Skip to main content

4031 (1692-1693) part two

voc 4031 0042
A missive by the Royal (English) East India Company to the Dutch East India Company

This volume contains papers and letters for the period 1692 to 1693 and were received in the year 1693. This is the second of two parts for the period 1692-1693. Part one is covered in volume 4030.

 • Folio 8 of the 'Originele Register' (fos. 1-8) is not present. It was not scanned.
 • Folios 28 to 39 consist of only three folios, namely fos. 28, 38 and 39. Nothing apppears to be missing and it seems to be a numbering and indexing error.
 • Folio 51 verso was not scanned.
 • The Daghregister (fos. 110-362) relays several notable incidents that occured during the year 1692, amongst others:  
  • The apprehension on the beach of Helena Jans of Leiden, wife of Louis van As, disguised as a sailor, with the intention of fleeing the country on one of the return ships;
  • The conviction and execution of Claas van Mallebar, for the murder of the 82 year old Grietje Gerrits, wife of Coenraed Visscher;
  • The rumoured murder of four free men from Stellenbosch by the Hessequas, during an illegal hippopotamus hunting trip in the interior. They all returned alive and well several days later and were charged and punished by whipping;
  • The discovery in the veld of the brutaly murdered eleven year old boy, Willem Gijsberts, and the subsequent pursuit and capture of the perpetrator, Jan van Mozambique. 

 

Table of contents VOC archive 4031 (1692-1693) part two
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperanse overgekomen in den jaere 1693
Tweede Deel
6
1...8Originele register9
9...20Originele missive door den Raet Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stell en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene gesz: gedateert 3 Junij 169316
21...23Copie missive als vooren in dato 4 Maij 169328
24...25Dito missive van den fiscael Pieter van Helsdingen in Suratte aen den voorn: Gouverneur van der Stel en den Raet aen de Caap in dato 10 Februarij 169332
26...27Dito missive in 't Engelsch van den Engelsen directeur tot Suratte aen deselve met derselver translaet in 't Nederduijts in dato 3 Februarij 1692/334
28...39Dito missive als vooren in dato 29 Januarij 1692/3 met derselver translaet38
40...41Copie missive van d' Engelsche Oostindische Comp: tot London aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 29 Februarij 1692 met het Engelsch schip de Benjamin aengebraght42
42...46Dito missive door den Generael en Raden aen den Raat Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stell en den Raat aen de Caap gesz: in dato 11 Maert 169344
47...51Dito missive als vooren in dato 9 Februarij 169350
52...56Copie missive van 't opperhooft op Mauritius Roeloff Diodatie en den Raat aen Generael en Raden in dato p:mo Decemb: 169255
57...66Ditto missive van deselve aen en Gouverneur van der Stell en den Raat aen de Caap in dato als vooren61
67...69Copie protest gedaen ter ordre van 't gesewesen opperhooft op Mauritius Isaacq Johannes Lamotius op en tegens Thomas Nijn commandeur van 't Engelsch schip Diana in dato 22 Julij 169271
70...72Copie missive door den Gouverneur Thomas van Rhee en den Raet tot Colombo aen den voorn: Gouverneur van der Stell en den Raet aen de Caap geschreven, gedateert 23 Februarij 169375
73...74Dito missive van den Gouverneur Laurens Pith en den Raat tot Nagapatnam aen deselve in dato 29 Januarij 169379
75...77Dito missive van den Commandeur Rutgert de Heijde den den Raat tot Gale aen deselve in dato p:mo Maert 169381
78...109Extract uijt het daghregister gehouden in 't schip de Waterman op hunne reijse uijt vaderlant nae de Cabo de Bonne Esperance85
110...362Copie daghregister der dagelijcxe voor vallen gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance beginnende p:mo Januarij 1692 en eijndigende ul:mo Decem: desselvigen jaers117
363...367Memorie der personen dewelcke door den Gouverneur Simon van der Stell toegestaen is haer soldij reeckeningen met procuratie nae 't vaderlant te senden371
368...386Copie der uijtgaende facturen en cognoscementen van den jaere 1692378
387...402Dito oncost recck:en van verscheijde schepen400
403...406Diverse recepissen van broot en andere behoeften ter ordre van den Gouverneur van der Stell uijt verscheijde schepen gelight416
407...409Copie commissie in 't Engelsch door den Gouverneur van de Barumdes op den capt: George Dew commanderende 't scheepge d'Assuranse translaet in 't Nederduijts424
410...412Dito paspoort in 't Engelsch bij den Gouverneur van 't Fort Nieuw Provincie den 13 Novemb: 1692 op den capt: Ellis Lightwood verleent, met derselver translaet428
413...415Dito commissie in 't Engelsch door den voorn: Gouverneur van den Barumdes aen den capt: George Dew commanderende de chialoup d'Amij den 29 Decemb: 1692 verleent met derselver translaet432
416...417Dito instructie van deselve door de capiteijnen George Dew en Thomas Terv commandeurs van de schepen Amij en Amitij in dato 21 Januarij 1692436
418...Ditto missive van deselve aen den Ridder John Boocker eerste agent van de Roijale Africaense Comp: tot Gambia in dato al vooren438
419...463Verscheijde papieren en documenten door den voorn: George Dew aen den Gouverneur van der Stell ter handen gestelt, concernerende sijn voijagie, mitsgaders de interrogatorien waer op denselven nevens sijn scheeps volck is ondervraagt met de resolutie van den Gouverneur en verderen Raat daer op genomen439
464...465Copie missive door den voorn: Gouverneur van der Stell en den Raat aen de Caap, aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven, gedateeert 12 April 1693497
466...476Oncost reeckeningen van de schepen Oosthuijsen, Sir Janslant, Pampus, Purmer, Voorschoten, Oosterlant, 't Hoff van Ilpendam, Emmenes, Schiebroeck, Berckel en Waterman499
477...480Originele missive door den fiscael Simons aen de Caap aen de Vergaderingh der Heeren Seventien geschreven in dato 6 Junij 1693512


Link to the digital archive:  4031 (1692-1693) part two


 

 • Hits: 474