Catharina van de Caab, }
Sarah van de Caab,                    }
Gabriel van Sambauwa,              }
vijf bejaerde vrijgegevene persoonen nae voorgaende belijdenis.

[Den 25 dito]
[Anna Maria,]
[de ouders Daniel]

Den 1:o November
Alberta,
de ouders Johannes Henricus Blankenberg, en Anna Margrita van der Hijden,
de getuijgen de heer Rudolph Sigfried Alleman, en juff:r Alberta Meijboom echte lieden.

Anna Maria,
de ouders Jan Knoop, en Elizabeth Hofman,
de getuijgen Jan Martin Lourens, en Alletta den Nijs wed:e Biesel.

Den 22 dito
Joachim,
de ouders Diderik Koekemoer, en Catharina van Wijk,
de getuijgen Joachim Koekemoer, en Maria Putter.

Arent,
de ouders Johannes Albertus Munnik, en Jacoba de Wael,
de getuijgen Arent de Wael, en Maria van Breda.

Johannes, (onecht)
de zoogesegde vader Jan van der Schijv, de moeder en getuijge Magdalena Christina Adolphia.

page 9

A:o 1744 Naemen der gedoopte

Den 22 November
Maria,     }
Willem,    }
Jacobus, }
David,     } onecht
de gezegde vaeder David van de Caab, de moeder en getuijge, te vooren gedoopt zijnde was Johanna Catharina van de Caeb, vrijgegevene.

Jacobus,             }
Abraham,            }
Helena,               }
Sarah Catharina, } onecht
de zoogezegde vaeder Gabriel van Sambauwa, de moeder en getuijge, was de te vooren gedoopte Catharina van de Caeb, vrijgegevene.

Maria,       }
Cornelia,   }
Jeronimus } onecht
de zoogezegde vaeder Jan Niemand, de moeder en getuijge Catharina van de Caab,
nevens Johannes van Bengaelen.

Christoffel Daniel, (onecht)
de moeder en getuijge Elizabeth van de Caab.

Maria Magdalena, (onecht)
de moeder en getuijge Lena van Bengaelen.

Den 29 dito
Hendrik Hermanus,
de ouders Isaak de Vries, en Susanna Bosman,
de getuijgen Petrus Johannes Bosman, en Maria Marais.

Anna Maria,
de ouders Johannes David Prins, en Josina van den Heever,
de getuijgen Matthijs Greef, en Susanna van den Heever.

Den 13 December
Johanna Catharina van Mandar, }
Flora van Macasser,                  }
Elizabeth van de Caab,              }
Johannes van de Caab,             }
vier bejaerde vrij swarten nae voorgaande belijdenis.

Den 20 dito
Christina,
de ouders Jan de Wael de oude, en Elizabeth van Neck,
de getuijgen Cornelis de Wael, en Jacoba de Wael.

David Hendrik,
de ouders Andries Molet, en Maria Gautier,
de getuijgen Hendrik Oostwald Ecksteen, en Aletta Susanna Ecksteen.

Adolph,    }
Abraham, }
Johanna,  } drie onechte kinderen
de gesegde vaeder Antonij van Bengaelen, de moeder en getuijge Willemina van Macasser.

Hendrik, (onecht)
de gesegde vaeder Hendrik Pieterse, de moeder en getuijge Sara Schodius.

Den 25 dito
Jonas Albertus,
de ouders Petrus van der Poel, en Elsje Meijburg,
de getuijge Jonas van der Poel, en Elsje van der Merwe huijsvrouw van Albert Mijburg.

Den 26 dito
Hendrik,
de ouders Adam Bernards, en Lea Leroux,
de getuijgen Matthias Leroex, en Geertruij Schrik.

Het voorleede jaer gedoopt 110 kinderen; 16 bejaerde vrij swarten,
te saeme 126 

  • Hits: 8846

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions