Skip to main content

4032 (1693-1694) part one

Declarations about the stranding of the ship De Goude Buijs
Declarations by the chief watermaker and the ship's carpenter concerning the stranding and loss of most of the crew of the ship De Goude Buijs at St Helena Bay.

This volume contains papers and letters for the period 1693 to 1694 and were received in the year 1694. This is the first of two parts for the period 1692-1693. Part two is covered in volume 4033.

  • Folios 122 and 202 of the Afgaende Briefboeck (letters dispatched) are not present in the digital volume and were probably missed during the scanning process.
  • Folio 31 of a missive from the Governer and Council at the Cape to the Company Directors (folios 5 to 43) confirms that as per instruction, the brewing of beer will be exempted from excise duties for all except for innkeeprs and public house keepers.
  • Folios 65 to 73 is a survey or census of all the Company's livestock, building materials, tools and implements. It also includes a complete survey of the names of the employees and the slaves present at each (out)post.
  • Folios 300 to 398 is an extensive collection of muster rolls of all the employees present on the arriving and returning ships.
  • Folios 472 to 475 and folios 480 and 481 are declarations made by survivors of the stranding of the ship De Goude Buijs at St Helena Bay, including the attempted cannibalism by some desperate crew members.

  

Table of contents VOC archive 4032 (1693-1694) part one
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 1694
Eerste Deel
7
1...4vOriginele register9
5...43vOriginele missive door den Raedt Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stel en den Raedt aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Zeventiene geschreven in dato 14 April 16945
44...46vDito missive van de selve aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam in dato als vooren57
47...Rolle der aencomende en vertrekkende schepen soo van d' E: Comp:e als van andere Europiaensche natien aen de Caap 't sedert p:mo Januarij 1693 tot het vertreck der retourvloot 169463
48...64Dito der vrije luijden onder de Cabo de Bonne Esperance, Stellenbosch en Drakesteijn gehouden69
65...73Opnemingh van 's Comp:s groot en kleen vee, mitsg:rs der materialen, bouw gereetschappen en andere goederen in den jaere 1693 bevonden100
74...232vCopie afgaende briefboeck van de Cabo de Bonne Esperance 't sedert 12 Januarij 1693 tot 28 December desselvigen jaers110
233...237vRollen der vrije luijden die bij andere in dienst als mede die voor de kost en oock buijten dienst gehuijsvest sijn onder het district van de Caap, Stellenbosch en Draeckesteijn267
238...243Lijste der impotente persoonen de welcke van de anenkomende schepen aen de Caap sijn gelight en in 't hospitaal aldaer sijn verbleven274
244...251Monsterrolle van 's Comp:s dienaren aen de Caap soo als deselve op ult:o Julij 1693 en emploij sijn bevonden280
252...259vOncost reeckeningen der retourschepen Bantam, Carthago, Leck, Brandenburgh, Waterman, Driebergen, Voetboogh en Faam288
260...279Ditto reeckeningen der schepen de welcke successivelijck nae de laeste besendingh aen de Caap aengeweest sijn303
280...299Copie missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien aen den Raedt Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stel en den Raadt aen de Caap geschreven in dato 8 December 1693332
300...398vDiverse monsterrollen der uijt en 't huijs varende schepen van den jare 1693351
399...419vCopie der uijtgaende factuijren en cognoscementen van de Caap soo nae Indien als het vaderlant van den jaere 1693454
420...423vVerscheijde recepissen van broot, en andere behoeften ter ordre van den Gouverneur van der Stell uijt diverse schepen gelight476
424...447vCopie onkost reeckeningen van verscheijde schepen van den jaere 1693482
448...451vCopie missive van den Gouverneur Thomas van Rhee en den Raadt op Ceijlon aen den Gouverneur Simon van der Stel en den Raedt aen de Caap in dato 13 Januarij 1694510
452...456vDitto missive van den Goeverneur Lourens Pith en den Raedt tot Nagapatnam aen de selve in dato 29 December 1693514
457...458vDito missive van den Raedt tot Galen aen de selve in dato 21 Januarij 1694520
459...466Dito missive van den voorn: Gouverneur van der Stel en den Raedt aen de Caap aen de Vergaderingh der Heeren Zeventiene in dato 10 October 1693522
467...471vDito missive als vooren in dato 6 Februarij 1694530
472...475Copie verklaringe bij den watermaker Daniel Sillemans en timmerman Laurens Thijsz beleght nopende het gestrande schip de Goude Buijs536
476...476vLijste der goederen en coopmanschappen uijt de gestrande Goude Buijs in 't jaght den Dageraat geborgen540
477...478Eijsch door den oppercoopman Cornelis Timmermans opgestelt ten behoeve van het Gouvernement aan de Caap voor den jaere 1695542
479...479vCatalogus der medicamenten ten behoeve als vooren voor den jaere 1695544
480...481Copie verklaringh verleent bij IJsbrant Heemskerck en Hendrick Roos nopende de gestrande Goude Buijs546
482...498Seven stucx copie verklaringen beleght ter requisitie van capiteijn Willem Padt ter eenre en den schipper Gerrit Krieck ter andere zijde549
499...500Twee copie factuijren der resterende goederen uijt het schip de Goede Hoop geborgen en in de schepen de Faam en Bantam afgescheept568
501...502Memorie der goederen en coopmanschappen uijt het schip de Goude Buijs geborgen en met diverse scheepen nae Batavia versonden572
503...Memorie van de rocken en laersen aen de retourschepen nae 't vaderlant mede gegeven575


Link to the digital archive:  4032 (1693-1694) part one


 

  • Hits: 256